Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Ekonómia, Ekonomika s. 1 z 60

Princípy mikroekonómie (Cvičebnica), 2. vydanie


Druhé vydanie publikácie Princípy mikroekonómie – cvičebnica priamo nadväzuje na učebnicu Princípy mikroekonómie, Marasová a kol. (2018). Autori rozpracovali problematiku do 12 kapitol pokrývajúcich oblasti stručného historického vývoja ekonómie s dôrazom na mikroekonómiu, metodológiu ekonomickej teórie, trhu tovarov a služieb v podmienkach dokonalej a nedokonalej konkurencie, ako aj trhu výrobných faktorov. Záverečná kapitola sa venuje rozdeľovaniu dôchodkov. Kapitoly majú rovnakú štruktúru a pozostávajú z kľúčových pojmov, doplňovacích úloh, riešených a neriešených príkladov, ako aj testových otázok s možnosťou výberu jednej správnej odpovede. Súčasťou cvičebnice sú aj riešenia. Snahou autorov bolo poskytnúť praktickú aplikáciu teoretických mikroekonomických poznatkov v konkrétnych zadaniach, ktoré by čitateľovi viac ozrejmili vybrané oblasti ekonomickej teórie a utvrdili ho v osvojených vedomostiach. Publikácia je prioritne určená všetkým študentkám a študentom, ktorí získavajú vedomosti na vysokých školách ekonomického zamerania na bakalárskom stupni, ako aj ostatným záujemcom o precvičenie si poznatkov zo základného kurzu mikroekonómie.
U dodávateľa
12,64 € 13,30 €

Ekonomie v jednom viru


Přemýšleli jste někdy nad tím, proč v lékárně několik měsíců po vypuknutí pandemie COVID-19 chyběly dezinfekční prostředky na ruce? Proč se někteří zaměstnavatelé a zaměstnanci během prvního lockdownu COVID-19 dohadovali o tom, zda budou pracovníci znovu přijati? Proč se leteckým společnostem podařilo získat od vlád finanční pomoc určenou specificky pro toto odvětví? Kniha Ekonomie v jednom viru odpovídá na všechny tyto a mnohé další otázky související s pandemií, přičemž vychází z dramatických událostí roku 2020 a přibližuje některé z nejdůležitějších principů ekonomického myšlení. Kniha je plná podpůrných údajů a nejlepších nových akademických důkazů a poskytuje těm, kteří nejsou zasvěceni do ekonomie, rychlokurz tohoto oboru prostřednictvím aplikované případové studie pandemie COVID-19. Pomáhá vysvětlit vše od toho, proč byly vlády na pandemii nedostatečně připraveny, až po to, jak ekonomové postupují při stanovení hodnoty životů zachráněných díky lockdownům. Po absolvování tohoto velmi čtivého, svižného a provokativního ekonomického exkurzu do tématiky pandemie budou čtenáři schopni mnohem lépe pochopit události, které prožili. A co je možná ještě důležitější, poznatky o všem, od úlohy cenového mechanismu až po obchod a specializaci, poskytnou čtenářům dovednost uvažovat jako ekonom ve vlastním životě i při hodnocení rozhodnutí politických vůdců.
U dodávateľa
15,80 € 16,63 €

Osudná domýšlivost


„Zvláštním úkolem ekonomie je lidem předvést, jak málo ve skutečnosti vědí o tom, co považují za vědomě zkonstruovatelné.“ Nositel Nobelovy ceny za ekonomii a prorok liberalismu sepsal v roce 1988 jedno ze svých zásadních děl. V něm uvádí hlavní argumenty pro ekonomickou svobodu a volný trh a předkládá svůj manifest o chybách socialismu. Hayek tvrdí, že socialismus se od svých počátků mýlil ve faktických, a dokonce i logických základech. Opakovaná selhání v mnoha různých praktických aplikacích socialistických myšlenek, kterých bylo 20. století svědkem, byla přímým důsledkem těchto chyb. Za osudnou domýšlivost označuje Hayek představu, že „člověk je schopen utvářet okolní svět podle svých přání“.
U dodávateľa
17,51 € 18,43 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

A globális elit


Kikből áll korunk globális elitje? Miből szerezték vagyonukat, és milyen úton? Hol élnek és hogyan? Ahhoz a nemzethez kötődnek, amelynek tagjaként meggazdagodtak, vagy igazi kozmopoliták? Üzletelnek és házasodnak-e országhatárokon át? Hogyan ejtik foglyul az államokat? Hogyan rejtik adóparadicsomokba a pénzüket? Őszinte-e a jótékonykodásuk? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Pogátsa Zoltán közgazdász-társadalomkutató könyve.
U dodávateľa
12,87 € 13,55 €

A deficitmítosz - A Modern Monetáris Elmélet és az emberközpontú gazdaság születése


A Modern Monetáris Elmélet (MMT) lényege, hogy a kormányzati megszorítások mindig és mindenhol feleslegesek és károsak. Az állam - a háztartásokkal ellentétben - kibocsáthat saját pénzt, ezért soha nem tud kifogyni abból a kiadásai finanszírozására. Saját valutájában nem mehet csődbe, ezért az államadósság messze nem olyan veszélyes, mint a magánadósság, amely az igazi kockázatot jelenti a gazdaságban. Az állami kiadások valódi korlátja az infláció, ezt kell menedzselni, ennek pedig megvannak a gazdaságpolitikai eszközei. Válságok esetén az állami költségvetési deficit nemhogy nem veszélyes, hanem kifejezetten ez menti meg a magángazdaságot. A deficittől való rettegés tehát mítosz, ráadásul káros mítosz. Arra használják a nyomásgyakorlók, hogy ne kelljen megfinanszírozni olyan fontos dolgokat, mint a társadalmi igazságosság vagy az átmenet a zöld gazdaságba. Ezek megvalósításához nem kell megvárni, amíg a gazdagok hajlandóak lesznek adót fizetni. A közösségnek ugyanis van saját pénze, és Margaret Thatcher hírhedt mondásával ellentétben az állam nem mások és nem az adófizetők pénzéből működik. Csak annyi kell, hogy ezt minél többen megértsük. Stephanie Kelton professzor a New School for Social Research kutatója. A Demokrata Párt szenátusi vezető közgazdásza volt, majd Bernie Sanders elnökjelölti kampányában gazdasági főtanácsadó. 2020-as sikerkönyve, a Deficitmítosz komoly vitát generált az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában. (Pogátsa Zoltán)
U dodávateľa
13,48 € 14,19 €

Ekonómia vzdelávania, 2. vydanie


Publikácia Ekonómia vzdelávania sa zameriava na oblasť ekonómie vzdelávania ako osobitnej vednej disciplíny. Zameriava sa na ľudský kapitál a investíciu do vzdelania, na zásadné aspekty spoločenského a ekonomického kontextu vzdelávacej politiky v európskom rozmere. Ďalej svoju pozornosť autorka sústredila na strategické a praktické otázky rozhodovania v rámci vzdelávacej politiky a na inštitucionálnu štruktúru a výkon slovenského vzdelávacieho systému. Je určená nielen študentom fakúlt príslušného zamerania, ale celkovo širokej odbornej verejnosti.
Na sklade 2Ks
14,06 € 14,80 €

Česko versus budoucnost


Uznávaný novinář David Klimeš pojmenovává v aktuální a potřebné knize některé z nejzávažnějších problémů dnešního Česka. Čtivě napsanou knihu doplňují doslovy osmi předních českých ekonomů, sociologů a dalších osobností.
U dodávateľa
13,29 € 13,99 €

Zrádná čísla


Nic nemůže být objektivnější než čísla a statistika. Nebo ne? Život v moderní společnosti si nelze představit bez čísel a statistik. Koronavirová krize tuto skutečnost jen podtrhla: každodenní starosti i mezinárodní dohody se odvíjely od aktuálních počtů nakažených, míry proočkovanosti či reprodukčního čísla. Ale statistika a číselné údaje řídily život už dávno předtím, a nejen v oblasti zdraví — co jiného koneckonců jsou informace o průměrném platu a minimální mzdě, známky ve škole, procentuální hodnocení služeb, míra růstu HDP… Ekonomická novinářka Sanne Blauwová se rozhodla číslům zasvětit svou kariéru. Respektive tomu, co se za čísly může skrývat a k čemu všemu je lze využít. Statistiky se totiž nezjevují samy od sebe, vždycky totiž někdo určuje, co se měří a jak se to měří. Stejně tak nikdy nenasloucháme samotným matematickým údajům, ať už o míře zaměstnanosti, nebo výsledcích voleb, ale vždy jejich interpretacím. A pokaždé se za čísly skrývá něco více než chladná objektivní matematika.
U dodávateľa
15,58 € 16,40 €

Návrat inflace


Je mimo veškerou pochybnost, že jednou z nejúčinnějších cest k rozvratu ekonomiky, k politickému chaosu a k ožebračení a tím k radikalizaci tisíců či milionů lidí je inflace. A ta teď hrozí. Nejen hrozí, už ji prožíváme. Inflace je u nás i v celém západním světě realitou. Dokazují to pocity a autentická zkušenost lidí, dokazují to i – jakkoli nepřesná – statistická data. Inflace, jako projev vážné ekonomické nerovnováhy, má své konkrétní ekonomické příčiny, které na poptávkové straně vyplývají z chování centrálních bank a vlád jednotlivých zemí. Toto jejich chování má však své daleko obecnější, ekonomickou dimenzi reality přesahující příčiny, které jsou spojeny se společenským (a ekonomickým) uspořádáním zemí. Mají tedy systémový charakter. Souvisejí i s dominantním způsobem myšlení dané chvíle. Není to náhodný defekt myšlení a chování bankéřů a finančníků. Mimořádnou roli při vzniku inflace dnes hraje „nárokový“ způsob uvažování, který se v soudobém světě bezprecedentně rozšířil. Vede k přetrhání vazby výkonu a nároku, zásluhy a odměny a ke smíření se vlád (a centrálních bank) s touto charakteristikou dnešní doby. Tato systémová (tedy s konkrétní hospodářskou politikou bezprostředně nesouvisející) charakteristika nesmírně zužuje schopnost vlád a centrálních bank se s inflací vypořádat. To, nicméně, řadu jejich evidentních selhání nijak neomlouvá.
Na sklade 1Ks
8,88 € 9,35 €

Cirkulární ekonomie a ekonomika


Publikace představuje postupný rozvoj cirkulární ekonomie jako reakci na prosazování cirkulární ekonomiky v reálném světě a také jako reakci na společenskou poptávku, resp. společenské paradigma, promítnuté do politických rozhodnutí. Mapuje základní vztahy mezi tradiční ekonomií a jejími východisky a mezi cirkulární ekonomií a postuláty, ze kterých vychází. Předkládá řadu otázek, které bude brzy potřeba řešit. Jsou mezi nimi například přijatelné meze regulací, přijatelné meze podpory cirkulárních výrobních řetězců, přirozené prameny růstu cirkulární ekonomiky a řada dalších. Publikace také upozorňuje na novou složitost vztahů mezi politikou a ekonomií, jak vyplývá ze specifického postavení cirkulární ekonomie jako teoretického ekonomického naplnění nových společenských požadavků. Je určena všem subjektům, které se zabývají problematikou cirkulární ekonomiky, tj. od výrobních společností přes finalisty až k subjektům zabývajícím se likvidací odpadu. Publikace je rovněž určena studentům vysokých škol a univerzit, neboť problematika bezodpadového hospodářství patří k významným cílům Evropské unie.
U dodávateľa
13,81 € 14,54 €

Hospodárske a sociálne dopady priemyslu


Kniha prináša nové pohľady do diskusie k jednej z najdôležitejších výziev súčasnosti, na možné dopady digitalizácie a Priemyslu 4.0 na ekonomiku a spoločnosť so zameraním: -na trh práce a kvalitatívne zmeny pracovných podmienok, doložené výsledkami prieskumu na základe rozhovorov s predstaviteľmi rôznych profesijných skupín (odborári, zamestnanci, manažéri) -na súvislosti medzi digitalizáciou a produktivitou -na dopady automatizácie a digitalizácie na hospodársky rast s ťažiskovým zameraním na slovenskú ekonomiku -po prvý krát pre slovenskú ekonomiku kniha prináša odhady rizika ohrozenosti pracovných miest na úrovni jednotlivých okresov a odvetví, -predkladá modifikáciu všeobecne používaného indexu DESI, na nový DESI-N, ktorý ponúka hlbšie pohľady na faktory ovplyvňujúce úroveň digitalizácie a jej zmeny v čase, -originálnym prístupom dokumentuje signifikantne pozitívny efekt digitalizácie na hospodársky rast. Kniha je určená pracovníkom v oblasti ekonomického výskumu a aktérom hospodárskej politiky na rôznych stupňoch rozhodovania, akademickej obci, ale aj širšej odbornej verejnosti, pretože témy, ktoré diskutuje, budú ovplyvňovať životy každého z nás.
U dodávateľa
18,52 € 19,49 €

Štatistické metódy pre ekonómov a manažérov


Vysokoškolská učebnica Štatistické metódy pre ekonómov a manažérov je primárne určená pre študentov, ktorí študujú na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ale poslúži aj záujemcom na iných univerzitách podobného zamerania. Vzhľadom na zrozumiteľnosť textov a spôsob výkladu je vhodná aj pre bežného čitateľa so záujmom o štatistické metódy. Učebnica je výsledkom dlhoročných skúseností autorov, vysokoškolských pedagógov, ktorí sa problematikou štatistických metód dlhodobo zaoberajú, a to nielen v pedagogickej oblasti, ale aj vo svojej výskumnej činnosti. Štruktúrovaná je do siedmich kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú. Vďaka kombinácii odbornej teórie, jednoduchých aj zložitejších príkladov a ich riešení, ako aj jasnej a prehľadnej interpretácii výsledkov môže táto učebnica značnou mierou prispieť k širšej aplikácii štatistických metód v praxi a výrazne uľahčiť ich zvládnutie.
Na sklade 3Ks
25,56 € 26,90 €

Kam mizí české peníze?


Kniha českého ekonoma, vysokoškolského pedagoga a politika je určena nejširší veřejnosti, všem, kteří chtějí vědět, kam mizí české peníze. I jen příležitostný čtenář se ve čtivém a vtipném vyprávění dozví praktické informace o mnoha základních věcech: Co jsou vlastně peníze? Co ještě je a co už není české? Co je to tradice? A jak to vše souvisí s hlavním tématem knihy: Kam mizí české peníze? Přičemž autor, který je i jedním z hlavních autorů ekonomického programu pro záchranu, růst a moderní rozvoj českého hospodářství, nabízí nejen otázky, ale i praktická řešení vedoucí k tomu, aby každý poctivě pracující člověk v naší krásné zemi mohl být podílníkem nejen jejího růstu, ale i jejího bohatství se životní úrovni odpovídající rozvinuté zemi 21. století.
U dodávateľa
12,86 € 13,54 €

Špatné peníze


Juraj Karpiš sepsal mnohovrstevnatou publikaci, která zahrnuje informace z oblasti měnové teorie a hospodářské politiky s odbočkami do metodologie ekonomické vědy, politické filosofie, teorie úroku, dějin ekonomického myšlení a historie měnových doktrín. Knihu plnou poznání, knihu poučnou a zároveň poutavou. V Karpišově thrilleru vystupují nejvýznamnější světoví politici, ředitelé obřích bank a investičních fondů, kteří spravují miliardy dolarů a vyplácející si miliony na odměnách za svou mnohdy katastrofálně špatnou práci a spolu s regulátory prokazujícími opakovaně svou nekompetentnost a dále slavní profesoři, kteří kvůli penězům zapomínají na svou akademickou čest a zaprodávají svou reputaci. Systém špatných peněz s nuceným oběhem tak vede k maniodepresivním ekonomickým cyklům a finančním krizím. Po té poslední se lidé opět stali rukojmími. Museli jsme zaplatit účty za banky, které jsou údajně příliš velké na to, aby padly. Kniha je psaná pro veřejnost s cílem vysvětlovat krizové ekonomické jevy na základě toho, jak náš centrální bankovní systém skutečně funguje. Součástí tohoto průvodce krizí je popis dosahu krize na životy běžných lidí a příklady, jak je možné se s nimi vyrovnat.
U dodávateľa
31,21 € 32,85 €

Reset ekonomiky - Co nás čeká po covid-19?


Velkým změnám, které kdy v ekonomice nastaly, předcházely nepředvídatelné události. Nečekaně přišel mor, španělská chřipka, covid-19. Náhodný sled událostí vedl k první světové válce nebo vzestupu Hitlera. Náhle přišly i krach na newyorské burze v roce 1929, teroristické útoky 11. září 2001 nebo světová finanční krize 2008. Nikdy se nám nepodaří předpovědět velký výpadek energetické sítě, systémů bank, kybernetický útok nebo bioterorismus. Ani jadernou nebo ekologickou katastrofu. Ani válku, sluneční erupci nebo přílet mimozemského tělesa. Daleko snazší než předpovědět výskyt další ničivé události je přijít na to, že země, národ, obyvatelé, podnikatelé či firmy mohou lépe zmírňovat dopady katastrof, pokud mají v lepších časech úspory, bohatství, polštáře, a nikoliv kupu dluhů.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Another Now


What would a fair and equal society actually look like? Imagine a world with no banks. No stock market. No tech giants. No billionaires. In Another Now world-famous economist, Yanis Varoufakis, shows us what such a world would look like. Far from being a fantasy, he describes how it could have come about - and might yet. But would we really want it? Varoufakis's boundary-breaking new book confounds expectations of what the good society would look like and confronts us with the greatest question: are we able to build a better society, despite our flaws.
Na sklade 1Ks
12,30 € 12,95 €

Neučebnice ekonomie


Každý den v novinách čteme, jak se vyvíjí inflace, jak posiluje či oslabuje koruna, že bitcoin je už na ústupu nebo že jeho cena naopak roste. Přijdou vám takové informace vytržené z širšího kontextu? Chtěli byste textům lépe rozumět? Právě pro vás je tato kniha! Cílem této publikace je přinést vhled do ekonomie běžného dne. Autorka, držitelka ceny prof. Vencovského pro ekonomy do 35 let, v knize srozumitelně vysvětluje aktuální vývoj ekonomiky v České republice nebo třeba rozhodování o investicích do kryptoměn. Klade také důraz na to, abychom si své názory nevytvářeli na základě pocitů a emocí, ale logických vazeb. Nečekejte žádnou strohou učebnici, tato kniha vám odlehčenou formou konečně přiblíží vše, co jste chtěli dosud vědět o ekonomii.
Na sklade 1Ks
9,46 € 9,96 €

Ekonomické bubliny - druhé rozšířené vydání


Tato kniha je o krizích. Propad kvůli pandemii se liší od finanční krize, a ta zase jen zdánlivě připomíná horečku, během níž se prodávaly tulipány za cenu rodinných domů. Většina krizí ale má něco společného — jsou důsledkem vyfouknutí bublin, které předtím někdo nafoukl. Tato kniha popisuje příběhy největších ekonomických krizí od tulipánové horečky v Nizozemí, přes Velkou hospodářskou krizi až po pandemii koronaviru. Na pozadí těchto příběhů vysvětluje, jak ekonomové chápou, proč ekonomické bubliny vznikají a co se děje, když prasknou.
U dodávateľa
11,84 € 12,46 €

Finanční analýza - 7. aktualizované vydání


Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost. Využijte knihu ve své podnikatelské praxi. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci. Publikace obsahuje aktuální změny ve vykazování. Důraz je kladen na nejužívanější metodu – analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí při interpretaci výsledků finanční analýzy. Dokladuje rovněž, že je možné zpracovat analýzu s využitím běžně dostupného softwaru. Aktualizované vydání zohledňuje i aspekty řízení a analyzování podniku v době krize. Knihu je možné použít také jako základní studijní literaturu na středních a vysokých školách či při psaní vysokoškolských kvalifikačních prací.
U dodávateľa
11,84 € 12,46 €