Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

-10% na nákupy od 25€ s kupónom ABCDEF

C. H. Beck

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Viliam Karas, Kolektív autorov

  Právo Európskej únie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 23. augusta 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 45,00 €
  Vaša cena: 42,75 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Čitateľovi učebnica poskytne oporné body pre lepšie pochopenie fungovania Európskej únie, jej právneho rámca ako aj spôsoboch uplatňovania úniového práva na Slovensku. Publikácia, ku ktorej úvodné slovo pripravil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, je koncipovaná tak, aby zodpovedala pedagogickým účelom i účelom právnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Ďurica

  Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár - 3. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 31. júla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 89,00 €
  Vaša cena: 84,55 
  Odošleme ihneď
  Tretie vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona a taktiež aktualizovanú judikatúru súdov, pri cezhraničných konkurzoch doplnenú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Denisa Dulaková, Kolektív autorov

  Zmluvy o prevode vlastníctva (kúpna a...

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 20. decembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 55,00 €
  Vaša cena: 52,25 
  Odošleme ihneď
  Druhé vydanie komentára k ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim scudzovacie zmluvy prináša aktualizáciu tém spracovaných v prvom vydaní, ako aj doplnenie poznatkov autorov získaných ich vlastnou činnosťou autorov a tak isto aj aktualizáciu judikatúry. Autori obohatili komentár o nové úvahy de lege ferenda majúce … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Strategie nákupu - krok za krokem

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 15. novembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 23,04 €
  Vaša cena: 21,89 
  Odošleme ihneď
  Význam nákupu pro podnik se v posledních letech zásadně změnil. V minulosti byl nákup považován za podpůrnou funkci, jejímž úkolem bylo zajistit ve firmě dostatek materiálu, polotovarů a dílů pro vlastní výrobu. Místo realizace ucelené strategie nákupu se uvažovalo pouze o splnění plánu výroby a zajištění … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Adamová

  Autorský zákon - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 13. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 89,00 €
  Vaša cena: 84,55 
  Odošleme ihneď
  Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je výslednom rekodifikácie slovenského autorského práva, ku ktorej došlo v roku 2015. Autori pri príprave tejto publikácie vychádzali z potrieb súčasnej praxe v oblasti autorskoprávnej ochrany. Sústredili … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Ústavné právo hmotné

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 15. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 45,00 €
  Vaša cena: 42,75 
  Odošleme ihneď
  Učebnica „ponúka jednak vysokoškolským študentom a jednak verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku ústavného práva príťažlivé čítanie. Ponúka nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, na judiciálny, právno-teoretický a konštitucionalistický diskurz prebiehajúci v Slovenskej republike, ponúka i poznatky, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Valová, Kolektív autorov

  Zákon o dobrovoľných dražbách - Komentár 3. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 15. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 69,00 €
  Vaša cena: 65,55 
  Odošleme ihneď
  Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Tretie, aktualizované vydanie komentára k Zákonu o dobrovoľných dražbách je doplnené o nové súdne rozhodnutia a autori zohľadnili … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Civilný sporový poriadok - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 5. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 139,00 €
  Vaša cena: 132,05 
  Odošleme ihneď
  Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou spracovania a odborného výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku, ale aj zložením autorského kolektívu vedeného doc. JUDr. Markom Števčekom, PhD. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Deutsch-tschechisches Woerterbuch der Phraseologismen M-Z

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Jazyk: nemecký
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 170,14 €
  Vaša cena: 161,63 
  Odošleme ihneď
  Tento slovník, obsahující 24 400 hesel, je jeden z nejrozsáhlejších dvojjazyčných frazeologických slovníků. Poskytuje všem, kdo pracují s němčinou a češtinou, zvláště překladatelům, tlumočníkům, učitelům a studentům: * informaci o frekvenci výskytu frazeologismu * údaje o stylové event. i časové … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Drgonec

  Ústava Slovenskej republiky - Komentár (2. vydanie)

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 26. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 129,00 €
  Vaša cena: 122,55 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Posudzované vedecké dielo je bohaté nielen z hľadiska svojho rozsahu (počtu strán), ale aj z pohľadu množstva myšlienok, úvah, názorov a postojov autora, ktorými reaguje na text Ústavy Slovenskej republiky vnímajúc ho ako živý a vyvíjajúci sa dokument , predstavujúci východiskový právny základ spoločnosti a štátu. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Bronislava Pavelková

  Zákon o rodine. Komentár (3. vydanie)

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 16. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 69,00 €
  Vaša cena: 65,55 
  Odošleme ihneď
  Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové ustanovenia a pravidlá podľa Civilného mimosporového poriadku. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Petruľák

  Poistné zmluvy

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 24. februára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 45,00 €
  Vaša cena: 42,75 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Publikácia prináša podrobnú analýzu slovenskej právnej úpravy poistných zmlúv a povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Obsahuje výklad kľúčových vlastností platnej úpravy s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja právnej úpravy, princípy poisťovníctva … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Juraj Gyárfáš, Kolektív autorov

  M&A na Slovensku - Právnický a daňový sprievodca

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 29. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 19,00 €
  Vaša cena: 18,05 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Ambíciou tejto knihy je ponúknuť slovenským čitateľom prvého sprievodcu právnymi aspektami M&A transakcií teda transakcií označovaných v slovenčine ako fúzie a akvizície, pri ktorých dochádza k zmene kontroly nad podnikateľskými jednotkami, ich spájaniu a rozdeľovaniu. Ide o transakcie, ktoré sú bežnou súčasťou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Cirák

  Základy zmenkového práva (2.doplnené a prepracované vydanie)

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 29. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice reflektuje aktuálny právny stav zmenkového práva v Slovenskej republike po poslednej nepriamej novele zákona zmenkového a šekového vykonanej zákonom č. 438/2015 Z. z. s účinnosťou od 15. decembra 2015, ako aj ďalšie zmeny v slovenskom zákonodarstve. Kniha je rozdelená … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Trestní odpovědnost právnických osob 2. vydání

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 13. augusta 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 88,83 €
  Vaša cena: 84,39 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i ozměny výkladu k jednotlivým jeho ustanovením. Podsatně je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Alternatívne tresty

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 5. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Odošleme ihneď
  Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej oblasti. Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje monografia aj prepracovanú a kvalitnú komparáciu s cudzími právnymi úpravami a nechýba ani formulovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Drgonec

  Ústavné právo procesné

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 14. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  Odošleme ihneď
  Predložené dielo je zakladajúcim dielom ústavného práva procesného. Autor ako prvý konštatuje, že ústavné právo, tak ako všetky ostatné právne odvetvia, sa člení na hmotné právo a procesné právo a vytvára systém ústavného práva procesného. “ „Autor usporiadal problematiku ústavného procesného práva na 14 kapitol. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Civilný mimosporový poriadok

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 31. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 119,00 €
  Vaša cena: 113,05 
  Odošleme ihneď
  Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Ševcová

  Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 3. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Odošleme ihneď
  Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom procese. Podobne ako pri ostatných opravných prostriedkoch, jej existencia je odôvodnená možnosťou pochybenia v procese súdneho rozhodovania s dôrazom na objavenie sa nových skutočností, rozhodnutí, dôkazov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: František Gyarfáš

  Zákon o rozhodcovskom konaní - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 30. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 79,00 €
  Vaša cena: 75,05 
  Odošleme ihneď
  Publikácia vysvetľuje súčasnú problematiku rozhodcovského konania aj vo svetle zmien v oblasti občianskeho práva procesného a podáva súhrnný a podrobný pohľad na zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Komentár pripravil kolektív renomovaných autorov a obsahuje taktiež bohatú relevantnú judikatúru. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marko Deák

  Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 24. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 59,00 €
  Vaša cena: 56,05 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Predkladaná vedecká monografia rozoberá otázky zastúpenia podnikateľa v obchodných vzťahoch. Problematika je zaradená do širšieho rámca všeobecného súkromného práva s dôrazom na súvislosti práva obchodných spoločností. Práca sa zameriava na otázky konania podnikateľa s dôrazom na jeho nepriamu formu – zastúpenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Katarína Valová

  Notársky poriadok - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 22. júla 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 79,00 €
  Vaša cena: 75,05 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Publikáciu tvoria komentáre k Notárskemu poriadku, Kancelárskemu poriadku pre notárov, vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách notárov a vyhlášky MS SR o odmene Notárskej komory SR. Súčasťou publikácie je aj úplné znenie vnútorných (stavovských) predpisov Notárskej komory SR, uznesenia Notárskej komory SR a príslušná … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Lysina, Miloš Haťapka, Kolektív autorov

  Medzinárodné právo súkromné 2. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 25. júla 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 55,00 €
  Vaša cena: 52,25 
  Odošleme ihneď
  Od prvého vydania učebnice Medzinárodného práva súkromného uplynulo päť rokov, počas ktorých slovenské medzinárodné právo súkromné zaznamenalo celý rad zmien. Tieto zmeny majú pôvod vo vnútroštátnom práve (nepochybný vplyv Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku na odvetvie), no predovšetkým sa pod … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ladislav Orosz

  Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 2. marca 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Autorský kolektív ponúka čitateľskej verejnosti komplexne spracované monografické dielo, ktoré obsahuje ucelenú vedeckú analýzu volebného práva a jeho vývojových tendencií na prahu 21. storočia. Autori vychádzajú zo širokého rozsahu komparatívnych poznatkov a informácií o volebnom práve v moderných demokratických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan S. Ďurica

  Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vyd...

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 13. augusta 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 79,00 €
  Vaša cena: 75,05 
  Odošleme ihneď
  Druhé vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša doplnený a podstatne rozšírený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona a taktiež aktualizovanú judikatúru súdov. Komentár ponúka výklad k najaktuálnejšiemu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Diana Kormanová

  Trovy exekúcie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 14. augusta 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Odošleme ihneď
  Publikácia približuje problematiku právnej úpravy trov exekúcie; nezaoberá sa pritom len teoretickými ale aj praktickými otázkami trov exekúcie. Vzhľadom na rozsiahlosť témy sú v publikácii, pre jednoduchšie pochopenie danej problematiky, uvedené mnohé praktické príklady výpočtu trov exekúcie a mnohé problémy sú demonštrované … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan Humeník, Kolektív autorov, Jozef Kováč

  Zákon o zdravotnej starostlivosti - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 9. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 69,00 €
  Vaša cena: 65,55 
  Odošleme ihneď
  Prvý komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z. z.) obsahuje výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na skutočnosť, že tento právny predpis upravuje základné princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti, podmienky pre zásah do integrity pacienta, zakotvenie zásad vedenia zdravotnej starostlivosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Srebalová

  Zákon o priestupkoch. Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 30. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 59,00 €
  Vaša cena: 56,05 
  Odošleme ihneď
  Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom prvý „sivý“ komentár k Zákonu priestupkoch z pera autorov Doc. JUDr. Márie Srebalovej, PhD. vedúcej autorského kolektívu, prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. , JUDr. Mateja Horvata, PhD. a JUDr. Juraja Vačoka, PhD. Dlhoročné skúsenosti autorov kometára zaoberajúcich sa problematikou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Svetlana Ficová, Kolektív autorov, Marek Števček, Alexandra Kotrecová, Marek Tomašovič

  Exekučný poriadok. Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 79,00 €
  Vaša cena: 75,05 
  Odošleme ihneď
  Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku vrátane novely účinnej od 1. 1. 2015. Autori využili … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Právo cestovného ruchu

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 29. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 46,48 €
  Vaša cena: 44,16 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Predkladaná publikácia ponúka komplexný pohľad na právo cestovného ruchu. Vysvetľuje základné pojmy, s ktorými sa v tejto oblasti stretávame a poskytuje prehľad relevantných prameňov. Podrobne je analyzovaná zmluva o obstaraní zájazdu. Samostatná kapitola je venovaná ochrane práv cestujúcich v jednotlivých formách … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Denisa Dulaková, Imrich Fekete, Martin Križan

  Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 11. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 60,95 €
  Vaša cena: 57,90 
  Odošleme ihneď
  Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom Občianskom zákonníku a v zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb. v znení noviel (teraz už aj v osobitnom zákone č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Andrej Králik

  Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 31. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 25,82 €
  Vaša cena: 24,53 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Hoci súkromnoprávne presadzovanie súťažného práva môže smerovať k dosiahnutiu rôznych cieľov (neplatnosť zmlúv, vrátenie bezdôvodného obohatenia, odstránenie protiprávneho stavu), publikácia sa sústredí na najvýznamnejší nástroj, ktorým je uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením súťažného práva. … Zobraziť viac info ►