Lucia Palugyayová a Oľga Tokárová: Debutant roka 2018 – nominácia

Veľké a milé prekvapenie.

Aké ohlasy na knihu Rapotáčik ste vnímali?

Ohlasy boli veľmi pozitívne, nielen od mamičiek ale aj detí, ktoré s knihou radi pracujú a úlohy ich veľmi bavia. 

Keď ste písali svoju knihu, mysleli ste na to, že by mohla mať až taký úspech?

To sme vôbec nečakali... kniha je zameraná na určitú špecifickú cieľovú skupinu a keď sme úlohy v nej vymýšľali v prvom rade sme sa tešili, že deti, o ktoré sa staráme, budú mať niečo s čím môžu pracovať aj doma. Teraz sa zdá, že si ju obľúbili aj ostatné deti, čo sa veľmi tešíme.

Akú hodnotu v živote autora/spisovateľa majú literárne ocenenia? 

Asi sa necítime úplne ako spisovateľky. Ale je to určite veľmi príjemná forma spätnej väzby od čitateľov.

Vnímali ste Panta Rhei Awards aj predtým, ako ste sa ocitli medzi nominovanými?

Určite áno, aj keď hlasovania sme sa ešte nezúčastnili. Vnímali sme však výsledky. 

Čo plánujete v budúcnosti, samozrejme, keď hovoríme o literatúre. 

Uvidíme čo prinesie čas. 

 

 

Za rozhovor ďakujeme Zoranovi Boškovičovi. :)

← Predchádzajúci blog

Kristína Brestenská: Debutant roka 2018 – nominácia

Nasledujúci blog →

Adrián Macho: Debutant roka 2018 - nominácia