Martin Brabec

autor

Češi proti Hitlerovi


Galerie osudů českých mužů a žen, kteří se dokázali postavit nacistickému režimu, je více než rozlehlá. Vstupte do ní prostřednictvím rozhovoru s předním odborníkem na vojenské dějiny Eduardem Stehlíkem – portréty jednotlivých hrdinů a hrdinek jsou založeny na svědectvích a fotografiích sesbíraných v průběhu mnoha desítek let. Rozhovor, jejž vedl novinář a dokumentarista Martin Brabec, je zároveň sondou do rozmanité a často napínavé práce historika.
Na sklade 2Ks
11,39 € 11,99 €

Základní příjem ve světě


Publikace pojednává o nepodmíněném základním příjmu, který se stává stále více diskutovaným tématem jak mezi vědci, tak mezi občany a politiky, kteří je zastupují. Téma se stále více dostává také do masových médií v mnoha zemích světa. Tato publikace seznamuje se základním příjmem pomocí představení hlavních argumentů a experimentů se základním příjmem v Evropě, Amerikách, Africe i Asii. Základní příjem přináší možnost zásadní civilizační změny pro všechny, včetně České republiky.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Basic Income in the World


This book offers an introduction to the important idea and practice of unconditional basic income, which is becoming a topic increasingly discussed not only among researchers but also among citizens and the politicians who represent them. The topic is also increasingly making its way into the mass media. Unconditional basic income is a financial sum that is provided to all citizens (or otherwise legally defined residents) by the state (or a city, a county etc.) at regular intervals (usually monthly) without any conditions being attached, i.e. regardless of whether the citizen has other income from wages or other sources, regardless of age, sex and gender, marital status or other characteristics. The provision of a basic income enables citizens' basic needs to be met and their creative potential to be unlocked for their other activities which could then significantly raise their standard of living. This book discusses basic income by presenting the main arguments and experiments with basic income in Europe, the Americas, Africa, and Asia. Basic income offers the possibility of a major social and civilizational change for all.
Na stiahnutie
3,39 €