KK Bagala

vydavateľstvo

Klaun v maske človeka


Zbierka piesňových textov, z ktorých drvivá väčšina existuje na albumoch, singloch a šerpoch rôznych interpretov domácej i zahraničnej popovej hudby napr. Richard Müller, Marián Greksa, Marta Kubišová, Pavol Habera, Tristo Hrmených, Demikát, Team...a i.
Vypredané
2,57 € 2,70 €

Gombíky


Braňo Hochel, víťaz prvého ročníka literárnej súťaže Poviedka, dovtedy známy najmä ako básnik, literárny vedec, prekladateľ a jazykovedec, doplnil pestrú škálu svojej tvorby o knižku rozmanitých prozaických textov, ktorú pomenoval Gombíky. Symbolika názvu spočíva vo funkcii konkrétnych gombíkov. Autor s hravou ľubovôľou zapína a rozopína sériu príbehov spracovaných s rozličnou mierou spontánnosti.
Vypredané
1,90 € 2,00 €

Do tohto domu sa vchádzalo širokou bránou


Prvý diel z trojzväzkového súborného diela poviedok klasika našej literatúry. Rudolf Sloboda je síce známy predovšetkým ako autor románov, ale aj v kratších dielach potvrdzuje svoju povesť autora s osobitým nenapodobiteľným štýlom a témami. Tento zväzok chronologicky nadväzuje na predchádzajúci a prináša kompletný zoznam Slobodových poviedok z rokov 1958-1968.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Rodné mestečko


Druhý diel z trojzväzkového súborného diela poviedok klasika našej literatúry. Rudolf Sloboda je síce známy predovšetkým ako autor románov, ale aj v kratších dielach potvrdzuje svoju povesť autora s osobitým nenapodobiteľným štýlom a témami. Tento zväzok chronologicky nadväzuje na predchádzajúci a prináša kompletný zoznam Slobodových poviedok z rokov 1969-1985.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Apáka a mamáka


Literárna groteska z južného Slovenska brilantným spôsobom opisuje jeden deň manželov, ktorí spolu nažívajú už 77 rokov. Ich svet tvoria drobné starosti okolo domu, v záhrade i na dvore. Neustále sa svojsky zhovárajú, spomínajú na mladosť alebo si popod nos "monďokujú" sami pre seba. Brilantná knižka, ktorú si určite zamilujete!
Na sklade 2Ks
9,45 € 9,95 €

Kristové šoky


Poviedky Igora Otčenáška sú reakciou na osemdesiate roky minulého storočia, najmä na ich koniec. Sú z obdobia, keď sme všetci zreteľne vnímali postupné zosypanie sa sveta založeného na falošných heslách, na rituáloch osláv fyzickej práce, na rokmi pe stovanej animozite robotníka voči intelektuálovi.
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Poviedka 2003


Zborník ocenených próz 7. ročníka literárnej súťaže Poviedka 2003. Okrem nich kniha obsahuje aj úvodný text predsedu poroty a doslov o priebehu súťaže so zoznamom prác, ktoré postúpili do druhého a tretieho kola. Literárnu súťaž Poviedka každoročne 1. decembra vyhlasuje Koloman Kertész Bagala. Je to najznámejšia slovesná súťaž na Slovensku s ohlasom aj v zahraničí. Ocenení autori: Daša Čejková, Ľubo Dobrovoda, Jozef Girovský, Tomáš Hasala, Tibor Havlík, Peter Karpinský, Monika Kompaníková, Ladislav Kravčík, Silvester Lavrík, Katarína Schmidtová
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Milan Paštéka


Monografia Milana Paštéku je súbor úvah a štúdií o diele (maľby, kresby, plastiky a keramiky), osobnosti a živote tvorcu mimoriadneho významu nielen pre slovenské výtvarné umenie. Koncepciu textov a výber ôsmych autorov, kunhistorikov a filozofov, zostavil ešte samotný umelec. Kniha obsahuje 297 farebných a 72 čiernobielych fotografií
Vypredané
78,38 € 82,50 €

Psie dni


Prvotina Psie dni, očarila najmä mladých čitateľov, pre ktorých tieto poviedky predstavovali slnečný svet slobody, vystihovali nejakým spôsobom citovo-intelektuálne rozpoloženie mladých ľudí a ich náladu.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Nočné správy


Nové vydanie zbierky poviedok z r. 1976. "Tajomné príbehy v knihe Nočné správy sa nesú v atmosfére ťažko vysvetliteľné. Postavy akoby neverili v pevnú a jedinú pravdu, ktorá by mala všetko vysvetliť. Ak sa tak stane, je pravda až príliš krutá. Autor vytvára výnimočnú atmosféru okolo príbehov, ktorá drží čitateľa v neustálom napätí. Nejde o nijaké bezmyšlienkovité napätie. Čitateľ je neustále aktivizovaný, musí si klásť otázky skôr charakteru "prečo je to tak?" než, "ako sa to skončí?". Ladislav Čúzy
Vypredané
4,66 € 4,90 €

My a oni Oni a my


Zbierka poviedok, texty môžeme chápať ako šablóny, ktoré sú plnohodnotným príbehom vtedy, keď čitateľovi evokujú jeho vlastné pocity a spomienky. Ťažiskom poviedok je dôraz na vybudovanie silného príbehu. Spoločným menovateľom textov je sviežosť, čítavosť a originalita. (155x120, 176 s., ČB, MV)
Vypredané
6,28 € 6,61 €

Katedra paupológie


Debutový román pútavým a nanajvýš názorným spôsobom poukazuje na bádanie v ľúbivej a vychytenej oblasti seriózneho poznávania čistej krásy - paupológie. S nadobudnutým prehľadom si čitateľ hravou formou dokáže usúvzťažniť všetky modely vzdelávania - od základnej školy po univerzitu tretieho veku.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Dostal rozum


Keď vydavateľ, autor a aj výtvarník spolu dostanú "rovnaký rozum", vznikne takáto knižka, plná postrehov, aforizmov, básničiek akoby z odvrátenej (tej veselej) strany každodenného života. Upozornenie: Niektoré texty sú náchylné na zľudovenie!
Vypredané
4,70 € 4,95 €

Lopatka na diamanty


Chcete sa dozvedieť, ako sa meria teplota šublerou? Prečo sa ako palivo pre transgalaktické rakety zásadne zásadne používajú hrozienka? V ktorých končinách vám hrozí upchatie chladiča obéznymi vrabcami? Ako sa v minulom storočí komprimovali sliepky? Alebo iba rozmýšľate, ako rozmeniť veľkú bankovku. Rozhodli ste sa správne! Kúpou tejto zbierky poviedokodporúča komora.Recenzie:
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Tichý kút


K obľúbeným autorom mladých čitateľov právom patrí Balla. Životné pocity postáv knihy verne odzrkadľujú pocity novej generácie - márnosť existencie v odľudštenej spoločnosti i absenciu odvahy prejaviť svoje skutočné city voči druhému. Výsledkom býva náhradný život v náhradnom časopriestore - halucinačné blúdenie v spleti výmyslov a sebaklamu. Hranice medzi snom a skutočnosťou zastierajú haluze...
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Gravidita


17 poviedok najnovšej zbierky talentovaného mladého prozaika (nositeľa Ceny Ivana Kraska) čitateľa opäť zavedie do tajomných zákutí ľudskej existencie, do krajiny temna, osamelosti či čierneho humoru. A to všetko prostredníctvom brilantného jazyka, ktorý vie prefíkane šľahnúť, keď treba byť ironický, ktorý vie byť kaviarenským tárajstvom, keď si próza vyžaduje kaviarenské táranie, ktorý je zrazu dynamický, keď sa začne akcia a ktorý sa vie aj zadrhávať, keď rozprávač tápe. Dobrým spisovateľom Ballu robí práve schopnosť vyjadriť jazykom to, čo je za jazykom.
Vypredané
6,28 € 6,61 €