! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Rudyard Kipling

autor

Rudyard Kipling
Rudyard Kipling sa narodil v indickej Bombaji ako syn maliara pracujúceho pre britskú koloniálnu správu, detstvo prežil v Indii, kam se po absolvovaní internátnej školy v Anglicku roku 1881 opäť vrátil, protože vojenská kariéra mu bola uzavrená pre silnú krátkozrakost a štúdium na univerzite bolo príliš nákladné. Stal sa pomocníkom šéfredaktora anglických novín v Lahore, kde mu vydali prvé verše a krátke poviedky. Napriek tomu, že v Indii strávil len sedem rokov, načerpal tu námety pre svoju najlepšiu tvorbu.

V osmdesiatych rokoch 19. storočia sa definitívne presadil ako básnik a neskôr aj ako prozaik. Podnikol cesty do Číny, Japonska a Spojených štátov. Po sobáši s Američankou Caroline Balestierovou roku 1892 žil štyri roky vo Vermonte v USA, kde napísal svoje slávne Knihy džunglí.

V Londýne, kam sa s manželkou roku 1896 presťahoval, vydal svoje ďalšie romány, ale stále písal i poéziu. Vo vlasti bol cenený predovšetkým ako básnik ospevujúci mužnost a vlastenectvo, jeho próza tak vyzdvihovaná nebola. Čitateľov zaujal predevšetkým cudzokrajnou tématikou, popisom prírody a zvykov domorodcov a pozoruhodným umeleckým jazykom. Prelom storočí potom znamenal vrchol jeho literárnych úspechov a roku 1907 mu bola udelená Nobelova cena za literatúru„… s ohľadom na pozorovací talent, originálnu predstavivosť ako i mužnú silu ideí a umenie kresby“ (citácia z odôvodnenia Švédskej akadémie).

Napriek tomu, že Kipling písal až do začiatku tridsiatych rokov, nedosiahol už predchádzajúcich úspechov. Naviac ťažko niesol smrť svojho syna Johna na bojisku 1. svetovej vojny. Po spisovateľovej smrti na mozgovú mŕtvicu vyšla ešte jeho autobiografia Something of Myself (1937).

Kipling ukazuje britské impérium ešte v plnej sile a veľkosti a ako presvedčený vlastenec a humanista zobrazuje Britov vo vzťahu k Indom ako veľkých bielych bratov s povinnosťou viesť ich a učiť, ako to popísal vo svojej problematickej básni Bremeno bieleho človeka (1899, The White Man’s Burden). Neskôr bol preto často označovaný za imperialistu a horlivého zastanca kolonializmu, ale nikto mu nemohol uprieť talent veľkého rozprávača. Preslávená je tiež jeho báseň If z roku 1895, známa v českom prebásnení Otokara Fischera pod názvom Když..., v kterej Kipling vystihol obraz a ideál mužných vlastností a požiadavky na statočného človeka v životnom zápase v premáhaní každodenných všeľudských problémov.

 

(zdroj wikipedia)

viac

Bajky i Nebajky (CD audio)


Audioknihu Bajek i Nebajek Rudyarda Kiplinga interpretuje Jiří Lábus. Bajky i nebajky byly poprvé publikovány v roce 1902 a už když je Kipling psal pro svou tehdy nejstarší dceru, zamýšlel je k hlasitému předčítání. Jde o hravé a vynalézavé pohádky, které
U dodávateľa
8,88 € 9,35 €

Stopka a spol.


Autobiografický román zachycuje autorovy zážitky z anglické internátní střední školy v posledních desetiletích minulého století. Autor, který chtěl původně napsat traktát o výchově mládeže, zde polemizuje s podobnou anglickou literaturou na toto téma, koriguje její soudy a přináší poprvé reálný pohled na život ve školách tohoto typu.
U dodávateľa
10,07 € 10,60 €

Kniha džunglí


Slavný příběh lidského mláděte Mauglího začíná, když jako malé batole unikne ze spárů lidožravého tygra Šér Chána. Je zachráněn rodinou vlků a později je přijat i za člena vlčí smečky. Jak Mauglí dospívá, jeho zvířecí přátelé, mezi něž patří především odvážný černý panter Baghíra, moudrý medvěd Balú a lstivá krajta Ká, jej učí životu v džungli.. Nedaleko Mauglího se však neustále potlouká tygr Šér Chán, který si umínil, že chlapce přeci jen uloví. Jednoho dne se ale role obrátí a z lovce se stává kořist. Chlapec nakonec odvěkého nepřítele vláká chytrým plánem do léčky a zabije ho. Mauglí si také postupně hledá cestu k lidem. Přijmou ho zpět mezi sebe?
U dodávateľa
8,51 € 8,96 €

Az elefántkölyök


A világhírű író, Rudyard Kipling (1865-1936), "A dzsungel könyve" szerzőjének számos állatmeséjét olvashatták már a gyerekek. Ez a válogatás most olyan humoros eredettörténeteket tartalmaz, melyekből a kíváncsi olvasó számára jó néhány állati furcsaságra fény derül. Valaha réges-régen az elefántnak csak akkora orra volt, mintegy csizmácska. Egyszer született egy hallatlanul kíváncsi kölyökelefánt, aki meg akart ismerkedni a krokodillal. Addig kutatott, keresett, amíg olyan közeli ismeretségbe keveredett a szörnyeteggel, hogy csizmányi orrocskáját hosszú ormánnyá alakította. Így lett az elefántnak ormánya. Sőt megtudhatjuk azt is, hogyan lett púpos a teve, miért foltos a leopárd, hogyan lett az orrszarvúnak ráncos a bőre, vagy mekkorát képes ugrani a kenguru és toppantani a pillangó... A bájos, csodákkal teli meséket Sajdik Ferenc szellemes rajzai díszítik.
Na sklade 1Ks
9,37 € 9,86 €

The Jungle Book - OBL 2


In the jungle of Southern India the Seeonee Wolf-Pack has a new cub. He is not a wolf - he is Mowgli, a human child, but he knows nothing of the world of men. He lives and hunts with his brothers the wolves. Baloo the bear and Bagheera the panther are his friends and teachers. And Shere Khan, the man-eating tiger, is his enemy. Kipling's famous story of Mowgli's adventures in the jungle has been loved by young and old for more than a hundred years.
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

A három kópé


Stalky és két társa (M'Turk és Beetle) kitűnő képességekkel rendelkező kamasz fiúk, idejük nagy részét azonban mégsem tanulással, hanem a merev kollégiumi rendszabályok kijátszásával töltik. Az iskola tanárai rosszul tűrik a tréfáikat, ezért mindennaposak az összetűzések, büntetések, nádpálcás fenyítések. Kipling leleményes hősei újabb trükköket eszelnek ki, hogy ellenszenves tanáraikat, diáktársaikat megleckéztessék. A diákcsíny mellett a becsület, tisztesség, hősiesség a könyv igazi tárgya. A kötet végén Stalkyval, mint az angol hadsereg Indiában harcoló tisztjével találkozunk, aki diákkori leleményességével, önfeláldozásával számtalan nehéz helyzetből menti ki bajtársait. Így válik az egyszerű diákcsínyek kieszelőjéből igazi hős, s a diáktörténetből háborús kalandregény.
Na sklade 1Ks
8,41 € 8,85 €

Vybrané povídky


Had Kaa zavede Mauglího do sklepení pod zříceninami pradávného města. Nachází se tam obrovský poklad, který střeží Bílý Brejlovec. Mauglí, nezkažený lidskou hamižností, nemá zájem o zlato, šperky či drahokamy. Zaujme ho dvě stopy dlouhý ankus - háček používaný k ovládání slonů. Nedbá varování staré kobry, pro kterou předmět znamená jen smrt a zmar. Porazí starého strážce a vynese bodec na denní světlo. Královský Ankus je jedním z příběhů, které si čtenář může vychutnat ve výtečném výběru Kiplingových povídek od nakladatelství Omega.
Na sklade 1Ks
10,22 € 10,76 €

Young Eli Readers: The Jungle Book, bez CD


‘I can call him Mowgli’, she said to her husband. Mowgli is Little Frog in the language of the jungle. Tags Friendship Family Animals In this Reader you will find: - Games and language activities - An audio recording of the story - A picture dictionary This is the real story of the Jungle Book. It is not a funny film for children. People and animals die. And one child kills the great tiger and changes the laws of the jungle. Syllabus Topics Animals, adventure, family Notions and concepts Ability, actions and activities, life and death, narration Grammar and structures Verbs: Simple present for narrative (common verbs- all forms) Simple past for narrative (common verbs - all forms) Modal verbs can and could for ability; must for necessity / obligation Adjectives and adverbs: Positive, comparative and superlative adjectives adverbs of time and manner Connectives: and but so because Determiners: a an that the this Nouns Pronouns: Subject object and possessive Audio nahrávku si teraz môžete vypočuť pomocou voľne dostupnej aplikácie. Viac informácií nájdete na zadnej strane publikácie.
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Povídky zednářské lóže


Jedinečný povídkový soubor Rudyarda Kiplinga, kterého u nás proslavila především jeho Kniha džunglí, otevírá před čtenářem tajemný svět zednářského prostředí, jehož byl Kipling po celý dospělý život součástí... Ve svých povídkách inspirovaným prostředím a hodnotami svobodného zednářství se autor obrací k filosofickým tématům, zabíhá do prostředí literárních reminiscencí, odkrývá svět tajemna a spirituality, obrací se k tématu smrti a lidské konečnosti – a to zejména v povídkách časově zasazených do první světové války. Zvláště toto téma je Kiplingovi niterně blízké a autor se jeho prostřednictvím vyrovnává i s vlastní bolestnou ztrátou, se smrtí svého syna, který v mladém věku zahynul na bojišti světové války. Kniha vychází v českém vydání teprve podruhé a to po více než pětaosmdesáti letech. Původní překlad jazykově upravil Jan Velíšek a knihu nově doplnil ilustracemi Kameel Machart.
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

dostupné aj ako:

Když


Jsou básně, které nás při čtení nikdy nenechají chladnými – buď je lidé zbožně ctí, anebo se jim nemilosrdně vysmívají. Kiplingovo „Když“ patří dokonce k básním, jež visívaly za sklem jako nějaký diplom vystavený vlastním lepším já ideálům a nejčistším snům mládí. V ní hlásané hodnoty ctí a budou ctít lidé, kteří si vnitřně jsou za svým a nepoddávají tomu zlému, co přináší jejich doba. Ferdinand Peroutka ji dokonce povýšil na svůj osobní erb. Báseň se těší stále velké popularitě, především mezi Brity. V roce 1995 byla zvolena nejoblíbenější britskou básní v hlasování stanice BBC.
Na sklade 1Ks
8,44 € 8,88 €

Něco o mém životě


Něco o mém životě (pro přátele známé i neznámé) je Kiplingova poslední kniha, začal ji psát zhruba půl roku před smrtí. Je to kniha milých vzpomínek, která vrhá zajímavé světlo na jeho život a práci. Začíná popisem dětství v Indii a poté v Anglii, kam ho rodiče – jak bylo tehdy obvyklé – poslali do školy už v pěti letech. Líčí svá školní léta, novinářskou práci a první literární pokusy v Indii a poté začátek úspěšné kariéry v Anglii. Zmiňuje rozličné drobné příhody a události, které měly vliv na jeho díla. Poutavě popisuje svá setkání s mnoha pozoruhodnými lidmi, např. se svým strýcem, malířem Burne-Jonesem, bratrancem a pozdějším ministerským předsedou Stanley Baldwinem, jihoafrickým politikem C. Rhodesem či americkým presidentem T. Rooseveltem. Kiplingovi čtenáři nepochybně ocení ty části vzpomínek, v nichž se autor rozepisuje o své spisovatelské metodě. Dovědí se tak, jakým způsobem vznikala Kiplingova nejznámější díla.
Na sklade 2Ks
18,18 € 19,14 €

Knihy džunglí


Najznámejšie príbehy Knihy džunglí rozprávajú príbeh chlapca Mauglího, ktorého uniesol ľudožrútsky tiger. Zachránila ho Vlčia svorka, vychovali ho a vštiepili mu znalosť zákona džungle. Táto absolútna klasika detskej dobrodružnej literatúry pripomína čitateľovi mravné zásady, veď aj Mauglí mohol dospieť a prežiť len vďaka znalosti zákona džungle a jeho rešpektovania. Napriek tomu, že kniha prvýkrát vyšla pred viac ako sto rokmi, je tento zvierací epos stále atraktívny.
Na sklade 1Ks
18,95 € 19,95 €

Kniha džunglí (česky)


Vydejte se ve stopách Mauglího, lidského chlapce žijícího mezi zvířaty v džungli, a zažijte s ním vzrušující a nebezpečná dobrodružství. Kniha džunglí oživila svými kouzelnými ilustracemi Manuela Adreani.
U dodávateľa
14,16 € 14,90 €

dostupné aj ako:

Kim


Kim is an orphan who earns his living begging on the streets of Lahore. One day he befriends an aged Tibetan Lama who, although content to live simply in India, is a rich and powerful abbot in his own country. When the Lama recruits Kim as a disciple and then funds his education at an English public school an adventure begins that will take the unlikely pair to the Himalayas on a thrilling journey of espionage and enlightenment.
Na sklade 1Ks
3,75 € 3,95 €

Kniha Džunglí


Vydajte sa po stopách Mauglího, ľudského chlapca žijúceho medzi zvieratami v džungli, a zažite s ním nebezpečné a vzrušujúce dobrodružstvá. Knihu džunglí oživila svojimi čarovnými ilustráciami Manuela Adreani.
Na sklade 2Ks
12,26 € 12,90 €

Stateční kapitáni


Osudná vlna smete mladého Harveye z paluby a zcela změní jeho život. Posádka škuneru Už jsme tu chlapce zachrání a Harvey tak nalezne mezi drsnými rybáři svůj druhý domov. Rozmazlený synek z bohaté rodiny náhle zjišťuje, v čem spočívají odvaha a pravé přátelství a pozvolna si uvědomuje, na čem v životě opravdu záleží. Vynikající román Rudyarda Kiplinga, nositele Nobelovy ceny za literaturu a autora slavné Knihy džunglí, vychází v novém překladu Davida Petrů a s nádhernými ilustracemi Zdeňka Buriana.
Na sklade 1Ks
12,34 € 12,99 €