Vašu objednávku vám stihneme (podľa vybranej dopravy) doručiť do Vianoc, ak si objednáte do tohto dátumu:

Packeta - Doručenie na adresu

19. 12.

Balík na poštu

19. 12.

Balikobox

19. 12.

Slovenská pošta - na adresu

19. 12.

Kuriér SPS

18. 12.

balíkovo (Alzaboxy)

18. 12.

Doručenie na predajňu

18. 12.

Osobný odber v sklade

22. 12.

Packeta - Výdajné miesto a Z-BOX

19. 12.

  • Počet strán: 112
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9771337060128
  • Jazyk: slovenský

Práce a Mzdy 4-5 2021 - Zdravotná poisťovňa - povinnosti zamestnávateľa, Služby zamestnanosti, Oslobodené príjmy po novom

Kolektív autorov

Zamestnávateľ a jeho povinnosti voči zdravotnej poisťovni
S účinnosťou od 1. januára 2021 bol zákonom č. 393/2020 Z. z. novelizovaný zákon č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o zdravotnom poistení). Novela sa dotkla
predovšetkým spôsobu, akým zamestnávateľ plní svoje povinnosti voči zdravotnej poisťovni. Príspevok
sumarizuje povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni a popisuje spôsob ich plnenia.
Služby zamestnanosti pre rok 2021
Jednoznačne najväčšou témou pre služby zamestnanosti je oblasť zamestnávania cudzincov (najmä z tretích
krajín). Okrem toho je však pre zamestnávateľa dôležitá aj oblasť zamestnávania na dohody osoby evidované
na úrade práce (aj keď sa ich dotýka iba čiastkovo).
Oslobodené príjmy po novom
Aj za súčasného trvania pandémie dochádza k zmenám právnych predpisov, najmä v súvislosti so zvládnutím
ťažkej situácie podnikateľov. Okrem iných právnych predpisov došlo viackrát aj k zmene zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ZDP“) v súvislosti s uľahčením finančnej situácie podnikateľov.
Novelou zákona č. 416/2020 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony boli oslobodené aj niektoré druhy príjmov. O aké druhy
príjmov ide?
Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení PP
Pracovný pomer je základnou a najčastejšou formou pracovnoprávneho vzťahu, ktorý môže vzniknúť iba na
základe pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ okrem podstatných náležitostí uvedie v pracovnej zmluve aj ďalšie
pracovné podmienky a v pracovnej zmluve si môžu účastníci pracovnoprávneho vzťahu dohodnúť aj ďalšie
inštitúty, ktoré už po vzniku pracovného pomeru nie je možné dohodnúť a ktoré je nutné v zmysle Zákonníka
práce dohodnúť v písomnej forme pod sankciou neplatnosti.
Náhrady pri výkone práce v zahraničí
Zamestnancovi s miestom výkonu práce v zahraničí, na ktorého sa vzťahuje zákon o štátnej službe
alebo zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, za splnenia
predpokladu, že predpokladaný čas výkonu práce v zahraničí je dlhší ako šesť kalendárnych mesiacov a za
podmienok ustanoveným zákonom o cestovných náhradách, patria náhrady upravené zákonom o cestovných
náhradách. Aké náhrady je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi?
Lekárske preventívne prehliadky – testovanie zamestnancov na COVID-19
Výdavky vynaložené na testovanie zamestnancov za účelom zabránenia šírenia prenosného ochorenia
COVID-19 možno, s ohľadom na možné ohrozenie zdravia zamestnancov a v nadväznosti na opatrenia
a odporúčania, ktoré boli prijaté na predchádzanie a šírenie prenosného ochorenia COVID-19, považovať za
daňové výdavky na starostlivosť o zdravie vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Účtovanie obcí v roku 2021
Predmetom príspevku je objasnenie praktických príkladov formou otázok a odpovedí z obcí a organizácií
z oblasti náležitostí účtovných dokladov a predkontácií účtovných prípadov v roku 2021 s ohľadom na
ustanovenie § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v nadväznosti na ustanovenie § 2 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
  • Počet strán: 112
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9771337060128
  • Jazyk: slovenský

Zamestnávateľ a jeho povinnosti voči zdravotnej poisťovni
S účinnosťou od 1. januára 2021 bol zákonom č. 393/2020 Z. z. novelizovaný zákon č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o zdravotnom poistení). Novela sa dotkla
predovšetkým spôsobu, akým zamestnávateľ plní svoje povinnosti voči zdravotnej poisťovni. Príspevok
sumarizuje povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni a popisuje spôsob ich plnenia.
Služby zamestnanosti pre rok 2021
Jednoznačne najväčšou témou pre služby zamestnanosti je oblasť zamestnávania cudzincov (najmä z tretích
krajín). Okrem toho je však pre zamestnávateľa dôležitá aj oblasť zamestnávania na dohody osoby evidované
na úrade práce (aj keď sa ich dotýka iba čiastkovo).
Oslobodené príjmy po novom
Aj za súčasného trvania pandémie dochádza k zmenám právnych predpisov, najmä v súvislosti so zvládnutím
ťažkej situácie podnikateľov. Okrem iných právnych predpisov došlo viackrát aj k zmene zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ZDP“) v súvislosti s uľahčením finančnej situácie podnikateľov.
Novelou zákona č. 416/2020 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony boli oslobodené aj niektoré druhy príjmov. O aké druhy
príjmov ide?
Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení PP
Pracovný pomer je základnou a najčastejšou formou pracovnoprávneho vzťahu, ktorý môže vzniknúť iba na
základe pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ okrem podstatných náležitostí uvedie v pracovnej zmluve aj ďalšie
pracovné podmienky a v pracovnej zmluve si môžu účastníci pracovnoprávneho vzťahu dohodnúť aj ďalšie
inštitúty, ktoré už po vzniku pracovného pomeru nie je možné dohodnúť a ktoré je nutné v zmysle Zákonníka
práce dohodnúť v písomnej forme pod sankciou neplatnosti.
Náhrady pri výkone práce v zahraničí
Zamestnancovi s miestom výkonu práce v zahraničí, na ktorého sa vzťahuje zákon o štátnej službe
alebo zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, za splnenia
predpokladu, že predpokladaný čas výkonu práce v zahraničí je dlhší ako šesť kalendárnych mesiacov a za
podmienok ustanoveným zákonom o cestovných náhradách, patria náhrady upravené zákonom o cestovných
náhradách. Aké náhrady je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi?
Lekárske preventívne prehliadky – testovanie zamestnancov na COVID-19
Výdavky vynaložené na testovanie zamestnancov za účelom zabránenia šírenia prenosného ochorenia
COVID-19 možno, s ohľadom na možné ohrozenie zdravia zamestnancov a v nadväznosti na opatrenia
a odporúčania, ktoré boli prijaté na predchádzanie a šírenie prenosného ochorenia COVID-19, považovať za
daňové výdavky na starostlivosť o zdravie vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Účtovanie obcí v roku 2021
Predmetom príspevku je objasnenie praktických príkladov formou otázok a odpovedí z obcí a organizácií
z oblasti náležitostí účtovných dokladov a predkontácií účtovných prípadov v roku 2021 s ohľadom na
ustanovenie § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v nadväznosti na ustanovenie § 2 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
menej

book

215 520 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 39€

store

Rezervácie v 62 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania