László Tóth

autor

Tóth László legszebb versei


"Tóth László verseinek itt olvasható gyűjteménye abban az esetben nyerheti el értelmét, ha valamiképpen jelezni (lesz) képes: a szóban forgó költői életmű egyike azon keveseknek, melyek a modern ember identitástudatának, -paradoxonjainak és -zavarainak az azt megillető összetettségében és rendkívüli aprólékossággal jártak utána." (Vida Gergely)
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Határsértők


"A József Attila-díjas író új kötete emlékező esszéket, vallomásokat tartalmaz mestereiről, írói mintáiról, a 20. század második felének magyar irodalmáról, irodalmi világáról s íróiról." (a Kiadó)
U dodávateľa
11,88 € 12,50 €

... nagy haszna a Teátromnak


Kötetünk - a kiadónknál 2015-ben megjelent íróportréi, a Határsértők után - ezúttal a József Attila-díjas TÓTH LÁSZLÓ (1949) színháztörténeti dolgozataiból ad válogatást. A szerző kutatásai főleg a mai Szlovákia területére eső kisebbségi, illetve 1918 előtti magyar színházi történések, hagyományok, s ezen belül a komáromi és a pozsonyi magyar színjátszás egészének feltárására, vizsgálatára irányulnak. Színháztörténeti dolgozatait is tartalmazó kötetei: Párhuzamok, kitérők (1992); Köz - művelődés - történet (2000), ezenkívül ő írta A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998 (1999) harmadik kötetének összefoglalóját a csehszlovákiai magyar színjátszásról, s két kötetben feldolgozta a komáromi magyar színjátszás történetét is ("...miként hajdan az apostolok", 1997; Déryné nyomában, 1998). A ...nagy haszna a teátromnak - két város: Pozsony és Komárom magyar színjátszásának két évszázadára adva rálátást - a szerző mintegy három és fél évtizedes kutatásainak főbb irányaiba és eredményeibe nyújt betekintést.
U dodávateľa
12,89 € 13,57 €

Wittgenstein szóvivője - avagy Mondatok a 'mondatlan' és 'mondhatatlan' regényéhez


"Tóth László költészetének egész volumene kétségtelenül a >>kései>maszkokkal
Na sklade 1Ks
9,20 € 9,68 €

Gyalogösvények a magasba


"A kötetünket összeállító és fordító Tóth László 1984-ben Gyújtópont címmel huszonhat, 1995-ben pedig A kétfejű macska címmel öt kortárs szlovák költőtől jelentetett meg antológiát. Jelenlegi, Gyalogösvények a magasba című gyűjteményével hasonló a célja, mint a korábbival: nyolc kiemelkedő, markáns arcélű személyiségének bemutatásával átfogni - egyfajta személyes olvasatban - a kortárs szlovák költészet ötnemzedéknyi szeletét, mely napjaink szlovák lírájának is valamiképpen a gerincét, fő sodrát (sodrait) képezi, s amelynek költői-esztétikai érvényességét, hitelességét azóta is igazolta az idő. Ha a műfordítás célja valamely nemzet irodalmának, műveltségének, kultúrájának a bővítése, kiegészítése is egy másik nemzet irodalmának eredményeivel, színeivel, a Gyalogösvények a magasba költői - Milan Kraus (1924-2006), Ján Ondrus (1932-2000), Stefan Strázay (1940), Mila Haugová (1942), Ivan Strpka (1944), Karol Chmel (1953), Daniel Hevier (1955) és Michal Habaj (1974) - olyan poétikai és versnyelvi lehetőségeket, költői horizontokat mutatnak fel, melyeknek a kortárs magyar költészetben lényegében nincs megfelelőjük. Így kötetünk versei az olvasói élmény mellett a felfedezés örömét is nyújthatják a magyar verskedvelőnek." (a Kiadó)
U dodávateľa
10,15 € 10,68 €

Lacná kniha Átváltozás avagy Az "itt" és az "ott" (-90%)


A neves költő három és fél évtizedes lírai termésének eddigi legteljesebb összefoglalása. A már kötetekben megjelent anyagok mellett jó néhány újdonságot is tartalmaz, továbbá rendhagyó módon tartalmazza költészetének recepcióját, olvasói-kritikusi értelmezését, illetve annak változásait is az időben.
Na sklade 1Ks
1,35 € 13,51 €

dostupné aj ako:

Szlovákiai magyar írók arcképcsarnoka


"Valahonnan valamit kiválasztani - mindig is nehéz feladat. Száz írót is az, száz magyar írót szintén, száz (cseh) szlovákiai magyart nemkülönben. Milyen célból került sor a válogatásra, hogyan, milyen szempontok figyelembe vételével állunk neki a munkának - alapvető kérdések ezek. Miközben biztosak lehetünk abban, hogy valaki érdemtelenül mindig kimarad a névsorunkból, álljunk neki bármelyik oldalról is, legyünk bármennyire is elvszerűek, következetesek. Mindenekelőtt természetesen arra kell legfőképpen ügyelnünk, hogy a kiválasztott részben valamiképp s mindig benne legyen az egész. Esetünkben arra törekedtem, hogy a kereken kilenc évtizedes történetre visszatekintő (cseh) szlovákiai magyar irodalom következőkben sorjázó száz alkotója egyúttal ennek a nemzetiségi literatúrának, a magyar irodalomnak a Magyarország mai - 1918-1919 utáni - határain kívül születő részei közül a Csehszlovákiában illetve Szlovákiában keletkezett fejezetét egészében is képviselje és jellemezze. …a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának mostani kezdeményezése, mostani kiadványa mindazok - pedagógusok, könyvtárosok, a közművelődésben dolgozók, diákok, a tájékozódni vágyó olvasók - figyelmébe biztosan ajánlható, akik munkájukhoz, tájékozódásukhoz a magyar irodalom e vidékeken létrejövő műveinek, illetve az innen induló alkotói törekvéseknek, jelenségeknek, értékeknek a szélesebb körű megismeréséhez és megismertetéséhez keresnek támpontokat." Tóth László
U dodávateľa
7,59 € 7,99 €

Nem Szentírás!


Mindez arról szól, hogy az ember bármelyik pillanatban felszabadulhat, újjászülethet. Átláthat a hazugságokon. [...] Szerintem a Biblia, ha úgy olvassák, ahogy mi olvassuk, egy forradalmi kiáltvány. Feldmár András pszichoterapeuta és Tóth László teológus, pszichológia MA, mentálhigiénés szakember tíz bibliai történet kapcsán beszélget rezilienciáról, gyermeki létről, hatalomról és félelemről, megbocsátásról, szabad akaratról, végzetről, függőségről, örömről, boldogságról, igazságról és valóságról. Könyvük utazás az európai keresztény kultúrkörön át bensőnk legmélyebb rétegéig, néhol komoly, néhol komolytalan felvetésekkel, tabuk döngetésével, amelynek során nem mindig a válaszok, hanem a kérdések a fontosabbak.
Na sklade 3Ks
13,11 € 13,80 €

Nem Szentírás!


„mindez arról szól, hogy az ember bármelyik pillanatban felszabadulhat, újjászülethet. átláthat a hazugságokon.[…] szerintem a biblia, ha úgy olvassák, ahogy mi olvassuk, egy forradalmi kiáltvány.”Feldmár András pszichoterapeuta és Tóth László teológus, pszichológus MA, mentálhigiénés szakember tíz bibliai történet kapcsán beszélget rezilienciáról, gyermeki létről, hatalomról és félelemről, megbocsátásról, szabad akaratról, végzetről, függőségről, örömről, boldogságról, igazságról és valóságról. Könyvük utazás az európai keresztény kultúrkörön át bensőnk legmélyebb rétegéig, néhol komoly, néhol komolytalan felvetésekkel, tabuk döngetésével, amelynek során nem mindig a válaszok, hanem a kérdések a fontosabbak.
Na stiahnutie
11,13 €

Érettségi – Angol


"Kiknek szól? Középiskolai diákoknak önálló felkészüléshez Tanároknak tanórai vagy felkészítő munkához Mi is ez a kiadvány? Az angol nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, és a négy nyelvi alapkészséget (olvasott és hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség) valamint a nyelvtani és lexikai kompetenciát méri. Az új középszintű német érettségi vizsga az Európa Referenciakeret B1-es szintjének felel meg. Érettségifelkészítő-kiadványunk azzal a céllal íródott, hogy segítségével az érettségire készülő diákok magabiztosan vághassanak neki a megmérettetésnek. Átdolgozott kötetünk bevezet a vizsga minden rejtelmébe, a 2017-ben történt változásoknak megfelelően. Egyedülálló újdonsága, hogy egy ingyenes alkalmazást adunk mellé, mely segítségével a diákok további kiegészítő anyagokhoz juthatnak. Hogyan lehet használni? A bevezető részben hasznos információkat gyűjtöttünk össze: a vizsga leírását és a felkészüléssel kapcsolatos ötleteket. A második részben 10 teljes tesztsor található, amelyekben az érettségi típusfeladatainak mindegyike többször is előfordul. A harmadik rész a mintafeladatok megoldókulcsait tartalmazza, amelyek alapján a diákok ellenőrizhetik feladatmegoldásaikat és megtervezhetik, hogyan érdemes dolgozniuk, hogy értelmezzék az egyes részfeladatokat."
U dodávateľa
9,60 € 10,11 €

Hontalanok


A dokumentumgyűjtemény egyetlen kötetben tárja most elénk a csehszlovákiai magyarság 1945-48-as tragikus történetének vonatkozó emlékirat-, napló-, dokumentum-, levél- és szépirodalmi anyagának legjelentősebb és legjellegzetesebb részét, melynek szerzői szinte egészében leképezik az akkori csehszlovákiai magyar népesség szerkezetét.
Vypredané
10,74 € 11,30 €

A tehetség - Murphy törvénykönyve


"Hiszed vagy nem, ez a könyv neked való. Akár tehetséges vagy, akár nem, dolgozz az élet bármely területén, szükséged van időnként arra, hogy kikapcsolódj, erre pedig igen alkalmas a humor. A humor sohasem árt. Pláne meg akkor, ha el is gondolkoztatja az embert, mint ahogy ez a könyv ... Folytatás ›› is teszi. Ez a könyv ugyanis nem más, mint poénok sokasága - a TEHETSÉGRŐL. Miért éppen a tehetségről? A válasz egyszerű: mert ehhez értek. Nyisd ki a könyvet bárhol, hamar rájössz, hogy ilyen csacskaságokat csak az tud összehordani, aki mélyen érintett a tehetség témájában. Így igaz. Ez a könyv egy szakterület avatott értőjének munkája, aki átmenetileg humoristává lényegül azért, hogy magát és másokat szórakoztasson. A tehetségesek életében minden hetedik nap hétfőre esik - hangzik a magvas megállapítás, és ez csak egy a tengernyi közül. Ha szereted az efféle bölcsességeket - és miért ne szeretnéd -, nem fogsz csalódni a könyvben." (a Szerző) A(z) A tehetség - Murphy törvénykönyve (Könyv) szerzője dr. Tóth László.
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Hódolat Katalóniának


A spanyol polgárháborúról szóló művek közül a "nemzedéke fagyos lelkiismeretének" nevezett Orwellé az egyik leghitelesebb és legmaradandóbb. Az író 1936-ban tudósítani érkezett Barcelonába, de aztán belépett a spanyol Egyesült Marxista Munkáspárt (POUM) milíciájába, részt vett a fegyveres harcokban, megsebesült, 1937-ben pedig, miután megkezdődött a szovjet NKVD irányítása alatt álló kommunisták véres leszámolása a POUM-mal, elmenekült az országból. Spanyolországi tapasztalatai nyomán támadt benne olthatatlan ellenszenv a kommunisták és a sztálini Szovjetunió iránt, amit aztán az Állatfarm-ban és az 1984-ben is kifejezésre juttatott. "Ez a háború, amelyben oly csekély szerepet játszottam - írja Orwell -, többnyire rossz emlékeket hagyott bennem, mégsem kívánom, hogy bárcsak kimaradtam volna belőle. Ha az ember belepillanthat egy ilyen szörnyűségbe - mert bárhogyan érjen is véget a spanyol háború, végül kiderül, hogy iszonyatos szörnyűség volt, még csak nem is a vérengzés és a testi szenvedés miatt -, az eredmény nem feltétlenül kiábrándultság és cinizmus. Bármennyire furcsa is, tapasztalataim nemhogy aláásták volna, csak megerősítették bennem az emberi tisztességbe vetett hitet."
Vypredané
11,16 € 11,75 €

A boszorkány porszívója


Lebilincselő meseregény sziporkázó nyelvi leleményekkel, jóízű humorral, ízig-vérig mai történet, valóságos, hús-vér alakokkal, a képzelet és a mese varázslatos világában. A József Attila-díjas Tóth László színes-eleven-varázslatos gyermeki világot teremtve meséli Kiskata, Julijul és a csodálatos porszívóján száguldó jóságos boszorkány, Dörzsi-Mörzsi izgalmas kalandjait.
Vypredané
11,20 € 11,79 €

Az ellopott nagymama


Mi mindent volt képes felfalni a falánk kisegér? Hogyan lehet a Csallóközben síparadicsomot létesíteni? Mi történt a Banán utcában? Ki van a tükörben? Mi történik, ha megelevenednek a táblára rajzolt krikszkrakszok? Mit énekelt Kiskata ujja? Kik azok a pirkecek? Szereti-e az oroszlán a sárgarépa-főzeléket? Ki lopta el a nagymamát? Hogyan választottak maguknak királyt a tolvajok? Milyen következményekkel jár, ha a varázsló saját magát is elvarázsolja? Hova lett a félhold másik fele? Kicsoda Hüvelypici? Mi minden esett meg a lánnyá változott menyéttel? Hogyan ment férjhez Malac Julcsa? Ezekre a kérdésekre - s még vagy ezer továbbira is - választ kaphatunk, gyermekek és felnőttek, a József Attila-díjas Tóth László tréfás-varázslatos prózameséinek,vidám történeteinek összefoglaló gyűjteményéből.
Vypredané
10,17 € 10,71 €