Dante Alighieri

autor

Isteni színjáték


Az Isteni színjáték (Divina Commedia), melyhez az utókor illesztette az isteni jelzőt, enciklopedikus jellegű remekmű. A száz énekből álló alkotásban Dante Vergilius társaságában végigjárja és megismeri a Poklot, a Purgatóriumot és a Paradicsomot, s végül üdvözül örök szerelme, Beatrice révén. Útja során, akikkel találkozik - az utókor nagyjaitól kortársaiig -, azokról véleményt formál, ítélkezik, mégpedig a keresztény erkölcstan alapján! Az "emberélet útjának felén" eltévedt költő az utazások közben egyértelmű szigorúsággal ítélkezik. Ez Dante és a katolicizmus szemlélete. A mű monumentalitása egy szemlélet teljes kibontásán és megmutatásán túl a művészi megformálás erejében és szépségében rejlik.
Na sklade 1Ks
3,95 € 4,16 €

Isteni Színjáték


"Dante sovány, nagy orrú, keserű ember volt. 1300 körül elhatározta, hogy világraszóló művet fog írni, olyat, amit akkor már ezer éve nem írtak. És sikerült neki, mert nem tragédiát írt, hanem - ahogy ő nevezte - komédiát. Az Isteni Színjáték azért tud sokszor vicces lenni, mert keserű ember írta. Sziklaszilárdan hitt Istenben, de kénytelen bevallani: Istent úgyse lehet érteni. És - a mi szerencsénkre - tett egy nagy felfedezést: nem Istent kell megérteni, hanem az embereket, Isten teremtményeit. Talán őket figyelve megtudjuk: milyen Ő. Ezt a könyvet akár "Emberi Színjátéknak" is nevezhetnénk, pedig kizárólag halottak szerepelnek benne - no de van ennél élettelibb, színesebb, kalandosabb történet? Kedves Olvasó! Jöjjön velünk a Túlvilágra, és nézze meg, mi vár önre. Nem lesz fenékig tejfel!" (A Kiadó)
U dodávateľa
22,02 € 23,18 €

Divine Comedy


A stunning 3-in-1 deluxe edition of one of the great works of Western literature An epic masterpiece and a foundational work of the Western canon, "The Divine Comedy" describes Dante's descent into Hell with Virgil as his guide; his ascent of Mount Purgatory and reunion with his dead love, Beatrice; and, finally, his arrival in Heaven. Examining questions of faith, desire, and enlightenment and furnished with semiautobiographical details, Dante's poem is a brilliantly nuanced and moving allegory of human redemption. This acclaimed blank verse translation is published here for the first time in a one-volume edition. For more than seventy years, Penguin has been the leading publisher of classic literature in the English-speaking world. With more than 1,700titles, Penguin Classics represents a global bookshelf of the best works throughout history and across genres and disciplines. Readers trust theseries to provide authoritative texts enhanced by introductions and notes by distinguished scholars and contemporary authors, as well as up-to-datetranslations by award-winning translators."
Na sklade 1Ks
22,33 € 23,50 €

O rodném jazyce


Traktát De vulgarit eloquentia (O rodné řeči) patří mezi u nás méně známé Dantovy spisy. Tento nedokončený traktát se skládá ze dvou po stránce obsahové rozdílných knih. V první se Dante věnuje nejprve otázkám spjatým s jazykem či lidskou řečí obecně (otázka tzv. babylónského zmatení jazyků) a poté seznamuje čtenáře s konkrétní jazykovou situací na Apeninském poloostrově. Mezi zdejšími dialekty hledá jazyk, který by mohl být všem Italům společný a zároveň schopný vyjádřit i největší a nejvznešenější myšlenky. Tento jazyk se nazývá volgare illustre. Druhá kniha pak představuje nedokončenou poetiku a Dante se v ní zabývá různými aspekty kancóny, kterou považuje za vrcholný básnický útvar. Řeší zde např. otázku volby vhodných témat, slovní zásoby či správné veršové struktury. Své názory dokumentuje ukázkami z tvorby italských básníků, zejména představitelů tzv. sladkého nového stylu, a také úryvky z písní provensálských trubadúrů
Na sklade 1Ks
10,18 € 10,72 €

Pokol


Vypredané
4,07 € 4,28 €

Pokol - Nádasdy Ádám fordítása


Dante 1300 körül elhatározta, hogy világraszóló művet fog írni, olyat, amit akkor már ezer éve nem írtak. És sikerült neki, mert nem tragédiát írt, hanem – ahogy ő nevezte – komédiát. Az Isteni Színjáték azért tud sokszor vicces lenni, mert keserű ember írta. Sziklaszilárdan hitt Istenben, de kénytelen bevallani: Istent úgyse lehet érteni. És – a mi szerencsénkre – tett egy nagy felfedezést: nem Istent kell megérteni, hanem az embereket, Isten teremtményeit. Talán őket figyelve megtudjuk, milyen Ő. Nádasdy Ádám fordításában önálló kötetben is olvasható az Isteni Színjáték legizgalmasabb része, a Pokol, jegyzetekkel és utószóval.
Na sklade 1Ks
4,60 € 4,84 €

Hostina/Convivio - 1304 - 1307


Pri čítaní Danteho Hostiny sa stredovek vyjaví slovenskému čitateľovi v jeho najvynikajúcejšej podobe. Kniha rozkrýva, čo zamestnávalo mysle súčasníkov, a hovorí to jazykom, ktorý nás vtiahne do mentality a cítenia tej doby. Uvedomíme si, že Dante bol odvážny a stál si za svojím. Presne vedel, čo chce dosiahnuť, na koho sa obracia a proti komu. Ak je Božská komédia vrcholným dielom stredovekej literatúry, v Hostine Dante podáva návod, ako ju čítať. Svojou troškou chce k očareniu dávnymi časmi prispieť aj slovenský preklad tohto diela. A kto by sa do nich chcel vhĺbiť ešte viac, má poruke doslov a podrobné poznámky. Preklad: prof. Pavol Koprda
Na sklade 3Ks
28,41 € 29,90 €

Božská komédia Peklo


Každá národná literatúra si utvrdzuje svojbytnosť a rovnocenné postavenie v svetovej kultúre okrem pôvodnej tvorby aj prekladmi najvýznamnejších svetových diel. K takýmto opusom svetovej kultúry bezpochyby patrí aj Danteho Božská komédia. Vďaka Viliamovi Turčánymu a Jozefovi Felixovi zaujíma tento básnický klenot v slovenskej literatúre to najčestnejšie miesto. Kvalitu tohto básnického prekladu Viliama Turčányho ocenili doma aj v zahraničí: Národnou cenou za preklad Danteho a Petrarcu roku 1987 v tom istom roku aj cenou ,,I migliori dell´anno“, za najlepšiu knihu, vo švajčiarskom Merligene Pribinov kríž 1. triedy mu udelil prezident SR roku 2001 a titul ,,Grande ufficiale“ prezident Talianskej republiky roku 2001. Po štyridsiatich rokoch vychádza Božská komédia v preklade V. Turčányho a J. Felixa v novej úprave s ilustráciami Mareka Ormandíka. Začiatkom roka 2008 je plánované vydanie časti Očistec a Raj.
Vypredané
16,40 € 17,26 €

Peklo


Vstupní, nejproslulejší ze tří dílů proslulé Božské komedie, jednoho ze základních literárních děl, které už osm století upoutává pozornost čtenářů na celém světě. Dante Alighieri (1265–1321), básník a učenec, který mimo jiné stojí u základů spisovného italského jazyka, shrnul ve svém nejvýznamnějším, neobyčejně důmyslně komponovaném díle veškeré vědění své doby. Na pouti záhrobní říší, která je symbolickým obrazem lidského života, od prvotního hříchu až po spasení a probuzení k věčnému životu, autora provází římský básník Vergilius. Báseň, napsaná v sugestivních terciích (odpovídajících základnímu principu čísla 3, podle něhož je epos sestaven), je od 19. století výzvou pro nejlepší české překladatele (J. Vrchlického, O. F. Bablera a další). Do této řady patří i nejnovější překlad Vladimíra Mikeše.
Vypredané
10,81 € 11,38 €

Isteni színjáték


Dante Isteni színjátéka a világirodalom egyik legnagyobb költeménye, Babits fordítása pedig a XX. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb költői teljesítménye, sőt, a Divina Commedia talán legművészibb költői újrafogalmazása. A Magyarországon közel nyolc évtizede ismert, többször is megjelentetett remekmű jelen kiadásáról a kötet szerkesztője így vall: "Kegyetlen kegyelem volt a XXI. század földi infernójának napján - 2001. szeptember 11. - elkezdeni Dante-Babits műve sajtó alá rendezésének lelkiismeretet terhelő munkáját. Kegyetlen a New York-i pokol láttán, de kegyelem, mert a XIV. század pokla, a trilógia kezdete egyszerre jelentett feloldozást és tragédiáról elterelő figyelmet."
Vypredané
13,89 € 14,62 €

Božská komedie


Kompletní vydání Božské komedie v novém překladu. Velkoryse rozvržená Božská komedie, jedno ze základních literárních děl světové literatury, už osm století upoutává pozornost čtenářů na celém světě. Dante Alighieri (1265-1321), básník a učenec, který mimo jiné stojí u základů spisovného italského jazyka, shrnul ve svém nejvýznamnějším, neobyčejně důmyslně komponovaném díle veškeré vědění své doby. Báseň je postavena na základním principu čísla tři: skládá se ze tří částí - Pekla, Očistce a Ráje, je napsána v sugestivních terciích. Na pouti záhrobní říší, která je symbolickým obrazem lidského života, od prvotního hříchu až po spasení a probuzení k věčnému životu, a očistcem autora provází římský básník Vergilius. Ve třetím dílu, věnovaném ráji, se potom k básníkovi připojí milovaná Beatrice. Od 19. století se Dantovo dílo stalo výzvou pro nejlepší české překladatele (J. Vrchlického, O. F. Bablera a další). Do této řady patří i nejnovější překlad Vladimíra Mikeše.
Vypredané
22,11 € 23,27 €

Inferno


Dante's epic-in a stunning new clothbound edition. Describing Dante's descent into Hell with Virgil as a guide, the Infernodepicts a cruel underworld in which desperate figures are condemned to eternal damnation for committing one or more of seven deadly sins. As he descends through nine concentric circles of increasing torture, Dante encounters doomed souls including the pagan Aeneas, the liar Odysseus, the suicide Cleopatra, and his own political enemies, damned for their deceit. Led by leering demons, the poet must journey with Virgil to the heart of Hell-for it is only by encountering Satan that he can truly understand the tragedy of sin.
Vypredané
14,20 € 14,95 €

The Divine Comedy


Tells of the poet Dante's travels through Hell, Purgatory and Paradise in search of salvation. This title features Henry Wadsworth Longfellow's renowned and 135 full-page reproductions of Gustave Dore's classic engravings from the 1867 edition.
Vypredané
30,39 € 31,99 €

The Divine Comedy


This single volume, blank verse translation of The Divine Comedy includes an introduction, maps of Dante's Italy, Hell, Purgatory, Geocentric Universe, and political panorama of the thirteenth and early fourteenth century, diagrams and notes providing the reader with invaluable guidance.Described as the "fifth gospel" because of its evangelical purpose, this spiritual autobiography creates a world in which reason and faith have transformed moral and social chaos into order. It is one of the most important works in the literature of Western Europe and is considered the greatest poemof the European Middle Ages.
Vypredané
7,79 € 8,20 €

Divina Commedia


Cento canti di altissima poesia: la Divina Commedia è il capolavoro della letteratura italiana, l'opera immortale del nostro sommo poeta, commentata in questa edizione - che riproduce il testo critico secondo l'ultima vulgata stabilita da Giorgio Petrocchi - da Giovanni Fallani e Silvio Zennaro. Il primo a definire "divina" la Commedia di Dante fu Boccaccio; il titolo Divina Commedia risulta per la prima volta in una edizione del 1555. Da allora fu accettato da tutti e consacrato dall'uso. Il senso del viaggio dantesco nell'Oltretomba può essere rintracciato nella discussa Epistola a Cangrande della Scala - al quale l'autore dedica il Paradiso - in cui Dante spiega di aver voluto mostrare agli uomini che l'unico modo per elevarsi dalla loro condizione di peccatori e per conquistare la verità e la salvezza è quello di affidarsi al netto uso della ragione. La sua, dunque, è una sorta di missione che mira a sollevare l'umanità tutta dal suo stato di miseria.
Vypredané
7,51 € 7,90 €