Lilium Aurum

vydavateľstvo

Játékos növényvilág


"Alma, körte,/ Óriás, törpe,/ Bumm!" olvashatjuk az almáról szóló kiolvasók sorában. Ilyen és ehhez hasonló, Galánta környéki, mátyusföldi versikéket olvashatunk a könyvben. A kötet szerzõje a gyermekjátékok, mondókák világába visz el bennünket, melyekben növények, virágok és gyümölcsök szerepelnek. Az ábécérendbe szedett növények mindegyikéhez a róluk szóló, vagy nevüket említõ mondókák, dalszövegek, kották, ritmustáblák tartoznak, sõt a kapcsolódó játékok leírása is megtalálható. A kötet a szövegben elõforduló tájszavak magyarázatát is tartalmazza.
Vypredané
0,94 € 0,99 €

Humánbiológia


Ez a könyv a humánbiológia – embertanoktatását kívánja szolgálni. A humán oktatásnak fő célja, hogy bemutassa az emberi szervezet felépítését és működését. Az olvasó ismereteket szerezhet az emberi test anatómiai felépítéséről, működéséről és a szervezet életjelenségeiről. Ösztönözni szeretnénk vele, hogy figyelje és értse meg mindazt, amit saját szervezete működéséből tapasztal, mert ezek az ismeretek hozzájárulnak saját szervezete megismeréséhez
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Reiki


A könyv első része a reiki-rendszer általános ismertetését tartalmazza, ám a megszokottól eltérő módon, párhuzamba állítva egymással a reikiről és a rendszer alapítójáról az elmúlt években napvilágot látott hiteles információkat az elterjedt és közismert reiki-legenda epizódjaival. A második rész a tanfolyamok anyagát tartalmazza. A harmadik rész egy továbbfejlesztett reiki ágazat, a Karuna Reiki vázlatos ismertetésén kívül összefoglalj néhány olyan szakterület anyagát is, amelyekben a gyakorlati reiki munka során felmerülő kérdések egy részére biztosan megtaláljuk a választ. A kötet külön figyelmet szentel a relaxált-meditatív állapotot kísérő módosult testi és pszichés érzeteknek, illetve azok lehetséges okainak, valamint a lelki kiteljesedés, a szellemi-spirituális fejlődés témakörének.
Vypredané
0,48 € 0,50 €

Sétálni megy a csiga


A természet - az erdők, a mezők, az állatok - ismeretére, de mindenekelőtt szeretetére nevel a szerzőpáros harminchárom rövid (mindössze egy oldalas) mesét tartalmazó kötete. A történetekben a fantázia helyett inkább a hétköznapok eseményei, a körülöttünk élő és nap mint nap látható élőlények játszanak főszerepet: a szarka, a szitakötő, a süni, a katicabogár, a fecskék, a mókus, a kakukk, a méhecskék, a gyíkok és társaik. A szöveget fekete-fehér, kiszínezésre csábító rajzok kísérik.
Vypredané
2,80 € 2,95 €

Isten állatkái


A humorral átszőtt, gazdag cselekményű, tanító állatmaséket közreadó könyv egyrészt ajánlható otthoni olvasásra gyerekeknek, másrészt - a hitoktatás folyamatába beépítve - felhasználható a tanórákon kiegészítő anyagként
Vypredané
0,94 € 0,99 €

Mátyás királysága


Ez a Mátyás királyról szóló meséskötet tanulságos, de egyben szórakoztató olvasmányt nyújt gyerekek számára. Mesés könyv, tankönyv, és képes lexikon egyben, valamint képzőművészeti alkotás is tarka illusztrációival.
U dodávateľa
12,79 € 13,46 €

A küzdelemnek vége s még nincs vége


A IV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásaiból összeállított kötet.
U dodávateľa
1,89 € 1,99 €

Magyar tájak - magyar irodalom


Könyvünk a magyar kultúra nagyobb tájegységeit, ennek során Budapest, a Dunántúl, a Balaton, az Alföld, Erdély, a Felvidék, Kárpátalja és a Délvidék történelmi és mentalitástörténeti arculatát kívánja bemutatni kiváló magyar írók és tudósok tanulmányainak tükrében. Szöveggyűjteményünket abban a meggyőződésben kínáljuk fel az olvasónak, hogy a magyar kultúrának ugyan vannak táji-regionális hagyományai, ez a kultúra mind azonáltal egységes egész: egy nemzet hagyományait és lelkiségét szólaltatja meg.
U dodávateľa
5,69 € 5,99 €

Úton lenni...


A néprajzkutató szerzó folytatja naplóját és jegyzeteit a Termékeny homályban után, ebben a kötetben az 1996-2000 közötti időszakról.
U dodávateľa
8,48 € 8,93 €

Tankönyvek hősei I.


A kötet azokat a tudósokat és műszaki alkotókat mutatja be, akik fontos, meghatározó szerepet játszottak a tudomány és a technika fejlődésében; ennek köszönhetően az általános és a középiskolai tankönyvekbe is bekerült a nevük. Felbukkannak olyanok is, akiket hasztalan keresnénk a mai iskolai kiadványokban, noha helyük lenne bennük. A kötet írója meggyőződéssel vallja, hogy a tudományos és a műszaki ismeretek könnyebben megérthetők és elsajátíthatók, ha tisztában vagyunk egy-egy szakterület fejlődésének kronológiai vonatkozásaival és történelmi összefüggéseivel. Didaktikai szempontból is célravezető lehet és a pedagógus feladatát is megkönnyítheti, ha a diákok egy-egy matematikai tétel, fizikai törvény vagy kémiai felfedezés kapcsán megismerkedhetnek azzal a személlyel is, akinek mindezt köszönhetjük. A könyv nem csupán a diákoknak szól: haszonnal forgathatja mindenki, akit érdekelnek a könyvben szereplő tudósok, kutatók tanulságos, sokszor meglepően izgalmas élettörténetei.
Vypredané
0,94 € 0,99 €

Kimeríthetetlen tenger


A nélkülözhetetlen 100 könyv, A sámánénektől a posztmodern show-ig, Sokágú síp, Negyedvirágzás avagy (volt-e, lesz-e) hát cseh/szlovákiai-felvidéki magyar irodalom?, Égtájakat keresve. Öt könyv, mely 1998-tól 2006-ig jelent meg a dunaszerdahelyi Lilium Aurum kiadó gondozásában. Öt könyv, mely a szerző, a kilencvenes években a nyitrai Konstantin Egyetem oktatójaként is tevékenykedő Cselényi László költő műfaji megjelölése szerint: bevezetés a világirodalom tanulmányozásához, barangolás az irodalomban, olvasónapló és művelődéstörténet dióhéjban. Ebben a könyvben hasonlóan a többihez, ha maga a költő mint szerző értelemszerűen nem szerepel(et) külön "szócikkben", illetve cím alatt, mégis jelen van a versesköteteiből ismert formai megoldásaival, egy-egy irodalmon, írói portrén vagy műismertetésen belül is megtapasztalható sokirányú elindulásaival és visszatéréseivel, közben az olvasót újabb tényekkel, adatokkal, idézetekkel gyarapító mozgásaival. Az elemzés hiányának ellenére, így válik ez a kötet is dinamikus összefüggések rendszerévé, egyfajta értékinventáriummá, mely a szerző első, bevallott szándéka szerint végeredményben ismeretterjesztés diákok, tanárok számára. Persze haszonnal forgathatja mindenki, aki tájékozódni szeretne az irodalom időben és térben egyaránt távoli vagy közeli tartományaiban, az ősi japán litratúrától kezdve napjaink szlovákiai magyar irodalmának legifjabb nemzedékéig.
U dodávateľa
2,85 € 3,00 €

Esőcsepp a mennyezetben


"Tavasz van, illenék hát az ifjúságról írni. Például arról, hogyan küldött vissza a rendőr hatvankilencben a szlovák-magyar határról. Hosszú hajad belefújta a szél a szemébe, a személyidbe ragasztott fényképen viszont, mely kilencedikes korodban készült, rövid hajat látott. Ez a két személy nem ugyanaz, mondta, tessék megnyiratkozni. Közben a határ túloldalán, ahogy megbeszéltétek, közeledett szerelmed, akivel egy hete, mielőtt hazautazott volna, szép napot álmodtatok Sárospatakra. Legalább annyit engedjen meg, rendőr elvtárs, hogy áthajolva a sorompón megcsókolhassuk egymást. Valamit tudhatott bizonyos emberi érzésekről, csinálják, vetette oda, de ne nyújtsák el. Szerelem és düh egyszerre feszítette kebledet, és te csak azért sem hagytad annyiban. Hazavonatoztál a csók után, majd két tükörben, hogy hátul is lásd a fejed, zsilettfésűvel, ollóval nekiestél a hajadnak, és délután visszavonatoztál. Na, most már normális, mondta rendőr, mehet. (.) Azóta sok víz lefolyt a Ronyván, hasonló történeteket már csupán mesékben lehet hallani."
U dodávateľa
1,89 € 1,99 €

Idegne (látvány) világok


"A sorozat harmadik kötete kultikus scifi-filmek és hozzájuk kapcsolódó jelenségek értelmezhetőségére koncentrál. A példák között szerepel a Solaris, a Star Wars, az Alien, a Blade Runner, a Star Trek, a The Matrix - hogy csak néhányat említsünk azon produkciók közül, melyek szóba kerülnek e kiadvány lapjain..." H. Nagy Péter
U dodávateľa
8,48 € 8,93 €

Kötélen, avagy Amint az ég...


Tizennégy év kihagyás után új verseskötettel jelentkezik a József Attila-díjas Tóth László. Ez idő alatt több válogatott verseskötete is napvilágot látott. A "Kötélen, avagy Amint az ég" ez idő alatt született verseit tartalmazza (közülük néhány már időközbeni válogatott köteteibe is bekerült). Ily módon kötetünk egyszerre a kötődés és az elszakadás dokumentuma is, a folytatásé és az útváltásé, a továbblépésé. Míg korábbi opusaiban költőnk nevezetes Istentelen színjáték című, nagy visszhangot kiváltott verseskönyv-trilógiájának a regiszterei - egyfelől a groteszk, a szatirikus ihletettség, az ironikus rálátás, másfelől a meghitt, lírai hangulatok, az elégiába hajló tűnődések, a csendes önreflexiók - szólnak tovább, költészetének újabb iránya - mindezek megtartása mellett - inkább nyelvfilozófiai, nyelvkritikai ihletettségű
U dodávateľa
7,86 € 8,27 €

A becsvágy igézetében


Vámbéry-tanulmányok
Vypredané
0,94 € 0,99 €

Szamarat fogtam kötél nélkül


"Könyvecskénk csupán a Galánta környéki falvakban felgyűjtött beugratókat tartalmazza. Persze ez nem jelenti azt, hogy az egyes beugratók -legalábbis változataikban- más magyar nyelvterületen ismeretlenek lennének. Feltételezem, hogy könyvecskénk anyagát még további beugratókkal is tudnátok bővíteni. Megjegyzést érdemel, hogy könyvünkből a durva beugratókat szándékosan kihagytuk." (A szerző)
U dodávateľa
6,91 € 7,27 €