Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Doručenie zadarmo na nákupy od 25€

Edis

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Miloslav Filo

  Modelovanie a simulácia mechanizmov s počítačovou podporou

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2005
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 15,90 €
  Vaša cena: 15,11 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Kniha Modelovanie a simulácia mechanizmov s počítačovou podporou je určená ako učebná pomôcka pre rovnomenný predmet študijného odboru: konštrukcia strojov a zariadení. Cieľom knihy je naučiť poslucháčov na konkrétnych príkladoch zostavovať matematic ké modely mechanických sústav rôznych druhov a zložitosti, simulovať … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Darina Stachová

  Inžinierska geometria pre bezpečnostné inžinierstvo

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 11,50 €
  Vaša cena: 10,93 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Hlavnou úlohou inžinierskej geometrie je štúdium metód zobrazovania priestorových útvarov na rovinu spojených s analytickou geometriou s cieľom prepojenia textovej matematickej a grafickej informácie. Napríklad ide o zobrazenie objektu, ktorý je potrebné vyrobiť alebo vybudovať. Obsah tejto učebnice je zameraný na výklad … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Gnap, Miloš Poliak

  Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 11. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 29,09 €
  Vaša cena: 27,64 
  Odošleme do 3 dní
  Predkladané aktualizované a doplnené vydanie tejto publikácie obsahuje skúsenosti autorov z praktických školení vodičov a dispečerov, z absolvovaných konzultácií a seminárov a aktualizácie vzhľadom na nové predpisy. Publikácia obsahuje podmienky stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.561/2006, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zasielateľstvo

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 11,83 €
  Vaša cena: 11,24 
  Odošleme do 3 dní
  Autori sa snažili zhrnúť do tejto učebnice základnú problematiku zasielateľstva, ktorú je potrebné ovládať pre úspešné začatie a pokračovanie podnikania v tejto oblasti. Hneď je treba uviesť, že táto učebnica neobsahuje - vzhľadom na jej obmedzený rozsah - komplexný súhrn znalostí , ktoré si podnikanie v zasielateľstve … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimír Konečný

  Kvalita služieb v cestnej doprave a zasielateľstve

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 18,45 €
  Vaša cena: 17,53 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Kvalita dopravných služieb je jedným z determinantov dopytu zákazníkov po dopravných službách tak v nákladnej, ako aj v osobnej doprave. Miera vplyvu tohto faktora neustále narastá. Kvalita je tiež významným faktorom ponuky zo strany dodávateľov dopravných služieb. Kvalitu služieb v oblasti cestnej dopravy a zasielateľstva … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Franeková

  Kryptografia v bezpečnostne relevantných systémoch

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 6. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 17,20 €
  Vaša cena: 16,34 
  U dodávateľa, termín orientačný
  S nárastom používania bezdrôtových technológií v oblasti riadenia priemyselných a dopravných procesov sa stáva čím ďalej tým viac aktuálna problematika použitia kryptografických mechanizmov. Ide najmä o aplikácie so zvýšenou úrovňou integrity bezpečnosti, ktoré používajú bezpečnostne relevantný komunikačný systém. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Nedeliaková

  Dynamické modely kvality služieb

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 17,70 €
  Vaša cena: 16,82 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Oblasť hodnotenia kvality služieb je aktuálnou a zároveň náročnou problematikou. V súčastnosti nevyhovuje pohľad na kvalitu služieb len prostredníctvom klasických metód. Podniky sú nútené hľadať inovatívne prístupy k hodnoteniu kvality. Dynamické modely kvality a ich princípy rešpektujú požiadavky neustále meniacich … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Gašparík

  Technológia železničnej dopravy - Líniové dopravné procesy

  Vydavateľstvo: Edis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 23,00 €
  Vaša cena: 21,85 
  Odošleme do 3 dní
  Vysokoškolská učebnica podáva pohľad na všetky aspekty grafikonu vlakovej dopravy a metodiky stanovenia priepustnej výkonnosti ako úzko špecifickej oblasti železničnej dopravnej prevádzky. Poskytovanie kapacity železničnej infraštruktúry predpokladá poznanie jej disponibilnej veľkosti, pričom hlavným poslaním manažéra železničnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marián Drusa

  Inžinierska geológia

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 7. marca 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 24,70 €
  Vaša cena: 23,47 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Inžinierska geológia je základným predmetom Stavebnej fakulty vyučovaným v odboroch "Teória a konštrukcie inžinierskch stavieb, Staviteľstvo, technológia a manažment stavieb a Pozemné staviteľstvo na bakalárskom a inžinierskom stupni. Je to pokračovanie získavania vedomostí študentov v oblasti aplikácie geologických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Melcer

  Dynamika dopravných stavieb

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 29. júna 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 30,80 €
  Vaša cena: 29,26 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Predkladaná monografia monografia prináša výber niektorých výsledkov výskumu v oblasti dynamiky dopravných stavieb, ktorý sa na Katedre stavebnej mechaniky SvF ŽU v Žiline realizoval v ostatných rokoch. Logicky pojednáva o všetkých dôležitých skutočnostich, bez ktorých dynamická analýza dopravných stavieb nie je možná. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vojtech Bálint

  Matematika 2

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 26. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 7,70 €
  Vaša cena: 7,32 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od elementov matematickej logiky, cez lineárnu algebru, postupnosti, diferenciálny počťet funkcie jednej a viac premenných, integrálny počet a ich aplikácie až po diferenciálne rovnice. Ako učebnice sú určené … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Gašparík

  Železničná dopravná prevádzka

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 26. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 27,10 €
  Vaša cena: 25,75 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Vysokoškolská učebnica podáva prierez všetkými aspektmi železničnej dopravnej prevádzky, počnúc stručnou históriou vývoja železničnej dopravy vo svete a na Slovensku, vzťahmi na železničnom trhu v súčasnosti, konštrukčným riešením železničnej trate. Ďalej oboznamuje s mobilným parkom, jeho členením, označovaním … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan Turek

  Ako veci vidíme

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 20. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Ako veci vidíme je kniha vysokoškolského pedagóga fyziky – doc. Ivana Tureka, ktorá je však určená deťom, ktoré sa zaujímajú o to, ako „beží svet“ okolo nás. Je pripravená pomôcť aj rodičom i pedagógom pri vysvetľovaní fyzikálnych javov – konkrétne vlnových procesov a zodpovedať otázky zvedavých detí. Zaoberá … Zobraziť viac info ►
 • Autor: František Schlosser

  Technológie stavieb

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 11. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 25,36 €
  Vaša cena: 24,09 
  Nedostupné
  Vysokoškolská učebnica je určená študentom, doktorandom a odborníkom v oblasti dopravného a pozemného staviteľstva. Je rozdelená na štyri samostané celky. V prvej časti sa popisujú základné stavebné materiály, spojivá a zmesi, ktoré sa využívajú v stavebnom procese vo výstavbe, pri údržbe, opravách alebo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ladislav Málik

  Všeobecný model výpočtu prevodových mechanizmov so stupňovou a plynulou zmenou prevodového pomeru

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 44,60 €
  Vaša cena: 42,37 
  Nedostupné
  Kniha je určená študentom strojníckych fakúlt a predovšetkým študentom doktorandského štúdia, projektantom pracovníkom v technickej praxi, ktorí sa zaoberajú praktickým navrhovaním prevodových mechanizmov s plynulou zmenou prevodového pomeru dopravných prostriedkov, mobilných pracovných strojov a strojných zariadení. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Patrik Kamencay

  Spracovanie diskrétnych signálov

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 21,55 €
  Vaša cena: 20,47 
  Nedostupné
  Vysokoškolské skriptá s názvom Spracovanie diskrétnych signálov sú určené ako študijný materiál predmetov Spracovanie diskrétnych signálov a Digitálne spracovanie obrazu. Tieto ponúkajú študentom bakalárskeho a magisterského štúdia zameraných na oblasť číslicového spracovania obrazu ucelený študijný materiál, ktorý … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Teória lode

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 42,30 €
  Vaša cena: 40,19 
  Nedostupné
  Lodné staviteľstvo je odvetvie zahrňujúce všetky aspekty návrhu, výskumu a vývoja, konštrukcie, skúšania a efektívnosti všetkých dopravných prostriedkov operujúcich na vode a pod vodou. Teória lode je pojem úzko spojený s lodným staviteľstvom. Zahrňuje hydrostatiku a hydrodynamiku plavidiel. Hydrostatika je vedná … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 36,90 €
  Vaša cena: 35,06 
  Nedostupné
  Vysokoškolská učebnica Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom je určená najmä študentom odborných predmetov v akreditovaných študijuných programoch zasielateľstvo a logistika, cestná doprava, letecká doprava a vodná doprava v odboroch doprava a dopravné služby na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Bujňák

  Spriahnuté oceľovobetónové konštrukcie

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 25,40 €
  Vaša cena: 24,13 
  Nedostupné
  Učebnica obsahuje zásady navrhovania spriahnutých oceľobetónových nosných konštrukcií. Dôležitého segmentu pozemného a inžinierskeho staviteľstva využívajúceho priaznivé vlastnosti obidvoch základných stavebných materiálov. Na prípadoch úspešných realizácií, úvodné dve kapitoly naznačujú spôsoby použitia spriahnutých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Moravec

  Technológia tvárnenia kovov

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 12,30 €
  Vaša cena: 11,69 
  Nedostupné
  Učebnica Technológia tvárnenia kovov - vybrané state sa venuje sfére tvárnenia technických materiálov. Uvedené sú vybrané okruhy z tejto rozsiahlej oblasti, kde je poukázané na previazanosť teórie a technológie tvárnenia kovov. Kniha nadväzuje na autorovu učebnicu Teória tvárnenia kovov a na konkrétnych problémoch z praxe … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniela Kuchárová

  Statika stavebných konštrukcií 3

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 6. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 23,10 €
  Vaša cena: 21,95 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Predkladaná učebnica je venovaná aplikáciám deformačnej metódy na statické výpočty stavebných konštrukcií a výpočtom niektorých typov konštrukcií, ktoré sú v kontakte s pružným podložím. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Gnap

  Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 26. mája 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 27,49 €
  Vaša cena: 26,12 
  Nedostupné
  Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu Cestná doprava na Žilinskej univezite v Žiline na doplnenie učebných textov a vysokoškolských učebníc vydávaných v rámci vysokoškolského štúdia. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Elena Gregová

  Hospodárska politika v teórii a praxi

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Nedostupné
  Vysokoškolská učebnica predstavuje publikáciu určenú predovšetkým študentom Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ostatným študentom ekonomického zamerania a taktiež širokej verejnosti zaujímajúcej sa o hospodársku problematiku. Štruktúra danej knihy pozostáva z jedenástich kapitol obsahujúcich okrem predmetu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Čelko

  Dopravné plánovanie

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 7. marca 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 17,95 €
  Vaša cena: 17,05 
  Nedostupné
  Dopravné plánovanie je trvalým procesom, zahrňujúcim dopravnú stratégiu, dopravnú prognózu, návrh riešenia dopravnej sústavy a implementáciu dopravného plánu. Musí byť riešené vo vzájomnej súčinnosti s celkovým procesom obsluhy územia, sieťovo orientovanou synergiou jednotlivých podsystémov, intermodalitou a interoperabilitou, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Gnap, Miloš Poliak

  Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 21,80 €
  Vaša cena: 20,71 
  Nedostupné
  Predkladané aktualizované a doplnené vydanie tejto publikácie obsahuje skúsenosti autorov z praktických školení vodičov a dispečerov, z absolvovaných konzultácií a seminárov a aktualizácie vzhľadom na nové predpisy. Publikácia obsahuje podmienky stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miloš Poliak

  Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby 3. aktualizované vydanie

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 20. mája 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 17,10 €
  Vaša cena: 16,25 
  Nedostupné
  Tieto učebné texty sú spracované podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a podľa vyhlášky č. 124/2012 Z. z.. S účinnosťou od 1.1.2016 zákona č. 56/2012 Z. z. aj vykonávacia vyhláška č. 124/2012 Z. z. sú novelizované a zmena predpisov zavádza v oblasti taxislužby viacero zmien, napr. nové osvedčenie vozidla … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Gnap

  Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 1+2+3 kolekcia 3.vydanie

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 59,80 €
  Vaša cena: 56,81 
  Nedostupné
  Predkladané učebné texty sú vypracované na základe požiadaviek na odbornú spôsobilosť potrebnú pre vykonávanie cestnej dopravy podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vojtech Bálint

  Matematika 1

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 26. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,54 €
  Vaša cena: 9,06 
  Nedostupné
  Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od elementov matematickej logiky, premenných, integrálny počet a ich aplikácie až po diferenciálne rovnice. Ako učebnice sú určené poslucháčom prvého stupňa vysokoškolského štúdia technického a ekonomického … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Gustáv Čepčiansky

  Základy komunikačných technológií

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 26. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 27,10 €
  Vaša cena: 25,75 
  Nedostupné
  Telekomunikácie ruka v ruke s informačnými technológiami a sieťami predstavujú nervovú sústavu pre život ľudskej spoločnosti. Neustále sa zdokonaľuje a znásobuje technika pre diaľkové dorozumievanie a prenos informácií, rastie objem prenášaných informačných tokov. Telekomunikácie poskytujú služby každému … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dušan Turan

  Sociosynergetika

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2008
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,95 €
  Vaša cena: 9,45 
  Nedostupné
  Sociosynergetika nie je módny výstrelok filozofického blúznenia šialenca, ale objektívny dôsledok doterajšieho vývoja vedeckého poznania a predstavuje základ poznania ďalšieho vývoja civilizácie. Tajomstvo sociosynergetiky sa začína transdisciplinárnym nanovidením, nanopoznaním a nanoprojekciou systémov a porozumieť jej môže … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Ďurišová, Anna Jacková

  Podnikové financie

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 28. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 16,92 €
  Vaša cena: 16,07 
  Nedostupné
  Druhé, prepracované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice zrozumiteľnou a prehľadnou formou podáva študentom a širokej odbornej verejnosti základnú orientáciu v zložitom svete podnikových financií. Je výsledkom práce vedecky, publikačne a pedagogicky skúsených autoriek, pôsobiacich na Katedre makro a mikroekonomiky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Janáček

  Diskrétna optimalizácia

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 20. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 16,90 €
  Vaša cena: 16,06 
  Nedostupné
  Táto vysokoškolská učebnica oboznamuje čitateľa so základnými úlohami a algoritmami z vednej oblasti označenej ako diskrétna optimalizácia. Je určená predovšetkým študentom informatických odborov ako úvod do problematiky optimalizácie. Pre vybraté úlohy neceločíselného a celočíselného lineárneho programovania, ako … Zobraziť viac info ►
Letné zľavy až do 80%

Vyberať knihy →

×