! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Knihy - Marketing, reklama, žurnalistika strana 1 z 32

Jak na marketingovou komunikaci


Děláte marketing a ještě jste nečetli tuhle knížku? Tak ji rychle otevřete! Téměř dvacítka ostřílených praktiků v čele s vedoucím katedry marketingu VŠE na ní pracovala bezmála jeden rok. Formou příběhů se dozvíte, jak správně používat všechny nástroje marketingové komunikace, od reklamy přes e-mailing, podporu prodeje, sponzoring, eventy, PR, sociální média až po osobní prodej a veletrhy. A k tomu jsme přidali ještě kapitolu o spolupráci mezi klientem a agenturou. Jak může kavárník Karel využít sociální média? Jak Pavlíně, která má e-shop s oblečením, poslouží e-mailing? A jak pomůže reklama Filipovi, který organizuje koncerty kapel a zpěváků? Přejeme vám příjemné čtení!
Na sklade 2Ks
15,80 € 16,63 €

Psychologie reklamy, 5. rozšířené a aktualizované vydání


• Jakou reklamu váš zákazník preferuje? • Co se mu líbí a co naopak odmítá? • Jak na něho působí konkrétní obraz či zvuk? • Jak vytvořit účinnou reklamu a jak její účinnost zjistit? Na tyto a další otázky vám odpoví již 5. vydání úspěšné publikace, jejíž hlavní autorka je uznávanou autoritou v oblasti psychologie reklamy. Kniha je určena manažerům, specialistům a studentům marketingu a reklamy a nemá díky své komplexnosti a reflektování českých podmínek na trhu konkurenci. Publikace přináší aktuální informace o reklamě, jejím působení a efektivnosti. Věnuje se například moderním směrům marketingové komunikace týkajícím se nových poznatků o účinnosti reklamy na internetu a sociálních sítích, neuromarketingu, významu emocí i sociokulturním faktorům tvorby reklamy. Čtenáři získají také nejnovější údaje o reklamě v denících, časopisech, rozhlase a televizi. Aktualizované vydání je doplněno o nové příklady a výsledky dlouhodobého reprezentativního výzkumu postojů české veřejnosti k reklamě.
Na sklade 2Ks
21,74 € 22,88 €

Personálny marketing a employer branding


Personálny manažment je disciplína, ktorá vychádza z klasického manažmentu, avšak špecifický dôraz kladie na personálne činnosti, vedenie a riadenie ľudských zdrojov, na personálne plánovanie a mnohé ďalšie. Personálna práca sa vyvíja zhruba od konca 19., resp. začiatku 20. storočia postupne v rozličných vývojových etapách, ktoré sme popísali v predloženej vedeckej monografii ako personálnu administratívu, personálne riadenie a riadenie ľudských zdrojov. Za prínos tejto monografie považujeme pomerne detailný popis vývoja personálneho manažmentu, ktorý sme sa snažili prepojiť aj s vývojom v oblasti sociálnej práce, sociálnej politiky a mimovládneho sektoru. Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov pomáha organizácii nielen získavať zamestnancov, akých organizácia potrebuje, ale prostredníctvom nich je možné ich v organizácii udržať, pracovať s nimi, motivovať ich, zameriavať sa na to, čo je pre zamestnancov dôležité, aké sú ich schopnosti, zručnosti, ako sa dá zvyšovať ich kvalifikácia. Personálny manažment tiež sleduje pracovné podmienky zamestnancov, atmosféru na pracovisku, dokáže efektívne rozvíjať organizačnú kultúru, a tým prispieva k spokojnosti zamestnancov
U dodávateľa
20,42 € 21,49 €

Spotřební imaginace státního socialismu


Reklama v Československu 1948-1989 Socialistická reklama je často nahlížena jako nesmysl, protimluv, nebo přinejmenším paradox. V poválečném Československu, podobně jako v dalších zemích východní Evropy, se nicméně jednalo o etablovaný obor zaměstnávající desetitisíce kreativních pracovníků různých dílčích zaměření, jehož činnost byla minimálně od šedesátých let podložena výzkumy trhu, publika i účinnosti propagačních prostředků. Kolektivní monografie Spotřební imaginace státního socialismu přistupuje k poválečné reklamě jako k formě komunikace, v níž se specificky protínají zájmy státní hospodářské politiky v oblasti průmyslu a obchodu, spotřební kultura, umělecký svět a proměňující se podmínky mediálního provozu. Výpravná publikace představuje jak klíčové instituce, osobnosti a kanály reklamy, tak vhled do jazyka a obrazů socialistické spotřební kultury. – Vychází ve spolupráci s Národním muzeem za podpory Ministerstva kultury ČR.
U dodávateľa
73,10 € 76,95 €

7 pilířů efektivního marketingu


Chystáte se investovat do internetové reklamy? Nedělejte to bez této knihy! Existuje obrovský rozdíl mezi hezky vypadající marketingovou kampaní a kampaní, která skutečně vydělává firmě peníze. V této knize se dozvíte, jak efektivně využít internetový marketing k masivnímu růstu tržeb a zisku ve vašem podnikání. Nemusíte mít online byznys, abyste mohli využít sílu digitálního marketingu. Máte kamenný obchod, vlastní značku, provozovnu, agenturu, e-shop, expertní či makléřský byznys? Tak právě vám tento marketingový systém pomůže předvídatelně zvýšit prodeje. Ke knize získáte bonusové video lekce zdarma, stačí se registrovat do členské sekce na stránce: www.digiforce.cz/sedm
Na sklade 2Ks
15,57 € 16,39 €

Döntésgyár


"Naponta rengeteg kisebb-nagyobb döntést kell meghoznunk otthon, a munkahelyünkön, vásárlás, utazás vagy szórakozás közben. Sem időnk, sem energiánk nincs rá, hogy minden alkalommal alaposan és logikusan mérlegeljünk. A gyors és hatékony döntéshozatal érdekében ún. "mentális rövidítéseket" alkalmazunk. Bár ezen rövidutas gondolkodás gyorsabb döntéshozatalt tesz számunkra lehetővé, gyakran előfordul, hogy előnytelenül befolyásolja, eltorzítja döntéseinket. Richard Shotton a reklámkészítés szempontjából releváns 25 kognitív torzítást gyűjtött össze, amelyek működési mechnizmusát tudományos kísérletek, való életből vett reklámkampányok és saját személyes kutatási eredményeinek felhasználásával illusztrál és magyaráz. A Döntésgyár szórakoztató és tanulságos olvasmány, melynek segítségével jobban megérthetjük az emberi viselkedés és ítélethozatal mozgatórugóit, mi több, azt is eldönthetjük, hogy marketingesként vagy fogyasztóként olvassuk sorait. Egyben biztosak lehetünk: ezzel a könyvvel mi magunk is tudatosabb és felelősségteljesebb döntéseket hozhatunk az üzleti és a magánéletben egyaránt. "
U dodávateľa
18,71 € 19,69 €

Od nápadu k úspěchu


Jestliže máte nápad tak dobrý, že by dokázal změnit něčí život, trh, nebo dokonce celý svět, ale ostatní si ho pořád ještě nějak nevšimli, pak je tato kniha přesně pro vás! Je to kniha pro lidi, kteří chtějí, stejně jako vy, aby jejich myšlenka ovlivnila svět. Je to kniha pro ty, kterým stejně jako vám nechybí motivace a ochota pracovat, ale nedaří se jim vyjádřit, jak neodolatelný jejich nápad je... Jak na to, aby se z vašeho nápadu stal neodolatelný nápad, se dozvíte v této knize!
Na sklade 1Ks
14,21 € 14,96 €

Marketingový výzkum, 2. vydanie


Nové vydání knihy se uceleně zabývá aktuálními metodami a technikami současného marketingového výzkumu. Svou praktičností a aktuálností poznatků nemá publikace na trhu konkurenci. Uznávaní čeští experti knihu připravili jako odborného průvodce pro všechny, kteří marketingový výzkum využívají – pracovníky marketingu ve firmách a jiných organizacích, realizátory výzkumných projektů a vysokoškolské studenty marketingu. Autoři v knize reflektují moderní technologie a postupy. Jednotlivá témata pojímají prakticky a s ohledem na české podmínky i mezinárodní trh. Seznámíte se s úlohou marketingového výzkumu, se zásadami správných formulací při zadávání výzkumných projektů, poznáte jednotlivé metody a techniky kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Zvláštní pozornost je zaměřena na statistické vyhodnocení výsledků a popsány jsou také interaktivní zobrazovací a prezentační nástroje pro marketéry a obchodníky. Autoři představují moderní metody výzkumu jako neuromarketing, oční kamera, kódování emocí či etnografie. Měření médií je věnována samostatná kapitola. Kniha přináší řadu praktických aplikací z oblasti produktových a cenových testů, výzkumu životního stylu i testů reklamních kampaní. Na závěr jsou zmíněna etická pravidla a rady, jak správně postupovat při výběru výzkumné agentury.
Na sklade 1Ks
19,36 € 20,38 €

Forgalomterelési mesterfogások


A Forgalomterelési mesterfogások azzal a céllal íródott, hogy segítsen a termékeid és szolgáltatásaid hírét kelteni a világban. Mélyen hiszek abban, hogy kizárólag a vállalkozók képesek megváltoztatni a világot. Ez nem fog megtörténni a politikában, de szerintem az iskolákban sem. Azok miatt a hozzád hasonló vállalkozók miatt fog bekövetkezni, akik készek kockára tenni bármit az álmaik megvalósításáért. Minden első évében elbukott vállalkozó esetében igazi tragédia, hogy amiért mindent kockára tett, sohasem láthat napvilágot.
U dodávateľa
18,47 € 19,44 €

Online marketing: Od webových stránek k sociálním sítím


Získejte souhrnné informace k problematice moderní online marketingové komunikace. Ta je v současnosti stěžejním nástrojem komunikace většiny firem. Kniha představí nejen tyto hlavní a nejdůležitější instrumenty, tedy webové stránky a problematiku SEO, ale provede vás kompletní strategií v online světě, online komunikačním mixem včetně všech typů reklamního formátu PPC, nejpoužívanějšími srovnávači, tvorbou e-shopů a analytickým nástrojem Google analytics verze 3 a 4. Velká pozornost je věnována sociálním sítím, které patří po řadu let neodmyslitelně k modernímu marketingu. V knize naleznete detailní postup tvorby komunikace na Facebooku a Instagramu. Seznámíte se také s formami marketingové komunikace na YouTube. Pozornost si získala i nová sociální síť TikTok, která má velkou popularitu u mladé generace.
Na sklade 3Ks
18,56 € 19,54 €

Alkímia


Miért működik az IKEA-hatás a gyógyszeriparban? Mit tanulhatunk a méhektől a fenntartható üzleti kapcsolatokról? Miként népszerűsíthetjük a márkaépítés módszereivel az adófizetést? Kiszámíthatatlan világunkban az üzleti sikereket pusztán adatok, logika vagy a közgazdaságtan elméletei alapján lehetetlen megjósolni. A legmakacsabb problémák gyakran éppen akkor oldódnak meg, amikor az irracionalitást hívjuk segítségül – hiszen döntéseinket számtalan, nem logikus tényező befolyásolja. Rory Sutherland, az Ogilvy legendás reklámszakembere jól ismeri a fogyasztói társadalom működését. Felforgató és olykor meghökkentő könyvében a legújabb tudományos kutatások, szórakoztató történetek és harmincévnyi, világmárkák építésében szerzett tapasztalata alapján fedi fel viselkedésünk és a sikeres kommunikáció titkait. Megtanuljuk tőle, hogy látszólag ostoba kérdéseket, rendhagyó módszereket és eszement lehetőségeket is számításba kell vennünk. Elvégre ha aranyat akarunk csinálni, az ellenállhatatlan ötletek megalkotásának sötét és lenyűgöző tudományához, az alkímiához kell folyamodnunk.
U dodávateľa
18,08 € 19,03 €

dostupné aj ako:

Buď svou značkou


Autoři knihy Buď svou značkou nastartují Vaši osobni značku z nuly na sto. Vysvětlí Vam, proč je budování osobní značky důležité a kde a jak máte svůj brand budovat.
Na sklade 2Ks
15,67 € 16,49 €

Manažer koučem


Manažer koučem je učebnicí základů koučování pro manažery a vedoucí pracovníky tedy pro ty, kdo netouží koučovat na profesionální úrovni, ale chtějí se naučit používat koučovací techniky, nástroje a dovednosti, jež by jim pomohly při každodenním vedení lidí. V knize se dozvíte, proč je pro manažery užitečné umět koučovat, a také si ověříte, jestli máte pro koučování předpoklady. Dozvíte se, jak vést koučovací rozhovor, jak klást koučovací otázky, jak aktivně naslouchat. Naučíte se, jak za pomoci koučování nastavovat cíle, vytvářet akční plány, poskytovat zpětnou vazbu, vést hodnoticí a motivační rozhovory, řešit problémy či vést týmová setkání. Text je doplněný mnoha ukázkami z koučovacích rozhovorů a praktickými tipy pro využití daných technik. Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC, je profesionální certifikovaný kouč a lektor manažerských a koučovacích dovedností. V knize vychází ze své více než patnáctileté praxe profesionálního kouče, z vedení stovek kurzů a výcviků koučovacích dovedností, ze svých zkušeností při koučování mnoha vedoucích pracovníků v řadě různých firem a organizací i ze svého vlastního působení na manažerských pozicích. Je autorkou knihy Sám sobě koučem (2010).
Na sklade 1Ks
18,24 € 19,20 €

Průvodce síťového marketingu


Již řadu let existuje ověřená cesta ke stabilnímu podnikání, bez stresu a bez zbytečného rizika. Naučte se, jak ho vybudovat moderním způsobem, aby se stalo i vašim koníčkem. Kniha je plná praktických rad, které ocení jak začátečníci, tak i ti, kteří již podnikají. Dozvíte se jak si vybrat správnou společnost, jak se od kontaktů na papíře dostat k prvním klientům a spolupracovníkům. Závěr je věnovaný tomu, jak najít ty nejtalentovanější z nich, s kterými lze vybudovat obrovské organizace. Průvodce ocení každý, kdo to se síťovým obchodem myslí vážně a chce stavět na jasném systému.
Na sklade 3Ks
17,20 € 18,10 €

Strategie B2B digitálního marketingu


Podle posledních průzkumů je svět B2B marketingu stále složitější a přístup kupujících stále důmyslnější. Marketéři musejí spolupracovat i s odděleními mimo oblast marketingu, aby usnadnili realizaci marketingových strategií a zvýšili jejich dopad. Tato kniha vám pomůže pochopit, jak nejpokročilejší a nejkomplexnější koncepty moderního B2B marketingu fungují a jak je uvést do praxe. Příručka je výrazně prakticky zaměřená. Pomůže čtenáři pochopit i ty nejpokročilejší a nejsložitější koncepty B2B marketingu. Popisuje, jak integrovat nejnovější digitální metody do kritických procesů, jako jsou „lead generation“, udržení zákazníka či personalizace zákaznické zkušenosti. Kniha je nabitá případovými studiemi světových značek jako John Deere, Vodafone či Intuit, a je tak neocenitelným zdrojem informací pro všechny profesionály v oblasti B2B marketingu. Autor Simon Hall je inovátor v oboru marketingu s více než 25 lety praxe v oblasti marketingových technologií a služeb
Na sklade 2Ks
24,61 € 25,90 €

Strategie digitálního marketingu


Dokážete krátce shrnout, čeho chcete v blízké budoucnosti dosáhnout? Pokud ne, nemáte strategii. Pokud to formulovat dokážete, ale nevíte, jak se pohnout z místa, pak ji také nemáte. Pokud máte vizi i jasnou představu, jak jí docílit, pak strategii máte. Abyste ale dosáhli žádoucích výsledků, musí být vaše strategie založena na výzkumu a podporována vedením společnosti. Tato kniha vás provede klíčovými kroky k vybudování a realizaci účinné strategie. Strategie digitálního marketingu poskytuje srozumitelný, strukturovaný návod, který vás krok za krokem provede plánováním, realizací i měřením jednotlivých kanálů, platforem a technik. Nabízí také analýzu nezbytných praktik jako využití sociálních médií, optimalizace pro vyhledávače, placené vyhledávání, obsahový marketing a uživatelská zkušenost. Kniha mimo jiné obsahuje: případové studie a analýzy Airbnb, Deliveroo, Amazon, Coca-Cola a mnoha dalších, které vám pomohou porovnat vaši strategii s těmi nejlepšími nejaktuálnější novinky z oblasti automatizace marketingu, zasílání zpráv a e-mailů, on-line i off-line integrace a vlivu technologií včetně umělé inteligence rady a tipy týkající se ochrany dat a soukromí.
Na sklade 1Ks
24,61 € 25,90 €

Strategie sociálních médií


Sociální média jsou dnes nedílnou součástí života, a proto by měla mít své místo v každé obchodní strategii. K dosažení obchodního úspěchu většinou stačí zaměřit se na tři klíčové oblasti: publikum, přítomnost vaší značky a kampaně. Pokud se s nimi vaše firemní strategie dobře vypořádá, budete s velkou pravděpodobností v marketingu v sociálních médiích úspěšní i vy. Mnoho firem stále ještě nedokáže určit, do jakých sociálních médií a kanálů investovat a jak je integrovat do svých marketingových aktivit. Tato kniha poskytuje praktický návod na funkční digitální marketingovou kampaň. Popisuje proces jejího plánování, přípravy, realizace i měření jejího přínosu. Důraz je kladen především na tyto oblasti: - identifikace a zacílení na příslušný segment publika, - oboustranné zapojení komunity, - řízení pověsti firmy, - přítomnost na těch správných kanálech, - využití influencerů k podnícení aktivity. Sociální média mohou mít dramatický dopad na váš celkový obchodní úspěch. Čím více sociální média začleníte do své obchodní strategie, tím blíže budete svým zákazníkům a tím lépe se dokážete vcítit do jejich chování, potřeb, přání a radostí. To vám poskytne konkurenční výhodu. Při jejich tvorbě strategií vám bude naše publikace spolehlivým pomocníkem a průvodcem.
Na sklade 1Ks
24,61 € 25,90 €

Marketing školy


Nová učebnice Marketing školy klasicky vychází ze základní aplikace marketingu pro oblast služeb a specificky vzdělávacích služeb. Základní zaměření je na efektivní komunikaci škol s veřejností. Mezi výrazné novinky patří prezentace školy jako značky, návod na realizaci komunikační kampaně se zaměřením na cílové skupiny škol. Dále je to orientace na využití technologií v marketingu, tj. zde tím zejména myslíme www stránky škol a komunikaci prostřednictvím sociálních médií. Přidány jsou i náměty pro realizaci průzkumu potřeb a přání veřejnosti ve vztahu ke škole a pro případný vznik marketingového týmu školy. Mezi klasická témata patří strategické plánování, utváření kultury a image školy. Učebnice má didaktickou úpravu a odkazuje na náměty z praxe našich škol i ze zahraničí.
U dodávateľa
6,17 € 6,49 €

Moderní retail marketing


Retail je jednou z nejvýznamnějších oblastí fungování trhu v ČR. Nejde jen o klasický obchodní model, ale o významný marketingový článek – retaileři budují nové komplexní marketingové strategie a marketingovou komunikaci. To ovlivňuje nejen trh jako celek, ale také obchod a marketing obchodních společností působících na trhu. Tato kniha přináší detailní analýzu prostředí retail marketingu, všech klíčových faktorů a jejich strukturální zpracování do komplexního materiálu. Studie má nejen teoretický, ale i praktický dosah a přináší základní stavební prvky pro zpracování retail marketingových a komunikačních strategií a taktik jednotlivými články retailového trhu. Kniha je ideální jako učebnice pro studenty marketingových oborů, své uplatnění však najde také u široké odborné veřejnosti.
Na sklade 2Ks
6,21 € 13,71 €

Literatúra zameraná na marketing, reklamu a žurnalistiku je neoceniteľným zdrojom poznatkov pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o efektívne a stratégie zamerané na dosahovanie obchodných cieľov, propagáciu produktov a služieb a komunikáciu so zákazníkmi.

Knihy o marketingu, reklame a žurnalistike pokrývajú témy ako marketingový výskum, stratégie marketingovej komunikácie, brand manažment, digitálny marketing, sociálne médiá, kreatívne procesy, public relations a novinárske zručnosti.

Literatúra o marketingu, reklame a žurnalistike ponúka teoretické rámce, analytické nástroje a príklady osvedčených postupov, ktoré pomáhajú firmám a profesionálom zlepšovať ich marketingové kampane, vybudovať silnú značku a úspešne komunikovať s cieľovou skupinou. 

Publikácie v tejto kategórii sú prístupné pre rôzne úrovne čitateľov - od začiatočníkov, ktorí sa zoznamujú s princípmi marketingu a reklamy, po pokročilých profesionálov, ktorí sa zaujímajú o pokročilé stratégie a nové trendy v oblasti digitálneho marketingu a žurnalistiky.

Cieľom literatúry o marketingu, reklame a žurnalistike je poskytnúť čitateľom ucelený prehľad o princípoch, postupoch a inováciách v týchto oblastiach, a tiež poskytnúť praktické rady a príklady, ktoré môžu byť aplikované v reálnom svete.