Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Knihy - Archeológia, genealógia a heraldika s. 1 z 20

Neandertálci – Naši příbuzní


Čím více se o neandertálcích dozvídáme, tím více vyvstává otázek a záhad. Archeologická naleziště Abric Romaní ve Španělsku, Denisova jeskyně na Sibiři nebo skalní přístřešek Le Moustier v srdci francouzského Périgordu nám přibližují jedinečné objevy jednadvacátého století a nabízejí základní stavební kameny příběhu tajemných souputníků moderního člověka. Neandertálci nejsou slepou vývojovou uličkou a jevem z dávné minulosti, jak se dříve předpokládalo, nýbrž jejich osud je mnohdy nečekaným způsobem vetkán i do osudu současného lidstva.
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

The Dawn of Everything


For generations, our remote ancestors have been cast as primitive and childlike - either free and equal, or thuggish and warlike. Civilization, we are told, could be achieved only by sacrificing those original freedoms or, alternatively, by taming our baser instincts. David Graeber and David Wengrow show how such theories first emerged in the eighteenth century as a reaction to indigenous critiques of European society, and why they are wrong. In doing so, they overturn our view of human history, including the origins of farming, property, cities, democracy, slavery and civilization itself. Drawing on path-breaking research in archaeology and anthropology, the authors show how history becomes a far more interesting place once we begin to see what's really there. If humans did not spend 95 per cent of their evolutionary past in tiny bands of hunter-gatherers, what were they doing all that time? If agriculture, and cities, did not mean a plunge into hierarchy and domination, then what kinds of social and economic organization did they lead to? The answers are often unexpected, and suggest that the course of history may be less set in stone, and more full of playful possibilities than we tend to assume. The Dawn of Everything fundamentally transforms our understanding of the human past and offers a path toward imagining new forms of freedom, new ways of organizing society. This is a monumental book of formidable intellectual range, animated by curiosity, moral vision and faith in the power of direct action.
U dodávateľa
15,68 € 16,50 €

Jantarová stezka


Jantarová stezka je systém starých cest, který původně spojoval keltské a etruské oblasti severní Itálie, ale později vedl přes Aquileiu směrem ke Carnuntu nedaleko Bratislavy či kratší podhorskou cestou do Vídně a odtud přes jižní Moravu k Brnu, kolem Býčí skály v Moravském krasu dál na Drahanskou vrchovinu a přes Jeseníky do Polska. Cesty končily u rozsáhlých dílen na jantar v dolním Povislí nedaleko Gdaňsku. Několik desítek tisíc detailních lidarových snímků Moravy poprvé umožnilo rekonstruovat průběh cesty podle terénních reliktů a archeologických objektů převážně ze starší a mladší doby železné. Kromě obecných kapitol o civilizačním významu starých tras se kniha zejména zabývá vedením Jantarové stezky v moravské krajině.
U dodávateľa
37,06 € 39,01 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Családom naplója


A Családom naplója kitöltésre váró valódi napló, amely lehetőséget teremt arra, hogy leendő tulajdonosa összerendezze, leírja, fényképekkel illusztrálja családja történetét, és ebben a szép kivitelezésű könyvben megőrizze és továbbörökítse utódai számára. A napló a családi adatok és események leírását kérdésekkel, családfarajzzal, illetve a család fontosabb eseményeit rögzítő kalendáriummal teszi könnyebbé.
U dodávateľa
7,63 € 8,03 €

Zmizelé horizonty


Kniha mapuje dějiny české egyptologie zejména prostřednictvím fotografií, které v průběhu svého působení v Egyptě pořídili fotografové Československého, respektive Českého egyptologického ústavu FF UK. Publikace je strukturovaná do tří oddílů, které přibližují každé desetiletí z prvních 30 let existence ústavu. Fotografie zachycují český výzkum, život na venkově, Káhiru, cesty za památkami nebo cesty z Prahy do Egypta a zpět. Bohatý obrazový obsah je navíc doplněn textem, který vypráví příběh české egyptologie nejen z pohledu výzkumu a slavných objevů, ale také z hlediska běžného provozu a peripetií, které obor a jeho představitele v průběhu let potkaly.
U dodávateľa
39,74 € 41,83 €

Síla rodu - její přijetí


Málokto si uvedomuje, že nešťastie, choroby, nehody a konflikty sa často opakujú po celé generácie, a práve v tom často spočíva problém. Najúčinnejšie môžeme pomôcť sebe aj svojej rodine či blízkym, ak nazrieme do histórie nášho rodu. Korene našich problémov obvykle siahajú do životov našich rodičov a prarodičov. Autorka – odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami vám pomôže dosiahnuť šťastie tým, že odhalí váš rodový program a nanovo ho usporiada. Veľa priestoru sa tu venuje rozboru vzťahov muža a ženy, od hľadanie cez manželstvo až po rodičovstvo.
Na sklade 2Ks
12,34 € 12,99 €

Môj rodokmeň


V každej rodine existujú príbehy, ktorých objavenie a zachovanie má pre príbuzných nevyčísliteľnú hodnotu. Tým, čo ich chcú zaznamenať a zanechať tak odkaz budúcim generáciám, je určená táto publikácia. Záujemcov o geneaologický výskum oboznámi s jeho základmi a krok za krokom prevedie tvorbou rodokmeňa. Kniha obsahuje aj užitočné rady a tipy, ako viesť pátranie po predkoch. Okrem toho je v nej priestor na zapísanie významných tradícií a udalostí zo života rodiny, ako aj miesto na doplnenie fotografií, takže všetky získané informácie budú prehľadne zhromaždené na jednom mieste.
Na sklade > 5Ks
15,23 € 16,95 €

Příběhy biblických mincí


Výraz biblické mince působí na první pohled jako označení jasně definovaného souboru nominálů z časově přesně omezeného úseku a platící na jednom území. Zájemce však při bližším studiu zjistí, že se jedná o roztříštěné a navzájem nesouvisející skupiny ražeb různých mincovních systémů, platících na územích, která přecházela z jedněch rukou do druhých, a které mnohdy jen nepřímo či po složitém přepočtu navazovaly na předchozí nominálové řady. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o podobnou změť ražeb, jaká byla emitována v českých zemích od počátku ražby mincí (od 10. století) až do současnosti s přihlédnutím na geopolitické změny, kterými náš stát procházel. Příběhy biblických mincí přinášejí svému čtenáři přehled ražeb, o kterých jsou v Bibli zmínky, společně s komentářem souvisejících starozákonních a novozákonních událostí. Pro zájemce o mince a jejich sběratele je připojen přehledný katalog.
U dodávateľa
31,21 € 32,85 €

Sigilla arma monetae


Sigilla, arma, monetae: tři latinská slova, která svou zvukomalebnou úderností a zároveň lapidárností připomínají devízu šlechtického erbu, stejně jako precizně vyjadřují tři pilíře vědeckého díla moravského historika, a především sfragistika, heraldika a numismatika, s jehož badatelskou tvorbou se odborná i laická veřejnost setkává již po několik desítek let. Řeč je o profesoru Tomáši Krejčíkovi, který v letošním roce oslavil významné životní jubileum. Této příležitosti se rozhodli jeho přátelé, kolegové a žáci využít k sestavení sborníku studií, kterým chtějí vzdát hold jubilantovi samotnému a současně i jeho dílu. Mezi autory jsou oslavencovi vrstevníci a dlouhodobí spolupracovníci z prostředí univerzit, muzeí a archivů, stejně jako jeho žáci a žáci jeho žáků. Celkem dvaadvacet příspěvků je rozděleno do pěti tematických bloků, které se zabývají sfragistikou, středověkou heraldikou, novověkou heraldikou, vexilologií a symbolikou, numismatikou a nakonec také šlechtickou genealogií, nobilitacemi a sociálním vzestupem.
U dodávateľa
26,34 € 27,73 €

Srdce Českého krasu


Obec Srbsko nepochybně patří spolu s Karlštejnem, Svatým Janem pod Skalou, Tetínem a Koněpruskými jeskyněmi k nejnavštěvovanějším místům Českého krasu. Návštěvníci sem ale nepřijíždějí za památkami, nýbrž za vycházkami po okolí, za poznáváním přírody nejcennějších částí této chráněné krajinné oblasti nebo za sportem či dobrodružstvím. Kniha podrobně shrnuje všechny aspekty obce, není ale obvyklou obecní monografií. Mnohem větší prostor než samotnému Srbsku je věnován jeho okolí a přehledu geologického vývoje, procesům vzniku krasu a jeskyní, archeologii, rozvoji těžby a zpracování vápence i současné mimořádně bohaté a cenné živé přírodě oblasti. Podrobné údaje řady témat v ní prezentují naši přední odborníci způsobem, který je srozumitelný všem čtenářům. Kniha je určena těm, kdo chtějí pochopit širší souvislosti a podrobně poznat srdce Českého krasu, kraj neobyčejné přírody a historie. 350 barevných fotografií
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

Slovenskí archeológovia v Sýrii


Celofarebná kniha pútavým spôsobom opisuje pôsobenie slovenských bádateľov v severovýchodnej Sýrii, počas nemecko-sýrsko-slovenského archeologického projektu Tell Fecheriye (2006 - 2011). Prostredníctvom archeologického bádania sa dostanete do pradávnych čias doby bronzovej (v 2. tisícročí pred n. l.) v severozápadnej Mezopotámii, kde dominovala ríša Mitanni, na ktorú nadviazala mocná a bojovná Asýrska ríša. Medzinárodný tím vedcov sa pokúša o svetový objav. Chce dokázať, že práve v Tell Fecheriye sa nachádzala jedna z mála neobjavených veľkých metropol starovekých štátov Vaššukanni - hlavné mesto ríše Mitanni. Táto slávna dŕžava, bola v 16. - 14./13 storočí pred Kristom spolu s Egyptom a Chetitskou ríšou dominantnou mocnosťou starovekého Blízkeho východu a Stredomoria. Okrem toho sa dozviete o objavovaní pozostatkov prvých poľnohospodárov (8. - 7. tisícročie pred Kristom). Na lokalite taktiež žili starovekí biblickí Aramejci, tiež z Biblie známi veľmocenskí Asýrčania, Peržania, Parti, Rimania, Byzantínci, stredovekí Arabi a iní. Išlo o prvé, a zároveň rozsiahle, oficiálne pôsobenie slovenských bádateľov na archeologickom projekte v Mezopotámii.
U dodávateľa
18,05 € 19,00 €

A Szumer ősnép nemzetisége


Mahler Ede (Eduard Mahler) (Cífer, 1857. szeptember 28. – Istvántelek, 1945. június 29.) magyar-osztrák orientalista, csillagász, természettudós, történész, régész, egyiptológus, az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszékének alapítója, az MTA levelező tagja. A XIX. század vége és a XX. század eleje volt talán a legaktívabb a magyar ősrokonság kutatásának késkörében. Rengeteg tanulmány született ez idő tájt, sokuk tudományos alapon megírt dolgozat volt. Ezek közé tartozik Mahler Ede munkája is. Nem csak nyelvészeti szempontból, de a történettudomány irányából is megállja a helyét.
U dodávateľa
5,82 € 6,13 €

Magyar ország gyökeres régi nemzetségeiről


Horvát István 1825-ben jelentette meg a Rajzolatok a magyar nemzet legrégiebb történeteiből című fenti művét, mely a magyar őstörténet kutatás egyik érdekes írása. "Pözsög a Szent Írás mindenféle régi magyar nevektől és régi magyar írásmódtól. Ti éjjel nappal Szent Írást olvasó rokonim! Hogyan nem vevétek ezeket észre a sok század alatt!..." ? írja művében a szerző. Ismerte Kazinczy Ferencet, Virág Benedeket, Vitkovics Mihályt és Szemere Pált, akikkel nyelvészeti és történeti vitákat folytatott. A kor jelentős tudósaival is kapcsolatban állt. Ma már tudománytalannak ítélik, de a maga korában lelkesítő, a magyar tudatot büszkévé tevő tudósnak számított.
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

A magyar nemes családok címerei


Kempelen Béla a magyar nemes családok kutatója, kiváló heraldikus és genealogus. Jelen könyvének csak az első kötetéig jutott el, de ez is egy fontos állomása az életművének. Mint kutató egy nagyobb léptékű mű elkészítésén fáradozott, ez pedig a Magyar nemes családok I-XI. kötete volt, ami közel húsz évig készült és 40.000 család adatait dolgozta fel benne.
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

Magyar nemes családok X.


A "Magyar nemes családok" című 11 kötetes gyűjtemény ma könyv formában már szinte fellelhetetlen. A hatalmas családtörténeti gyűjtemény több mint 40.000 családot és 120.000 nevet sorakoztat fel. A szerző véleménye szerint: "Egy ilyen gyűjteményes munka sohasem lehet teljes és minden adatában feltétlenül hiteles. Szerzője rá van kényszerítve az előzőleg már megjelent hasonló tárgyú munkákra, amelyek szintén korábbi munkákra támaszkodnak." De ezidáig a legteljesebb gyűjteménye a nemes családoknak, így kiváló kutatási lehetőséget nyújtva mindazok számára, akik családtörténeti-genealógiai kutatásra szánják magukat. Jelen kiadás reprintje az eredeti gyűjteménynek.
U dodávateľa
24,48 € 25,77 €

Magyar nemes családok VIII.


A "Magyar nemes családok" című 11 kötetes gyűjtemény ma könyv formában már szinte fellelhetetlen. A hatalmas családtörténeti gyűjtemény több mint 40.000 családot és 120.000 nevet sorakoztat fel. A szerző véleménye szerint: "Egy ilyen gyűjteményes munka sohasem lehet teljes és minden adatában feltétlenül hiteles. Szerzője rá van kényszerítve az előzőleg már megjelent hasonló tárgyú munkákra, amelyek szintén korábbi munkákra támaszkodnak." De ezidáig a legteljesebb gyűjteménye a nemes családoknak, így kiváló kutatási lehetőséget nyújtva mindazok számára, akik családtörténeti-genealógiai kutatásra szánják magukat. Jelen kiadás reprintje az eredeti gyűjteménynek.
Na sklade 1Ks
24,48 € 25,77 €

Magyar nemes családok IX.


A "Magyar nemes családok" című 11 kötetes gyűjtemény ma könyv formában már szinte fellelhetetlen. A hatalmas családtörténeti gyűjtemény több mint 40.000 családot és 120.000 nevet sorakoztat fel. A szerző véleménye szerint: "Egy ilyen gyűjteményes munka sohasem lehet teljes és minden adatában feltétlenül hiteles. Szerzője rá van kényszerítve az előzőleg már megjelent hasonló tárgyú munkákra, amelyek szintén korábbi munkákra támaszkodnak." De ezidáig a legteljesebb gyűjteménye a nemes családoknak, így kiváló kutatási lehetőséget nyújtva mindazok számára, akik családtörténeti-genealógiai kutatásra szánják magukat. Jelen kiadás reprintje az eredeti gyűjteménynek.
U dodávateľa
24,48 € 25,77 €

Magyar nemes családok XI.


A "Magyar nemes családok" című 11 kötetes gyűjtemény ma könyv formában már szinte fellelhetetlen. A hatalmas családtörténeti gyűjtemény több mint 40.000 családot és 120.000 nevet sorakoztat fel. A szerző véleménye szerint: "Egy ilyen gyűjteményes munka sohasem lehet teljes és minden adatában feltétlenül hiteles. Szerzője rá van kényszerítve az előzőleg már megjelent hasonló tárgyú munkákra, amelyek szintén korábbi munkákra támaszkodnak." De ezidáig a legteljesebb gyűjteménye a nemes családoknak, így kiváló kutatási lehetőséget nyújtva mindazok számára, akik családtörténeti-genealógiai kutatásra szánják magukat. Jelen kiadás reprintje az eredeti gyűjteménynek.
U dodávateľa
26,05 € 27,42 €

A tépei kincs /The Tépe Treasure


Éppen 110 év telt el azóta, hogy mesés kincsre bukkantak egy eldugott bihari falu határában, a tépei Görbekertben, melyet "aranyos dombként" őrzött meg a családi emlékezet. A szerencsés találók az ölükbe hullott arany-és ezüstholmikon igazságosan megosztoztak, s bizonyára mindez a jótékony feledés homályába merült volna, ha éppen nem közeleg karácsony szent ünnepe... - ezzel kezdődik a magyarországi régészeti nyomozások egyik izgalmas fejezete az 1911 decemberében talált kincs történetéről. Az elmúlt évszázad régészeti és művészettörténeti kutatásai során bebizonyosodott, hogy kb. 1350-1500 éves leletekről van szó; a Kárpát-medencét uralma alatt tartó avar kagán kincstárából származó tárgyakról, melyek fordulatos sorsának állomásait ekképpen lehet rekonstruálni: bizánci-avar ajándékcsere, tezaurálás, fejedelmi temetkezés, sírrablás, s végül rejtekhely a mocsárban. Levéltári és meteorológiai források tanulmányozása, helyszíni szemlék, múzeumi kiállítások sora, három nemzedék egymásra épülő munkája kellett ahhoz, hogy a kincsből ránk maradt mindössze fél tucat lelet (aranyozott ezüst tálalótál, ezüstkorsó és -kehely, arany álcsatos díszöv verete, aranyszerelékes kard és kés leszaggatott részei) segítségével az Avar Kaganátus keleti határát jelentő Csörsz-árok partjáról eljuthassunk a Bizánci Birodalom fővárosáig, Konstantinápolyig.
U dodávateľa
10,70 € 11,26 €