! Doprava ZADARMO už od 20 € !
  • Počet strán: 89
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9788081202513
  • Jazyk: slovenský

Pomocník SJ – 9 ZŠ a 4 GOŠ Pracovný zošit

Jarmila Krajčovičová

Pomocník zo slovenského jazyka 9 je pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Je osvedčenou a praktickou didaktickou pomôckou k platnej učebnici slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu).Poskytuje dostatočný priestor na precvičovanie i overovanie vedomostí a zručností tak v škole, ako aj doma. Úlohy vychádzajú z práce s textom a rozvíjajú všetky dôležité kompetencie stanovené predpísanými štandardmi pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ.Dôraz sa kladie na opakovanie a upevňovanie učiva ZŠ, ako aj na precvičovanie testovou formou. Využíva pestré cvičenia a úlohy, aby tak rozvíjal vedomosti a zručnosti žiakov.Pracovný zošit je v súlade so ŠVP.Obsah:

1. Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj

- jazykové štýly – členenie

- slovná zásoba, slová podľa vecného významu

- vzťahy medzi slovami

- slová podľa dobového výskytu

- slová podľa citového zafarbenia

- slová podľa pôvodu

- slová podľa spisovnosti

- obohacovanie slovnej zásoby I.

- obohacovanie slovnej zásoby II.

- test 12. Staň sa dobrým rečníkom

- - rečnícky štýl, slohové postupy

- zvukové vlastnosti reči

- zvuková stránka jazyka a pravopis, hlásky

- výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu

- interpunkčné znamienka

- test 2

3. Uvažujeme spolu

- - výkladový slohový postup, výklad

- úvaha

- neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na –ál

- neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na –r, -l

- - opakovanie podstatných mien

- test 3

- prídavné mená

- zámená a číslovky

- slovesá

- príslovky

- predložky a spojky

- častice a citoslovcia

- test 4

4. Drieme v tebe umelec?

- umelecký štýl I

- umelecký štýl II

- skladba

- základné vetné členy

- predmet

- prívlastok

- príslovkové určenie

- prístavok

- jednoduchá veta a jednoduché súvetie

- súdržnosť textu

- zápor v slovenčine

- opakovanie skladby

5. Hľadáme odborníkov

- náučný štýl, odborný opis

- opisný slohový postup

- administratívny štýl

- úradný list

- úradný a štruktúrovaný životopis

- publicistický štýl

- náuka o jazyku, členenie jazykovedy

6. Každý deň povedať dobré slovo

- hovorový štýl

- slovenčina ako národný jazyk

- spisovný jazyk

- nárečia

- test 5

- test 6

- test 7

- test 8

- riešenia úloh
  • Počet strán: 89
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9788081202513
  • Jazyk: slovenský

Pomocník zo slovenského jazyka 9 je pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Je osvedčenou a praktickou didaktickou pomôckou k platnej učebnici slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu).Poskytuje dostatočný priestor na precvičovanie i overovanie vedomostí a zručností tak v škole, ako aj doma. Úlohy vychádzajú z práce s textom a rozvíjajú všetky dôležité kompetencie stanovené predpísanými štandardmi pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ.Dôraz sa kladie na opakovanie a upevňovanie učiva ZŠ, ako aj na precvičovanie testovou formou. Využíva pestré cvičenia a úlohy, aby tak rozvíjal vedomosti a zručnosti žiakov.Pracovný zošit je v súlade so ŠVP.Obsah:

1. Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj

- jazykové štýly – členenie

- slovná zásoba, slová podľa vecného významu

- vzťahy medzi slovami

- slová podľa dobového výskytu

- slová podľa citového zafarbenia

- slová podľa pôvodu

- slová podľa spisovnosti

- obohacovanie slovnej zásoby I.

- obohacovanie slovnej zásoby II.

- test 12. Staň sa dobrým rečníkom

- - rečnícky štýl, slohové postupy

- zvukové vlastnosti reči

- zvuková stránka jazyka a pravopis, hlásky

- výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu

- interpunkčné znamienka

- test 2

3. Uvažujeme spolu

- - výkladový slohový postup, výklad

- úvaha

- neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na –ál

- neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na –r, -l

- - opakovanie podstatných mien

- test 3

- prídavné mená

- zámená a číslovky

- slovesá

- príslovky

- predložky a spojky

- častice a citoslovcia

- test 4

4. Drieme v tebe umelec?

- umelecký štýl I

- umelecký štýl II

- skladba

- základné vetné členy

- predmet

- prívlastok

- príslovkové určenie

- prístavok

- jednoduchá veta a jednoduché súvetie

- súdržnosť textu

- zápor v slovenčine

- opakovanie skladby

5. Hľadáme odborníkov

- náučný štýl, odborný opis

- opisný slohový postup

- administratívny štýl

- úradný list

- úradný a štruktúrovaný životopis

- publicistický štýl

- náuka o jazyku, členenie jazykovedy

6. Každý deň povedať dobré slovo

- hovorový štýl

- slovenčina ako národný jazyk

- spisovný jazyk

- nárečia

- test 5

- test 6

- test 7

- test 8

- riešenia úloh
menej

book

204 316 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 20€

store

Rezervácie v 61 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania