% Zľavy na hry %
  • Počet strán: 1152
  • Väzba: tvrdá
  • EAN: 9788089603008
  • Jazyk: slovenský
  • ISBN: 978-80-89603-00-8

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár

Milan S. Ďurica

Predstavujeme Vám ďalšiu publikáciu C. H. Beck, z edičnej rady „sivých“ komentárov, komentár k Zákonu o
konkurze a reštrukturalizácii. Vydanie komentára je načasované tak, aby zapracovalo rozsiahlu novelizáciu vykonanú
zákonom č. 348/2011 Z. z. účinnú od 1. januára 2012 a 1. januára 2013. Autorom komentára je doc. JUDr. Milan
Ďurica, PhD., ktorého právnická verejnosť pozná z prednáškovej činnosti a z rozsiahlej publikačnej činnosti.
Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré
nastali v dôsledku novelizácie konkurzného práva. Konkurzné konania trvajú značnú dobu, a preto autor podáva v
komentári osobitne výklad tých konaní, ktoré začali do 1.1.2012 ( vrátane zmien právnej úpravy, ktoré nastali do 1.
januára 2012). Na Slovensku bolo k 31. decembru 2012 neskončených na konkurzných súdoch až 1325 konkurzných
konaní, na riešenie ktorých sa bude aplikovať právna úprava účinná do 1. januára 2012. To je základ výkladu
komentára. Zároveň autor zaradil ku každému ustanoveniu, ktoré bolo zmenené s účinnosťou od 1. januára 2012 a od
1. januára 2013, výklad novely, ktorá sa vzťahuje na konania začaté od 1. januára 2012. Pre prehľadnosť je tento
výklad osobitne označený (Konania začaté od 1.1.2012:) a je vždy zaradený ako osobitná časť na konci výkladu ku
každému zmenenému paragrafu. Takto má užívateľ komentára výklad ku každému právnemu režimu.
Komentár obsahuje tak teoretický výklad všetkých inštitútov konkurzného práva, v čom sa prejavuje teoretická
erudovanosť autora, ako aj výklad jednotlivých ustanovení z pohľadu aplikačnej praxe súdov, v čom sa prejavuje
profesiová orientácia autora, ktorý je dlhoročným konkurzným sudcom a predsedom odvolacieho konkurzného senátu.
Z týchto dôvodov je komentár vhodný pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov, ktorí vybavujú túto agendu. Komentár
obsahuje značné množstvo judikatúry s osobitným zameraním na judikatúru Ústavného súdu SR z problematiky
konkurzov a reštrukturalizácií. V záujme komplexného spracovania problematiky sa komentár zameriava aj na
incidenčné spory a judikatúru z nich vyplývajúcu.
V komentári je pomerne rozsiahly exkurz do cezhraničných konkurzov so záberom do práva EU, vrátane judikatúry
ESD. Rovnako komentár obsahuje aj exkurz do právnej úpravy správcov, na vzdelávaní, ktorých sa autor výrazne
podieľa, pričom výklad zákona je zameraný aj na postup správcu v jednotlivých konaniach.
Komentár je vhodný aj pre neprávnickú prax, najmä pre veriteľov, pretože títo si v komentári nájdu riešenia a návody pri
uplatňovaní svojich pohľadávok, pričom autor zvýrazňuje ich ústavné právo na súdnu ochranu. Množstvo literatúry,
ktoré autor v komentári uvádza a spracúva, predurčuje komentár ako vhodnú študijnú pomôcku pre študentov
právnických fakúlt.
Predstavujeme Vám ďalšiu publikáciu C. H. Beck, z edičnej rady „sivých“ komentárov, komentár k Zákonu o
konkurze a reštrukturalizácii. Vydanie komentára je načasované tak, aby zapracovalo rozsiahlu novelizáciu vykonanú
zákonom č. 348/2011 Z. z. účinnú od 1. januára 2012 a 1. januára 2013. Autorom komentára je doc. JUDr. Milan
Ďurica, PhD., ktorého právnická verejnosť pozná z prednáškovej činnosti a z rozsiahlej publikačnej činnosti.
Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré
nastali v dôsledku novelizácie konkurzného práva. Konkurzné konania trvajú značnú dobu, a preto autor podáva v
komentári osobitne výklad tých konaní, ktoré začali do 1.1.2012 ( vrátane zmien právnej úpravy, ktoré nastali do 1.
januára 2012). Na Slovensku bolo k 31. decembru 2012 neskončených na konkurzných súdoch až 1325 konkurzných
konaní, na riešenie ktorých sa bude aplikovať právna úprava účinná do 1. januára 2012. To je základ výkladu
komentára. Zároveň autor zaradil ku každému ustanoveniu, ktoré bolo zmenené s účinnosťou od 1. januára 2012 a od
1. januára 2013, výklad novely, ktorá sa vzťahuje na konania začaté od 1. januára 2012. Pre prehľadnosť je tento
výklad osobitne označený (Konania začaté od 1.1.2012:) a je vždy zaradený ako osobitná časť na konci výkladu ku
každému zmenenému paragrafu. Takto má užívateľ komentára výklad ku každému právnemu režimu.
Komentár obsahuje tak teoretický výklad všetkých inštitútov konkurzného práva, v čom sa prejavuje teoretická
erudovanosť autora, ako aj výklad jednotlivých ustanovení z pohľadu aplikačnej praxe súdov, v čom sa prejavuje
profesiová orientácia autora, ktorý je dlhoročným konkurzným sudcom a predsedom odvolacieho konkurzného senátu.
Z týchto dôvodov je komentár vhodný pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov, ktorí vybavujú túto agendu. Komentár
obsahuje značné množstvo judikatúry s osobitným zameraním na judikatúru Ústavného súdu SR z problematiky
konkurzov a reštrukturalizácií. V záujme komplexného spracovania problematiky sa komentár zameriava aj na
incidenčné spory a judikatúru z nich vyplývajúcu.
V komentári je pomerne rozsiahly exkurz do cezhraničných konkurzov so záberom do práva EU, vrátane judikatúry
ESD. Rovnako komentár obsahuje aj exkurz do právnej úpravy správcov, na vzdelávaní, ktorých sa autor výrazne
podieľa, pričom výklad zákona je zameraný aj na postup správcu v jednotlivých konaniach.
Komentár je vhodný aj pre neprávnickú prax, najmä pre veriteľov, pretože títo si v komentári nájdu riešenia a návody pri
uplatňovaní svojich pohľadávok, pričom autor zvýrazňuje ich ústavné právo na súdnu ochranu. Množstvo literatúry,
ktoré autor v komentári uvádza a spracúva, predurčuje komentár ako vhodnú študijnú pomôcku pre študentov
právnických fakúlt.
menej
  • Počet strán: 1152
  • Väzba: tvrdá
  • EAN: 9788089603008
  • Jazyk: slovenský
  • ISBN: 978-80-89603-00-8

book

215 530 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 15€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania