Joseph Roth: Leviatan a iné prózy

Prvá novela z roku 1933 s názvom Fallmerayer - prednosta stanice nás zoznamuje s rakúskym prednostom Adamom Fallmerayerom. Usporiadaný život Adama predstavuje všetko to čo si vtedajšia spoločnosť vyžaduje od muža. Znamená to, starať sa o rodinu s tradičnou meštianskou svedomitosťou otca a statočného úradníka. Peripetie života prebudia v prednostovi niečo, čo si myslel, že nikdy neokúsi. Túžbu. Túžba  poháňala jeho správanie do úplne nevysvetliteľných činností, ktoré viedli až na kraj spoločnosti. Sebectvo mení všetko, Fallmerayer na konci svojej cesty si spytuje svedomie a je na nás čitateľoch ako to pochopíme.

Druhá novela má viac náboženský rozsah. Hlavná postava židovský obchodník Nissen Piczenik obchoduje s koralmi. Žije pobožný život, venuje sa viac obchodu ako svojej rodine. Jeho rodinu predstavuje bezdetný stav, čo mu viac menej vyhovuje. Podstatná časť novely sa pohybuje okolo obchodu s koralmi, ich význam, symboliku. Skromného Nissena Piczenika pokúša diabol novotvarov, ktorému podľahne.

Posledná časť - Legenda o svätom pijanovi má tiež náboženský podtón. Andreas Kartak je parížsky tulák závislý od alkoholu. Opätovne dostáva pomocnú ruku od ľudí, dostať sa z biedy, zatvoriť za sebou kapitolu alkoholizmu, ale nevyužije to. Napriek pomoci od svätých, stále spadne do tej istej rieky. Posledné chvíle mu zaručia iskričku nádeje v jeho zmene, trvá to len pár minút.

Rothové novely majú aj po takom dlhom čase pre spoločnosť niekoľko odkazov. Mužskí hrdinovia čelia nástrahám svojich túžob, uprednostňujú kvantitu pred kvalitou, zlyhávajú v situáciách o ktorých si  povedali, že už ich nikdy nespravia a aj tak to porušili. Jeho postavy žili v 20 storočí a dodnes pretrvávajú ich chyby z ktorých si môžeme odniesť ponaučenie. Joseph Roth sa nám pripomína v správnom čase.

Začítaj sa do knihy Leviatan a iné prózy.

Za recenziu ďakujeme Daniele Velgosovej. @_dannyreads_

← Predchádzajúci blog

Elizabeth Macneal: Továreň na bábiky

Nasledujúci blog →

Alejet Gunder - Gošen: Klamárka