! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Béla Hamvas

autor

Arkhai és más esszék (1934-1948)


Hamvast joggal lehet a legnagyobb magyar írónak tekinteni, és az esszéirodalom vonatkozásában is az élvonal élvonalában van. Mindent tudott írni, de mindenekelőtt esszét. Abban teljesen egyedülálló. Hamvas mindig ez is maradt elsősorban; ő író volt; első-, másod-, és harmadsorban is. Olyan író, aki mint tradicionális szerző-gondolkozó is teljes mértékben megállja a helyét, de aki irodalmi módon közelített, és az író-irodalmár felelősségével-felelőtlenségével kapcsolódott ezen tematikumokhoz. Ezért egy nagyon érdekes dolog alakult ki vele kapcsolatban, ugyanis Hamvas Bélát tisztelni lehet és tisztelni kell, követni azonban nem lehet. Ez nem kivitelezhető. (részlet, tradicio.org/hamvas nyomán)
Na sklade 1Ks
4,75 € 5,00 €

Buddha beszédei - Hangoskönyv (CD)


A hajdanvolt Gautama Sziddharta hercegtől, Buddhától egyszer valaki megkérdezte: Ki vagy? Isten vagy? Nem. Angyal? Nem. Szent? Nem. Akkor ki vagy? - Ébren vagyok. Buddha neve annyit jelent: ébernek lenni. Az emberiség hét mértékadó szellemi tanítója között azonban ő nem a teória, hanem az életgyakorlat bölcse. Józansága évezredeken világít át, és útján a mai napig milliók követik. Ő az alapállás (Hamvas) mestere. Az alapállás végtelenül egyszerű. Ez csak az első, kiinduló állapot, de "nincs ennél az egyszerűnél semmi nehezebb." (Dúl Antal) Tartalom: -A gyémántnál keményebb (kommentár) -A tűzbeszéd -Lényegtelen és lényeges -A vakok és az elefánt -"Az észt meghaladó tudás" szútrája (Szív szútra) Teljes idő: 62 perc.
U dodávateľa
7,27 € 7,65 €

Az ősök nagy csarnoka IV.


Az ősök nagy csarnoka négy kötetének tartalmi összeállításában nem az elkészítés időrendjét követtük, hanem a "nagy archaikus egységek" köré rendeztük Hamvas tanulmányait, szövegelemzéseit és fordításait. Az első kötet a védikus hagyományt és a hozzá szorosan kapcsolódó buddhista tradíció egy-egy elemét tartalmazza. A második kötet Kína taoista- és csan-hagyományából, a tibeti buddhizmus írásaiból és Japán zen szövegeiből válogat. A harmadik kötetben az Egyiptomi halottaskönyv, a Kabbala egy része (a Széfer jecira) és az iszlám misztika (szúfi), a görög hagyomány (Orpheusz, Empedoklész, Püthagorasz, Hérakleitosz) kapott helyet. A negyedik kötetben a közép-amerikai tradíció, rövid tanulmány az alkímiáról, egy Jakob Böhme-kommentár, és a Lélekről szóló negyven kérdés fordítása szerepel.
U dodávateľa
13,23 € 13,93 €

Patmosz I.


A régiek azt mondják: tisztátalan lélekkel a hatalom után nyúlni olyan, mintha valaki sáros lábbal lépne a szentélybe. A közösség szent, csak megtisztított tudattal szabad hozzá közelíteni. Amióta János apostolt a Római Birodalom Patmoszra száműzte, a sziget neve az exilium jelképe lett. Hamvas Patmosza Inota, Tiszapalkonya, Bókod, az ötvenes-hatvanas évek hőerőműveinek, raktárainak, barakkjainak világa. Legérettebb esszékötetéből azonban nem a megkeseredettség szól. "Soha ezt a korrupt valóságot az igazi valósággal össze nem tévesztem". Aki érteni akarja a középszerűségből és értelmi homályból kirobbanó forradalmak, terrorállamok, világháborúk és "hazug békék" viharait, amit mi történelemnek nevezünk, figyeljen. Nem a politikával van baj. A képlet nagyon egyszerű: tilos a közösség dolgaihoz tisztátalan kézzel nyúlni. De nincs ennél az egyszerűnél nehezebb. Hamvas írja: "Az ég hatása jónak lenni, a föld hatása a bőség, az ember hatása a rend. Mindenkinek csak egyetlen dologra van szüksége igazán élni." - Dúl Antal
U dodávateľa
10,93 € 11,50 €

A tao virágai - Hangoskönyv (CD)


A taoista gondolkodók műveiben minduntalan visszatérő motívum, hogy amikor valamelyik tanítvány a mestertől azt kérdezi, mi a tao, a mester mély hallgatásba merül. Mikor a tanítvány figyelmezteti, hogy mit kérdezett, a másik így szól: hiszen a mester megmondta, a tao annyi mint hallgatni. ... Folytatás ›› De nem csak ezt jelenti, hanem azt is, hogy nem cselekedni, nem törekedni, nem tevékenykedni, hanem lenni. A tao annyi, mita földi lét minden mulandó esetlegességét levetni, és a változatlan, örök Nagy Lét békéjét elérni. Teljes idő: 62 perc. A(z) A tao virágai - Hangoskönyv (Hangoskönyv) szerzője Hamvas Béla.
Na sklade 1Ks
7,27 € 7,65 €

Ördöngösök


A Hamvas Béla művei sorozat 28. kötete.
U dodávateľa
13,23 € 13,93 €

Kung mester beszélgetései - Hangoskönyv (CD)


Kína i.e. hatodik századának két szellemóriása: Lao-ce és Konfu-ce. Tanításuk látszólag ellentétes, a mélyben mégis egybeér. Lao-ce a tao (az Út) világrendjébe történő, nem cselekvő beilleszkedést tanítja, míg Konfu-ce azt vallja: a bölcs fáradhatatlanul hirdesse felismert igazságát. Teljes idő: 56 perc.
Na sklade 1Ks
6,75 € 7,11 €

A babérliget-könyv, Hexakümion


A babérliget című könyv esszéi a természet, a jó ételek és italok, a nő, a könyvek, a képzelet himnuszai, vagy ironikus történetek, némi malíciával megírt, életvezetési tanácsok. Meséi a jövő világáról, túlvilágról, magányos királyról, egy bölcs öregember vándorlásairól, fákról, virágokról, íróasztalról, úti táskáról, ételek ízéről, sétákról szólnak.
U dodávateľa
13,23 € 13,93 €

Filozofia vína


Maďarský filozof, esejista a prozaik Béla Hamvas štúdiu Filozofia vína skoncipoval roku 1943 a do tvaru príťažlivej eseje ju prepísal v lete 1945 v Balatonskom Berinčoku. Vyše 40 rokov kolovala v rukopise, kým roku 1988 v knižnej podobe doslova uchvátila maďarských čitateľov. Esej má trojdielnu sonátovú formu. Jej prvá časť hovorí o víne ako nadprirodzenom médiu, druhá časť je úvahou o viniči a o víne ako súčasti prírody (na území zdedenom po rozpadnutom Uhorsku) a tretiu časť autor vyhradil rituálu vína, jeho pitiu. V Hamvasovom poňatí víno je zložkou žiaducej rovnováhy ľudského života. Jeho úvaha je teda zároveň hovorom o ľudskom postoji k životu. Víno podľa neho má schopnosť z reálneho „krízového“ sveta urobiť snový svet “zlatého veku“ ľudského života. Človek túži žiť autenticky a snívať v realite. Dávno to zdôvodnil Herakleitos: „Svet bdelých je jeden a spoločný, snový svet je pre každého individuálny.“ Hedonista Béla Hamvas šarmantne oboznamuje čitateľa s dejinami a reáliami stredoeurópskej oblasti vína a známy výrok Myslím, teda som (Descates) rozšíril o vtipnú existenciálnu formulku mladšieho filozofa vína R. Scrutona: Pijem, teda som. Nové vydanie Filozofie vína obohacujú eseje a úvahy o víne z pera významných maďarských literátov 20. storočia (M. Babits, S. Márai, M. Mészöly, F. Móra, B. Szappanos).
U dodávateľa
10,36 € 10,90 €

Nehéz nem szatírát írni


A kötet tartalma: - Nehéz nem szatírát írni (1929-31) - Beszélgetés az Akropoliszon (1930) - Nem mind arany ami réz (1956-1957)
U dodávateľa
13,23 € 13,93 €

Anthologia humana


Hamvast joggal lehet a legnagyobb magyar írónak tekinteni, és az esszéirodalom vonatkozásában is az élvonal élvonalában van. Mindent tudott írni, de mindenekelőtt esszét. Abban teljesen egyedülálló. Hamvas mindig ez is maradt elsősorban; ő író volt; első-, másod-, és harmadsorban is. Olyan író, aki mint tradicionális szerző-gondolkozó is teljes mértékben megállja a helyét, de aki irodalmi módon közelített, és az író-irodalmár felelősségével-felelőtlenségével kapcsolódott ezen tematikumokhoz. Ezért egy nagyon érdekes dolog alakult ki vele kapcsolatban, ugyanis Hamvas Bélát tisztelni lehet és tisztelni kell, követni azonban nem lehet. Ez nem kivitelezhető. (részlet, tradicio.org/hamvas nyomán)
Na sklade 1Ks
13,23 € 13,93 €

Patmosz I-II.


A Patmosz esszégyűjteménye Hamvas Béla időskori, végsőkig letisztult szemléletének foglalata, amelyet "segédmunkási-raktárosi száműzetése" alatt vetett papírra 1958-64 között, s amelynek átfogó gondolati ívében olyan témákat szólaltatott meg kristályos világossággal, mint az idill és létrontás, moralitás és művészet, az egyszerűség, a kezdet, a tiszta élet lehetősége, vagy épp a szellemi megvalósulás legintenzívebb kérdései.
U dodávateľa
23,90 € 25,16 €

Sarepta


Szintén "segédmunkási-raktárosi száműzetése" alatt, 1951-56 között Inotán és Tiszapalkonyán írta meg Hamvas Béla Sarepta című esszénaplóját. Írásának címével (sarepta = olvasztás, finomítás) egyfelől új és igen nehéz élethelyzetének értelmét és távlatát jelölte meg, másfelől - Illés próféta szűkösségből bőséget teremtő sareptai történetére utalva - épp e nehéz periódus hatása alatt a benső erők és ellenerők felszabadulására igényt tartó várakozásának ad hangot. A legkülönbözőbb témákhoz fűzött naplószerű feljegyzések erőteljesen kapcsolódnak ahhoz a két jelentős gondolkodóval, Szabó Lajossal és Tábor Bélával kialakított szellemi munkaközösséghez, amelynek "csütörtöki megbeszélései" 1945-48 között zajlottak - jelentős hatást gyakorolva Hamvas számos későbbi művére is. I. rész Vádirat a szellem ellen A csütörtöki beszélgetések jegyzőkönyveiből Szabó Lajos kritikai megjegyzéseihez Három levél Szabó Lajoshoz II. rész Sarepta
U dodávateľa
11,95 € 12,58 €

Öt meg nem tartott előadás a művészetről - Hangoskönyv (2 CD)


"Az ember a természetnek vagy apja, vagy megrablója" - ezt az ősi iráni tudást Darwin nem ismerte. A létért folytatott mészárlás tanában azonban nem jelenik meg egyetlen Mozart-akkord, Giotto tájkép, vagy Pascal-aforizma sem. A világ újkori kirablásával szemben a vallás, a tudomány, a filozófia készületlenül állt. Egyedül a művészet tudta megőrizni a humánum "alapállását". Művésznek lenni azt jelenti: túlemelkedni a téridőbe szorított életen. A művészet egyetemes távlatot nyit, és a létünket átható homályba bevilágít. Ez katartikus ereje, amit Hamvas Béla a halálkészültség magasabb fokának nevez." (Dúl Antal) Teljes idő: 137 perc
U dodávateľa
9,17 € 9,65 €

Unicornus a iné eseje


Kratšie filozofické texty maďarského spisovateľa a filozofa. V humorom okorenených reflexiách sa zameriava na rôzne duchovné, spoločenské a estetické témy. Uvažuje o priateľstve, o význame klauna v umeleckých dielach, ale aj o poetike Williama Wordswortha či významných sakrálnych dielach ľudstva ako je napríklad Stonehenge. Titulný, najrozsiahlejší text možno považovať za akýsi autoportrét či prierez životnou i spirituálnou múdrosťou (a skúsenosťou) tohto na dlhé roky umlčaného autora.
Na sklade 1Ks
12,26 € 12,90 €

dostupné aj ako:

Krízis és katarzis


„A jövő nemcsak megismerhetetlen, hanem éppen alapvető hibát követ el az, aki meg akarja ismerni. „Az ember mindaddig, mondja Grisebach, amíg abban a hitben, hogy a jövő megismerhető, ki akarja számítani, tulajdonképpen ki akar térni előle.” A jövő legfőbb tulajdonsága, hogykifürkészhetetlen. Ami fontos, az nem számítás, hanem a magatartás: a tiszta fő, az éles szem, a könyörtelen kritika, vagyis: az igazságszenvedély.” (Huizinga kríziskönyve)
U dodávateľa
12,30 € 12,95 €