% Zľavy na hry %

Rudolf Steiner

autor

Výchova dítěte - metodika vyučování


Waldorfská pedagogika si u svého počátku vzala za úkol výchovu ke svobodě. V této knize se její zakladatel Rudolf Steiner zabývá jednotlivými sedmiletími ve vývoji dítěte. Každé z nich má svá specifika a klade zcela odlišné požadavky nejen na potřeb dítěte, ale i na úkoly kladené na rodiče, vychovatele a učitele. V knize je celá řada cenných informací a rad jak při výchově a vzdělání dětí postupovat. Najdete tu i méně známé, ale pro správný vývoj dítěte nezbytné důležité pokyny.
Na sklade 1Ks
8,93 € 9,40 €

Az ima lényege


Mióta átléptünk a harmadik évezredbe, mi, európaiak egyre csak azt kérdezzük magunktól: Kik is vagyunk mi? Kik voltunk? És kik leszünk? Erre a kérdésre Rudolf SteinerAz ima lényege című előadásában zavarba ejtő választ ad. Angelus Silesius tanításával adja meg a végső választ: „Magam leszek az örökkévalóság, mikor az időt elhagyom, És magamat Istennel és Istent magammal egybefoglalom.”
U dodávateľa
6,43 € 6,77 €

Brána zasvěcení - Mysterijní drama I.


Mysterijní dramata zaujímají v díle Rudolfa Steinera mimořádné postavení. Poznatky duchovní vědy, předkládané ve Steinerových spisech a přednáškách, jsou v mysterijních dramatech podány v koncentrované podobě, která čtenáři či diváku umožní jejich přímé prožívání. Brána zasvěcení je první z těchto dramat. Rudolf Steiner v těchto dramatech ztvárnil duchovní zápas člověka, zápas o poznání duchovních světů, o vstoupení do nich, o zasvěcení či prozření. V tomto zápase je člověk konfrontován nejen s odpůrčími bytostmi, ale také se svými duševními silami a svými minulými životy, se svou karmou.
Na sklade 1Ks
15,63 € 16,45 €

Je člověk tím, co jí?


Ve třech přednáškách Rudolf Steiner podrobně vysvětluje rozdílné působení rostlinné, masité a mléčné stravy na jednotlivé články lidské bytosti, z hlediska duchovní vědy si všímá účinků kávy a čaje a rovněž vlivu nikotinu na poměr mezi dechem a tepem a v důsledku toho na duševní stav člověka a vznik některých nemocí. Kniha je určena každému, kdo chce hlouběji porozumět působení stravy na lidskou bytost.
U dodávateľa
5,36 € 5,64 €

Zkouška duše


Mysterijní dramata zaujímají v díle Rudolfa Steinera zvláštní, výsadní postavení. Rudolf Steiner v nich dramatickou formou ztvárnil duchovní zápas současného člověka, zápas o poznání duchovních světů, o vstoupení do nich, o zasvěcení, prozření. V tomto zápase je člověk konfrontován nejen s odpůrčími bytostmi, ale také se svými duševními silami a svými minulými životy, se svou karmou. Po Bráně zasvěcení vydalo nakladatelství Franesa v letošním roce také druhé ze čtyř mysterijních dramat, nazvané Zkouška duše.
Na sklade 4Ks
16,97 € 17,86 €

Naši zemřelí


Smrtí člověka jeho život nekončí, jeho duch žije dál v duchovním světě. Rudolf Steiner v knize předkládá možnosti propojení těchto dvou světů, světa živých a zemřelých. Jsou zde uvedeny pokyny pro předčítání zemřelým a čtenář zde najde také obsáhlou kolekci Steinerových průpovědí pro zesnulé.
Na sklade 1Ks
5,80 € 6,11 €

Christian Morgenstern a Rudolf Steiner


Kniha obsahuje soubor pasáží z přednášek a proslovů R. Steinera věnovaných Morgensternovi, biografickou studii Ch. Morgensterna z pera Radomila Hradila a kolekci Morgensternových básní z jeho anthroposofického období. Zásadním mezníkem v životě básníka Christiana Morgensterna bylo jeho seznámení se s anthroposofií a Rudolfem Steinerem v roce 1909. Morgenstern byl ovšem na setkání připraven svou dosavadní duchovní cestou (již od raného mládí pro něj byla samozřejmostí myšlenka reinkarnace) a také mystickým „průlomem“ z roku 1906. Jeho přijetí Kristova impulzu pak již nestálo nic v cestě. Smysl tohoto přijetí se ovšem naplno ukázal až po Morgensternově smrti v roce 1914: Rudolf Steiner několikrát hovoří o svém pozorování básníkovy bytosti na jeho posmrtné cestě, kdy prodchnut Kristem, vyzařoval mocné kosmické imaginace a stal se díky tomu vůdcem mnoha duší, které za svého života cestu ke Kristu nenašly, kupříkladu představitelů německého idealismu.
U dodávateľa
9,16 € 9,64 €

Páté evangelium


Zakladatel antroposofie podává ve svých přednáškách zprávu o vnitřním vývoji Ježíše Krista mezi 12. a 30. rokem jeho věku.Na rozdíl od svých dalších knih a přednáškových cyklů R. Steiner čerpal obsah těchto přednášek z vlastního bádání v kronice Akáša. Kniha obsahuje všechny přednášky o tomto tématu na rozdíl od vydání nakladatelství PDN z roku 1998. Přednášky jsou pozoruhodným pramenem poznání života Ježíše Krista a R. Steiner vždy posluchače i čtenáře nabádal, aby k nim přistupovali s náležitou úctou.
Vypredané
13,31 € 14,01 €

Kosmická a lidská metamorfóza


Známý duchovní badatel Rudolf Steiner nás zasvěcuje nejen do hlubin vesmíru, ale i duše a do tajů duchovních světů všeobecně. Snad každý člověk hledá svůj vztah k životu. V této publikaci jsou nám jasnovidným způsobem odhalována tajemství Universa.
Vypredané
9,82 € 10,34 €

Pečiatky anjelského požehnania


Krabička obsahuje: pečatidlo s nádhernou soškou archaniela Michala, zlatú farbu na pečiatkovanie, 12 anjelských pečiatok, ilustrovanú príručku o anjeloch. Svoje anjelské požehnanie pridajte do listov, básní alebo do denníkov.
Vypredané
15,73 € 16,56 €

Svet, zem, člověk


Súbor 30 prednášok známeho filozofa a mysliteľa je významným príspevkom k pochopeniu základných téz antropozofického poznania človeka, kozmu a antropozofických dejín, ako sa ponímajú v duchovnom svete. Dotýka sa tém ako hadia sila, reinkarnácia a kresťanstvo, materializmus, fyzické, astrálne a mentálne telo, aura, vzťahy medzi mikrokozmom a makrokozmom, rôzne stavy vedomia...
Vypredané
8,17 € 8,60 €

Matoušovo evangelium


Kniha obsahuje dvanáct přednášek konaných v Bernu 1. - 12.září 1910.
Vypredané
8,84 € 9,31 €

Janovo evangelium


Čtrnáct přednášek Rudolfa Steinera uvedených mezi 24. červnem a 7. červencem 1909.
Vypredané
8,84 € 9,31 €

Tajemství barev


Jádro předkládaného svazku tvoří tři přednášky pronesené 6., 7. a 8. května 1921 jako malý kurz základů nauky o barvách vhodné pro uměleckou tvorbu.
Vypredané
11,53 € 12,14 €

Příroda a člověk z pohledu duchovní vědy


Kniha obsahuje poznatky z nejrůznějších oblastí života člověka, zejména z oboru medicíny a léčení. Ukazuje, v čem spočívá škodlivost alkoholu a různých drog, jaký význam mají jednotlivé výměšky člověka, proč škodí nadměrný konzum...
Vypredané
11,47 € 12,07 €

Eurytmie jako viditelná mluva


Eurytmie vede člověka k tvoření gest spjatých s jeho nejhlubším prožíváním, k pohybům, které uvolňují duševní strnulost a jsou schopné rozpouštět bezděčné dobové předsudky i navyklé citové reakce sugerované dobou. Eurytmie ve školách vede i intenzivnější
Vypredané
12,50 € 13,16 €