% Zľavy na hry %

Aktuell

vydavateľstvo

Malá čarodejka Molly zastaví svet


Fantastické pokračovanie románu Malá čarodejka Molly, bestselleru, ktorý uviedol na pulty kníhkupectiev novú originálnu spisovateľku kníh pre deti.
Vypredané
1,43 € 1,50 €

Slovensko


Slovensko so svojimi historickými koreňmi, Množstvom prírodných i kultúrnych pozoruhod- ností je súčasťou jednotného európskeho regiónu. Zachováva si úctu k tradíciám, národnej identite, histórií a kultúre, ktorú po stáročia budovali generácie našich predkov. Táto vyspelá moderná krajina dnes plným priehrštím ponúka návštevníkom jedinečné a nezabudnuteľné zážitky. Hovorí sa, že krajina je obrazom duše tých, ktorí v nej žijú. Poodhaľte tajomstvo tohto obrazu a pokúste sa nájsť v ňom zaľúbenie prostredníctvom krásneho sveta fotografií. Všetky texty sú aj v jazyku anglickom, nemeckom a francúzskom.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Lexikón svetových náboženstiev


Odpovede na viac ako 1700 otázok o židovstve, kresťanstve, islame, hinduizme a budhizme.Heslá o ďalších náboženstvách, spolkoch, hnutiach, sektách i pojmoch sú obohatené o informácie zo Slovenska.Koľko hlavných hriechov pozná kresťanstvo? Prečo v židovských synagógach nesmú byť obrazy? Čo je päť pilierov islamu? Čo prináša osvietenie v budhizme? Ktoré sú posvätné miesta hinduizmu?Vyše 200 farebných ilustrácií, schém, podrobných a prehľadných mapiek.
Na sklade 2Ks
22,71 € 23,90 €

Zvládni prijímacie skúšky zo slovenského jazyka na stredné školy


Zbierka úloh a cvičení zo slovenského jazyka z nevyhnutnou teóriouObsahuje prehľadne a logicky zhrnuté učivo slovenského jazyka zo základnej školy. Pre jej ucelený obsah je jedinou úplnou pomôckou vhodnou na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy. Nájdete v nej nevyhnutnú jazykovednú teóriu potrebnú na správne osvojenie si a používanie jazyka. Teoretické poznatky si precvičíte na praktických úlohách a cvičeniach rozmanitého typu. Úroveň precvičeného učiva si zasa overíte prostredníctvom testov. Riešenie testov poslúži aj ako modelová situácia budúcich prijímacích skúšok, ktoré s touto príručkou určite zvládnete ľahšie a úspešnejšie.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Matematika pre stredoškolákov


Prvý diel novej, zostavením jedinečnej zbierky úloh, príkladov a cvičení zo stredoškolskej matematiky pre študentov i učiteľov obsahuje:Vzorové riešenia príkladovCvičenia na riešenie rozmanitej úrovne i náročnosti od jednoduchých až po neštandardné úlohyVýsledky všetkých cvičení a úlohVhodná pre študentov na precvičovanie preberaného učiva a jeho záverečné opakovanie, ako príprava na maturitu i prijímacie skúšky na vysoké školy. Učiteľom uľahčí výber vhodných príkladov pri výklade a precvičovaní nového učiva. Matematika pre stredoškolákov je učebná pomôcka pre študentov a pracovná pomôcka pre učiteľov.
Na sklade 1Ks
9,42 € 9,92 €

Zvládni prijímacie skúšky z matematiky na stredné školy


Obsahuje učivo matematiky základnej školy zhrnuté do 20 tematických celkov s využitím aj v nižších triedach osemročných gymnázií.Pre jej logické spojenie s teóriou je vhodnou pomôckou na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy. V každom tematickom celku nájdete zaujímavé webové stránky na rozšírenie poznatkov o danej téme.O výhodách používania kalkulačiek, počítača, internetu pri riešení úloh a problémov učiva matematiky základnej školy sa dozviete na priloženom CD. Riešením testov si overíte získané vedomosti. Testy vám poslúžia ako tréning na budúce prijímacie skúšky, ktoré s touto zbierkou zvládnete
Vypredané
6,56 € 6,90 €

Lov na prívlač


Táto knižka je o zásadách lovu na prívlač, súčasne poskytuje doteraz najpodrobnejší návod na lov rýb prívlačou a je výnimočná tým, že sa predovšetkým zameriava na vodný svet slovenských riek.
Vypredané
9,42 € 9,92 €

Spoločník


Román Phillipa Margolina, ktorého New York Times označujú za majstrovského rozprávača desivých príbehov zo súdnej siene, je fascinujúce čítanie o podvodoch a zločineckých praktikách vo svete farmaceutického priemyslu, kde ide o obrovské peniaze.
Vypredané
2,47 € 2,60 €

Malá Molly cestuje v čase


Georgia Byngová ako talentovaná spisovateľka detskej literatúry prichádza s tretím bilantným pokračovaním súrie kníh o Molly Mesiačikovej, ktorá v sebe skrýva talent pre hypnózu. Knihy už vyšli vo viac ako tridsiatich jazykoch a získali ocenenia za detskú literatúru v Saldorde, Stocktone a Sheffielde. Ďalšie pokračovanie tejto série prijala kritika kladne a v súčasnosti rozbieha nakrúcanie filmu o Molly Mesiačikovej.
Vypredané
1,43 € 1,50 €

Nové humoresky


Moje krédo už roky znie: V živote je najdôležitejšia veselá myseľ a čerešňový koláč alebo naopak. Niekedy ale rozmýšľam, že čerešňový koláč vymením za pohodlné topánky a zdravotnú posteľ. Ešte stále milujem svoje učiteľské povolanie a rodinu sa mi doteraz nepodarilo presvedčiť, že to nie je diagnóza.
Vypredané
1,43 € 1,50 €

1000 omylov všeobecného vzdelania


V knihe nájdete viac ako tisíc zdanlivo pravdivých omylov, pozoruhodných nedorozumení, vysvetlenie bežných nejasností aj známych klamstiev. Dozviete sa, že niektoré „nevyvrátiteľné“ pravdy sú v skutočnosti len nesprávne tvrdenia. Kniha prináša veľmi poučné informácie o neuveriteľných klamstvách a predsudkoch ako aj o ľudových múdrostiach.
Na sklade 2Ks
11,64 € 12,25 €

Leonardova dýka


Medzinárodný bestseller plný napätia, pútavých zápletiek a nečakaných situácií pri hľadaní tajomného odkazu Leonarda da Vinci. Román v sebespája neobyčajnú kombináciu umenia, dejín a akčných scén.
Vypredané
1,90 € 2,00 €

Nová maturita z angličtiny Úroveň C


... ďalšia séria testových úloh na prípravu na maturitnú skúšku a na zlepšenie jazykovej kompetencie,... autentické texty s otázkami a úlohami na rozšírenie slovnej zásoby potrebnej na bežnú komunikáciu,... samostatná časť s ukážkami úloh na ústnu maturitnú skúšku na získanie predstavy, čo možno v rámci ústnej skúšky očakávať, ... obsahuje 2 CD
Na sklade 5Ks
2,85 € 3,00 €

Nová maturita z angličtiny Vyššia úroveň B2


... náročnejšia vyššia úroveň B2 by mala zodpovedať úrovni ovládania anglického jazyka požadovanej na Prvom kambridžskom certifikáte,... autentické texty slúžia na rozšírenie náročnejšej slovnej zásoby, gramatických štruktúr a osvojenie si jazyka na relatívne vysokej úrovni,... ukážky slohových prác na získanie predstavy, ako možno zadanú tému spracovať, a na podnietenie vlastnej tvorivosti
Na sklade 2Ks
14,16 € 14,90 €

Precvič si slovenčinu


Doplňovacie cvičenia na precvičenie pravopisu vybraných slov, vlastných mien, cudzích slov, priamej reči, písania čiarky v jednoduchej vete i v súvetí Otázky z tvaroslovia, z náuky o slovnej zásobe, zo skladby, slohu aj z literatúry Testové úlohy s výberom správnej odpovedeRiešenia všetkých cvičení, úloh a otázokCvičebnica na nácvik a upevnenie preberaného učiva aj na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy
Na sklade 1Ks
8,48 € 8,93 €

Lexikón antiky


Viac ako 1400 otázok a odpovedí o udalostiach, faktoch a osobách ranného veku najrozvinutejších kultúr antických aj skorších čias / približne do r. 500 n.l. Obsahuje viac ako 300 farebných obrázkov, tématických strán a tabuliek.
Vypredané
17,31 € 18,22 €