Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Sprint

List.php:/getLoadedProductCollection 25 List.php:/getLoadedProductCollection 25
 • Autor: Štefan Slávik

  Strategický manažment

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 4. októbra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,50 €
  Vaša cena: 14,73 
  Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti podnikateľského prostredia v podmienkach trhového hospodárstva. Spracovaná do zovšeobecneného a logického systému poznatkov a princípov si spätne našla cestu z vedeckých a školských … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dagmar Lesáková

  Strategický marketing

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 14. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,10 €
  Vaša cena: 15,30 
  Cieľom predkladanej publikácie je: - vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny podnikový manažment,- vymedziť úlohu zákazníckych a konkurenčných stratégií v procese budovania trhovej pozície podniku,- analyzovať procesy implementácie a kontroly marketingových plánov v podnikoch, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Majdúchová

  Podnik a podnikanie

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 27. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,80 €
  Vaša cena: 14,06 
  V predloženej vysokoškolskej učebnici Podnik a podnikanie je vyjadrené úsilie vysokoškolských pedagógov opísať a vysvetliť oblasti podnikania a podniku ako jeho základnej zložky, a rozšíriť tak vedomosti v tejto oblasti študentom ekonomických univerzít, ako aj ostatným záujemcom, predovšetkým z radov podnikateľskej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Elena Thomasová

  Organizovanie - teória a prax organizovania podniku

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,00 €
  Vaša cena: 13,30 
  Cieľom publikácie je podať prehľad o podstate organizovania, organizačnom dizajne a jednotlivých druhoch organizačných štruktúr v podnikoch, ich výhodách a nevýhodách. Zároveň poukazuje na spôsob organizačného usporiadania hospodárskych organizácií (podnikov), jednotlivé typy organizačných štruktúr, vhodnosť ich … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Lukáčik

  Hospodárska politika

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 23. júla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,20 €
  Vaša cena: 15,39 
  Autori vysokoškolskej učebnice v štruktúrovanom obsahu vychádzajú z hľadiska makroekonomickej teórie, sledujú cieľ programovo popisovať ekonomické javy, súčasný a budúci národohospodársky vývoj, ich kvalitatívne aspekty v modernej hospodárnej politike doma i vo svete. Pozornosť zameriavajú aj na oblasť makroekonomickej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Baláž, Kolektív autorov

  Energetická bezpečnosť v období globalizácie a jej vplyv na konkurencieschopnosť EÚ

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,90 €
  Vaša cena: 18,91 
  Energetická bezpečnosť v období globalizácie a jej vplyv na konkurencieschopnosť EÚ … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vojtech Stanek, Kolektív autorov

  Sociálna politika - teória a prax

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 1. decembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,31 €
  Vaša cena: 8,84 
  Kniha je komplexným spracovaním predmetu sociálna politika. Obsah: •sociálna politika a transformačný proces •východiská sociálnej politiky v Európe •princípy, funkcie a nástroje sociálnej politiky •vzťah hospodárskej a sociálnej politiy, transformácia sociálnej sféry a sociálna politika na Slovensku … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Tokárová

  Protimonopolná politika 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 1. januára 2008
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,90 €
  Vaša cena: 7,51 
  Tento titul je novým vydaním knihy Protimonopolná politika z roku 2002Predstavy o dokonalosti konkurencie, príčinách jej zlyhaní ako i o možnostiach ich revidovania prostredníctvom zámernej politiky hospodárskej súťaže konzistentnej s celkovým hos podársko-politickým rámcom, sa v priebehu posledných dvoch storočí … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Úvod do prognostiky

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 1. januára 2007
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,24 €
  Vaša cena: 12,58 
  Predložený text publikácie sa snaží reagovať na potrebu širšieho chápania prebiehajúcich zmien významu informačných poznatkov, ale aj očakávaných zmien v sociálno-ekonomickom vývoji našej ekonomiky a spoločnosti Publikácia v prvej časti uvádza stručné základy vedeckej prognózy, ktoré sa v ďalších kapitolách … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Baláž

  Čínska ekonomika

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 23. mája 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,99 €
  Vaša cena: 18,99 
  Vývoj rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov počas posledných piatich rokov potvrdzuje, že už v súčasnosti možno Číne priradiť prívlastok „hnací motor svetovej ekonomiky“, čím Čína prevzala historickú rolu doteraz vyhradenú USA. Zaslúžila si ho nielen svojou vlastnou ekonomickou expanziou, ale aj rastúcim dovozom strojov a zariadení, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Prevod podniku 1

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 1. januára 2007
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,00 €
  Vaša cena: 2,85 
  Edícia Európske pracovné právo je zahájená vydaním monografie k problému prevodu podniku, časti podniku, závodu alebo časti závodu nielen z dôvodu, že na túto systematickú časť pracovného práva nadväzuje najpočetnejšia judikatúra Európskeho súdneho dvora, ale aj z dôvodu, že problematika prevodu podniku, závodu alebo ich … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Iván Hegyi

  Magyarok nagy pályán - Második, bővített kiadás

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 9. decembra 2015
  Jazyk: maďarský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 17,82 €
  Vaša cena: 16,93 
  A szerző Palotai és Puhl nagyvonalúságával vezet minket korokon, írói technikája Détári és Orth fénykorát idézi, a könyv pedig olyan keménykötésű, akár Mészöly, Szűcs és Garaba együttvéve. Hegyi Iván úgy áradozik az egykori magyar futballról, mintha könyvből olvasná, pedig épp írja. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Strážovská

  Ekonomické procesy v obchodnom podnikaní

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 20. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,00 €
  Vaša cena: 12,35 
  Slovenské vrcholové riadiace orgány sa usilujú o dosiahnutie ekonomických parametrov vytýčených Európskou komisiou pre Slovensko. V snahe o ich rešpektovanie nastali výrazné ekonomické zmeny v nazeraní na úlohy podnikov a dosahované výsledky. V predmetnej publikácií zdôrazňujeme (v duchu uvedeného) prvky ekonomického … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Sivák

  Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 9. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,68 €
  Vaša cena: 10,15 
  Neobyčajne invenčne spracovaná vysokoškolská učebnica prináša viacero pohľadov z oblasti finančného sektora a bánk, ktoré sa logickým systémom viažu na otázky kreativity v manažérskych inovačných a podnikateľských aktivitách, vo vyčíslovaní námetov i modelov objasňujúcich členité spektrum kritérií. Poukazujú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mojmir Kokles

  Informatika

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 7. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,20 
  Vysokoškolská učebnica je vyústením poznatkov viacročného pôsobenia uvedených autorov v manažérskej, informačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti. Publikácia, pod názvom Informatika, prináša kreativitu v manažérskych inováciách, charakterizuje dôležité činitele a faktory, uvádza účelne zoskupené dáta, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Medveď

  Banky

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 24,00 €
  Vaša cena: 22,80 
  Publikácia predstavuje druhé aktualizované, obsahovo a vecne prepracované a rozšírené vydanie. Na spracovaní sa podieľal podstatne zmenený autorský kolektív, ktorý priniesol komplexnejší pohľad na predmetnú problematiku. Z tohto zorného uhla možno považovať dielo za nové (v porovnaní s prvým vydaním BANKY – teória … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Štefan Majtán

  Podnikové hospodárstvo

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 7. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,40 €
  Vaša cena: 13,68 
  V poradí už šieste, podstatne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, v obsahovo vecne štruktúrovanom obsahu sa zameriava predovšetkým na transformačný proces podniku, uvádza typológiu jednotlivých podnikateľských subjektov, charakterizuje ich podstatu a postavenie – vrátane organizačnej, vlastníckej a majetkovej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Tóthová

  Finančno-ekonomická analýza podniku - praktikum

  Vydavateľstvo: Sprint
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,50 €
  Vaša cena: 15,68 
  Predkladaná Finančno-ekonomická analýza podniku – praktikum, časť Finančná analýza je určená študentom ekonomických smerov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. Publikácia má slúžiť na precvičenie problematiky spracovanej vo vysokoškolskej učebnici s názvom Finančno-ekonomická analýza podniku prof. Ing. Karola … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Štefan Majtán

  Podnikové hospodárstvo

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Vysokoškolská učebnica určená pre vysokoškolských študentov ekonómie prináša základné poznatky o charakteristikách podniku, o špecifikách jednotlivých typov podniku, o fungovaní podniku a o činnostiach podnikového procesu. Obsah knihy je rozdelený na 6 častí: ■Podstata a postavenie podniku v trhovej ekonomike … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Pracovné právo

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 13. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 25,10 €
  Vaša cena: 23,85 
  Cieľom publikácie je oboznámiť so základnými právnymi poznatkami s odvetvia pracovného práva, ako aj s problematikou spojenou s uplatňovaním zákonníka práce v aplikačnej praxi. Vychádza z najnovších poznatkov súčasnej vedy domácej i zahraničnej pracovnoprávnej teórie, aktuálnej súdnej judikatúry slovenských … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Finančno-ekonomická analýza podniku

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 1. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,90 €
  Vaša cena: 14,16 
  V poradí už ôsme, do značnej časti doplnené a prepracované vydanie publikácie, slúži predovšetkým ako vysokoškolská učebnica. V súlade s učebným zameraním je kniha určená najmä študentom – všetkých stupňov ekonomického zamerania. Obsahovo i mimoriadne sofisticko-vedecky stvárnená publikácia sa už viac ako desať … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslava Szarková

  Psychológia pre manažérov a podnikateľov

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,81 €
  Vaša cena: 13,12 
  Publikácia obsahuje:Úvod do základov ekonomickej psychológie Predmet psychológieMetódy psychológie a ich použitie v ekonomickej praxiPsychológia osobnosti a osobnosť manažéraSociálna psychológia a jej význam pre podnikateľskú a podnikovú praxPsychológia prácePsychológia výkonu a výkonnostiMotivácia a teória … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Baláž, Kolektív autorov

  Medzinárodné podnikanie

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 1. júna 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 24,90 €
  Vaša cena: 23,66 
  Prepracované a doplnené vydanie  vysokoškolskej učebnice určenej študentom ekonomickej univerzity. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Iván Hegyi

  Éjjel-nappal rock

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 20. októbra 2017
  Jazyk: maďarský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,93 €
  Vaša cena: 13,23 
  Bill Haleytől a Metróig, a Bee Geestől Whitney Houstonig, a Beach Boystól a Chicagóig hatvanhárom legendás magyar és külföldi előadó, illetve zenekar történeteit felelevenítő, a műfajhoz illően illusztrált kötettől a kiadó Sprint Kft. azt reméli: az olvasó nem teszi le. Se éjjel, se nappal. .. Lauxnak … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Danuša Lišková

  Wirtschaftsdeutsch im Bankwesen

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 1. januára 2004
  Jazyk: nemecký
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,09 €
  Vaša cena: 10,54 
  Učebnica je koncipovaná tak, že umožňuje pracovať bez odborného vedenia, pretože väčšina cvičení má kľúč a nemecko-slovenský slovník, ktorý zahrňuje odbornú lexiku textov. Pri slovenskom hesle je uvedený preklad len v tom prípade, ak je jeho význam jednoznačný. Osemnásť kapitol prezentuje úvod do bankovej problematiky, … Zobraziť viac info ►