CAD Press

vydavateľstvo

Aikido


Předkládaná kniha Zdenka Reguliho je jednou z mála - ne-li jedinou na trhu "budo literatury" - v takovém rozsahu a zaměření. Lze předpokládat, že oprávněně vzbudí nejen zájem u široké cvičící veřejnosti, ale po teoretické stránce může posloužit i jako studijní materiál začínajícím trenérům a cvičitelům. Kniha má jasné a logické členění. Je rozdělená na teoretickou, didakticko-teoretickou a didaktickou část, která je velmi vhodně doplňovaná názornými fotografiemi. V teoretické části nás autor obeznamuje se základními mezníky historie, etiky, myšlení, principů a komunikace.
Na sklade 2Ks
11,40 € 12,00 €

KODŽIKI - Japonské mýty


Posvátný spis šintoismu (japonské náboženství shinto) a nejstarší japonská kniha (kronika z r. 712), jedno z nejvýznamnějších děl světové mytologie.
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Buddhismus 4 (Antologie)


J.Halifax: BUDDHISMUS, ŠAMANISMUS A HLUBINNÁ EKOLOGIE / J.Černega: NIČIRENŮV BUDDHISMUS / Lal Mani Joshi: BUDDHISMUS, BRAHMANISMUS A HINDUISMUS / Thubten Chodron: PODSTATA BUDDHIZMU A BUDDHISTICKÝCH TRADÍCIÍ / Pchra Khantipálo: PŘEDNÁŠKY O DHARMĚ / Ajahn Chah: BODHINJÁNA / Ajahn Sumedho: BUDDHA, DHAMMA, SANGHA
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Budhismus 5 (Antologie)


Dr.D.Burns: BUDDHISTICKÁ MEDITACE A HLUBINNÁ PSYCHOLOGIE / R.Abraham: ORFISMUS - STAROVĚKÉ KOŘENY ZELENÉHO BUDDHISMU / Padmasiri de Silva: BUDDHISTICKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ ETIKA / Thubten Chodron: KARMA - FUNGOVANIE PRÍČINY A NÁSLEDKU / Mistr Hsing-yun: TŘI BUDDHISTICKÉ SÚTRY / J.Černega: ÚVOD DO SRDEČNÍ SÚTRY / SÚTRA SRDCE DOKONALÉ MOUDROSTI / DIAMANTOVÁ SÚTRA
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Šamanismus III (Šamanismus a alternativní způsoby léčení)


Akta 9. Mezinárodní konference o šamanismu a alternativních formách léčení (1992) - 1. část. Z OBSAHU: Šamanská ekologie, Tanec a šamanismus, Kreativita a sny, Léčení hudbou, Oheň a voda v rituálech euroasijských šamanů, Lidová medicína a šamanismus v Tháru a Himaláji, Léčitelství Čerokézů, Transformativní magie v tvůrčím procesu, Profily tří současných středoamerických šamanů, Kirlianova fotografie, atd.
U dodávateľa
8,55 € 9,00 €

Cesta na konec světa a zpět 1: Ruská Arktida


Cestopis o Rusku, a jmenovitě hlavně o Sibiři a Arktidě, z pera renomovaného českého cestovatele, jenž zná Rusko zřejmě lépe, než 90% Rusů, jelikož ho během posledních 10 let projel křížem krážem, absolvujíc desetitisíce kilometrů - od Petrohradu po Vladivostok, od Murmansku po Magadan, od Čečenska po Čukotku a od Altaje po Jamal, Tajmyr a Jakutsko - a navštívil de facto všechny oblasti a republiky Ruské federace, vyhýbajíc se vesměs turistickým destinacím. Během svého putování navštívil nejen četná muzea, archivy a chrámy, ale též mnohé školy a výzkumné ústavy i řadu těžko dostupných míst - starověká posvátná místa, opuštěné vojenské základny, archeologická naleziště, zlaté doly i polární stanice, megalitické svatyně, továrny i mrtvá města, hroby čs. legionářů i pozůstatky stalinských lágrů, rejdařství a ateliéry umělců, ale i pozoruhodné přírodní scenérie, zahraničním turistům nedostupné. Pomáhal vakcinovat soby jamalským pastevcům, účastnil se lovu kalmarů v Japonském moři a sobů na Čukotce, lovil jesetery na Leně a kambaly na Kolymě, zúčastnil se šamanských obřadů na Altaji, v Burjatsku, Tuvě a Jakutsku, splavil mohutné a divoké sibiřské řeky - Jenisej, Irtyš, Lenu, Kolymu, Angaru a Podkamennou Tunguzku... Díky tříletému pobytu uvnitř nejrůznějších místních etnických a sociálních komunit, sdílejíc s domorodci mnohé intimní životní epizody (rodinné oslavy, svatby, křtiny a náboženské rituály), měl možnost seznámit se zdejšími poměry - každodenním životem a názory obyčejných lidí - komplexněji, než se to podaří mnohému "domorodci", žijícímu ve vzdálené metropoli, nebo zahraničnímu "expertovi", mnohdy navíc závislému na službách tlumočníka, během několikatýdenní expedice. Cestujíc po Rusku autostopem, dálkovými vlaky, maršrutkami a náklaďáky, občas pásovými transportéry, na palubě vrtulníku, nákladní lodi či tankeru, setkává se během svých cest s intelektuály i dělníky a řemeslníky, ministry i pastevci, vědci i domorodými šamany, rektory universit i venkovskými učiteli, žurnalisty, spisovateli, zálesáky, léčiteli, geology a naftaři, představiteli samospráv, byznysmeny i politiky, s polárníky, záchranáři, piloty vrtulníků i šoféry náklaďáků; s lodníky, námořníky i rybáři. Diskutuje při šálku čaje či sklence vodky s místními umělci, spisovateli, válečnými veterány, kozáky, lovci a zlatokopy, studenty i penzisty, buddhistickými mnichy, muslimskými imámy i židovskými rabíny, pravoslavnými popy i katolickými misionáři, s etnografy i příslušníky četných původních etnik, aby své poznatky a zážitky následně prezentoval ve svých cestopisech, doplňujíc je vlastními úvahami. Součástí knihy je 128 stran barevných / c. 650 fotografií.
U dodávateľa
27,55 € 29,00 €

dostupné aj ako:

Kámen filozofů


V této studii prof. Kushi vysvětluje prostřednictvím makrobiotických principů, jak se chemické prvky vzájemně ovlivňují a proměňují. Kámen filozofů bylo pojmenování pro extatický a změněný stav vědomí, v němž se sféra bezprostředního poznání projevuje v psychice alchymisty. Využívajíce převratných objevů L.Kervrana, G.Ohsawy a dalších průkopníků přirozené transmutace, odhaluje, že svět hmoty není pevný a statický, nýbrž naopak dynamický a proměnlivý.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Kořen čínského Qigongu 1: Qigong zhiben / Čchi-kung č’pen


Tato kniha představuje zásadní publikaci nejen k problematice čínských bojových umění, ale též pochopení a praktické aplikace čínské tradiční medicíny. Na tuto knihu, rozebírající do hloubky teorii a principy qigongu/čchi-kungu, navazuje celá série 13 instruktážních knih o specifických souborech cvičení qigongu, které vyšly v češtině: Čchi-kung pro zdraví a bojová umění (CAD Press 1995) Osm kusů brokátu / Waj-tan čchi-kung (CAD Press 1995) Základy tchaj-ťi čchi-kung / Tai-chi chi-kung (CAD Press 1995) Tajemství mládí - Čchi-kung měnící svaly/šlachy a očišťující morek/mozek. I-ťin-ťing a Si-suej-ťing. I-III (CAD Press 1996) Jangův styl tchaj-ťi čchüan I-II (CAD Press 1999) Pokročilý Jangův styl tchaj-ťi-čchüanu / Teorie a bojová síla tchaj-ťi I-II (CAD Press 2001) Bojové aplikace tchaj-ťi-čchüanu I-III (CAD Press 2004)
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Kořen čínského Qigongu 2: Qigong zhiben / Čchi-kung č’pen


Tato kniha představuje zásadní publikaci nejen k problematice čínských bojových umění, ale též pochopení a praktické aplikace čínské tradiční medicíny. Na tuto knihu, rozebírající do hloubky teorii a principy qigongu/čchi-kungu, navazuje celá série 13 instruktážních knih o specifických souborech cvičení qigongu, které vyšly v češtině: Čchi-kung pro zdraví a bojová umění (CAD Press 1995) Osm kusů brokátu / Waj-tan čchi-kung (CAD Press 1995) Základy tchaj-ťi čchi-kung / Tai-chi chi-kung (CAD Press 1995) Tajemství mládí - Čchi-kung měnící svaly/šlachy a očišťující morek/mozek. I-ťin-ťing a Si-suej-ťing. I-III (CAD Press 1996) Jangův styl tchaj-ťi čchüan I-II (CAD Press 1999) Pokročilý Jangův styl tchaj-ťi-čchüanu / Teorie a bojová síla tchaj-ťi I-II (CAD Press 2001) Bojové aplikace tchaj-ťi-čchüanu I-III (CAD Press 2004)
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Tajemství mládí II


Kniha obsahuje Spis o proměně svalů a šlach a Spis o očistě mozku a kostní dřeně, základní spisy umění čchi-kung sepsané Bódhidharmou (prvním patriarchou čchanu/zenu a zakladatelem tradice Šao-lin), používané již více než tisíc let adepty kung-fu.
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Cesta na konec světa a zpět 2


Již třetí svazek edice "Cesty za horizonty" a druhý díl trilogie CESTA NA KONEC SVĚTA A ZPĚT představuje literárně-politologický cestopis pojednávající o současném reálném Rusku. Tentokrát o autorových cestách po západní Sibiři. I tento svazek obsahuje jak reálie / fakta o tamní přírodě a každodenním životě domorodců, tak autorovy osobní zážitky a dojmy, ale i zasvěcené komentáře a odkazy na historické, kulturní a politické souvislosti. Je zároveň bohatě ilustrován. Kromě 160 stran čb. obrazové přílohy obsahuje i 128 stran barevných (650 jedinečných barevných fotografií, infografik a orientačních map). Navíc se vedle popisu aktuální ruské reality podstatnou měrou - c. z 1/3 - věnuje exkursu do období ruské občanské války (éře Kolčakovy vlády / Bílého Omsku), jakož i působení čs. legií na Sibiři a osudu našich zdejších krajanů během Velkého teroru, potažmo historii rusko-českých a rusko-evropských vztahů, ale i historie lodní plavby na Sibiři anebo informací o zdejší aktuální náboženské scéně a duchovních hnutích, takže by tato kniha měla být zajímavá i pro "necestovatele", resp. fanoušky obecné i vojenské historie.
Na sklade 1Ks
27,55 € 29,00 €

Etikoterapia s Vladimírom Červenákom - Rozhovory


Etikoterapia s Vladimírom Červenákom, Rozhovory Keď sa stretnú dvaja rovnako naladení, vznikajú krásne rozhovory smerujúce k hĺbke duše. Keď sa stretne celá skupina ľudí rovnako naladených, rodia sa kľúče pasujúce do vrátok mnohých duší. O to ide aj v novej knihe rozhovorov, v ktorej kladie otázky žiačka svojmu učiteľovi etikoterapie, ale otázky sa často zrodili v konkrétnych situáciách mnohých žiakov. Jeden za všetkých, všetko so všetkým živo súvisí. Rozhovory na tému etikoterapie vedú DagmaRA Sarita Poliaková s Vladimírom Červenákom a dotýkajú sa reálnych životných situácií. Cítiť v nich pulzovanie prirodzeného spôsobu života, cítiť v nich život sám, lebo len život dáva odpovede, či sme na jeho správnej strane a či môže plynúť v radostí a šťastí. Je možnosť žiť život aj inak, ale vtedy odpovedá utrpením, bolesťou, problémami. Rozhovory môžu byť teda inšpiráciou s uvedomením ako dovoliť životu správne plynúť. Prvá kapitola knihy začína rozhovorom o koreňoch rodu, ktoré predkov i potomkov vyživujú. Vďaka silným a zdravým rodovým koreňom rodiny v rode rastú, silnejú, rozvíjajú sa. Keď sa jednotlivec nevie napojiť na korene, lebo sú slabé, lebo sú ignorované, lebo sú zapierané, lebo sú makové či orechové, rod i jednotlivec slabnú. V rozhovoroch postupne pýtajúca sa a odpovedajúci, teda žena a muž, otvárajú priamo alebo na pozadí rozprávania, aktuálne vzťahové témy. Žena svieti, muž koná. Žena vyživuje vzťah, muž vytvára bezpečie, a tak sa vynárajú aj otázky: Ako to máme vo vzťahu k sebe samému? Ako to máme vo vzťahu k rodičom, partnerom, deťom, priateľom...? Ako to máme vo vzťahu k svetu i vesmíru? Vladimír Červenák, etikoterapeut a životný kouč, vravieva, že etikoterapie je vhodná len pre ľudí, ktorí chcú poznať seba samých, majú odvahu pozrieť sa do hĺbok žitia seba samého a sú schopní, ochotní pristúpiť na zmeny. Pre tých, ktorí nechcú robiť zmeny v sebe samom, ktorí nechcú pochopiť zákonitosti univerza v univerze i v sebe, etikoterapia nie je vhodná. Voda, ktorá stojí, smrdí. Voda, ktorá prúdi, žije. Výber je na každom z nás, či sme stojacou, či prúdiacou vodou. Rozhovory v knihe gradujú. Dovoľujú čitateľovi nahliadnuť na sedem energetických centier človeka od prvého viažuceho sa k rode, rodine. Prevedú tak čitateľa od prijatia fyzického tela, cez mentálnu a emočnú vrstvu, až sa otvorí aj energetická a spirituálna oblasť. Energetická a spirituálna prichádzajú ako bonus predchádzajúcich oblastí, teda fyzickej, mentálnej a emočnej, prichádzajú ako bonus zvládnutého života, ako niečo, čo sa nedá vydupať, kúpiť, vymeniť, dostať len tak, akoby holuby do papuľky nalietávali. V závere knihy je kapitola O anjeloch, zrodení svetla a o nás a uzaviera rozhovory pohľadom do spirituálnej oblasti, pohľadom do oblasti, ktorá nás presahuje a ktorá je zároveň súčasťou nás samých. Posledné kapitoly tvoria životopisy Ctibora Huga Bezděka, zakladateľa etikoterapie, Vladimíra Červenáka, ktorého C.H.Bezděk inšpiroval a Dagmary Sarity Poliakovej, ktorá je absolventkou školy Advaita V.Červenáka. Kolobeh inšpirácií, kolobeh života. Nech prúdi ďalej.
Na sklade 2Ks
19,95 € 21,00 €

Choroby vyvolané slovami a myšlienkami a Malé eseje o veľkých slovách


Kniha je súborom 2 najnovších Rosinského prác. Chceme sa venovať téme, ktorá je ešte stále celkom mimo záujmu, pretože sa o nej vie len málo. Našim zámerom je otvoriť cestičku k tomu, čo je v slovách a myšlienkach nebezpečné pre toho človeka, ktorý ich používa. Až nedávno sa prišlo na to, čo už dávne civilizácie vedeli a v praxi využívali, že i psychika človeka môže byť príčinou jeho ochorenia. Všetky doterajšie poznatky ukazujú, že všetky deje v tele človeka na úrovni sub atómovej, atómovej, molekulárnej, teda fyzikálnej i chemickej, musia mať určité logistické zabezpečenie. Všetko, čo sme doteraz tu spomenuli, ukazuje na nebezpečenstvá myslenia, ktorým si človek, aj keď o tom nevie, môže nechtiac uškodiť. Ako naznačuje už samotný názov, témou publikácie je málo prebádaná oblasť na pomedzí psycholingvistiky a etnolingvistiky. Pojednanie Choroby vyvolané slovami a myšlienkami prezentuje nový pohľad na poznatky z dávnejšieho obdobia a moderným spôsobom, ktorý nám dávajú k dispozícii nástroje psycholingvistiky, sa pokúša predostrieť vnímavému čitateľovi fakty, ktoré mu túto oblasť predtým neznámeho poznania priblížia. Jeho témou je to, čo je i v nadpise knihy ako naše slová (počuté i vyslovené, prečítané i napísané), tlmočiace naše myšlienky i prijaté ako vyjadrenie myšlienok iných, môžu vplývať na naše telo, na jeho fungovanie, na jeho narušenie, skratka na jeho zdravie. Do určitej miery tak nadväzuje na autorovú knihu: Choroby z nenávisti. Druhá časť knihy, Malé eseje o veľkých slovách, predstavuje akési sondy do sfér etnolingvistiky a sociolingvistiky, ktoré okrem zaujímavých postrehov o špecifikách a zvláštnostiach radu exotických jazykov tiež predstavujú v inom svetle a iných súvislostiach zdanlivo všeobecne známe fakty.
Na sklade 1Ks
12,64 € 14,90 €

Cesta na konec světa a zpět 1


Potulky arktickou tundrou, sibiřskou tajgou a kavkazskými horami... Kniha je něco jako sociálně-antropologicko-politologický cestopis o cestě napříč zemí, kde dnes znamená včera. Součástí knihy je 128 stran barevných / c. 650 fotografií.
Na stiahnutie
16,90 €

dostupné aj ako:

Cesta na Tajmyr


"Lidé, nahlížející na události probíhající v současném Rusku evropskýma očima, se zoufale mýlí v hodnocení příčin a následků všech jevů v této nemocné zemi. Tento mimořádně zajímavý cestopis mne velice potěšil. Způsob podání zážitků názorně demonstruje příslušnost autora k menšině. Nikoli menšině národnostní, ale k menšině, o které tvrdí profesor Radkin Honzák, že tvoří cca ? obyvatel této planety. Jsou to lidé, kteří používají svůj mozek k myšlení. Zbylé ? lidí myšlení bolí a unavuje. A tak vyhlížejí Vůdce, který z nich sejme odpovědnost za vlastní osud a umožňuje jim zůstat součástí snadno manipulovatelného stáda. Skvělé je, že se autor neomezuje na suchý popis míst, lidí a událostí a myslícím lidem umožňuje pochopit mnohé příčinné souvislosti, které přivedly lidskou společnost k opakování tragických událostí, jen v novém kontextu a s novými technickými prostředky. Smutné je, že ony ? lidí, kteří potřebují ke své existenci vůdce stáda, tento cestopis číst nebudou. Vyhovují jim marketingové metody psychopatických vůdců, kteří rozeštvávají jednotlivce i celé národy, aby mohli snáze ukojit svou patologickou touhu po moci a penězích. Potěšující je, že je v dnešní době o něco snadnější cestování a komunikace jednotlivých lidí přímo, přes hlavy politiků. A to dává naději, že lidé z různých států a civilizací, kteří se poznají blíž, záhy pochopí, že je toho mnohem víc spojuje, než rozděluje. Pak začnou chápat příčiny většiny tragických historických událostí a přemýšlet, jak se z dějin konečně poučit. Geniální je povídka Karla Čapka „Poslední soud“, která vysvětluje, že Bůh nemůže soudit, protože je vševědoucí a tak zná objektivní příčiny všech skutků. Na božskou vševědoucnost nedosáhneme. Ale je užitečné o poznání alespoň usilovat. Rusko a jeho obyvatelé se stali obětí zločinecké ideologie, dovedně postavené na negativních vlastnostech člověka. Nenávisti neschopných a líných vůči schopným a pracovitým. Rusko se mělo stát ohniskem požáru světové revoluce. Doslova jen palivem, jak prý říkal Lejba Davidovič Bronštejn, známý pod pseudonymem Trockij. A tak se jeho obyvatelstvo, které se snažilo pracně dohánět téměř třísetleté zpoždění za Evropou, způsobené tataro-mongolskou okupací, stalo hlavní obětí zrůdné bolševické ideologie. Cíleně byla likvidována intelektuální elita národa a všichni lidé, kteří se svoji mentalitou nehodili do pokorného a nemyslícího stáda. A tak dodnes nemá v Rusku lidský život žádnou hodnotu ve srovnání s imperiálními cíli. Ve šťastnějších a úspěšnějších zemích je jejich výkonnost a kvalita života postavena na vy-užití tvůrčího potenciálu velkého množství lidí, z nichž je tvořena střední třída. V centrálně řízeném systému je jakákoli osobní iniciativa potenciálně nebezpečná a tudíž nežádoucí. Proto Rusko, které má obrovské energetické, surovinové i lidské zdroje, zoufale zaostává za mnohem menšími zeměmi, které těmito zdroji nedisponují. Proto je v Rusku kreativní střední třída nahrazena masou vyznačující se naprostou, až tupou loajalitou k vrchnosti. Jakýmisi Mankurty. Čím ohebnější páteř a čím větší absence svědomí, tím větší šance na závratnou kariéru. Zákony platí selektivně a nad zákony stojí osobní známosti a klanové vazby. Vliv zločineckých klanů se promítl i do degradace jazyka. Objevily se v něm pojmy, pro jejichž pochopení se musíte seznámit se Solženicynovými nebo Šalamovovými díly z vězeňského prostředí. Typicky zločinecké je vnímání okolního světa. Záměna pojmů vážit si někoho a bát se jej. „Neváží si nás, protože se nás přestali bát!“ Je pozoruhodné, že zločinecký žargon používá i doživotní prezident Vladimír Vladimírovič Putin. Jeho oblíbený výraz, používaný jako výhružka nepřátelům „?????? ? ???????“ (utopit v hajzlu) okouzlil většinu jeho poddaných. Pravdu má vždy silnější a nikdo se nad tím nepozastavuje. Lidé, kteří se dívají na události probíhající v současném Rusku evropskýma očima, se zoufale mýlí v hodnocení příčin a následků všech jevů v této nemocné zemi. K pochopení tamníc
Na stiahnutie
13,90 €

dostupné aj ako:

Voynichův rukopis


První faksimilní vydání nejtajemnější knihy světa, Voynichova rukopisu, jenž mnozí odborníci považují za „Svatý grál historické kryptografie“ (a který inspiroval i Dana Browna k jeho bestselleru Ztracený symbol), doplněné obsáhlou úvodní studií renomované badatelky a záhadoložky Jitky Lenkové. Tajemný rukopis, nad nímž si lámou hlavu filologové, kryptografologové i amatérští luštitelé celého světa už přinejmenším 100 let (od r. 1912, kdy jej nalezl americký sběratel Wilifrid M. Voynich v jezuitském klášteře v italském Frascati). Zatím neúspěšně. Nikdo nebyl dosud schopen jednoznačně dešifrovat jedinou stránku, vysvětlit jediné vyobrazení ... přestože se o odhalení jeho tajemství pokoušejí nejhloubavější mozky planety. Ačkoliv se renomovaní odborníci i amatérští badatelé snaží záhadě Voynichova rukopisu přijít na kloub i nejnovějšími vědeckými metodami, včetně statistických postupů používaných při čtení lidského genomu, tajemství tohoto textu nadále odolává. Neuspěli ani odborníci na šifry z amerického Národního bezpečnostního úřadu (NSA), kteří jej již v 60. a 70. letech minulého století přepsali do strojového kódu a pokoušeli se jej rozluštit pomocí počítačů, včetně použití technologie Kerberos (vyvinuté v MTI). O jeho původu a účelu existuje více teorií, než kolik má stran. Někteří badatelé jej považují za magický grimoár, středověkou čarodějnickou knihu, jiní za babylonský okultní spis, alchymicko-astrologickou příručku či zašifrované poselství mudrců Atlantidy nebo Plejáďanů, další věří, že jde o legendární Necronomicon Abdula al-Hazreda, dennik Leonarda da Vinci anebo dílo alchymisty Rogera Bacona ... Hlavní teorie a hypotézy, společně se souhrnem známé historie rukopisu a jeho zkoumání od 15. století, předkládá právě tato kniha, jež zároveň obsahuje i první publikovanou verzi kompletního faksimile Voynichova rukopisu. Obrazová příloha: 272 barevných stran (faksimile originálního rukopisu).
Na stiahnutie
19,90 €

dostupné aj ako: