Lidia Ostałowska: Cigán je cigán

Momentálne sa názory občanov rôznia od regiónu alebo spoločenského postavenia. Čo pociťujem, že chýba v diskusiách ohľadom rómskej tematiky, sú niekedy nielen argumenty prečo, ale primárne snaha o pochopenie etnika, ktoré má badateľne odlišný spôsob života, hierarchiu, zvyky, hudbu, kuchyňu a históriu. Avšak netreba zabúdať podotknúť i to, že samotní Rómovia niekedy odmietajú ponúkanú pomoc a radšej si vyberajú ťažší život, aký by mali, keby pomoc boli bývali prijali. A práve o tom a zároveň nie iba o tom, je kniha poľskej reportérky Ostałowskej.

            Publikácia pozostáva z príbehov niekoľkých Rómov z rôznych oblastí, Poľska, Čiech, Slovenska, Maďarska a Balkánu. Predstavuje nám tak široké spektrum rôznych rodín, tradícií a charakteristických čŕt pre jednotlivé skupiny. Zobrazuje problémy nielen medzi majoritou a minoritou, ale v samotnom etniku, medzi klanmi a rodinami. Niekedy až groteskné situácie vyvolajú v čitateľoch smiech, pri iných sa čitateľ pristihne, ako sa mu zahmlil zrak. Nie je to spôsobené pátosom, či zámerným poukazovaním na nešťastie niektorých jedincov. Nie... Autorka jednoducho a prosto zobrazuje to, čo videla, s čím sa stretla, bez prikrášľovania, či dramatizovania. Čitateľovi chce ukázať pravdu „ se vším všudy“. S rómskym temperamentom, so žobraním, s klamstvami, s bohatstvom, s vraždami, s tancom a hudbou, s pohostinnosťou, s obyčajami, s históriou, kde žili, odkiaľ boli vysídľovaní, ako kočovali, jednoducho s ozajstným rómskym životom.

Kniha Cigán je cigán je taká, akú by som očakávala od výbornej reportérky. Zachytila presne to, aké toto etnikum naozaj je, úprimné, bez pozlátok, spontánne a temperamentné. Pri čítaní možno nadobudnete dojem, že to ani nepíše reportérka, ale že vám sami hrdinovia hovoria svoje príbehy niekde pri ohni a pomedzi slová kde-tu začujete cinkot náramkov na rukách. Ak si chcete prečítať naozaj dobrú reportáž a máte chuť spoznať rómsku komunitu aj inak, ako z televízie či novín, určite siahnite po tejto knihe. Je živá, smutná, no najmä, je pestrá... Pestrá ako ich nádherné dlhé čarovné sukne.

 

Za recenziu ďakujeme Barborke Tatierskej.

Viac o knihách, si viete pozrieť aj na jej instagrame: @theartcticlass

← Predchádzajúci blog

Åsne Seierstad: Dve sestry

Nasledujúci blog →

Andrej Bán: Slon na Zemplíne