Český klub

vydavateľstvo

Muka obraznosti


Román o problémech právě dostudovaného inženýra chemie nastupujícího do prvního zaměstnání, jehož představy a plány se střetávají s tvrdou životní realitou. Děj se odehrává v roce 1959 a zachycuje převážně erotické příhody sebevědomého inženýra, začínajícího po studiích v liberecké textilní továrně. Marek Paar zbožňuje svou šéfku, ing. Zinu Zachovou, a nemyslí na nic jiného než jak ji získat. Když se mu to podaří, ztrácí zíjem a zatouží po jiné, mladší...
Vypredané
4,71 € 4,96 €

Umění milovat


Láska ve všech svých formách představuje základ tvořivé síly, aktivní péči o život, odpovědnost za život a úctu k životu. Praktický prožitek lásky má podobu čistě osobního zážitku, jenž může pociťovat pouze každý sám a ze svého nitra. Hlavní podmínkou pro dosažení tohoto citu je překonání vlastního narcisismu a následné získání schopnosti osvojit si objektivní obraz: vidět lidi i věci takové jací skutečně jsou. Celý život člověka musí být zasvěcen relativnímu vykořenění narcisismu, rozvoji pokory, objektivity a rozumu. Umění milovat závisí na schopnosti růst, vyvinout tvůrčí orientaci vůči světu i vůči sobě. Klíčovou podmínku tudíž ztělesňuje aktivita, vnitřní aktivita, tvůrčí využití vlastních sil. Lidský jedinec však tento cit nesmí prožívat výlučně ke svým blízkým, ale musí si osvojit milující postoj ke každému. Daný niterný proces však vyžaduje radikální společenskou změnu, která umožní splynutí milující povahy člověka s jeho společenskou existencí.
Vypredané
8,17 € 8,60 €

Srdce


Deníkové záznamy žáka italské základní školy se ihned po svém prvním vydání staly pro desítky generací dětských čtenářů...
Vypredané
4,86 € 5,12 €

Kladivo na čarodějnice


Tento sugestivní historický román, v němž se autorovi podařilo spojit faktografickou přesnost s vypravěčským umem, úspěšně zfilmoval režisér Otakar Vávra.
Vypredané
11,63 € 12,24 €

Jméno růže - 5. vydání


Historická detektivka ze středověku, psychologický román, světový bestseller.
Vypredané
14,69 € 15,46 €

dostupné aj ako:

Španělsko-český česko-španělský slovník


Kapesní slovník, který mimo jiné přináší stručnou španělskou gramatiku i přehled států, v nichž se španělsky mluví.
Vypredané
7,09 € 7,46 €

dostupné aj ako:

Tajemný Etrusk - 2.vydání


Hrdinou nevšedního dramatického příběhu z počátku 5. století př.n.l. je Etrusk, pocházející z řeckých měst Malé Asie, jehož putování sleduje autor z Milétu přes bojiště starého Řecka, Kypros a Salamis až k řeckým osadám v dnešní Itálii. Kniha sugestivně popisuje drsný život válečníků i přepych za zdmi bohatých měst, různé náboženské kulty, lidové zvyky i vznešené zábavy, a do těchto kulis zasazuje autor barvité vyprávění moudrého muže, jenž prožil život plný nebezpečí a vzrušujících dobrodružství a zemřel jako bohatý a vážený člověk.
Vypredané
12,92 € 13,60 €

Při stavbě čínské zdi


Tyto překlady z díla Franze Kafky byly pořízeny v letech 1951-1952 a vydány v deseti výtiscích pro skupinu umělců soustřeďujících se tehdy kolem malíře Mikuláše Medka.
Vypredané
9,39 € 9,88 €

dostupné aj ako:

Umění milovat


Erich Fromm v knize definoval lásku jako základ tvořivé síly, jako sublimaci charakteru člověka do společenských vztahů, jako aktivní péči o život, odpovědnost za život, úctu k životu a jeho poznání.
Vypredané
8,17 € 8,60 €

Egypťan Sinuhet - nové vydání


Kniha Egypťan Sinuhet je rozsáhlý historický román, který zachycuje život epyptského lékaře. Sinuhet žije v době, kdy v Egyptě vládne osmnáctá dynastie egyptských faraonů. Na trůn usedá faraon Amenhotep IV. (Achnaton), král kacíř, který se pokouší o odvážnou náboženskou reformu - uctívání jediného boha. Egypťan Sihuhet je sirotek, kterého neznámí rodiče pustí v lodičce z rákosí po řece. Sinuhet připluje do rodiny chudého lékaře Semnuta a jeho ženy Kipy, kteří mít děti nemohli a proto se ho ujmou. Přemýšlivý a osamělý chlapec se po vzoru svého otce stane lékařem a během svého dobrodružného života, plného zvratů, omylů, vítězství i proher, se zúčastní celé řady rozhodujících okamžiků tehdejšího bouřlivého politického a společenského vývoje, procestuje celý Egypt a dostane se až do Babylónu a Sýrie. Stane se zámožným a váženým můžem a dostane se až na královský dvůr, kde slouží jako faraonův osobní lékař. Často také výrazně ovlivňuje mnoho významných historických událostí. V knize
Vypredané
16,07 € 16,92 €

50 slavných Sparťanů


Železná Sparta to není jen vzletná metafora, ale i víra a přesvědčení mnoha sportovních generací. V portrétech 50 vynikajících fotbalistů je připomenuto a jako pocta jim i fotbalové kráse zaznamenáno jejich fotbalové mistrovství...
Vypredané
12,49 € 13,15 €

Polsko-český a česko-polský slovník


Polsko-český a česko-polský sl.
Vypredané
7,01 € 7,38 €

Italsko-český česko-italský slovník - 4.vydání


Kapesní italsko-český a česko-italský slovník se stručnou gramatikou v pevné vazbě.
Vypredané
7,32 € 7,71 €

dostupné aj ako:

Balíček 5ks Mika Waltari


Egypťan SinuhetNepřátelé lidstvaJeho královstvíTajemný EtruskPád Cařihradu
Vypredané
67,21 € 70,75 €

Portugalsko-český česko-portugalský slovník


V malom praktickom slovníčku môže nájsť každý čitateľ informácie a poznatky o základných slovných druhoch, stručnú portugalskú gramatiku. Slovník ponúka prehľad najpoužívanejších slov, či výrazov v rôznych obdobiach, pri rozličných príležitostiach a situáciách. Portugalsko - český text
Vypredané
7,32 € 7,71 €

Egypťan Sinuhet - 6.vydání


Sinuhet je dítě neznámého původu. Připlul ke své nevlastní matce Kipě a otci Senmutovi v proutěném košíku po řece. Učil se v chrámě Amonově a stal se jako otec lékařem. Dobrodružství, která zažil, jsou četná. A tím nejpovolanějším, kdo by nám o nich měl povědět, je on sám.
Vypredané
16,79 € 17,67 €