Zadie Smith: Swing Time

Každé jedno priateľstvo, buď dobré alebo to zlé, v nás zanechá stopu. To je aj prípad dvoch kamarátok od detstva, Tracey a tej druhej. Ich detstvo sa odohráva v Londýne. Dej sa neskôr presúva do New Yorku a západnej Afriky. V románe sa postupne strieda minulosť s prítomnosťou. 

Tracey je talentovanejšia, obľúbenejšia. Tá druhá je hlavná hrdinka románu. Nepoznáme jej meno, ale spolu rozmýšľate práve s ňou. Rozmýšľate o rytme, o krokoch, identite. Talentovanej Tracey sa plnia sny. Naša rozprávačka prežíva rôzne úskalia v živote a pri jednom z nich sa priateľstvo dvoch kamarátok končí.

Naskytne sa jej práca, ktorú neočakávala. Začne pracovať pre popovú hviezdu z jej detských čias. Dostáva sa do kolotoča, ktorý jej nie je zo začiatku príjemný ale opäť ju núti premýšľať. O bohatstve a chudobe, šťastí a o tom najpodstatnejšom, svojej identite.

Swing Time sa zameriava na rôzne spoločenské a sociálne témy, ktoré sú spracované v texte a neuniknú pozornému čitateľovi. Sú písané humorom, ale aj vážnosťou. Po prečítaní románu si budete klásť rovnaké otázky ako hlavná hrdinka a je na vás, aké odpovede nájdete.

Za recenziu ďakujeme Daniele Velgosovej. :)

Instagram: @_dannyreads_

 

← Predchádzajúci blog

Literárna revue 18/2018

Nasledujúci blog →

Múza menom Taliansko