! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Tomáš Gajdošík

autor

Informačné technológie v cestovnom ruchu


Cieľom publikácie je systematicky a komplexne prezentovať poznatky o informačných technológiách v cestovnom ruchu z pohľadu ponuky aj dopytu. Publikácia zohľadňuje najnovšie trendy vo výučbe informačných technológií a je členená podľa nákupného správania spotrebiteľa, ktoré zohľadňuje hľadanie informácií a rezervovanie v cestovnom ruchu, cestovanie, pobyt v cieľovom mieste a aktivity po návrate. V desiatich kapitolách je prezentovaný význam informačných technológií v cestovnom ruchu, využitie internetu a sociálnych médií v cestovnom ruchu, systémy rezervovania a informačné technológie v cestovných kanceláriách. Zameriava sa na využívanie informačných technológií v doprave, hotelierstve, pohostinstve a cieľových miestach cestovného ruchu. Zohľadňuje využívanie mobilných technológií v cestovnom ruchu, ako aj využívanie informačných technológií po účasti na cestovnom ruchu. Text publikácie je obohatený o terminologický slovník, ktorý prehľadne vysvetľuje najpoužívanejšie pojmy v oblasti informačných technológií v cestovnom ruchu. Publikácia je určená nielen vysokoškolským študentom cestovného ruchu a učiteľom stredných odborných škôl, ktorí vyučujú túto problematiku, ale aj všetkým riadiacim a výkonným pracovníkom v cestovných kanceláriách, ubytovacích a pohostinských zariadeniach, ako aj v cieľových miestach cestovného ruchu.
Na sklade 4Ks
13,78 € 14,50 €

Manažment cieľových miest cestovného ruchu


Cieľové miesta (destinácie) cestovného ruchu si uvedomujú nevyhnutnosť strategického prístupu s cieľom zvyšovať svoju udržateľnosť a konkurencieschopnosť. Manažment cieľového miesta (destinačný manažment) predstavuje stratégiu spolupráce, ktorá má zabezpečiť udržateľný rozvoj cestovného ruchu a úspech cieľového miesta na globálnom konkurenčnom trhu. Cieľom publikácie je sprostredkovať základné informácie o manažmente cieľových miest cestovného ruchu s aplikáciou na slovenské a zahraničné podmienky. Obsah publikácie tvoria tri časti. Prvá časť je zameraná na osobitosti manažmentu cieľového miesta cestovného ruchu. Druhá časť je venovaná manažérskej organizácii a jej úlohám v manažmente cieľového miesta. Tretia časť poukazuje na uplatňovanie manažmentu cieľových miest na Slovensku a v zahraničí, venuje sa trendom v manažmente cieľových miest cestovného ruchu a jeho budúcnosti. Publikácia je určená najmä študentom študijného programu Cestovný ruch, ako aj zamestnancom manažérskych organizácií. Zvládnutie problematiky predpokladá základné vedomosti z manažmentu a marketingu podnikov.
Vypredané
16,34 € 17,20 €