Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Albi kniha Hravé slovenské dejiny

Autor: Hana Chorvátová, 12. apríla 2021
thumbnail

Vydavateľstvo Albi sa pred piatimi rokmi rozhodlo vydávať interaktívne hovoriace knihy pre deti s elektronickou ceruzkou – čarovným perom. Nové technológie a deti sa majú celkom radi, vďaka tomu sa nová edícia Kúzelného čítania stala veľmi populárnou.

Niet divu, že vydavateľstvo sa odvážilo prísť na trh aj so značne špecializovanými témami ako sú dinosaury, vesmír alebo dejiny, presnejšie obdobie praveku a raného stredoveku z nášho dnešného územia s názvom Hravé slovenské dejiny. Deti prostredníctvom kúzelného pera, teda najmä vďaka jeho hlasom objavujú prvé tajomstvá z minulosti.

Autorkou je archeologička Zuzana Porubčanová, ktorá sa podujala oboznámiť najmenších čitateľov so svetom a každodennosťou pravekých a ranostredovekých ľudí. Do praveku vtiahnu malých čitateľov súrodenci Andrejka a Peťko, ktorých do minulosti preniesol čarovný kameň – obsidián. Vďaka nemu sa postupne pomerne rýchlo presúvajú jednotlivými obdobiami od staršej a mladšej doby kamennej, cez dobu bronzovú a železnú k dobe rímskej a sťahovaniu národov. V ranestredovekom období sa rýchlosť výrazne spomaľuje a deti majú možnosť spoznávať podrobnejšie obdobie prvých Slovanov a tzv. Samovú ríšu, neskôr zrod a pád Veľkej Moravy, počiatky kresťanstva a vznik Uhorského kráľovstva.

Autorka sa snažila navrstvovať jednotlivé informácie postupne tak, aby deti porozumeli obrázkom ale aj súvislostiam, ktoré sa viažu na ne. Snáď najlepšie je prepracovaná dvojstrana venovaná dobe kamennej. Deti sa dozvedia zásadné rozdiely medzi staršou a mladšou dobou kamennou. Aj ikonograficky je doba kamenná veľmi dobre zvládnutá. Ilustrátor sústredil predmety a javy viažuce sa k staršej dobe kamennej na ľavú stranu a mladšej doby na pravú. Deti si môžu lepšie utvrdiť rozdiely medzi danými obdobiami. Žiaľ, pri dobe bronzovej a železnej sa už doby akoby prelínali. Ľudia, či javy z doby bronzovej a železnej sa objavujú na oboch stranách, čo môže byť pre deti mätúce.

Je potešujúce, že do knihy pre deti sa dostali aj relatívne nové výsledky archeologického bádania, ktoré v iných popularizačných knihách zatiaľ nenachádzame. Ide napr. o rondely, ktoré síce už dnes v krajine nevidíme, ale práve v mladšej dobe kamennej zohrávali veľmi dôležitú spoločenskú i komunikačnú rolu pre našich predkov. Na našom území bolo objavených niekoľko pozostatkov rondelov v Bučanoch alebo vo Svodíne. Možno niekedy v budúcnosti bude jeden z nich prezentovaný aj pre verejnosť a deti s rodičmi si vytvoria lepšiu predstavu o podobe i funkcii rondelov.

Interaktívna kniha vtiahne bezpečne na pomerne dlhý čas malých čitateľov do poznávania o objavovania najstarších dejín. Tých vnímavejších možno podnieti k hľadaniu ďalších informácií. Práca s kúzelným perom je pomerne jednoduchá, ale vyžaduje aj istú trpezlivosť a sústredenosť dieťaťa. Dieťa si musí vypočuť celé rozprávanie k jednotlivým obrázkom do konca. Zároveň je veľmi dôležité nepreskakovať postupné navrstvovanie informácií. Je dôležité, aby dieťa postupovalo od  základnej informácie k podrobnejším, inak mu môžu uniknúť niektoré pojmy alebo súvislosti, ktoré sa objavujú v kvízoch alebo v záverečnej hre s časovou osou. Kvízy pozostávajú z troch úrovní náročností a majú niekoľko variantov, takže dieťa musí pozorne počúvať, nemôže automaticky klikať odpovede ako v predchádzajúcom kvíze. Menšie deti zaujmú rozhovory ľudí, zvierat či zvuky niektorých predmetov z knižky.

Ak ste rodičmi, ktorí sú radi, že sa  deti nebavia len televíznou alebo počítačovou obrazovkou, je kniha Hravé slovenské dejiny dobrou voľbou. Kniha je výborným editorským počinom ako pritiahnuť deti k poznávaniu a čiastočne i k vlastnému skúmaniu. Možno do budúcnosti sa oplatí aj úvaha o podrobnejšej už textovej príručke mladého historika alebo archeológie, lebo proces poznávania je jedno nikdy nekončiace dobrodružstvo.

 

Produkty