Herbert Wells

autor

The Island of Dr. Moreau + MP3


Classic / British English Edward Prendick is travelling in the South Pacific when his ship goes down. He is saved after many days at sea by another ship, and a passenger, Montgomery, nurses him back to health. Prendick becomes interested in the mystery of Montgomery's life. Why does he live on an unknown Pacific island? Why is he taking animals there? And should Prendick fear the dark secrets of Montgomery's master - the even more mysterious Doctor Moreau? This Pack contains a Book and MP3
Na sklade 1Ks
9,00 € 9,47 €

Ostrov doktora Moreaua


Ostrov doktora Moreaua je jeden z prvých románov dnes už klasického anglického autora žánru vedecko-fantastickej literatúry Herberta Georgea Wellsa. Román podáva príbeh stroskotanca Prendicka, ktorého pred istou smrťou zachráni čln doktora Moreaua. Hoci román patrí medzi rané diela tohto klasika sci-fi literatúry, nesie významné morálne a filozofické posolstvo. Predovšetkým preto, že skúma hranice medzi morálnym a nemorálnym konaním človeka. Doktor Moreau sa utiahne na pustý ostrov, aby robil pokusy na zvieratách, pri ktorých ich nevýslovne mučí, ale svoje konanie ospravedlňuje vyšším záujmom – záujmom vedeckého poznania. Takýmto počínaním sa stáva pre svoje skonštruované stvorenia akýmsi „Bohom“, čo otvára pole premýšľaniu nad vzťahom moci a jej správneho používania či zneužívania. V neposlednom rade sa otvára analógia so súčasnosťou, keď v rámci genetického inžinierstva a klonovania existuje reálna možnosť robiť obdobné pokusy, hoci v inom zmysle, než ako zamýšľal Wells. Aj to nastavuje určité kritické zrkadlo súčasnej civilizácii a vede ako inštitúcii, aby si ľudstvo určilo hranice medzi „normálnym“ vedeckým skúmaním a takým, kde by sa nové poznatky mohli zneužiť alebo vymknúť spod kontroly vedcov.
Na sklade 1Ks
6,56 € 6,90 €

The Island of Doctor Moreau


HarperCollins is proud to present its incredible range of best-loved, essential classics. "That these man-like creatures were in truth only bestial monsters, mere grotesque travesties of men, filled me with a vague uncertainty of their possibilities far worse than any definite fear." Edward Prendick, the sole survivor of a shipwreck in the South Pacific, is set ashore on an island where he meets the mysterious Doctor Moreau. Horrified by the discovery that Moreau is performing vivisection on animals to form monstrous human hybrids, Prendick flees into the jungle. But he soon realises that the island is populated with Moreau's terrible creations, and not all are divested of their savage habits . . . H. G. Wells pioneered ideas of society, science and progress in his works, which are now considered modern classics. Written in 1896, The Island of Doctor Moreau is an imaginative exploration of the nature of cruelty and what it means to be human.
Na sklade 1Ks
2,76 € 2,90 €

The Invisible Man


HarperCollins is proud to present its incredible range of best-loved, essential classics. "I beheld, unclouded by doubt, a magnificent vision of all that invisibility might mean to a man - the mystery, the power, the freedom." Griffin, a stranger, arrives at the local inn of an English village, entirely shrouded in bandages. Forbidding and unfriendly, he confines himself to his room. Driven away by the villagers and turning to an old friend for help, Griffin reveals that he has discovered how to make himself invisible, and plans to use his condition for treacherous ends. But when his friend refuses to join his quest, Griffin turns murderous, threatening to seek revenge on all who have betrayed him. H. G. Wells' controversial works are considered modern classics of the science fiction genre. Originally serialised in 1897, The Invisible Man is a fascinating exploration of power, corruption and science.
Na sklade 1Ks
2,76 € 2,90 €

Stručné dejiny sveta


Herbert George Wells, anglický prozaik konca 19. a pr­vej polovice 20. storočia, bol autor obľúbených science-fiction románov a viacerých náučno-populárnych kníh pre širokú verejnosť, ktorý sa vyjadroval k mnohým aktuálnym politickým témam. Medzi jeho najvýznam­nejšie diela patria romány Vojna svetov. Stroj času, Nevi­diteľný a iné. Po prvej svetovej vojne napísal monumen­tálne trojzväzkové dejiny Náčrt histórie sveta v rozsahu 1 324 strán, z ktorých vytvoril kratšiu verziu pod ná­zvom Stručné dejiny sveta. Tie vyšli roku 1922 a pred­stavujú podrobný a detailný opis fyzického, duchovné­ho a intelektuálneho vývinu ľudstva a zaznamenávajú kľúčové udalosti celej histórie sveta. Týmto svojím úžas­ným myšlienkovým počinom osvetľuje kontinuitu dejín a provokuje čitateľov, aby rozmýšľali o dôsledkoch bu­dúceho vývinu spoločnosti založenom na vtedajšom ve­deckom a intelektuálnom poznaní. Jeho dejiny posky­tujú ucelený prehľad o jednotlivých obdobiach histórie a o najvýznamnejších udalostiach takmer encyklopedic­kým spôsobom, ale napriek tomu si uchováva svojský pohľad anglického prozaika a ľavicového intelektuála, ktorý chcel prispieť k svetovému pokroku a ktorého ví­zie budúcnosti ovplyvňovali myšlienkovú klímu tej doby. Ponúkané dielo je preto vhodné nielen pre mladú ge­neráciu, pre študentov stredných a vysokých škôl, ale bude určite vítaným doplnkom knižníc, prekladateľov, redaktorov, novinárov a ďalších profesionálov, zaobera­júcich sa históriou i literatúrou.
Na sklade 1Ks
11,31 € 11,90 €

Dr. Moreau szigete


Herbert George Wells Dr. Moreau szigete című regénye a sci-fi- és horrorirodalom egyik alapműve. Bár az első megjelenés óta több mint 120 év telt el, mondanivalója a tudomány és technika rohamos fejlődésének korában is aktuális. A történetben szereplő, ember alkotta fenevadakról nem tudjuk, Wells hogy képzelte el őket. A Németh Gyula illusztrációival készült mostani kiadás az első, amely teljes látványvilággal segít életre kelteni az Állatnépet, egyben intő példát mutatva arra, milyen határokat nem szabadna átlépni az emberiségnek.
U dodávateľa
13,78 € 14,50 €

Stroj času


Tohle je moment, kdy se začalo odvíjet klubko podivuhodných událostí: slavnostní večeře v domě bohatého vynálezce posedlého svými výzkumy. V těch chvílích spatří světlo světa fantaskně romantický, místy děsivý, úžasný a strnulým rozumem neproniknutelný vynálezcův příběh neuvěřitelné dobrodružství novodobého Gullivera odehrávající se v budoucnosti vzdálené statisíce let. Ale nejen to: zároveň se zrodí první kniha popularizující pojem cestování v čase, a také jedna z prvních knížek přinášejících fanouškům beletrie žánr sci-fi. Když vynálezce zabrzdí svůj stroj v Londýně na prahu 8028. století, bohužel ho nevítá krásný nový svět hemžící se nevídanými výdobytky vědy i techniky a prodchnutý všeobjímajícím humanismem. Z všemocného lidstva, jež si slibovalo zlatý věk, zbyly jen roztříštěné houfy človíčků tělesně i duševně připomínajících děti, které se v polorozpadlých zříceninách děsí tmy a každého šramotu v ní Jde dodnes o jeden z nejpůsobivějších a nejvlivnějších románů sci-fi, jaké byly kdy napsány, román zároveň napojený na vývojovou linii varovně pochmurných utopických děl, jež zachycují lidstvo, Zemi a dokonce snad celý vesmír ve stavu pokročilého úpadku a návratu k primitivnímu způsobu života. Kudy se vydáme, aby k tomuhle vývoji nedošlo?
U dodávateľa
12,42 € 13,07 €

Válka světů, 3. vydání


Jedovaté bojové plyny, laserové paprsky, důmyslné obojživelné transportéry, účinné plamenomety, odolné slitiny, výkonné razicí mechanismy... Ne, opravdu se nezdá, že by lidstvo mělo proti nezvaným návštěvníkům z Marsu sebemenší šanci. Na konci 19. století, kdy marťanské kosmické lodě přistávají poblíž Londýna, představují největší výkřiky lidské techniky těžkopádné a nepřesné dělo a bojový parník. Chladná a bezcitná inteligence vetřelců válcuje emocemi zmítané pozemšťany, zhýčkané pohodlím civilizace. Nejen že skoro nevycházejí noviny, knihovny jsou zavřené, vlaky nejezdí podle grafikonu a žádná divadla nehrají – ono, pěkně prosím, už ani není co jíst a zuří boj o holé přežití. Válka světů se tak stává i válkou s vlastním sobectvím, zbabělostí, malostí a strachem. Zvítězí tradiční morální hodnoty, nebo zákon silnějšího? Dokáže se lidstvo proti nepříteli semknout? Mají Marťané nějakou slabinu a existuje na Zemi něco, s čím při plánování invaze nepočítali? A především – opravdu je útok z vesmíru natolik čirá fantazie, že se ho do budoucna nemusíme obávat?
Na sklade 2Ks
12,90 € 13,58 €

Válka světů (audiokniha)


Příběh odehrávající se v Anglii na konci 19. století barvitě líčí invazi Marťanů na Zemi a popisuje bezmocnost pozemšťanů, neschopných boje s vyspělou marťanskou technikou. Kruté bytosti z vesmíru v pravidelných intervalech ničí všechno živé a do myslí pozemšťanů se vkrádá beznaděj nad neutěšeným stavem. Jak to všechno dopadne? A mají Marťané nějakou slabinu? Existuje na Zemi něco, s čím při plánování invaze nepočítali?!? Byť tento vědeckofantastický román poprvé vyšel už v roce 1898, dodnes fascinuje čtenáře po celém světě svým realistickým popisem invaze mimozemšťanů z Marsu do Anglie. Je skoro neuvěřitelné, jak autor na konci 19. století dokázal předvídat, poutavě vyfabulovat a popsat technické vymoženosti jiné civilizace. Pro svou nesmírnou popularitu byl příběh několikrát zfilmován, nejnověji v roce 2005 Stevenem Spielbergem. Rozhlasová adaptace Orsona Wellese z roku 1938 způsobila dokonce skandál a je považována za první a nejznámější hoax.
U dodávateľa
19,44 € 20,46 €

Stroj času - audiokniha


Stroj času je dílo, které předběhlo svou dobu a ovlivnilo celý jeden literární žánr. Wellsův román nebyl několik desetiletí v češtině publikován, nejspíš pro podobnosti ani zdaleka ne náhodné. Poslechněte si příběh Poutníka, který vynalezl stroj času. Jednoho dne se při práci přenese do světa roku 802 701. První věc, kterou uvidí v hluboké tmě je zářící okřídlená sfinga. Ona je klíčem k jeho minulosti i přítomnosti. Brzy nato zjistí, že lidstvo této doby se dělí na dva typy osobností. Jedni jsou Eloiové, žijí na zemi a bojí se šera. Ti druzí jsou Morloci, procházejí tmou a žijí v podzemí. Hlavní hrdina Poutník potká Weenu, která se mu snaží v tomto světě pomoci, bohužel Morloci ukradli stroj času a Poutník se s nimi musí utkat v boji na život a na smrt. Vyhraje? A jakou cenu za to zaplatí?
Na sklade 1Ks
17,00 € 17,89 €

The War of the Worlds


The night after a shooting star is seen streaking through the sky from Mars, a cylinder is discovered on Horsell Common in London. At first, naive locals approach the cylinder armed just with a white flag only to be quickly killed by an all-destroying heat-ray, as terrifying tentacled invaders emerge. Soon the whole of human civilisation is under threat, as powerful Martians build gigantic killing machines, destroy all in their path with black gas and burning rays, and feast on the warm blood of trapped, still-living human prey. The forces of the Earth, however, may prove harder to beat than they at first appear.
Vypredané
8,84 € 9,30 €

War of the worlds


Román G. H .Wellse „War of the worlds“ patří mezi první vlaštovky žánru sci-fi, získal světovou proslulost a dočkal se mnoha zfilmování (naposledy Stevenem Spilbergem, kdy byl do hlavní role obsazen Tom Cruise). Jeho zjednodušená verze v této knize je určena pro mírně pokročilé studenty anglického jazyka. Účelem je především rozšířit slovní zásobu, ale také schopnost rychle a bezpečně porozumět mluvené angličtině. Kniha je formálně sestavena tak, aby studentovi umožňovala co největší komfort při tomto stylu učení. Obsahuje: český překlad na protější / levé straně od anglického textu kontrolní otázky, jak jste porozuměli anglickému textu okomentované zajímavé gramatické jevy slovníček s fonetickým přepisem na konci knihy Na audio CD najdete román v angličtině namluvený rodilým mluvčím, a to v pomalém i běžném hovorovém tempu! Můžete tak text poslouchat a zároveň kontrolovat psaný v knize. Zjistíte, že učení hrou vám umožní zapamatovat si mnohem více, a hlavně je radostné i zábavné!
Vypredané
10,44 € 10,99 €

Válka světů


Slavný sci-fi román, známý také z moderního filmového zpracování S. Spielgerga. Anglie na sklonku 19. století. Obyvatelé Země, zaslepení pýchou na vyspělost své civilizace, netuší, že deset krátkých vzdálených záblesků kdesi na planetce Mars znamená dosud největší ohrožení lidstva v jeho dějinách. Deset dutých kovových válců s nezvanými návštěvníky z kosmu dopadá postupně poblíž Londýna a začíná válka o vládu ve vesmíru. Početní převaha Pozemšťanů s jejich těžkopádnými bojovými mechanismy se ukáže být nicotným argumentem ve srovnání se zkázonosnými bojovými metodami Marťanů. Ale ani Marťané nejsou nezranitelní. Podaří se Pozemšťanům odkrýt slabé místo protivníků? Zvítězí lidská disciplína, organizace a tradiční morální hodnoty nad mnohonásobně vyspělejší marťanskou technikou a chladnou inteligencí?
Vypredané
8,88 € 9,35 €

The First man in the Moon


When penniless businessman Mr. Bedford retreats to the Kent coast to write a play, he meets by chance the brilliant Dr. Cavor, an absentminded scientist on the brink of developing a material that blocks gravity. Cavor soon succeeds in his experiments, only to tell a stunned Bedford that the invention makes possible one of the oldest dreams of humanity: a journey to the moon. With Bedford motivated by money, and Cavor by the desire for knowledge, the two embark on the expedition. But neither are prepared for what they find—a world of freezing nights, boiling days, and sinister alien life, in which they may be trapped forever. First time in Penguin Classics Includes a newly established text, a full biographical essay on Wells, suggestions for further reading, and detailed notes  
Vypredané
11,00 € 11,58 €