Lúč

vydavateľstvo

Deti svetla


Wilhelm Hünermann predstavuje vo svojej knihe Deti svetla svätice a svätcov netradičným spôsobom: zameriava sa na ich detstvo a mladosť. Opisuje situácie, keď sa rozhodovali pre Boha, pre nezištnú službu blížnym. Nebolo to ľahké ani priamočiare, ako by sa nám mohlo zdať, keď už poznáme celý ich život. A práve preto môžu byť pre nás, hlavne mladých ľudí, navigátormi na ceste hľadania zmyslu života. Ich životy sú tiež dôkazom toho, že každý človek, ak chce a hľadá, nájde svoju cestu k Bohu.
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Ako milovať deti?


Známy poľský autor, kňaz J. Augustyn SJ ide priamo „k veci“. Neteoretizuje, každá kapitola je súhrnom jeho pastoračných skúseností pretavených do skutočne jasného, stručného a praktického poradcu, ako dobre vychovávať deti, aby z nich vyrástli zrelé osobnosti, šťastní mladí ľudia. Zdá sa vám, že kniha je na to príliš útla? Presvedčte sa, že opak je pravdou.
Vypredané
2,09 € 2,20 €

Pápeži humorne


Ako sa to stalo, že Ján XXIII. vlastnoručne uvaril pre brazílskeho biskupa kukuričnú kašu? Ako reagoval Ján Pavol II., keď mu dve africké deti darovali slonovú kosť? A prečo dali Benediktovi XVI. jedného dňa na hlavu požiarnickú helmu? – Anekdoty zhromaždené v tejto knihe potvrdzujú, že život vo Vatikáne naozaj nie je bez humoru. Stretnutia a momentky zo života pápežov, vybraté s citom, osvetľujú ich osobnosti zábavným a výstižným spôsobom. Osviežujúci pohľad na pápežov našich čias. Príjemné čítanie pre každého!
Vypredané
4,28 € 4,50 €

Vrabčekovo víťazstvo


Krásne ilustrovaný príbeh pre deti, ktorý môže byť pomôckou pri výchove. Aj vrabček sa často bál a býval smutný, lebo nemal dosť odvahy. Prečítajte deťom, ako sa zmenil, určite ich povzbudíte k odvahe.
U dodávateľa
3,78 € 3,98 €

Vyznania


Vyznania sv. Augustína vznikli koncom 4. storočia, odvtedy sa čítajú, študujú, prekladajú ako geniálne dielo náboženské, filozofické, literárne. "Táto kniha Ťa roznieti a Tvoju dušu rozplamení, pri čítaní Ti budú po lícach tiecť slzy, budeš čítať s pačom a plakať od radosti." (J. Pašteka) Slovenský preklad Ján Kováč
Vypredané
6,15 € 6,47 €

Ježiš ma uzdravuje


Autor hodnotí zdravie človeka z nových, mnohých ešte neznámych hľadísk: z hľadiska obnovenia vnútornej jednoty ľudskej bytosti, z hľadiska vytvorenia správnych medziľudských vsťahov, z hľadiska prežívania hlbokého spoločenstva s Bohom. V knihe sú uvedené modlitby za konkrétnu zranenú oblasť v srdci človeka. A to je nový rozmer knihy: Modlitba ako prvý krok k úplnému zdraviu.
Vypredané
2,65 € 2,79 €

Veľké pravdy v malých príbehoch 1


Kniha obsahuje sto vtipných, veselých i vážnych príbehov zo života. Výber z tisíc príbehov urobili spolu s autorom žiaci základných škôl. Témy sú rozdelené do dvoch základných častí: byť človekom a byť kresťanom. Kniha je vhodná pomôcka na vyučovanie náboženstva i etiky, ako i na voľné oddychové čítanie pre všetkých. Kniha vyšla už v desiatich jazykoch v náklade 1,7 milióna exemplárov.
Vypredané
1,83 € 1,93 €

Sv. Terézia z Lisieux 1


Jej život, hoci len ako krátky okamih medzi dvoma brehmi večnosti, je melodickou piesňou lásky k Bohu a modelom praktickej lásky k blížnemu. "Malá Terazka nás už vyše sto rokov pozýva vykročiť na "malú cestu" - cestu dôvery, lásky a odovzdanosti Bohu - a v tom nachádzať duchovnú radosť z Božej prítomnosti. Prvý zväzok Súborného diela sv. Terézie z Lisieux s podnadpisom Príbeh mojej duše. Slovenský preklad Ivan Marianov a kol.
Vypredané
5,96 € 6,27 €

Boží ľud na cestách


Autor v tomto objemnom historickom diele podáva celostný a prehľadný obraz vývinu kresťanstva od počiatkov až po dnešok, vzhľadom na jednotlivé pokolenia, storočia i epochy. Zachytáva rozvoj Cirkvi v celosvetovom meradle, najmä v Európe, osobitne na Slovensku. Trvalo viac než polstoročie, kým sa našiel u nás ďalší fundovaný odborník, ktorý po Špirkových Cirkevných dejinách napísal podobné dielo, prístupné laikom a vyhovujúce i odborníkom. Obsiahle cirkevné dejiny Štefana Šmálika s podtitulom Cirkev v 49 pokoleniach boli doteraz známe len v samizdatovom vydaní. Predstavujú originálny autorský pohľad na celosvetový rast, vývoj a rozmach katolíckej Cirkvi od prvopočiatkov až po dnešok v prehľadnej chronológii jednotlivých historických etáp cirkevného života, osobností a ideí s nimi zviazaných. Sled historických udalostí od r. 30 do r. 1990 člení autor na 40-ročné cykly, chápané ako jedno ľudské pokolenie. Pre nás je osobitne cenné, že popri mapovaní diania vo všeobecnej Cirkvi, venuje autor osobitnú pozornosť situácii na Slovensku.
Vypredané
6,31 € 6,64 €

Zamknuté znútra


Kniha o dôsledkoch neodpustenia a samospravodlivosti v živote jednotlivca, Cirkvi i národa.
Vypredané
2,30 € 2,42 €

Vezmi ma za rúčky


Celofarebne ilustrovaná knižočka s veršíkmi a jednoduchými textami. Vhodná pre deti do 8 rokov, ktoré si ju s obľubou prezerajú doma, pri cestovaní, ale aj počas bohoslužieb
Vypredané
1,51 € 1,59 €

Nebeský dar


Knižka s vianočným textom a ilustráciami, vhodná pre deti do 8 rokov.
Vypredané
1,51 € 1,59 €

Z moci kríža


Načrime do studnice duchovného bohatstva svätice dnešných čias. Spoznajme ju sprostredkovane cez jej písané slovo, ktoré odráža veľkosť jej ducha, hĺbku viery, nádeje a lásky spojenej so schopnosťou prijať utrpenie ako znak Božej lásky. Jej myšlienky nám určite pomôžu prehĺbiť náš vzťah k Bohu.
Vypredané
3,15 € 3,32 €

Vám, moji najmilší


Každý, kto cíti potrebu živiť svojho ducha hodnotnými myšlienkami, nech siahne po predkladanej kolekcii myšlienok Svätého Otca Jána Pavla II. Väčšinou sú vybrané z jeho oficiálnych príhovorov, prednesených pri najrozličnejších príležitostiach a na najrôznejších miestach našej planéty. Sú to slová povedané s láskou i zodpovednosťou otca, vyjadrené štýlom básnika, zrodené v modlitbe, meditácii i neúnavnej snahe pomáhať človeku.Grafika knihy i jej polygrafické spracovanie dáva knihe darčekový charakter.
Vypredané
3,15 € 3,32 €

Sv. Terézia z Lisieux 2


Kniha obsahuje 266 zachovaných listov sv. Terézie, vrátane jej lístkov z detstva. Ich adresátmi boli zväčša jej najbližší príbuzní, po vstupe do kláštora sa jej rodinný kruh rozšíril o duchovnú rodinu, o jej spolusestry - novicky a o dvoch duchovných bratov - misionárov. Sv. Terézia sa vo svojich listoch s ľahkosťou a nenútenosťou zdôveruje so svojimi skrytými túžbami, očakávaniami, utrpením, no predovšetkým v nich vyjadruje nezlomnú odvahu a nádej dosiahnuť cieľ: milosrdnú lásku, s ktorou sa stretávala v každej etape svojho života, a ktorú sa usilovala šíriť okolo seba. Druhý zväzok Súborného diela sv. Terézie z Lisieux s podnadpisom Listy. Slovenský preklad Mária Gálová
Vypredané
5,96 € 6,27 €

Hovoriť s Bohom 2. časť


Najvyššou ašpiráciou veriaceho človeka je prehĺbenie vzťahu k Bohu prostredníctvom modlitby. Kniha pomôže čitateľovi naučiť sa modliť nábožne a s dôverou, podľa živej tradície Cirkvi a Svätého písma. Nie je určená pre "odborníkov", ale skôr pre širokú škálu bežných ľudí - učiteľov, úradníkov, žien z domácností, predavačov... Slovenský preklad Ing. Marcela Katonová
Vypredané
6,59 € 6,94 €