Vladimír Liška

autor

Záhadné postavy světových dějin 1


V další ze svých historických sondáží navazuje Vladimír Liška na svou rekonstrukci nejasných otázek okolo nejslavnějšího dějinného mýtu Největší tajemství Ježíše z Nazaretu (2002). Svou výpravu do minulosti s podtitulem Odpadlík, disident, intrikán či tvůrce? věnuje postavě apoštola Pavla.
Na sklade 1Ks
4,38 € 4,61 €

Mystéria země české


Ve své výpravě za záhadami české historie se autor tentokrát snaží pátrat po historických rozporech, které za sebou zanechaly některé tradiční dějepisné mýty. Jak zdeformovala ideologie a náboženství život patronů české země sv. Václava a sv. Ludmily, či ušlechtilého bojovníka za „pravdu boží“ Jana Žižky? Kdo byli vlastně „Táborští teroristé“?
Na sklade 1Ks
14,44 € 15,20 €

Český bestiář


U dodávateľa
11,52 € 12,13 €

Neslavné konce mocných 3


Boží mlýny v dějinách. Vůdcové, kteří chtěli změnit svět. Tajemství Mojžíšova původu. Záhadný muž Sokratés. Hannibal - postrach Říma? Lživá zpráva o betlémském vraždění! Prokletý papež Roderigo Borgia. Mučednický osud Ludvíka XVII. Metternich - Lesk a bída politického hráče. Berija - šedá eminence stalinismu? Pochybná sláva a pád Che Guevary.
U dodávateľa
11,07 € 11,65 €

Mystéria země české II.


Kniha přináší netradiční pohledy na hlavní protagonisty, kteří se v řadě případů stali oběťmi pozdějších mýtů a polopravd, jimiž byla povaha těchto zločinů maskována. Autorův originální přístup v řešení dosud záhadných otázníků nad vybranými causami naší historie tuto knihu právěm řadí nad rámec běžné literatury faktu a nabízí zajímavé pohledy na problémy, s nimiž se naše histografie ne vždy plně vyrovnala.
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

dostupné aj ako:

Husitství lesk a bída reformace


Touto novou publikací se známý autor literatury faktu po více než pěti letech opět vrací k tématice husitského revolučního a reformního hnutí, které již ve své předchozí publikaci "Husitství - konec jednoho mýtu?" pojal nekonvenčně a s kritickým p ohledem na tuto pohnutou epochu naší historie. Tentokrát si autor všímá především období soumraku husitismu a věnuje zvýšenou pozornost řadě velice kontroverzních osobností této éry - Oldřichovi II. z Ružmberka, záhadnému Petru Chelčickému nebo Zikmu ndovi Korybutovičovi, jenž se stal vedle Jana Žižky a prokopa Holého významnou, často však opomíjenou postavu husitských válek. Velice podrobně se autor také soustředil na přiblížení osobnosti "kacířského" krále Jiřího z Poděbrad, jenž patřil k ojedi nělým státníkům svojí doby a stal se autorem prvního návrhu na vytvořní evropské mírové unie.
U dodávateľa
11,52 € 12,13 €

Záhady a otazníky starých pověstí českých


Snaha o odhalení tajemství Krokova hradu a dívčí války; po stopách Keltů a bájných Přemyslovvců; byli Blaničtí rytíři Keltové?
Na sklade 1Ks
7,95 € 8,37 €

Tajný projekt KGB


Šok! Co se skrývá za objevem záhadného tvora v Egyptě? Indice a důkazy technologicky vyspělé civilizace dávnověku objeveny! Byli egypští bohové neznámou předpotopní lidskou rasou, ovládající paranormální síly? Působí dnes na Zemi naprogramované energ etické relikty záhadné pozemské civilizace? Sahal vliv "Atlantidy" až do Čech?
Na sklade 1Ks
10,17 € 10,71 €

Popravy českých pánů


Bílá hora je jedním z černých míst na mapě české historie. V další z historických výprav do české minulosti nás Vladimír Liška zve k pátrání po rakvi s jedenácti hlavami staroměstských popravenců. Navazuje tak na nedořešený projekt dvou domácích televizních společností, současně však stylem sobě vlastním přibližuje historické děje a souvislosti, které nabízejí nové pohledy na stále zahalenou tvář
Na sklade 1Ks
8,39 € 8,83 €

Záhadné postavy českých dějin


Vladimír Liška navázal na úspěšnou řadu titulů věnovaných historickým osobnostem, jimž se věnoval např. v knihách Po stopách římských tyranů, Neslavné konce slavných či Neslavné konce mocných, tentokrát se však zaměřil na známé i méně známé postavy ryze české. Jako vždy se na základě dostupných faktů snaží naviklat zažité představy o historických osobách a dějinných událostech a hledá nové souvislosti.
U dodávateľa
11,07 € 11,65 €

Záhadné postavy světových dějin 2.


Podrobnejšie informácie o knihe Záhadné postavy světových dějin 2. - Jana z Arku. Prokletá světice.: Ve své druhé monografické publikaci v nichž se věnuje mimořádným zjevům světové historie se Vladimír Liška zaměřil na zřejmě nejzáhadnější postavu evropského středověku jejíž fascinující osudy nemají žádného srovnání - na Pannu Orleánskou či Johanku z Arku která se z údělu chudé vesnické pasačky vyšvihla mezi nejvyšší elitu francouzského království. Navždy zůstane nepopiratelným faktem že tato osobnost zazářila na scéně světových dějin jako meteor aby se posléze stala legendou „prokletou světicí" kterou Francouzi dodnes ctí jako svou největší národní hrdinku která jejich zemi dost možná zachránila před definitivním zánikem.Pro autora se jedná o záhadologické téma par excellence: Jak mohla sedmnáctiletá dívka dokonale ovládat rytířská bojová umění a stanout v čele armády? Existují indicie které prozrazují že její upálení bylo zinscenované a mladá mučednice se ve skutečnosti inkvizičnímu procesu unikla? Kdo byla Jana d'Armoises která se objevila 5 let po Johančině smrti?Historické otazníky jejichž zodpovězení komplikuje dodnes oficiálním historikům pozici opět získávají v rukou našeho předního laického hledače zasutých pravd zcela originálních provokativních podob.
U dodávateľa
8,84 € 9,31 €

dostupné aj ako:

Causa Edvarda Beneše


Publikace Vladimíra Lišky se vyznačují značnou mírou obsahové kontroverznosti a pohlížením na záhadné otázky a otazníky našeho světa, přírody, vesmíru i dějin z netradičních úhlů pohledu a přinášejících řadu nonkonformních poznatků. Autor sám o knize v úvodu předznamenává: „Jedná se spíše o politologickou studii, v níž mi ovšem zároveň nešlo o to, napsat nějaký klasický životopis Edvarda Beneše, jak by někdo třeba očekával, nýbrž provést i hlubší sondu do toho údobí našeho i evropského vývoje 20. století, jež bylo protkáno pohnutými událostmi majícími vliv na další utváření evropské a světové civilizace.
U dodávateľa
11,52 € 12,13 €

Tajemství hraběte Drákuly


Kniha dobre sa čítajúcim spôsobom odhaľuje netušené súvislosti dejín s osudom nesmierne krutého valašského kniežaťa. Snažilksa dosiahnuť oslobodenie Valašska, svojej dedičnej zeme, a získať nad ním absolútnu moc. Líčenie jeho života a bojov preteká krvou nevinných obetí, snaží sa však postihnúť zložitejší obraz Vlada III. Tepesa.
Na sklade 1Ks
7,50 € 7,89 €