Herbert Wells

autor

The Island of Dr. Moreau + MP3


Classic / British English Edward Prendick is travelling in the South Pacific when his ship goes down. He is saved after many days at sea by another ship, and a passenger, Montgomery, nurses him back to health. Prendick becomes interested in the mystery of Montgomery's life. Why does he live on an unknown Pacific island? Why is he taking animals there? And should Prendick fear the dark secrets of Montgomery's master - the even more mysterious Doctor Moreau? This Pack contains a Book and MP3
Na sklade 1Ks
9,00 € 9,47 €

Ostrov doktora Moreaua


Ostrov doktora Moreaua je jeden z prvých románov dnes už klasického anglického autora žánru vedecko-fantastickej literatúry Herberta Georgea Wellsa. Román podáva príbeh stroskotanca Prendicka, ktorého pred istou smrťou zachráni čln doktora Moreaua. Hoci román patrí medzi rané diela tohto klasika sci-fi literatúry, nesie významné morálne a filozofické posolstvo. Predovšetkým preto, že skúma hranice medzi morálnym a nemorálnym konaním človeka. Doktor Moreau sa utiahne na pustý ostrov, aby robil pokusy na zvieratách, pri ktorých ich nevýslovne mučí, ale svoje konanie ospravedlňuje vyšším záujmom – záujmom vedeckého poznania. Takýmto počínaním sa stáva pre svoje skonštruované stvorenia akýmsi „Bohom“, čo otvára pole premýšľaniu nad vzťahom moci a jej správneho používania či zneužívania. V neposlednom rade sa otvára analógia so súčasnosťou, keď v rámci genetického inžinierstva a klonovania existuje reálna možnosť robiť obdobné pokusy, hoci v inom zmysle, než ako zamýšľal Wells. Aj to nastavuje určité kritické zrkadlo súčasnej civilizácii a vede ako inštitúcii, aby si ľudstvo určilo hranice medzi „normálnym“ vedeckým skúmaním a takým, kde by sa nové poznatky mohli zneužiť alebo vymknúť spod kontroly vedcov.
Na sklade 2Ks
6,56 € 6,90 €

Stručné dejiny sveta


Herbert George Wells, anglický prozaik konca 19. a pr­vej polovice 20. storočia, bol autor obľúbených science-fiction románov a viacerých náučno-populárnych kníh pre širokú verejnosť, ktorý sa vyjadroval k mnohým aktuálnym politickým témam. Medzi jeho najvýznam­nejšie diela patria romány Vojna svetov. Stroj času, Nevi­diteľný a iné. Po prvej svetovej vojne napísal monumen­tálne trojzväzkové dejiny Náčrt histórie sveta v rozsahu 1 324 strán, z ktorých vytvoril kratšiu verziu pod ná­zvom Stručné dejiny sveta. Tie vyšli roku 1922 a pred­stavujú podrobný a detailný opis fyzického, duchovné­ho a intelektuálneho vývinu ľudstva a zaznamenávajú kľúčové udalosti celej histórie sveta. Týmto svojím úžas­ným myšlienkovým počinom osvetľuje kontinuitu dejín a provokuje čitateľov, aby rozmýšľali o dôsledkoch bu­dúceho vývinu spoločnosti založenom na vtedajšom ve­deckom a intelektuálnom poznaní. Jeho dejiny posky­tujú ucelený prehľad o jednotlivých obdobiach histórie a o najvýznamnejších udalostiach takmer encyklopedic­kým spôsobom, ale napriek tomu si uchováva svojský pohľad anglického prozaika a ľavicového intelektuála, ktorý chcel prispieť k svetovému pokroku a ktorého ví­zie budúcnosti ovplyvňovali myšlienkovú klímu tej doby. Ponúkané dielo je preto vhodné nielen pre mladú ge­neráciu, pre študentov stredných a vysokých škôl, ale bude určite vítaným doplnkom knižníc, prekladateľov, redaktorov, novinárov a ďalších profesionálov, zaobera­júcich sa históriou i literatúrou.
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

The Time Machine


In the Time Traveller's miraculous new machine, we will be carried from a Victorian dinner table to 802,701 AD, when the Earth is divided between the gentle, ineffective Eloi, and the ape-like Morlocks; forward again by a million years or so to glimpse a dying world of blood-red beaches and menacing shapes; and on again to the last days of our planet, a remote twilight where nothing moves but darkness and a cold wind. Brilliantly imaginative fiction or the shape of things to come? H.G. Well's masterpiece still retains its power to provoke and enthral.
Na sklade 2Ks
3,75 € 3,95 €

The War of the Worlds


No one would have believed in the last years of the nineteenth century that this world was being watched keenly and closely by intelligences greater than man's; that as men busied themselves about their various concerns they were scrutinised and studied. Yet across the gulf of space, intellects vast and cool and unsympathetic regarded this earth with envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us. Then, late one night, in the middle of the English countryside, they landed.
Na sklade 1Ks
3,75 € 3,95 €

Dr. Moreau szigete


Herbert George Wells Dr. Moreau szigete című regénye a sci-fi- és horrorirodalom egyik alapműve. Bár az első megjelenés óta több mint 120 év telt el, mondanivalója a tudomány és technika rohamos fejlődésének korában is aktuális. A történetben szereplő, ember alkotta fenevadakról nem tudjuk, Wells hogy képzelte el őket. A Németh Gyula illusztrációival készült mostani kiadás az első, amely teljes látványvilággal segít életre kelteni az Állatnépet, egyben intő példát mutatva arra, milyen határokat nem szabadna átlépni az emberiségnek.
U dodávateľa
13,78 € 14,50 €

dostupné aj ako:

Válka světů, 3. vydání


Jedovaté bojové plyny, laserové paprsky, důmyslné obojživelné transportéry, účinné plamenomety, odolné slitiny, výkonné razicí mechanismy... Ne, opravdu se nezdá, že by lidstvo mělo proti nezvaným návštěvníkům z Marsu sebemenší šanci. Na konci 19. století, kdy marťanské kosmické lodě přistávají poblíž Londýna, představují největší výkřiky lidské techniky těžkopádné a nepřesné dělo a bojový parník. Chladná a bezcitná inteligence vetřelců válcuje emocemi zmítané pozemšťany, zhýčkané pohodlím civilizace. Nejen že skoro nevycházejí noviny, knihovny jsou zavřené, vlaky nejezdí podle grafikonu a žádná divadla nehrají – ono, pěkně prosím, už ani není co jíst a zuří boj o holé přežití. Válka světů se tak stává i válkou s vlastním sobectvím, zbabělostí, malostí a strachem. Zvítězí tradiční morální hodnoty, nebo zákon silnějšího? Dokáže se lidstvo proti nepříteli semknout? Mají Marťané nějakou slabinu a existuje na Zemi něco, s čím při plánování invaze nepočítali? A především – opravdu je útok z vesmíru natolik čirá fantazie, že se ho do budoucna nemusíme obávat?
Na sklade 1Ks
15,11 € 15,90 €

dostupné aj ako:

Válka světů (audiokniha)


Příběh odehrávající se v Anglii na konci 19. století barvitě líčí invazi Marťanů na Zemi a popisuje bezmocnost pozemšťanů, neschopných boje s vyspělou marťanskou technikou. Kruté bytosti z vesmíru v pravidelných intervalech ničí všechno živé a do myslí pozemšťanů se vkrádá beznaděj nad neutěšeným stavem. Jak to všechno dopadne? A mají Marťané nějakou slabinu? Existuje na Zemi něco, s čím při plánování invaze nepočítali?!? Byť tento vědeckofantastický román poprvé vyšel už v roce 1898, dodnes fascinuje čtenáře po celém světě svým realistickým popisem invaze mimozemšťanů z Marsu do Anglie. Je skoro neuvěřitelné, jak autor na konci 19. století dokázal předvídat, poutavě vyfabulovat a popsat technické vymoženosti jiné civilizace. Pro svou nesmírnou popularitu byl příběh několikrát zfilmován, nejnověji v roce 2005 Stevenem Spielbergem. Rozhlasová adaptace Orsona Wellese z roku 1938 způsobila dokonce skandál a je považována za první a nejznámější hoax.
Na sklade 1Ks
20,85 € 21,95 €

dostupné aj ako:

Stroj času - audiokniha


Stroj času je dílo, které předběhlo svou dobu a ovlivnilo celý jeden literární žánr. Wellsův román nebyl několik desetiletí v češtině publikován, nejspíš pro podobnosti ani zdaleka ne náhodné. Poslechněte si příběh Poutníka, který vynalezl stroj času. Jednoho dne se při práci přenese do světa roku 802 701. První věc, kterou uvidí v hluboké tmě je zářící okřídlená sfinga. Ona je klíčem k jeho minulosti i přítomnosti. Brzy nato zjistí, že lidstvo této doby se dělí na dva typy osobností. Jedni jsou Eloiové, žijí na zemi a bojí se šera. Ti druzí jsou Morloci, procházejí tmou a žijí v podzemí. Hlavní hrdina Poutník potká Weenu, která se mu snaží v tomto světě pomoci, bohužel Morloci ukradli stroj času a Poutník se s nimi musí utkat v boji na život a na smrt. Vyhraje? A jakou cenu za to zaplatí?
Na sklade 1Ks
17,00 € 17,89 €

dostupné aj ako:

Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I


Třiatřicet fantaskních i humorných povídek z pera světoznámého autora science fiction. Anglický spisovatel Herbert George Wells proslul zejména svými sci-fi romány Válka světů nebo Stroj času, neméně bohatá je ovšem i jeho povídková tvorba. I v ní hrají fantastické motivy významnou roli – například v příbězích o létajícím stroji či tajemné observatoři –, ale Wellsovi nejsou cizí ani povídky s prvky tajemna, dobrodružství a humoru. Vynálezci zázraků jsou prvním z plánovaných tří svazků Wellsových sebraných povídek.
Na stiahnutie
13,68 €

Vojna svetov 1


Katastrofický román od zakladateľa modernej sci-fi literatúry. Dielo sa stalo známe aj po tom, ako sa v roku 1938 vysielalo ako rozhlasová hra. Prvé dve tretiny vysielania boli prezentované ako spravodajstvo, čo spôsobilo paniku, lebo niektorí poslucháči uverili, že ide o skutočnú katastrofu. Sci-fi zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
2,99 €

Vojna svetov 2


Katastrofický román od zakladateľa modernej sci-fi literatúry. Dielo sa stalo známe aj po tom, ako sa v roku 1938 vysielalo ako rozhlasová hra. Prvé dve tretiny vysielania boli prezentované ako spravodajstvo, čo spôsobilo paniku, lebo niektorí poslucháči uverili, že ide o skutočnú katastrofu. Sci-fi zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
2,49 €

A Dream of Armageddon


A Dream of Armageddon was written in the year 1901 by H. G. Wells. This book is one of the most popular novels of H. G. Wells, and has been translated into several other languages around the world.This book is published by Booklassic which brings young readers closer to classic literature globally.
Na stiahnutie
0,79 €

A Modern Utopia


In A Modern Utopia, two travelers fall into a space-warp and suddenly find themselves upon a Utopian Earth controlled by a single World Government.
Na stiahnutie
0,79 €