Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Slovenské a české dejiny s. 1 z 146

Moravské šlépěje ve světě - Po stopách Moravských bratří


Moravští bratři jsou veřejnosti známější až v posledních letech, kdy se historici a autoři literatury faktu začali obsáhleji věnovat jednak dílčím událostem po Bílé hoře, tak i působením našich krajanů ve světě. Přitom má tato církev velmi bohatou historii, sahající až k Jednotě bratrské, Janu Amosu Komenskému a dalším významným osobnostem. Věnovali se především misijní činnosti, a to na všech kontinentech světa, nevyjímaje i tak nehostinné kouty, jako je třeba Grónsko. Přesto se informace o Moravských bratrech objevují většinou jen jako dílčí kapitoly připojené k jiným tématům. Kniha Taťany Březinové je tak jednou z mála publikací, která se jim věnuje opravdu podrobně, popisuje historii jejich vzniku, život významných osobností i misijní činnost ve světě. Jedná se tak o významný střípek do mozaiky české historie
Predpredaj
12,90 € 13,58 €

Milénium!


Devadesátková party skončila, vstupujeme do nového tisíciletí! V televizi běží první řada soutěže Česko hledá Superstar, kterou brzy následuje reality show VyVolení. Vypadl zrovna váš favorit? Není nic jednoduššího než si postěžovat kámošům prostřednictvím ICQ. Tak natáhněte zvonáče, popadněte empétrojku, pusťte si třeba Eminema a ponořte se do událostí, které ve velké míře předznamenaly podobu současného světa.
Predpredaj
18,99 € 19,99 €

Sudety 1938


Kniha Sudety 1938 přibližuje krizové období pohledem důstojníků německé Wehrmacht. Jejich postřehy sepsané bezprostředně po návratu z nasazení v Sudetech představují svědectví nejen o mírovém obsazení odstoupených oblastí, ale i o utajovaných přípravách na přepadení Československa. Kromě bohatého a dosud nepublikovaného obrazového doprovodu je kniha doplněna dalšími zajímavostmi, jako jsou ukázky tajných předpisů a pomůcek, které připravil německý generální štáb pro potřeby války proti Československu.
Predpredaj
15,67 € 16,49 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Co vás v dějáku nenaučili


Pamatujete na školní dějepis? Vždycky končil druhou světovou. Jenže právě to, co nás v dějáku nenaučili, ovlivnilo naše životy nejvíc. Jak se komunisté dostali k moci, že propaganda byla i v seriálech, že politika do sportu bohužel vždycky patřila nebo že lidé utíkali ze země v nafukovacím balonu. Nečekejte hromadu dat, ale skutečné příběhy i náladu tehdejší doby. Obojí je důležité znát, protože národ, který nezná svou historii, je odsouzen k tomu ji opakovat.
Predpredaj
15,67 € 16,49 €

Marky, bony, digitálky


„Bony? Nechceš bony?“ Obraz veksláka neodmyslitelně patří k pozdnímu období socialistického Československa. Stal se námětem řady filmů i knih, málokteré z nich však odrážely celou realitu. Jaký byl vztah mezi veksláctvím a oficiální ekonomikou? Jak fungoval legendární Tuzex? A co se s veksláky stalo po sametové revoluci? Historik Adam Havlík vám v bohatě ilustrované publikaci ukáže skutečnou podobu vekslácké komunity v širokých souvislostech.
Predpredaj
17,57 € 18,49 €

Čítanie o čítaní na Slovensku v dlhom 19. storočí


Kniha sa zamýšľa populárno-vedeckou formou nad fenoménom čítania v dlhom 19. storočí. Analyzuje čitateľov, preferovanú i zakazovanú literatúru, spôsoby, miesta i funkcie čítania a nakoniec i dôvody, ktoré viedli ľudí, že siahali po knihe. V storočí nacionalizmu mala kniha významné národnopolitické poslanie a nebolo preto vôbec jedno, čo deti, mládež, ženy, ale i obyčajní ľudia čítali. Beletria a jej autori boli v službách vopred zadefinovaných ideovo-politických cieľov a často vstupovali do politických zápasov. Preto dobrodružná, detektívna a ľúbostná literatúra, ako aj ďalšie ľahšie žánre, boli zakazované a marginalizované, rovnako „protislovenské“ alebo mravy ohrozujúce a rôzne tzv. dekadentné zahraničné publikácie. České knihy tvorili prekladmi a bohatou vydavateľskou činnosťou cestu k viac i menej kvalitnej svetovej literatúre, diela ruských autorov mali zase slovenských čitateľov povzbudzovať a posilňovať v slovanskom povedomí. S vydávaním, písaním a čítaním kníh úzko súviseli i obrazové prílohy, ktoré sprístupňovali text, rozvíjali fantáziu a dokázali literatúru i „predávať“. Kniha otvára všetky tieto otázky v celej ich zložitosti a protirečivosti a pokúša sa hľadať na ne odpovede.
Predpredaj
14,16 € 14,90 €

Nezapomeňte


Společnost Post Bellum ve sbírce Paměť národa dokumentuje osudy, na které se zapomnělo či zapomenout mělo, a vypráví je dál. Kniha Nezapomeňte vycházející z této unikátní sbírky nabízí např. do dobového kontextu zasazený životní příběh rytíře českého disentu Luboše Dobrovského, státníka, vlastence a Evropana Karla Schwarzenberga, s kultovní Jazzovou sekcí neodmyslitelně spojeného Čestmíra Huňáta, ale i dalších, méně známých hrdinů.
Predpredaj
13,29 € 13,99 €

Dobrý den, soudružko učitelko


Co se během normalizace vyučovalo, jaké gastronomické kreace nabízely školní jídelny a která témata mezi žáky o přestávkách frčela? V této odlehčené publikaci najdete pořádnou várku informací o dobové módě, šikézních účesech, školních pomůckách i o všem, co se mezi školními zdmi dělo, když jste zrovna nemuseli chodit na chodbě s rukama za zády. Nedílnou součástí knihy je i bohatý obrazový doprovod, který často vydá za mnoho slov.
Predpredaj
15,67 € 16,49 €

Rohanové


Rohanové patřili k nejvýznamnějším francouzským šlechtickým rodům. Z jejich řad vzešli významní vojevůdci i podporovatelé umění, čtyři štrasburští biskupové a několik vychovatelek královských dětí. Po vypuknutí Velké francouzské revoluce opustili Francii a vstoupili do vojenských služeb Habsburků. Roku 1820 zakoupili zámek Sychrov, který se stal jejich hlavním sídlem. V severních Čechách vybudovali rozsáhlé panství, na kterém podporovali kulturní i průmyslový rozvoj. Kníže Kamil Rohan Sychrov přestavěl ve skvost novogotické architektury. Kniha Rohanové přibližuje jak dějiny rodu ve Francii, tak osudy jeho členů usazených v Čechách.
Predpredaj
17,81 € 18,75 €

Spolu i vedle sebe


Devátý díl série konferenčních sborníků z řady „Korunních zemí“ je zaměřen na zemské stavy a pokusy o kodifikaci jejich vztahu k panovníkovi, který vyvrcholil schválením prvního zemského zákoníku, kodexu šlechtického práva – Vladislavského zřízení zemského – v roce 1500. Právě k vladislavské době, kdy byla moc panovníka omezena a následně v českých zemích oslabena i jeho nepřítomností a kdy si zemské stavy budují pozici reprezentantů zájmů celé země, je vztažena většina studií obsažených v knize. Jednotlivé kapitoly se věnují jak právě zmíněnému Vladislavskému zřízení, tak roli Karlštejna jako místa uchování nejdůležitějších státoprávních písemností (detailní pohled je věnován Registru desíti truhlic). Další kapitoly se zabývají vývojem a stavem zemských privilegií v jednotlivých zemích Koruny – na Moravě, ve Slezsku, Dolní a Horní Lužici.
Predpredaj
17,81 € 18,75 €

Zámky Čech a Moravy


Návštěva zámku je něco jako pohádka. Snad každý někdy na chvíli podlehne okázalé nádheře, zamyslí se nad zašlou slávou a užije si klidnou procházku po kouzelném zámeckém parku nebo zahradě. Kniha zkušeného autora a pedagoga Jana Kvirence (která navazuje na úspěšný svazek věnovaný českým a moravským hradům) jim k tomu nabízí něco navíc: příběhy pozoruhodných rezidencí a jejich majitelů či návštěvníků, kteří se mnohdy nesmazatelně zapsali do dějin naší země, Evropy či celého světa, nebo pomáhali vytvořit něco jedinečného, co nemá jinde obdoby. Jako obvykle nechybí rozsáhlé citace různých pramenů, širší historický kontext, množství historických i současných fotografií a především spousta zajímavých a někdy možná nečekaných informací, které potěší a obohatí každého milovníka historie. Na kterém zámku zahynula při výbuchu prostopášná šlechtična? Ve které šlechtické rodině působil jako vychovatel Karel Čapek? Kde najdeme zámek, který se v 19. století změnil v nemocnici? Kterého zámeckého pána portrétoval Karel Škréta? Kdo byli Černá paní, bič Evropy nebo Perla Moravy? Byl František Palacký opravdu vzorným žákem?
U dodávateľa
19,75 € 20,79 €

Kronika Slovenského štátu 1944 - 1945


Osud samostatnej Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945 sa blíži k svojmu trpkému naplneniu. Stredoeurópsky pešiak v hazardnej hre Veľkonemeckej ríše hodlá hrať svoju rolu až do úplného konca. Ľudácky režim Hitlerovho verného vazala síce vzbudzuje dojem nerušeného pokračovania úspešného príbehu malého národa pod ochranou mocného spojenca, ale plán novej Európy sa už začína rúcať. Východný front sa nezadržateľne posúva k hraniciam štátu a domáce odbojové hnutie v spolupráci so zahraničnými československými centrálami kuje plány na ozbrojené vystúpenie. Nacistické Nemecko však ešte nepovedalo posledné slovo a svoj satelit nemieni vydať napospas Spojencom bez boja. V januári 1944 pokračuje šiesty rok druhej svetovej vojny a spolu s ňou sa začína záverečná časť Kroniky Slovenského štátu. Kolektív autorov z Historického ústavu SAV pod vedením PhDr. Ľudovíta Hallona, DrSc. v spolupráci s Vojenským historickým ústavom a Ottovým nakladateľstvom s úsilím o čo najvyššiu mieru objektivity prináša kaleidoskop diania vo všetkých dôležitých sférach spoločnosti neodvratne smerujúcej k zániku Slovenskej a obnove Československej republiky. Čitateľsky prístupné texty opäť nadobúdajú vizuálne pútavý rozmer vďaka desiatkam fotografií, plagátov, reprodukcií, letákov či ukážok z dobových dokumentov a tlače. Vzhľadom na ťažiskovú tému Slovenského národného povstania rozšíril zoznam autorov doc. PhDr. Marek Syrný, PhD. z Múzea SNP v Banskej Bystrici a aj on prispel k úspešnému zavŕšeniu ojedinelého projektu.
Predpredaj
29,74 € 34,99 €

Zabiju tě pro pár stovek


Není tělo – není vražda! Platnost této teorie zajistila Ivanu Roubalovi svého času svobodu pohybu i veškeré činnosti. Bohužel… Později byl pravomocně odsouzený za pět prokázaných vražd, mrtvých měl ale podle všeho na svědomí více. Kde jsou těla? Sežrána prasaty na jeho statku? Těžko… Otázky se množí – odpovědi na ně hledá badatel a spisovatel v jedné osobě, Ondřej Krotil.
U dodávateľa
14,24 € 14,99 €

Kamerální účetnictví a jeho vývoj na území dnešního Česka


Kniha popisuje vznik a vývoj kamerální účetní soustavy, používané na území dnešního Česka vedle účetnictví jednoduchého a podvojného nejpozději od doby Marie Terezie do roku 1954, a je vůbec první syntézou na toto téma v českém prostředí. Kromě detailní charakteristiky principů kamerálního účetnictví se zabývá rozšířením jedné z jeho verzí, tzv. puteánského účetnictví, v prostředí velkostatků a popisuje uplatnění kamerálního účetnictví označovaného jako tzv. účetnictví státní, resp. československé v orgánech veřejné správy během druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století.
Predpredaj
13,35 € 14,05 €

Československo v období socialismu 1945-1989, 2. vydání


Známý historik Jan Rychlík hledá kořeny socialismu na československém území už v roce 1945. Fundované shrnutí všech hlavních period socialistického Československa vás s pomocí dobových dokumentů provede od únorového převratu přes „zlatá šedesátá“ až do rozpadu režimu v roce 1989. V jeho unikátní studii se organicky prolíná realita řadových obyvatel i špiček komunistického režimu a stranou nezůstává ani slovenský úhel pohledu.
Na sklade 1Ks
22,04 € 24,49 €

Zmizelá Šumava, 3. vydání


Kniha Zmizelá Šumava vypráví 21 příběhů o životě a místech, která na dnešních mapách Šumavy už nenaleznete. Do osudů obyvatel na pomezí českoněmecké hranice totiž nemilosrdně zasáhly „velké“ dějiny 20. století, nejprve obě světové války, poté odsun německých obyvatel, neprodyšné uzavření hranice a vytvoření vojenského výcvikového prostoru Dobrá voda, kterému musely ustoupit nuceně vysídlené obce i osady.
U dodávateľa
18,99 € 19,99 €

Zmizelá Šumava 2, 2. vydání


Odhalte další příběhy starých, dnes již zaniklých osad a osudy obyvatel Šumavy. Budete svědky zániku samoty Torfstich, dozvíte se, jaké legendy obestírají hrad Kašperk, objevíte Sterzmühle, šumavský skvost v údolí říčky Pstružné, i osadu Vogelsang, kterou Švédové nikdy nedobyli. Dvacet nových příběhů z tohoto mnohdy drsného kraje doprovázejí dobové i současné fotografie.
U dodávateľa
18,99 € 19,99 €

1918 - Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa, 2. vydání


Připomeňte si okolnosti ničivého konfliktu, který přepsal mapu Evropy. Historik Jan Rychlík sleduje rozpad habsburské monarchie nejen z hlediska národnostních aspirací Čechů a Slováků, ale z pohledu všech jejích národů. Ukazuje, že představy a požadavky jednotlivých národů byly vzájemně neslučitelné. Problém monarchie tedy nebyl v tom, že by nechtěla vyřešit své národnostní problémy, ale v tom, že tyto problémy byly neřešitelné.
U dodávateľa
17,57 € 18,49 €

Devadesátky!, 2. vydání


Pamatujete si na dobu, kdy jste každou sobotu obědvali u Volejte řediteli, v neděli nakupovali nanuky u Family Frostu a odpoledne koukali na nové díly Beverly Hills 90210? Pak je tato unikátní publikace právě pro vás. Těšit se můžete nejen na mimořádně pestré vzpomínky osobností, ale také na charakteristiku různých oblastí devadesátkové éry – od gastronomie, módy nebo erotiky až po nezapomenutelné sportovní a hudební události.
U dodávateľa
17,57 € 18,49 €