Yuval Noah Harari: Sapiens (Stručná história ľudstva)

Občas sa objavia knihy, ktoré dokážu pohnúť naprieč celou spoločnosťou. Stanú sa bestsellermi a ukradnú si maximálnu pozornosť. Prinútia ľudí sa zastaviť, zamyslieť a klásť mnoho otázok. Uvažovať nad tým, kým sme a kým sa chceme stať. Odpoveď na mnoho z týchto dotazov dáva autor Yuval Noah Harari v knihe Sapiens: Stručná história ľudstva.

„Ľudstvo nie je svorka vlkov, ktorá sa nejakým spôsobom zmocnila tankov a atómových bômb. Je to črieda oviec, ktorá sa vďaka zvláštnej evolučnej náhode naučila, ako vyrábať a používať tanky a atómové bomby. Ozbrojené ovce sú oveľa nebezpečnejšie ako ozbrojené vlky.“

Veľký tresk. Zrod planéty Zem, jedinečného kúsku vesmíru v slnečnej sústave. Planéta nesúca známky života. Kniha je akási jej kronika od počiatkov až po súčasnosť, azda aj o kúsok ďalej. Kde v hlavnej úlohe vystupuje Homo sapiens. Od sformovania prvých ľudí, zber a lov, poľnohospodárstvo, cez vznik väčších spoločenstiev, prvého písma, more - plavieb, impérií, po nerovnosti medzi pohlaviami, svetové náboženstvá až do čias vedeckej revolúcie. Rovnako prináša aj hodnotenie súčasnej situácie a vízie do budúcnosti. Všetko napísané jasne a zrozumiteľne pre kohokoľvek. Bez zložitých vedeckých popisov či zdĺhavých nezáživných odsekov. Pútavo, a napriek tomu bez straty pravdivosti a vážnosti faktov. Celý text je obohatený mapkami, obrázkami, fotografiami.

„Po tisícky rokov filozofi, myslitelia a proroci zatracovali peniaze a nazývali ich koreňom všetkého zla. Pravda je, že peniaze sú vrcholom ľudskej tolerancie. Peniaze sú oveľa otvorenejšie ako jazyk, štátne zákony, kultúrne kódexy, náboženské presvedčenia a spoločenské návyky. Peniaze sú jedinou vierou v systéme, čo ľudstvo vytvorilo, ktorá dokáže preklenúť akúkoľvek kultúrnu priepasť a nikoho nediskriminuje na základe náboženstva, rodu, rasy, veku či sexuálnej orientácie.“

Autor pravdivo a vecne podáva obraz o ľuďoch. Čo všetko v priebehu histórie dokázali, kam sa posunuli a ako si postupne podrobili veľkú časť Zeme. No rovnako poukazuje aj na krehkosť pilierov, na ktorých naša súčasná spoločnosť stojí. „Homo sapiens vie hovoriť o veciach, ktoré v skutočnosti neexistujú, a uveriť tak aj v úplne nemožné. Opicu nikdy nepresvedčíte, aby vám dala banán, keď jej sľúbite neobmedzený prísun banánov po smrti v opičom nebi.“ Hoci na jednej strane boli ľudia schopní urobiť obrovský pokrok, ktorý sa často vymyká logike a chápaniu, druhá strana vrhá na nich veľmi zlé svetlo. To, čo všetko v priebehu svojej existencie zničili, nakláňa misku váh nebezpečne v prospech negatív. Najsmutnejším faktom je, že aj napriek poznaniu našej minulosti, dôsledkov a súčasného stavu, ľudia bezohľadne a bezcitne zatvárajú oči pred pravdou. Preto je nevyhnutné knihu čítať. Aby si všetci uvedomili, že nie sme majitelia tohto kúska vesmíru, hoci sa tak takmer od počiatku správame. My sme súčasť, rovnako ako stromy či hmyz. No je medzi nami obrovský rozdiel. Oni neubližujú a nevraždia z rozkoše. Oni bojujú o prežitie, my ničíme pre pohodlie.

„Jedným zo železných zákonov histórie je, že z luxusu sa obvykle stane nutnosť, a z nej vyplynú nové povinnosti. Keď si raz ľudia zvyknú na určitú vymoženosť, začnú ju brať ako samozrejmosť a už s ňou počítajú. Potom dospejú do bodu, keď bez nej nedokážu žiť.“

Táto kniha by mala byť povinným čítaním. Nie preto, že je to dokonale vyskladaný príbeh z mysle autora, ale že je príbehom každého jedného človeka. Týka sa nás, našich predkov, našich detí. Je to cesta, ktorou sme sa vybrali a pokračujeme dodnes. Vziať Sapiens do ruky je ako pozerať na nedokončený film. Napínavé, smutné, úsmevné, no aj desivé. Miešanie hrdosti s pocitmi hanby. A my sa dennodenne opakovane dopúšťame rovnakých neodpustiteľných chýb. Musíme len dúfať, že nie je príliš neskoro, aby sme za ne zaplatili tou najvyššou cenou. Lebo mnohé organizmy ju už zaplatili, aj bez vlastného pričinenia.

„Sme na hranici neba aj pekla a nervózne skáčeme od brány jedného po predsieň druhého. História ešte o našom smerovaní nerozhodla a reťazec náhodných udalostí nás môže poslať hociktorým smerom.“

 

Za recenziu ďakujeme Andrejke Gálovej. :)

Jej fotky a časť recenzii nájdete aj tu: @anduskag.

← Predchádzajúci blog

Maya Sinay: Jedného dňa

Nasledujúci blog →

Michaela Zamari: Rozhodnutie