Rudolf Sloboda

autor

Rozum


Čtyřicetiletý scenárista se snaží vytvořit námět na filmový scénář ve chvíli, kdy se ocitl v hluboké tvůrčí i osobní krizi. Rodinné problémy s manželkou trpící schizofrenií, dospívající dcerou, sousedy a kolegy v zaměstnání stejně jako hledání logických souvislostí v chaosu a absurditě života - to vše je podáváno s tvrdou až krutou otevřeností, vyvažovanou sebeironií a humorem pro autora charakteristickým. Román Rozum je Slobodovo vrcholné a nejčtenější dílo.
Vypredané
11,12 € 11,70 €

Rudolf Sloboda (Z tvorby)


Vydavateľstvo pripravilo čitateľsky príťažlivý výber z autorovej tvorby, ktorá doteraz nebola publikovaná, najmä jeho kultové televízne a filmové scenáre. Slobodove brilantné postrehy a myšlienky sa odrážajú v eseji Pokus o autoportrét, ktorý je doplnený autorovou tvorbou pre deti a jeho básňami. Nezvyčajný autor sa predstavuje čitateľom v nezvyčajnom výbere
Vypredané
6,28 € 6,61 €

Rubato


Slovenský básník a filmový scenárista, autor románů, novel, povídek, básnických sbírek, scénářů a knih pro děti se narodil v roce 1938 a zemřel 6. října 1995 vlastní rukou. Do literatury vstoupil románem Narcis (1965); v českém překladu vyšly jeho romány Rozum (1982, č. 1989) a Láska (dokončeno v roce 1972, vyšlo 2002, č. 2005). Román Rubato (1990) vypráví žena, trestaná vražedkyně Uršula; vedle poměrně jednoduchého děje se čtenář ocitá v „myšlenkovém“ světě Uršuliných reflexí, bohatém a ambivalentním světě jejích vnitřních monologů. Nejčastěji se hrdinka upíná k úvahám o Bohu a smrti, k úvahám o své sociální roli ve společnosti a k budoucnosti. Výsledný text je potom prolnutím obou těchto rovin. Rytmus jejich střídání není nijak vyrovnaný, ale přerývaný, jak už napovídá samotný název knihy: Rubato.
Vypredané
8,93 € 9,40 €

Láska


Próza Láska: to sú reflexie, zážitky i postrehy muža tesne po tridsiatke, ako ich zaznamenal autorov iskrivý talent. Zachytáva v nej fiktívne detaily, ktoré sa prekrývajú s realitou. Netreba však zabúdať najmä na to, že nožnice, ktorými autor strihá, a spôsob, akým všetko utrieďuje a dolaďuje, sú z výbavy nadaného tvorcu, neraz a celkom vedome aj skvelého mystifikátora.
Vypredané
7,86 € 8,27 €

Narcis


Príbeh románu sa začína príchodom hlavnej postavy Urbana Chromého do Ostravy. Urban dobrovoľne ukončil štúdium na filozofickej fakulte, predal knihy, priatelia mu vrátili dlhy a nikomu nepovedal, že odchádza pracovať do železiarní. To, čo prežíva, sa nedá nazvať nijako inak iba ako hľadanie samého seba. Realita života sa v príbehu strieda s úvahami a snami Urbana intelektuála, ktorý po ťažkej drine číta Knihu proroka Izaiáša, hrá s chlapmi karty, a pritom hľadá ženu, ktorá by ho pochopila. Prostredie, do ktorého sám seba uvrhol, ho po čase natoľko deprimuje, že rozmýšľa o samovražde...
Vypredané
9,45 € 9,95 €

Z denníkov


Žáner denníka stojí z hodnotového aspektu viac či menej na okraji umeleckej literatúry, ma však svoju dlhoročnú tradíciu a čitateľskú príťažlivosť aj v súčasnosti. Kniha obsahuje Prvý až dvadsiaty prvý denník a je rukopisnou pozostalosťou popredného slovenského autora Rudolfa Slobodu. V denníkoch R. Slobodu je minuciózne zaznamenaných 12 rokov autorovho života, 12 rokov boja s neľahkou životnou realitou, ako aj život slovenskej bohémy pera, ktorý sa odohrával v známej kaviarni u Michala a v Klube spisovateľov.
Vypredané
6,18 € 6,50 €

Do tohto domu sa vchádzalo širokou bránou


Prvý diel z trojzväzkového súborného diela poviedok klasika našej literatúry. Rudolf Sloboda je síce známy predovšetkým ako autor románov, ale aj v kratších dielach potvrdzuje svoju povesť autora s osobitým nenapodobiteľným štýlom a témami. Tento zväzok chronologicky nadväzuje na predchádzajúci a prináša kompletný zoznam Slobodových poviedok z rokov 1958-1968.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Rodné mestečko


Druhý diel z trojzväzkového súborného diela poviedok klasika našej literatúry. Rudolf Sloboda je síce známy predovšetkým ako autor románov, ale aj v kratších dielach potvrdzuje svoju povesť autora s osobitým nenapodobiteľným štýlom a témami. Tento zväzok chronologicky nadväzuje na predchádzajúci a prináša kompletný zoznam Slobodových poviedok z rokov 1969-1985.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Jesenná (zato) silná láska


Tretí diel súborného diela poviedok klasika našej literatúry. Rudolf Sloboda je síce známy predovšetkým ako autor románov, ale aj v kratších dielach potvrdzuje svoju povesť autora s osobitým nenapodobiteľným štýlom a témami. Tento zväzok chronologicky nadväzuje na dva predchádzajúce a prináša kompletný zoznam Slobodových poviedok z rokov 1989-1995
Vypredané
2,85 € 3,00 €

Britva


Autobiograficky ladený román brilantného fabulátora ponára čitateľa do mladomanželského sveta, dovnútra ktorého rušivo zasahujú spoločenské problémy. Mladý redaktor Daniel sa pokúša preniknúť k snom a túžbam svojej manželky, avšak namiesto toho je od nej stále viac a viac vzdialenejší, až sa začne topiť v bezvýznamnej žiarlivosti. Keby sme chceli toto unikátne dielo jednoducho definovať, mohli by sme povedať: Britva je citová kronika.
Vypredané
7,86 € 8,27 €

Rozum


Slobodov román Rozum, najčítanejšie a najkontroverznejšie dielo slovenskej prózy od r. 1982, keť vzniklo, detailne odkrýva viditeľné aj skryté dilemy hlavného hrdinu, ktorý si rieši večný spor: Prostredie filmu, kde pracuje jako scenárista, sa ho dot ýka chaosom, agresivitou a absurdnosťou; nemenej absurdný sa mu však vidí aj vlastný život - v kruhu zvláštne fungujúcich vzťahov. Hľadanie logických súvislostí, samého seba tu nespočíva v napätí medzi rozumom a citom, skôr v pocite, ako ich život vô kol neho ironicky popiera.
Vypredané
9,42 € 9,92 €

Krv


V románe Krv (1991) autor na pozadí spomienok z predchádzajúcich rokov života zobrazil udalosti, ktoré viedli k spoločenskému zvratu v novembri 1989. Román, tak ako všetky Slobodove diela, je vo svojej podstate postavený na jeho vlastných zážitkoch a životných skúsenostiach. Výraznou črtou jeho prozaickej tvorby je charakteristický rozprávačský štýl. Základné motívy diela sú vystavané na láske, žiarlivosti, erotike, sexuálnych vzťahoch, ale i osamelosti a hľadaní zmyslu života.
Vypredané
14,20 € 14,95 €

Jak jsem se stal mudrcem


Malé příběhy malého chlapce, který vidí svět svérázně dětským způsobem a také dětsky mudrlantsky reaguje na všelijaká každodenní dobrodružství - proč je třeba, aby měly šachy pravidla, proč si nesmím hrát s cizím psem, proč zvířata nemluví, proč jsou mořští živočichové stejně důležití jako egyptští králové? Knížka je určena pro čtenáře předškolního až raně školního věku, ale potěší i rodiče. Ze slovenštiny přeložil Pavel Šrut Rozsáhlé dílo jednoho z nejuznávanějších slovenských prozaiků Rudolfa Slobody (1938-1995) zahrnuje kromě tří knih pro děti - Ilias (1973), Ako som sa stal mudrcom (1987), Hraničný kameň (1989) - více než dvě desítky prozaických knih, dramata, filmové scénáře či knihu poezie.
Vypredané
12,06 € 12,69 €

Rozum


Slobodov román Rozum, najčítanejšie a najkontroverznejšie dielo slovenskej prózy od r. 1982, keď vzniklo, detailne odkrýva viditeľné aj skryté dilemy hlavného hrdinu, ktorý si rieši večný spor: Prostredie filmu, kde pracuje ako scenárista, sa ho dotýka chaosom, agresivitou a absurdnosťou; nemenej absurdný sa mu však vidí aj vlastný život – v kruhu zvláštne fungujúcich vzťahov. Hľadanie logických súvislostí, samého seba tu nespočíva v napätí medzi rozumom a citom, skôr v pocite, ako ich život vôkol neho ironicky popiera
Vypredané
9,42 € 9,92 €

Ako som sa stal mudrcom


Slobodove texty pre deti nie sú typickými rozprávkami, sú to realistické príbehy päťročného chlapca, ktorý vidí svet po svojom a nerozumie, prečo ho dospelí vidia inak. Prečo musí mať šach pravidlá, prečo sa nesmie hrať s cudzím psom, prečo zvieratá nerozprávajú, prečo sú morské živočíchy rovnako dôležité ako egyptskí králi?
U dodávateľa
9,45 € 9,95 €

Krev


Román Krev jsem psal rychle. Neměl jsem žádný přesný plán. Snažil jsem se popsat duševní stav úředníka, kulturního pracovníka, který po listopadu 1989 zjistil, že je odepsaný, odstavený; jeho frustrace nespočívá jen v politickém krachu, ale také v poznání, že se stal starcem. Nejprve ho samotné zestárnutí začne zajímat, má k němu takový zvláštní vztah. Je pro něho důvodem, aby byl naštvaný na mladé lidi, i na příbuzné, kteří ještě nejsou na jeho platformě. Pochopí, že jeho vztahy se ženami byly nedorozuměními, a má radost, že sex už ho navždy vysvobodil ze svých ostnů. Přehodnocuje také pracovní stránku svého života. Byl ideologem a nemůže se smířit s pocitem, že dělal nějaké chyby. Komunistický režim považoval za normální, stabilní, nevyvratitelný. Nová doba, jaro 1990, zaútočí na jeho iluze a starý pán přeci jen zapochybuje, a i to jen částečně, o svém životě a zaměstnání, kde jeho povinností, ale i radostí bylo budování slovenské kultury. Neměl nejmenší pochybnosti o tom, že naše kultura je v pořádku, nechápal, k čemu nám revoluce byla. Tyto tíživé úlohy jsou v románu propleteny – aspoň jsem se o to snažil – „lyrickými“ pasážemi, příjemnými sny, vzpomínkami na dětství. Ale pochybnosti jako rakovina hlodají kdysi silného muže. Rudolf Sloboda
Vypredané
20,05 € 21,10 €