Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

-10% na nákupy od 25€ s kupónom ABCDEF

Iuris Libri

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Martina Jánošíková

  Repetitórium práva Európskej únie (Druhé, prepracované vydanie)

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 17. októbra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 19,00 
  Odošleme ihneď
  Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov všetkých troch stupňov univerzitného vzdelavánia na právnických fakultách, ktorej cieľom je objasnit pre potreby priebežného štúdia systém práva Únie z hľadiska jeho základných ústavných základov vrátane súdnej ochrany, pochopiť kľúčové pojmy, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Gešková

  Repetitórium civilného procesného práva

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 19. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Odošleme ihneď
  Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradili … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lazar Ján

  Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok - 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 28. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 75,00 €
  Vaša cena: 71,25 
  Odošleme ihneď
  Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne prepracované a doplnené. Predstavuje aktualizované komplexné dielo, v ktorom je na základe vedecky podloženého systémového prístupu spracovaná matéria všeobecného súkromného práva. Podľa tohto prístupu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľudmila Elbert, Adam Giertl, Ján Klučka

  Repetitórium medzinárodného práva verejného

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 14. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 21,00 €
  Vaša cena: 19,95 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Medzinárodné právo verejné ako súbor právnych noriem obsiahnutý v obyčajovej i zmluvnej podobe nepredstavuje komplexne kodifikovaný právny systém. Aj z tohto dôvodu je účelom repetitória priniesť stručný, no sumárny prehľad medzinárodného práva verejného, ktorý má poskytnúť základy pre ďalšie nadobúdanie a rozvíjanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marián Mészáros

  Repetitórium pracovného práva

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 12. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 26,00 €
  Vaša cena: 24,70 
  Odošleme ihneď
  Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a upevniť si doteraz nadobudnuté vedomosti z tohto odvetvia práva. Text publikácie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Golian, Edita Hajnišová, Zuzana Nevolná

  Repetitórium obchodného práva (Druhé, doplnené a prepracované vydanie)

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 19. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  Nedostupné
  Druhé, doplnené a prepracované vydanie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka. Predkladaná učebná pomôcka poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného zákonníka, pričom dôsledne vychádza z jeho systematiky. Repetitórium sa môže … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Repetitórium ústavného práva

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 30. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Odošleme ihneď
  Repetitórium ústavného práva poskytuje systematický prehľad základných inštitútov ústavného práva Slovenskej republiky vrátane stručných informácií o ústavnom vývoji na území dnešnej Slovenskej republiky po roku 1848. Svojím obsahom a predovšetkým formou spracovania by malo slúžiť ako pomôcka pre účinné zopakovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Macková

  Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 7. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 17,00 €
  Vaša cena: 16,15 
  Nedostupné
  Právo sociálneho zabezpečenia ako jadro sociálnej politiky je jedným z najmladších právnych odvetví v Slovenskej republike. Podľa vzoru zakladajúcich členských krajín Európskej únie sa rozčlenilo na tri časti, a to na sociálne poistenie, štátnu sociálnu podporu a sociálnu pomoc. Jednotlivé časti vzájomne spolu úzko … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petronela Luprichová

  Repetitórium rodinného práva - 2. doplnené a prepracované vydanie

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 1. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,20 
  Odošleme ihneď
  Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebnej pomôcky „Repetitórium rodinného práva“ reaguje na viaceré novelizácie zákona o rodine a rekodifikáciu civilného procesu. Jej cieľom je zmapovať problematiku rodinného práva a základných inštitútov tohto právneho odvetvia. Publikácia v zásade vychádza zo systematiky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Hambáleková

  Zmluva o dielo v obchodných vzťahoch

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 15. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 26,00 €
  Vaša cena: 24,70 
  Odošleme ihneď
  V nadväznosti na publikáciu „Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch“ poskytujeme ďalší prehľad judikatúry slovenských a českých súdov týkajúcej sa druhého najčastejšieho zmluvného typu zmluvy uzavieranej v obchodných záväzkových vzťahoch, a to zmluvy o dielo. Publikácia je systematicky usporiadaná tak, že … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lucia Budinská

  Bezdôvodné obohatenie

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 28. mája 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 24,50 €
  Vaša cena: 23,28 
  Odošleme ihneď
  Vydavateľstvo IURIS LIBRI Vám prináša ďalšiu publikáciu z edície Judikatúra. Publikácia predstavuje prvú samostatnú ucelenú zbierku judikatúry týkajúcu sa inštitútu bezdôvodného obohatenia v Slovenskej republike a zahŕňa rozhodnutia tak slovenských, ako aj českých súdov. Rozhodnutia českých súdov boli preložené … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Mazák

  Repetitórium občianskeho procesného práva

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 18. septembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,20 
  Odošleme ihneď
  Štúdium občianskeho procesného práva je náročné na pochopenie podstaty predmetu, jeho jednotlivých inštitúcií a súvislostí vzťahujúcich sa na štádiá konania pred občianskoprávnymi súdmi a súdmi v správnom súdnictve. Z tohto dôvodu profesor Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Ján Mazák, spoluautor Učebnice … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Hambáleková

  Premlčanie v občianskom a obchodnom práve

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 29. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Odošleme ihneď
  Publikácia predstavuje rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou premlčania v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských a českých súdov, keďže právna úprava premlčania bola v obidvoch … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Hambáleková

  Zmluvná pokuta

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 22. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 28,00 €
  Vaša cena: 26,60 
  Odošleme ihneď
  Publikácia predstavuje pomerne rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou zmluvnej pokuty, ktorá je upravená tak v Občianskom zákonníku, ako aj v Obchodnom zákonníku. Na účely prehľadnosti je publikácia rozčlenená na päť samostatných častí. Prvá časť obsahuje súhrn rozhodnutí, ktoré … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Veronika Skorková

  Repetitórium práva duševného vlastníctva - 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 29. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 24,00 €
  Vaša cena: 22,80 
  Odošleme ihneď
  Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny, ktoré nastali v právnej úprave práva duševného vlastníctva, a to najmä v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. Repetitórium práva duševného vlastníctva je učebnou pomôckou nadväzujúcou na dostupné vysokoškolské učebnice zamerané … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivana Zmeková

  Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 13. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Odošleme ihneď
  Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je významným právnym inštitútom, ktorý sa dotýka veľkej časti populácie. Nové sociálne trendy, akými sú stúpajúca rozvodovosť a rozšírenie súkromného podnikania, ktoré zasahuje do majetkovej sféry manželov, ale aj konflikty medzi manželmi zvýrazňujú aktuálnosť tejto témy. Napriek uvedenému … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lenka Dufalová, Martin Križan, Veronika Skorková

  Repetitórium občianskeho hmotného práva 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 15. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Odošleme ihneď
  Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivými inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých inštitútoch a vzťahoch medzi nimi. Pomáha pochopiť zložitý … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivana Zmeková

  Elektronické obchody

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 31. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 28,00 €
  Vaša cena: 26,60 
  Odošleme ihneď
  Elektronický obchod je v súčasnosti rozšírenou a vyhľadávanou formou podnikania. Nakupovanie sa prenáša do virtuálneho sveta a zabezpečuje zákazníkom pohodlie, šetrí ich čas. Preto je potrebné, aby predávajúci a kupujúci mali vedomosti o právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z platnej právnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lucia Budinská

  Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 13. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Odošleme ihneď
  Táto publikácia je prvým vydaním prehľadu judikatúry z oblasti nájmu a podnájmu bytov a nebytových priestorov a obsahuje zhrnutie rozhodnutí a stanovísk tak Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR, ako aj Najvyššieho súdu ČR a Ústavného súdu ČR. Publikácia je rozdelená na dve časti, z ktorých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kravecová

  Finančné sprostredkovanie

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 14. septembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 14,90 €
  Vaša cena: 14,16 
  Odošleme ihneď
  Publikácia ponúka ucelený pohľad na právnu úpravu finančného sprostredkovania. Podrobne rozoberá znenie zákona o finančnom sprostredkovaní a tiež nadväzné právne predpisy upravujúce podnikanie v tejto oblasti. Vysvetľuje obsah finančného sprostredkovania a jeho osobitne regulovaný rozsah, ako aj kategórie finančných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Hambáleková

  Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 1. júna 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 32,00 €
  Vaša cena: 30,40 
  Odošleme ihneď
  Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike občianskoprávnych vzťahov vznikajúcich na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo, ktoré predstavujú najfrekventovanejšie a z ekonomického hľadiska najvýznamnejšie právne tituly nadobudnutia vlastníckeho práva k hnuteľnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Mazáková

  Ochrana spotrebiteľa - Judikatúra

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 5. apríla 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 41,00 €
  Vaša cena: 38,95 
  Odošleme ihneď
  Ochrana spotrebiteľa je problematikou, pri ktorej sa stretávajú početné predpisy súkromného a verejného práva s cieľom zabezpečiť adekvátnu ochranu spotrebiteľa tradične považovaného za slabšiu stranu v zmluvných vzťahoch uzavieraných s podnikateľom. Publikácia prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti ochrany … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavol Horňák

  Odporovateľnosť právnych úkonov

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 29. februára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 31,00 €
  Vaša cena: 29,45 
  Odošleme ihneď
  Odporovateľnosť právneho úkonu je právnym následkom vadnosti právneho úkonu, ktorá má chrániť veriteľov pred nepoctivým konaním dlžníka. V slovenskom a českom právnom prostredí sú odporovacie žaloby pomerne častým javom a právna prax v súčasnosti rieši mnohé otázky súvisiace s ustanoveniami upravujúcimi … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Erik Schwarcz

  Predbežné opatrenia

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 1. decembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Odošleme ihneď
  Predbežné opatrenia sú v praxi často využívaným nástrojom v civilnom procesnom práve. Tento inštitút je však veľmi špecifickým zásahom do práv osôb, ktoré sú zasiahnuté bez toho, aby súd vykonal rozsiahlejšie dokazovanie a konal vo veci samej. Z uvedeného dôvodu jeho aplikácia vyvoláva v praxi mnohé otázky, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Mazáková

  Exekučné spory

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 9. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Spory, ktoré vznikajú v rámci núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí alebo v súvislosti s ním, sú často skutkovo, ale aj právne zložité. Toto poznanie bolo účinným podnetom na prípravu a zostavenie výberu judikatúry o exekučných sporoch. Cieľom predkladaného výberu z judikatúry je kvalifikovane … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Macek

  Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 6. mája 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 39,00 €
  Vaša cena: 37,05 
  Odošleme ihneď
  Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. Publikácia obsahuje tak súčasné, ako aj staršie rozhodnutia súdov (vrátane prvorepublikových i rakúskych pred rokom 1914), ktoré sú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Spoločnosť s ručením obmedzeným

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 1. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 24,00 €
  Vaša cena: 22,80 
  Odošleme ihneď
  Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak v teoretickej, ako aj v praktickej rovine, čo potvrdzuje aj … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Veronika Skorková

  Prepisy práva duševného vlastníctva

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 1. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 3,00 €
  Vaša cena: 2,85 
  Odošleme ihneď
  Právo duševného vlastníctva predstavuje významnú súčasť slovenského právneho poriadku. Z hľadiska prameňov ho tvorí množstvo právnych predpisov medzinárodného, európskeho i vnútroštátneho práva. Napriek neustále sa rozširujúcemu trendu posilňovania ochrany predmetov duševného vlastníctva dosiaľ nebol zostavený súbor … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Javolková

  Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 12. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 19,00 
  Odošleme ihneď
  Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka je najfrekventovanejším typom zmluvy v obchodnozáväzkových vzťahoch. Aj keď právna úprava tohto zmluvného typu je pomerne podrobná a jasná, laxný prístup subjektov týchto právnych vzťahov spôsobuje vznik množstva súdnych sporov. Vo väčšine prípadov, ako je zrejmé … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michaela Hanáková

  Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 8. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Táto publikácia sa venuje inštitútu náhrady škody v občianskom práve a obsahuje výber súdnych rozhodnutí z obdobia ostatných desiatich rokov. Jej cieľom je poskytnúť ucelený prehľad rozhodnutí slovenských a českých súdov týkajúcich sa koncepcie zodpovednosti za škodu, základných predpokladov jej vzniku, základných princípov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Gešková

  Repetitórium civilného procesného práva

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 1. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Nedostupné
  Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradili … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Hambáleková

  Pozemky v občianskoprávnych vzťahoch

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 21. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 31,00 €
  Vaša cena: 29,45 
  Nedostupné
  Publikácia je systematicky rozčlenená do jedenástich častí. Prvá časť vymedzuje základné pojmy týkajúce sa právnych vzťahov k pozemkom (pozemok, parcela, druhy pozemkov, súčasti a príslušenstvo pozemku, stavba, neoprávnená stavba a pod.). Druhá časť zahŕňa súdne rozhodnutia týkajúce sa právnych úkonov, predmetom ktorých je … Zobraziť viac info ►