! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Ekonómia, Ekonomika strana 1 z 66

Koniec sveta je iba začiatok


Koniec sveta je iba začiatok: Ako skolabuje globalizácia... a čo bude potom
Predpredaj
23,74 € 24,99 €

Finanční zralost v praxi II.


Chcete vést mládež k finanční zodpovědnosti? Tato sbírka případových studií vám s tím zaručeně pomůže. Obsahuje přehledné, srozumitelné a zábavné návody na to, jak: Zodpovědně pracovat s půjčkami Používat srovnávače cen a nenechat se jimi nachytat Mířit k finanční stabilitě a zabezpečit se na důchod Zvážit klady a zápory stavebního spoření Vytvořit investiční strategii s pomocí akcií, dluhopisů, podílových fondů nebo kryptoměn a kdy se o tom poradit s profesionály Hlídat své soukromí a osobní data a bránit se kyberkriminalitě a mnoho dalšího. Sbírka volně navazuje na předcházející díl a obsahuje i pracovní listy s úkoly, které vám usnadní procvičování.
Vypredané

Finanční zralost v praxi I.


Chcete vést mládež k finanční zodpovědnosti? Tato sbírka případových studií vám s tím zaručeně pomůže. Obsahuje přehledné, srozumitelné a zábavné návody na to, jak: Smysluplně pracovat s rodinným rozpočtem Mít výdaje pod kontrolou, recyklovat a neplýtvat Vytvářet krátkodobé i dlouhodobé rezervy Nastavit finanční priority Sestavit a řídit finanční plán pro konkrétní finanční cíl Vybrat ten správný spořicí nebo běžný účet Jednat s finančními poradci, pojišťovacími zprostředkovateli a úředníky na sociální správě Vybrat správné pojištění, ať už jde o pojištění odpovědnosti, majetku nebo osob a mnoho dalšího. Sbírka obsahuje i pracovní listy s úkoly, které vám usnadní procvičování.
Vypredané

Veřejná ekonomie


Odborná publikace Veřejná ekonomie nabízí pohled na roli státu v ekonomice a vede čtenáře k zamyšlení a hledání odpovědí základní otázky z oblasti veřejné ekonomie. Co a proč má být předmětem státních zásahů do ekonomiky? Kde je hranice mezi státem a trhem? Jakým způsobem lze státní zásahy realizovat? Jak efektivní státní zásahy jsou? Koho se mají státní zásahy týkat? Kdy jsou zásahy nezbytné a kdy se jedná o plýtvání veřejnými zdroji? Jak lze o státních zásazích rozhodovat? Kdo definuje, co je a co už není ve veřejném zájmu? Autoři se zamýšlejí nad samotnou podstatou veřejné ekonomie a opodstatněním existence veřejného sektoru, který představuje neopominutelnou součást národního hospodářství vyspělého státu. Poskytují teoretický pohled na ekonomicko-sociální souvislosti a pomáhají nalézt odpovědi na výše zmíněné otázky, čímž prohlubují dosavadní poznatky čtenářů o hlubší smysl ekonomické reality každodenního života.
U dodávateľa
23,99 € 25,25 €

O trzích a lidech


Ekonomie je nejen soubor poznatků o tvorbě a rozdělování bohatství, ale i způsob uvažování o nejrůznějších problémech. Proč jsou internetové prohlížeče zdarma? Proč jsou zaměstnanci někdy odměňováni fixní mzdou a jindy prostřednictvím provizí? Měly by automobilky vyrábět vlastní karosérie, nebo je nakupovat od dodavatelů? Proč bývají večeře dražší než obědy? Mohou zemědělci těžit z podpory biopaliv víc než samotní výrobci biopaliv? Lze zvýšením trestů snížit kriminalitu? Proč firmy drží nadměrné kapacity, které nevyužívají? Proč populární restaurace nezvýší ceny, ačkoliv před nimi stojí dlouhé fronty? Proč se lékaři nespecializují na nosní dírky, když vyšší specializace vede k vyšší produktivitě? Proč lidé kupují knihy, které nečtou? Proč restaurace nabízejí bezedné nápoje v případě limonád, a ne v případě vína? Tato kniha vybaví čtenáře užitečnými nástroji, jak na tyto a podobné otázky odpovědět a lépe tak chápat svět kolem nás.
Na sklade 1Ks
15,40 € 16,21 €

Makroekonomie, 4. aktualizované a rozšířené vydání


Čtvrté vydání pedagogicky osvědčené učebnice makroekonomie reaguje na změny, ke kterým došlo v posledních letech jak v české a světové ekonomice, tak i v ekonomické teorii. Nové poznatky přitom kombinuje s poznatky ověřenými ekonomickou historií. Aktualizovaný text reflektuje přesun důrazu světové makroekonomie od deflace k inflaci, jejíž tlaky se staly závažným problémem mnoha ekonomik včetně ekonomiky české. Představeny jsou nové metody, které centrální banky a vlády použily při odvrácení pádu ekonomik do deflační pasti, a také nástroje používané při současných snahách o přerušení vzestupné inflační spirály. V učebnici jsou dále zastoupena témata jako základní makroekonomické modely, které umožňují důkladné poznání procesů ovlivňujících hospodářskou rovnováhu, či modely ekonomického růstu a kontroverze týkající se jeho kvality v kontextu environmentální a dalších krizí. Publikace je určena zejména studentům vysokých škol ekonomického zaměření, případně i manažerských kurzů MBA. Je také vhodnou studijní pomůckou pro všechny zájemce o hlubší vhled do dějů v národním hospodářství a do hospodářské politiky, která tyto procesy ovlivňuje.
Na sklade 1Ks
18,56 € 19,54 €

A pénz felemelkedése (4. kiadás)


Niall Ferguson a rá jellemző lelkesedéssel és közérthetőséggel magyarázza el az olvasó számára, hogy a francia forradalom okait miért abban a tőzsdei buborékban kell keresnünk, amely egy elítélt skót gyilkos miatt alakult ki. Hasonlóképpen azt is bemutatja, hogy a világ hatodik leggazdagabb országának tartott Argentína a pénzügyi kudarcok eredményeként miként vált mára infláció tépázta csődtömeggé, és a pénzügyi forradalomnak köszönhetően hogyan válik a világ legnépesebb, de szegény országa egyetlen generáció alatt világhatalommá. A pénzügyi történelem legfontosabb tanulsága azonban az, hogy előbb-utóbb minden buborék kipukkad, a mérleg a pesszimista eladók oldalára billen, és a mohóságot félelem váltja fel. Ezért akárhogy megy is éppen a sorunk, a pénz történetét most a legaktuálisabb megismerni.
U dodávateľa
26,70 € 28,10 €

Már megint az a ... pénz!


"MI AZ ELSŐ DOLOG, AMI A PÉNZRŐL ESZEDBE JUT? Talán a harmónia és a szeretet érzései jelennek meg benned, vagy épp ellenkezőleg: hiány, szorongás, harag, korlátoltság...? Mennyi tönkrement emberi sorsot, és mennyi széthullott családot láthatunk azért, mert az emberek többségének sokkal inkább iszonya, semmint viszonya van azzal a négybetűs valamivel, amit pénznek hívunk. Mégis, mennyire félő manapság kimondani, hogy a pénz igenis fontos. Mi lenne, ha ki mernénk végre szállni a szekrényből, amiben benne állunk generációk óta, és elkezdenénk tanulni a témáról? Hogy egy élni érdemes életet élhessünk, és biztosíthassunk a szeretteink számára is. Hogy az adósságok börtönéből eljuthassunk végre a választás szabadsága felé. Ebben kíván társad lenni ez a könyv. Olyan alapokat teremthet a pénzügyeiddel kapcsolatban, mely segíthet kilábalni az állandó bizonytalanságból, s amelyre támaszkodhatsz a további fejlődés során. Hidd el, hogy a pénz nem egy rettenetes dolog, és csak rajtad múlik, hogy frusztrációt vagy örömöt okoz-e számodra. Te ruházod fel jelentéssel. Mi lenne, ha nem gyomorgörccsel, hanem jó érzéssel tudnál a pénzre gondolni? A pénzügyi újraprogramozás és pénzügyi intelligencia ehhez elengedhetetlen."
Na sklade 1Ks
15,98 € 16,82 €

Ázsia tündöklése... És bukása?


A gazdasági csoda és a beváltatlan ígéret is eszünkbe juthat, ha a 20. század ázsiai történelmére, gazdaság- és társadalomfejlődésére gondolunk. Bár a kontinens gazdasági felemelkedése valóban figyelemreméltó, az továbbra is kérdéses, hogy a 21. század Ázsia évszázada lesz-e. Vasuky Shastry árnyalt képet fest Ázsia társadalmairól. Dante Isteni színjátéka által inspirálva a modern Ázsia "poklának" nyolc körén vezeti keresztül az olvasót. Utunk során megismerhetjük a "nagyvárosi cowboyok" életét, az idősek és a fiatalok problémáit, az egyre zavarosabbá váló geopolitikai helyzetet, a politikai és üzleti elit, valamint a társadalom többi részének érdekellentéteit. Az út végén pedig talán mi is megtaláljuk a választ arra a kérdésre, vajon mi lehet Ázsia sorsa: a bukás vagy a felemelkedés?
U dodávateľa
17,66 € 18,59 €

Ekonomické jednohubky


Můžou banky rozpůjčovat tolik peněz, kolik se jim zachce? Proč má Česká národní banka nakoupeno tak málo zlata? K čemu je nám stát? Jak může naše vláda oznámit úspory, a přitom vesele utrácet? Podobné otázky občas napadnou asi každého z nás. A právě na takové otázky odpovídá tato knížka. Odpovídá jednoduše a jasně, bez teoretických pouček – ostatně její autor má za sebou zkušenost s psaním nejen vysokoškolských učebnic, ale také ekonomických pohádek pro malé děti. Nabízí nám možnost lépe porozumět fungování ekonomiky a pochopit mnohé skutečné události, o kterých slýcháme v médiích a pak diskutujeme třeba v hospodách. Autor často nabízí svůj pohled na danou věc, ale současně dává čtenářům dost informací na to, aby si udělali svůj vlastní názor. Populární formou tak vlastně posiluje ekonomickou gramotnost české veřejnosti, tolik potřebnou pro budoucí prosperitu této země.
Na sklade 1Ks
14,21 € 14,96 €

Teorie mravních citů


Teorie mravních citů je podkladem, který Adamu Smithovi poskytl etické, filosofické a metodologické základy pro jeho magnum opus Bohatství národů – knihu, která z něj po právu učinila zakladatele ekonomie. Jako jednotlivci máme přirozenou tendenci starat se sami o sebe. Jako společenské bytosti, vysvětluje v této knize Smith, jsme však také obdařeni empatií vůči ostatním. Když vidíme, že se druzí trápí nebo jsou šťastní, cítíme s nimi – i když ne tak silně. Postupně si díky zkušenostem vlastním ale i cizím, které pozorujeme z pohledu nezaujatého diváka, vytváříme systém pravidel chování – morálku. Morálka není něco, co bychom museli vypočítávat. Je přirozená, zabudovaná do nás jako do společenských bytostí. Svoboda a přirozenost, tvrdí Smith, jsou jistějším vodítkem k vytvoření harmonické, fungující společnosti než domnělý rozum filozofů.
Na sklade 1Ks
29,80 € 31,37 €

Ekonómia - Veľké myšlienky


Ako fungujú peniaze? Prečo platíme dane? Čo je recesia? Ekonomika ovplyvňuje každý aspekt nášho života od práce až po míňanie peňazí – a veľké ekonomické myšlienky naďalej formujú náš svet. Kniha Veľké myšlienky: Ekonómia zrozumiteľne a výstižne približuje najvýznamnejšie míľniky v dejinách ekonómie a ponúka prehľadné schémy a vtipné ilustrácie, ktoré jednoducho vysvetľujú zložité teórie.
Na sklade 2Ks
33,16 € 34,90 €

Kniha ekonomie


Co se děje při recesi? Jak fungují peníze? Proč platíme daně? Ekonomie ovlivňuje každou stránku našich životů, od způsobu, jak cestujeme do práce, až po rozhodování, za co utratíme své peníze – a velké ekonomické myšlenky nepřetržitě utvářejí náš svět. Srozumitelné napsaná Kniha ekonomie, doplněná o krátká, výstižná objasnění ekonomických pojmů, diagramy, které krok za krokem zpřehledňují složité teorie, klasické výroky, jež činí ekonomii snáze zapamatovatelnou, a vtipné ilustrace, které si pohrávají s našimi představami o velkých myšlenkách.
Vypredané
35,67 € 37,55 €
Rezervácia v 1 kníhkupectve

Finančné a cenové rozhodovanie v obchode


Autorský kolektív učebnice „Finančné a cenové rozhodovanie v obchode" sústreďuje pozornosť na podstatné problémy finančného rozhodovania s vplyvom na ekonomické, obchodné a cenové rozhodnutia podniku, najmä pôsobiaceho v obchode. Učebnica nadväzuje na základné predmety ekonomickej a finančnej oblasti, s cieľom poukázať na prepojenie obchodných a finančných rozhodnutí v podniku a ich synergie. Riadenie podnikových aktív hodnotia autori cez ukazovatele obnovy, štruktúry, využitia a aktivity majetku. Analytický prístup k finančným a ekonomickým aspektom rozhodovania v podniku je postavený na kontrolingovej koncepcii na úrovni podniku a podstatná časť učebného textu sa priamo sústreďuje na finančnú analýzu obchodného podniku. Autori sa venujú aj súčasným metódam hodnotenia výkonnosti podniku, analýzam výsledku hospodárenia a peňažných tokov a analýzam vybraných kvantitatívnych výsledkov obchodného podniku. Kladú dôraz na ekonomickú interpretáciu a vysvetlenie súvislostí marketingových, obchodných činností a ich finančných efektov. Publikácia osloví najmä študentov vysokých škôl, ale sústreďujú sa v nej aj v praxi využívané užitočné poznatky pri obchodných a marketingových rozhodnutiach na podnikovej úrovni.
Na sklade 1Ks
21,47 € 22,60 €

Cirkulární ekonomie a ekonomika 2


- Jak se pandemická, energetická a bezpečnostní krize promítnou do podpory cirkulární ekonomiky na úrovni jednotlivých států, EU a případně na úrovni nadnárodních globálních organizací? - Jak dopadne střet potřeby zajištění energetické a ekonomické nezávislosti s přetrvávající potřebou ochrany klimatu? - Stane se otázka strategických rizik znovu důležitým tématem pro politiky i manažery? - Přinesou krize posílení nebo oslabení cirkulární ekonomiky? Budou občané vyspělých zemí podporovat prosazování cirkularity i tváří v tvář novým ekonomickým poměrům? Nejen na to nabízí odpovědi tato kniha, která se podrobně věnuje otázkám vztahu mezi globalizací a rozvojem cirkulární ekonomiky. Autoři publikace aktuálně reagují na pandemickou krizi z let 2020 a 2021 a podchycují i energetickou a bezpečnostní krizi let 2021 a 2022 s válečným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou. Zkoumány jsou nejen dopady makroekonomické, ale také změny v oblasti posuzování problematiky rizik na různých úrovních. Dále se autorský kolektiv věnuje postavení občana–člověka v cirkulární ekonomice a jeho významu pro její praktické uskutečňování.
Vypredané

Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2020


Stalo sa už dobrým zvykom, že každý rok má naša publikácia nejaký ústredný motív, prierezový problém, na ktorý zaostruje svoju pozornosť. Pri hodnotení hospodárskeho vývoja v roku 2020 by bolo ťažké konkurovať téme dopadov koronavírusovej krízy, a preto sme ju vybrali za centrálnu oblasť záujmu. Nechceme ju však vidieť iba ako jav, ktorý v danom roku otriasol ekonomikou. Skôr ako jav, ktorý síce ekonomikou otriasol, ale pritom ju aj trvalejšie mení (preto je v podnadpise výraz „mení“ a nie „zmenila“). Všímame si, samozrejme, aj šok a zmeny hospodárskych parametrov, ktoré priniesla koronavírusová kríza a s ňou spojená ekonomická depresia, ale aj dlhodobejšie procesy a zmeny, ktoré sú nimi vyvolané.
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2021


V sérii pravidelných publikácií Hospodársky vývoj Slovenska si už dvadsiaty deviaty rok všímame to, čo považujeme za jedinečné a zaujímavé v ekonomike SR v jednotlivých obdobiach. Hospodársky vývoj v rokoch 2020 a 2021 bol určovaný silami, ktorých pôvod je mimoekonomický. Ekonomiku regulovali pandemické pravidlá. Tie boli určované orgánmi, ktoré za „normálnych“ okolností nie sú tvorcami hospodárskej politiky. V roku 2020 to viedlo k hlbokej recesii s očakávaním priaznivejšieho vývoja už o rok neskôr. O tom, v akej miere bol skutočne priaznivejší a ako bol poznačený novými problémami a výzvami, sa možno dočítať v tejto publikácii. Naša publikácia má zakaždým svoj ústredný motív, vybraný prierezový problém. Pri hodnotení hospodárskeho vývoja v roku 2021 sme sa zamerali na zmeny, ktoré súvisia s postpandemickým zotavovaním. Predpokladáme, že šok spôsobený pandémiou prinesie rad dlhodobejších zmien v správaní ekonomiky. Nejde totiž iba o pokles ekonomiky a následný návrat k pôvodnej úrovni; vzniká séria nových, jedinečných javov. V Ekonomickom ústave SAV pripravujeme tento každoročný analytický a hodnotiaci pohľad na hospodársky vývoj Slovenska od roku vzniku samostatnej SR. Názov publikácie síce obsahuje konkrétny rok, ale to neznamená pozornosť venovanú vývoju v izolovanom jednoročnom období. Hodnotené javy sú vsadené aj do kontextu tendencií v dlhšom období. Pozornosť v tejto analýze postupuje od vstupného súhrnného pohľadu cez celý rad detailnejších pohľadov na čiastkové problémy. V poslednej časti sa venujeme očakávaným zmenám v blízkej budúcnosti.
Na sklade 2Ks
13,68 € 14,40 €

Girls Just Wanna Have Funds


Start your journey to financial success with Female Invest's guide for safe, smart, and sustainable investing. This is an empowering and uplifting money manifesto, aiming to change the tides of financial power. Are you one of the 68% of women worldwide earning less than a man doing the same job? Then you need to make your money work harder, starting now. In Girls Just Want to Have Funds, the trio of founders behind the global movement Female Invest bring you an empowering five-step guide with a straight-talking message: you don't have to be an expert or a millionaire to make money. Simply equip yourself with the easy-to-follow golden rules and tools of three finance gurus to find your confidence and open a whole new world of opportunities. Whether you want to master the art of setting realistic goals, demystify financial jargon and markets, gain independence with a f*ck you fund, or finally get excited about your financial future, find all the answers you need and more with this comprehensive guide. Even if you only have a $1 savings fund to begin with, you too can have a rewarding, limitless life by investing in yourself and this book.
Vypredané
18,95 € 19,95 €

Megathreats


The bestselling author of Crisis Economics argues that we are heading toward the worst economic catastrophe of our lifetimes, unless we can defend against ten terrifying threats. Renowned economist Nouriel Roubini was nicknamed "Dr. Doom," until his prediction of the 2008 housing crisis and Great Recession came true - when it was too late. Now he is back with a much scarier prediction, one that we ignore at our peril. There are no fewer than ten overlapping, interconnected threats that are so serious, he calls them Megathreats. From the worst debt crisis the world has ever seen, to governments pumping out too much money, to borders that are blocked to workers and to many shipments of goods, to the rise of a new superpower competition between China and the U.S., to climate change that strikes directly at our most populated cities, we are facing not one, not two, but ten causes of disaster. There is a slight chance we can avoid them, if we come to our senses - but we must act now. In the 1970s, the U.S. faced stagflation: high rates of inflation combined with stagnant employment and growth. Today, we are heading toward a Great Stagflation that will make the 1970s look like a walk in the park.
Vypredané
20,43 € 21,50 €

Ekonómia a ekonomika, je kategória literatúry, ktorá sa zaoberá štúdiom a analýzou produkcie, distribúcie a spotreby statkov a služieb. Táto disciplína sa zaoberá spôsobom, akým ľudia, spoločnosti a národy využívajú zdroje na uspokojovanie svojich materiálnych potrieb.

V rámci literatúry sa ekonómia zaoberá širokým spektrom tém a konceptov, ktoré sú relevantné pre ekonomický systém a jeho fungovanie. Medzi tieto témy patria napríklad princípy mikroekonómie, makroekonómie, finančnej analýzy, medzinárodného obchodu, rozvojových štúdií, hospodárskej politiky a mnoho ďalších.

Literatúra z oblasti ekonómie sa skladá z akademických prác, vedeckých článkov, štúdií, kníh, pracovných dokumentov a rôznych publikácií, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi ekonomickými témami. Tieto materiály majú za cieľ poskytnúť čitateľom teoretické a analytické nástroje na porozumenie a hodnotenie ekonomických procesov, politík a rozhodnutí.

V ekonomickej literatúre sa často používajú matematické modely, štatistické metódy a ekonometrické analýzy na kvantifikáciu ekonomických javov a predikciu ich budúceho vývoja. Okrem toho sa v ekonomickej literatúre často diskutuje aj o etických, sociálnych a environmentálnych aspektoch ekonomických rozhodnutí a ich dopade na spoločnosť.

Cieľom literatúry z oblasti ekonómie je poskytnúť čitateľom súbor poznatkov, ktoré im umožnia lepšie porozumieť komplexnej povahe ekonomických systémov a pomôcť pri tvorbe informovaných rozhodnutí týkajúcich sa hospodárstva, obchodu a financií.