Edward St Aubyn: Patrick Melrose - Zlá správa

Nie je tomu tak dlho, čo vydavateľstvo Absynt prinieslo úvodný diel, Nerieš to,k pentalógii Patrick Melrose. Zatiaľ čo prvá kniha nahliadla do Patrickovho detstva, v druhej časti, Zlá správa, sa Edward St. Aubyn zameriava na jeho život v dvadsiatich dvoch rokoch.

„Každá rozlúčka je malá smrť.“

Patrick Melrose je člen bohatej rodiny. O peniaze nie je núdza, no o šťastnom detstve sa dá hovoriť len sotva. Tyranský otec a matka alkoholička mu neposkytli zrovna perspektívne vyhliadky do budúcna. Preto niet divu, že sa jeho život v dospelosti točí okolo drog a nekončiaceho kolotoča zháňania omamných látok. Jedného dňa sa dozvie, že jeho nenávidený otec zomrel, a tak odchádza do New Yorku. Začína sa bláznivý drogový výlet, ktorý má za úlohu jedno. Vyzdvihnúť popol jeho otca a dopraviť pozostatky na miesto, kde si prial byť rozsypaný. Ako sa vyrovná s jeho smrťou? Dokáže mu odpustiť všetky krivdy
z detstva? Alebo jeho srdce zostane naďalej zatrpknuté a prázdne?

„Zo všetkých ziel sveta, ktorým vyčítame nekalý úmysel, smrť nesie najmenší podiel viny.“

Séria Patrick Melrose je iná. S tým treba otvárať každý jej nový diel. Príbeh Zlej správy sa odohráva počas niekoľkých dní. Len plynú a akoby sa neodlišovali. Nie je to kniha, ktorá by bola vystavaná na nečakaných zvratoch a rýchlych dejoch. Je to skôr pomalá jazda sústreďujúca sa na vnútorné pochody postáv. O čo menej je zaujímavá dejovo, tým je
pútavejšia vnútorným svetom charakterov. Zatiaľ čo v prvej časti David Melrose bol ústrednou a nenávidenou postavou, tu už prežíva len jeho duch. Do popredia je postavená osobnosť dospelého Patricka. Z ustráchaného a zanedbávaného chlapca vyrástol nepríjemný, závislý a čudný človek blúdiaci vo vlastnej stratenej existencii. Jeho okruh priateľov tvoria
osoby s pochybnou reputáciou. Žije v bludnom kruhu, z ktorého zjavne niet cesty von.

„Pristupoval k heroínu tak, ako iní ľudia pristupovali k láske, a k láske pristupoval tak, ako iní k heroínu: ako k nebezpečnej a nepochopiteľnej strate času.“

Hoc sa môže zdať, že autor nedbalo píše jednotlivé slová, opak je pravdou. Každý príbeh nesie silnú myšlienku celospoločenských problémov, ktoré hýbu dnešným moderným svetom.
V predchádzajúcom diele sa zameral na alkoholizmus, týranie a zneužívanie. Tu však nastoľuje ďalší pálčivý problém. Drogovú závislosť v jej najsurovejšej podobe. Nevyhýba sa používania expresívnych výrazov. Detailnými opismi čitateľovi vštepuje do mysle špinu ulice, zúfalosť a bezradnosť. Všetko na pozadí smrti nenávideného Davida Melrosa. Chlapa, ktorý predurčil Patricka na život vyhnanca a trosky.

„Bolo to príjemné, také, kurva, príjemné. Ako by s tým niekedy mohol prestať? Bola to láska. Bol to návrat domov. Bola to Itaka, koniec blúdenia po rozbúrených vodách.“

Zlá správa nie je kniha pre každého. Niekomu môže na prvý pohľad pripadať ako nudná povedačka bez štipky fantázie. No po pozornom prečítaní si čitateľ uvedomí, že podáva priam dokonalý obraz o rozpoltených životoch drogovo závislých ľudí. Poznačených a slabých. Blúdiacich vo svojej minulosti, ktorá ich nenechá uniknúť do sveta zaužívaných štandardov.

„Toto bolo ono, osudová chvíľa: mŕtvola jeho úhlavného nepriateľa, ruiny jeho stvoriteľa, telo jeho mŕtveho otca; ničivá ťarcha všetkého, čo nikdy neodznelo a nemohlo odznieť; tlak povedať to teraz, keď ho nikto nemohol počuť, a rozprávať aj za otca; akt vlastného rozdvojenia, ktorý mohol rozštiepiť celý svet a premeniť jeho telo na veľké puzzle. Toto bolo ono.“


Za recenziu ďakujeme Andrejke Gálovej. :)

Jej fotky a časť recenzii nájdete aj tu: @anduskag.


← Predchádzajúci blog

Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Ronnlund: Moc faktov

Nasledujúci blog →

Bernard Minier: Sestry