! Doprava ZADARMO už od 15 € !
  • Počet strán: 120
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 8584113062473
  • Jazyk: slovenský

UZZ 8/2019 Zákon o službách zamestnanosti

neuvedený

podľa právneho stavu k 7. 3. 2019. (Úplne znenia zákonov 8/2019).
Úplné znenie zákona
č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti

Po zmene zákonom č. 317/2018 Z. z.:

V súvislosti so zavedením ročného zúčtovania v sociálnom poistení, rovnako ako vo vzťahu k výsledku
ročného zúčtovania vo verejnom zdravotnom poistení, sa nebude prihliadať na výsledok ročného
zúčtovania vo vzťahu k príspevkom poskytovaným podľa zákona o službách zamestnanosti.
Po zmene zákonom č. 376/2018 Z. z.:

V súlade so Stratégiou pracovnej mobility cudzincov sa mení periodicita tvorby a následného zverejňovania
zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú.
Rozširuje sa účel lekárskej posudkovej činnosti aj o posudzovanie schopnosti uchádzača o zamestnanie
plniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona z dôvodu predchádzania zneužívania práceneschopnosti
s cieľom zotrvania v evidencii UoZ bez plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona.
V súlade so stratégiou a s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu práce v súvislosti s nedostatkom pracovnej
sily sa rozširuje možnosť prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín na slovenský trh práce aj formou dočasného pridelenia cez agentúry dočasného zamestnávania (ADZ), ktoré vykonávajú svoju
činnosť najmenej tri roky. Táto výnimka sa navrhuje upraviť len pre prípady dočasného pridelenia na výkon zamestnania uvedeného v zozname zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily a v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.
S cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie prechodného pobytu alebo na účel udelenia
povolenia na zamestnanie (získavanie overeného dokladu o vzdelaní je vo viacerých prípadoch zdĺhavé) sa zavádza, aby rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní žiadateľ predkladal len v prípade, ak ide o regulované povolanie.
V súvislosti so zavedením možnosti dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom ADZ sa ustanovuje, že ADZ bude povinná na požiadanie úradu predložiť kópiu dohody
o dočasnom pridelení zamestnancov, uzatvorenou medzi ňou a užívateľským zamestnávateľom, ako aj kópiu dohody o dočasnom pridelení medzi ňou a štátnym príslušníkom tretej krajiny. Nepredloženie
týchto dokumentu bude dôvodom pre neudelenie súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia
VPM.
podľa právneho stavu k 7. 3. 2019. (Úplne znenia zákonov 8/2019).
Úplné znenie zákona
č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti

Po zmene zákonom č. 317/2018 Z. z.:

V súvislosti so zavedením ročného zúčtovania v sociálnom poistení, rovnako ako vo vzťahu k výsledku
ročného zúčtovania vo verejnom zdravotnom poistení, sa nebude prihliadať na výsledok ročného
zúčtovania vo vzťahu k príspevkom poskytovaným podľa zákona o službách zamestnanosti.
Po zmene zákonom č. 376/2018 Z. z.:

V súlade so Stratégiou pracovnej mobility cudzincov sa mení periodicita tvorby a následného zverejňovania
zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú.
Rozširuje sa účel lekárskej posudkovej činnosti aj o posudzovanie schopnosti uchádzača o zamestnanie
plniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona z dôvodu predchádzania zneužívania práceneschopnosti
s cieľom zotrvania v evidencii UoZ bez plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona.
V súlade so stratégiou a s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu práce v súvislosti s nedostatkom pracovnej
sily sa rozširuje možnosť prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín na slovenský trh práce aj formou dočasného pridelenia cez agentúry dočasného zamestnávania (ADZ), ktoré vykonávajú svoju
činnosť najmenej tri roky. Táto výnimka sa navrhuje upraviť len pre prípady dočasného pridelenia na výkon zamestnania uvedeného v zozname zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily a v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.
S cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie prechodného pobytu alebo na účel udelenia
povolenia na zamestnanie (získavanie overeného dokladu o vzdelaní je vo viacerých prípadoch zdĺhavé) sa zavádza, aby rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní žiadateľ predkladal len v prípade, ak ide o regulované povolanie.
V súvislosti so zavedením možnosti dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom ADZ sa ustanovuje, že ADZ bude povinná na požiadanie úradu predložiť kópiu dohody
o dočasnom pridelení zamestnancov, uzatvorenou medzi ňou a užívateľským zamestnávateľom, ako aj kópiu dohody o dočasnom pridelení medzi ňou a štátnym príslušníkom tretej krajiny. Nepredloženie
týchto dokumentu bude dôvodom pre neudelenie súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia
VPM.
menej
  • Počet strán: 120
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 8584113062473
  • Jazyk: slovenský

book

219 783 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 15€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania