Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Astronómia, vesmír, fyzika s. 6 z 34

Lacná kniha Triáda (-70%)


Tom Keve, britský fyzik maďarského pôvodu, skúma vo svojej knihe paralelný vývoj psychoanalýzy a kvantovej fyziky na prelome 19. a 20. storočia a prepojenia medzi týmito vednými odbormi a židovskou mystikou. Kniha okrem fyziky a psychoanalýzy skúma aj židovské kultúrne súvislosti. Historický románový formát umožňuje autorovi skúmať a vysvetľovať hlavné tematické okruhy knihy: úlohu nevedomia v tvorivom procese, vývoj radikálnych myšlienok, význam kultúrnej a rodinnej histórie, úlohu profesionálnej rivality, žiarlivosť, uctievanie priateľstva a hrdinov. Fascinujúca a nezvyčajná kniha s bohatým obsadením a množstvom nápadov. Čitateľ zablúdi aj do Bratislavy na začiatku 19. storočia, vtedy Prešporku, a zoznámi sa s uctievaným rabínom Chatamom Soferom a tajomnou kabalou. Nazrie aj do budapeštianskej kaviarne Café Royal, kde sa stretávajú mladí intelektuáli a budúci významní vedci. Všetko je spolu záhadne prepojené: kabala a tajomstvá vesmíru, osvietenci a tajomstvá vesmíru, zrod psychoanalýzy... V knihe vystupujú skutočné historické postavy ako napr. Sándor Ferenczi (psychoanalytik), George de Hevesy (laureát Nobelovej ceny za chémiu), Sigmund Freud (zakladateľ psychoanalýzy), Ernest Rutherford (otec jadrovej fyziky, laureát Nobelovej ceny za fyziku), Carl Gustav Jung (zakladateľ analytickej psychológie), Werner Heisenberg (autor Princípu neurčitosti, držiteľ Nobelovej ceny), Erwin Schrödinger (laureát Nobelovej ceny, ktorého rovnica je základom kvantovej mechaniky a jeho mačka je najslávnejšia mačka v histórii), ale aj Baruch Frenkel, Lajos Lévy, Lou Andreas-Salomé, Gershom Scholem (profesor kabaly, prezident Izraelskej akadémie vied) či rabín Chatam Sofer (učiteľ v prešporskej ješive).
Na sklade 1Ks
3,87 € 12,90 €

dostupné aj ako:

Triáda


Tom Keve, britský fyzik maďarského pôvodu, skúma vo svojej knihe paralelný vývoj psychoanalýzy a kvantovej fyziky na prelome 19. a 20. storočia a prepojenia medzi týmito vednými odbormi a židovskou mystikou. Kniha okrem fyziky a psychoanalýzy skúma aj židovské kultúrne súvislosti. Historický románový formát umožňuje autorovi skúmať a vysvetľovať hlavné tematické okruhy knihy: úlohu nevedomia v tvorivom procese, vývoj radikálnych myšlienok, význam kultúrnej a rodinnej histórie, úlohu profesionálnej rivality, žiarlivosť, uctievanie priateľstva a hrdinov. Fascinujúca a nezvyčajná kniha s bohatým obsadením a množstvom nápadov. Čitateľ zablúdi aj do Bratislavy na začiatku 19. storočia, vtedy Prešporku, a zoznámi sa s uctievaným rabínom Chatamom Soferom a tajomnou kabalou. Nazrie aj do budapeštianskej kaviarne Café Royal, kde sa stretávajú mladí intelektuáli a budúci významní vedci. Všetko je spolu záhadne prepojené: kabala a tajomstvá vesmíru, osvietenci a tajomstvá vesmíru, zrod psychoanalýzy... V knihe vystupujú skutočné historické postavy ako napr. Sándor Ferenczi (psychoanalytik), George de Hevesy (laureát Nobelovej ceny za chémiu), Sigmund Freud (zakladateľ psychoanalýzy), Ernest Rutherford (otec jadrovej fyziky, laureát Nobelovej ceny za fyziku), Carl Gustav Jung (zakladateľ analytickej psychológie), Werner Heisenberg (autor Princípu neurčitosti, držiteľ Nobelovej ceny), Erwin Schrödinger (laureát Nobelovej ceny, ktorého rovnica je základom kvantovej mechaniky a jeho mačka je najslávnejšia mačka v histórii), ale aj Baruch Frenkel, Lajos Lévy, Lou Andreas-Salomé, Gershom Scholem (profesor kabaly, prezident Izraelskej akadémie vied) či rabín Chatam Sofer (učiteľ v prešporskej ješive).
Na sklade 1Ks
12,26 € 12,90 €

dostupné aj ako:

Dobytie Mesiaca


Svet už nebude rovnaký. Človek sa prešiel po Mesiaci. Misia Apollo 11 v júli 1969 predstavovala zavŕšenie dnes už nepredstaviteľného úsilia a obetí. Kniha Dobytie Mesiaca vám detailne predstaví históriu programu Apollo. Strhujúce rozprávanie sprevádza takmer 500 fotografií, ktoré vám umožnia nazrieť do zákulisia cesty na Mesiac. Priamo do stredu najväčšieho technického dobrodružstva v dejinách. Do doby, keď sme sa vydali na Mesiac.
Na sklade 2Ks
25,56 € 26,90 €
Pútač na knihu Hypotéza lásky
Pútač na hračky HABA

Dobytí Měsíce


Psal se květen 1961, když americký prezident Kennedy vyhlásil za národní cíl příštího desetiletí přistání člověka na Měsíci. Tak se zrodil program Apollo. Kniha Dobytí Měsíce vám detailně představí jeho cestu. Strhující vyprávění provází přes 450 fotografií, které vám dají nahlédnout do zákulisí NASA a přenesou vás o půl století zpátky do největšího dobrodružství v lidských dějinách.
Na sklade 1Ks
27,07 € 28,49 €

O gravitaci


Gravitace je jednou ze čtyř základních fyzikálních sil; je nejnápadnější ani naprostý laik nepřehlédne, že věci padají k zemi a paradoxně zároveň nejslabší (gravitace celé zeměkoule nedokáže strhnout maličký magnet z ledničky). Autor vykládá vztah gravitace a ostatních sil, rekapituluje, jak byla gravitace vnímána a vykládána, a zastavuje se zejména u Newtonova gravitačního zákona, který po tři století postačil k popisu gravitačního působení v okolí zeměkoule. Pak ovšem přišel Albert Einstein a svou obecnou teorií relativity popsal gravitaci obecněji, a vzal v úvahu i jevy, o kterých nemohl mít Newton ani tušení nepředstavitelné rozměry vesmíru a těles, která v něm existují, působení gravitace na světlo či na tvar prostoročasu. Autor se věnuje i nedávnému zachycení gravitačních vln, které Einstein předpověděl v době, kdy neexistovaly nástroje, jak jeho předpověď potvrdit či vyvrátit.
U dodávateľa
11,56 € 12,17 €
  • 5 /5

Budoucnost lidstva


Kniha slavného astrofyzika a popularizátora vědy Michia Kakua ukazuje, kam by lidstvo mohlo dospět v oblasti kosmických letů, zlepšování člověka a osidlování vesmíru. Mimo jiné se zabývá cestováním na Mars, hledáním mimozemského života, kombinováním lidské báze s robotikou a uvažuje také o možných stupních vývoje vesmírných civilizací. Zamýšlí se rovněž nad možnými scénáři vývoje či zániku vesmíru a způsobům, jak by budoucí lidská civilizace mohla přežít i jemu navzdory. Autorův pohled je optimistický, a přestože možné negativní dopady technologie nepřehlíží, zaměřuje se spíše na výsledky a přínos rychle se rozvíjejícího lidského poznání. Každé z témat je podepřeno autorovou špičkovou znalostí vědy a kniha je díky nebývalému vypravěčskému talentu přístupná všem zájemcům o vesmírné perspektivy lidské budoucnosti.
Na sklade 1Ks
17,73 € 18,66 €

dostupné aj ako:

Modelování mezní vrstvy atmosféry


Mezní vrstva atmosféry, tj. spodní část atmosféry, je pro člověka přirozeným prostředím a příznivě i nepříznivě ovlivňuje styl jeho života. Kniha shrnuje stručnou historii jejího výzkumu, základní pojmy a definice, popisuje proudění v rotující souřadné soustavě či charakteristické vlastnosti turbulentního proudění a metody matematického a fyzikálního modelování, včetně validace modelů matematických. Dále se zabývá novějšími přístupy a poznatky, jakými jsou například koherentní struktury či problém mnoha měřítek v turbulentním proudění. Na příkladech jsou uvedeny aplikace popsaných metod.
U dodávateľa
17,64 € 18,57 €
  • 5 /5

Neviditelná fyzika


Vysloví-li někdo slovo „fyzika“, co vás napadne jako první? Einstein a jeho teorie relativity, tajemné částice z urychlovače, černé díry ve vesmíru, nebo trochu otravné příklady s nakloněnou rovinou ze školních lavic? Britská vědkyně Helen Czerski to vidí trochu jinak: fyzika je úplně všude kolem nás, v každé maličkosti a kdekoliv, kam se podíváme. Stačí jen vědět, kam se dívat – a svět už nikdy nebude takový, jako dřív.Co se odehrává při kynutí těsta? Jak funguje sloní chobot? Proč může být problém si zacvičit na palubě lodi? Co všechno dokážou bubliny? Jaké fyzikální procesy nám umožní vytřít podlahu? Proč je fascinující fyzika kečupu v lahvi? Co má společného šálek čaje a Hooverova přehrada? Které fyzikální principy nám odhalí topinka? Jak využili fyziku polárníci z lodi Fram? Dají se ze středověkého obléhacího stroje metat holínky?Autorka popisuje zdánlivě prosté, ale vlastně složité jevy jednoduše a s velkou dávkou tradičního britského humoru a nadhledu, což činí četbu této knihy skutečným zážitkem. Dveře do světa fyziky jsou nyní doširoka otevřené pro každého! „Každá kapitola začne nějakou drobností z každodenního života, něčím, co jsme viděli už mnohokrát, ale možná jsme o tom nikdy nepřemýšleli. Pak ale uvidíme, jak se pomocí stejného principu dají vysvětlit některé z nejdůležitějších vědeckých objevů a technologií naší doby.“
U dodávateľa
17,51 € 18,43 €
  • 1 /5

Nekonečno v dlani jednej ruky


Je možné, že celé ľudstvo by sa mohlo vtesnať do priestoru veľkého ako kocka cukru? Mohla by explózia jediného komára vyhladiť život na Zemi? Čo všetko potrebujeme na zostrojenie stroja času? Aj na tieto otázky odpovedá obľúbený britský spisovateľ a popularizátor vedy Marcus Chown vo svojej knihe. Predstavuje 50 nesmierne zaujímavých, niekedy priam úžas vzbudzujúcich vedeckých faktov z oblasti biológie, antropológie, astronómie či fyziky, ktorými chce poukázať na výnimočnosť sveta, v ktorom žijeme. Aj tie najodbornejšie poznatky pritom podáva veľmi jednoducho, s nadhľadom a vtipom, čím z knihy plnej faktov robí dobrodružný príbeh objavovania zázrakov Zeme a vesmíru.
Na sklade 3Ks
10,44 € 10,99 €

Rövid válaszok a nagy kérdésekre


A világhírű kozmológus, a világsikert aratott, Az idő rövid története írója ebben a zseniális, posztumusz munkájában az univerzum legátfogóbb kérdéseivel kapcsolatos gondolatait hagyja ránk.Hogyan kezdődött az univerzum története? Fennmarad-e az emberiség a Földön? Van-e másutt is intelligens élet a Naprendszerünkön kívül? Túlszárnyal-e bennünket valamikor a mesterséges intelligencia?Rendkívüli pályafutása során Stephen Hawking kiterjesztette az univerzumra vonatkozó ismereteinket, és lerántotta a leplet a mindenség több nagy titkáról. Bár tudományos munkáiban a fekete lyukakkal, a képzetes idővel és a párhuzamos történelmekkel fog-lalkozott, így gondolatai sokszor a végtelen világűr legtávolabbi mélységeiben kalandoztak, Hawking mégis szilárdan hitt abban, hogy a tudománynak döntő szerepe van földi problémáink megoldásában.Most, amikor katasztrofális változásokkal nézünk szembe – az éghajlatváltozással, a fenyegető nukleáris háborúval és a mesterséges szuperintelligencia megjelenésével – Stephen Hawking az emberiséget foglalkoztató legsürgősebb kérdések felé fordította figyelmét.Messze szárnyaló, intellektuálisan felvillanyozó, szenvedélyesen érvelő és a szerzőjére jellemző humorral átitatott könyv a Rövid válaszok a nagy kérdésekre. A történelem egyik legkiválóbb elméje utolsó könyvében személyes véleményét fejti ki azokról a kihívásokról, amelyekkel emberi fajként szembe kell néznünk, és arról, merre tart bolygónk.
Na sklade 1Ks
12,23 € 12,87 €

Hét rövid fizikalecke


A Hét rövid fizikalecke évszázadok tudásának bravúros és szellemes összefoglalója. Carlo Rovelli a 20. századi fizika forradalmi felfedezésein és rejtélyein - relativitáselmélet, kvantumfizika, fekete lyukak, az univerzum szerkezete -vezeti át az olvasót élvezetes, közérthető és választékos stílusban. Megismertet a múlt század jelentős tudományos felfedezéseivel és azok jelentőségével, s teszi mindezt olyan könnyed és szórakoztató stílusban, hogy még a modern fizikában járatlanok is kedvet kapnak a tudományhoz.
Na sklade 2Ks
7,51 € 7,90 €

Lacná kniha Naše planeta (-50%)


Publikace tvoří pozoruhodný fotografický doprovod stejnojmenného původního dokumentárního seriálu společnosti Netflix Naše planeta, jehož tvůrci stojí i za úspěšným dokumentárním seriálem Planeta Země. Tento mimořádný projekt pomocí strhujících fotografií a nejnovějších vědeckých poznatků podává zprávu o stavu naší planety a naléhavě přispívá k celosvětové diskusi o tom, že máme opravdu nejvyšší čas pokusit se o její záchranu.
Na sklade 1Ks
14,08 € 28,15 €

dostupné aj ako:

Naše planeta


Publikace tvoří pozoruhodný fotografický doprovod stejnojmenného původního dokumentárního seriálu společnosti Netflix Naše planeta, jehož tvůrci stojí i za úspěšným dokumentárním seriálem Planeta Země. Tento mimořádný projekt pomocí strhujících fotografií a nejnovějších vědeckých poznatků podává zprávu o stavu naší planety a naléhavě přispívá k celosvětové diskusi o tom, že máme opravdu nejvyšší čas pokusit se o její záchranu.
U dodávateľa
26,74 € 28,15 €

dostupné aj ako:

Na začiatku bol Newton


Na začiatku bol Newton
Na sklade 1Ks
17,77 € 18,70 €

A mi bolygónk


„Elismerjük vagy sem, végletesen függünk a természettől. Tőle kapjuk ételünk minden falatját, minden lélegzetvételnyi levegőnket. A természet legdrágább kincsünk, ezért meg kell védenünk.” David AttenboroughA mi bolygónk című kötet – melyhez a természetvédelem kultikus alakja, Sir David Attenborough írt előszót – lenyűgöző fotókkal, rendkívül olvasmányosan mutatja be közös otthonunk, a Föld élővilágát, miközben azt is elmagyarázza, hogyan óvhatjuk meg környezetünket, és mit kell tennünk azért, ezeket a csodákat a következő generációk is láthassák.Legyen szó a sarkvidék elszigetelt vadonjáról, az óceán rejtélyes mélységéről, a messzeségbe nyúló afrikai füves pusztákról vagy a változatos dél-amerikai őserdőkről, az emberi faj felelősséggel tartozik a természetért. Itt az ideje, hogy szembenézzünk a ténnyel: bolygónk fennmaradása a mi kezünkben van. A természet még nem bukott el: a folyamatok helyreállíthatók, a vadvilág új életre kelthető. Ehhez azonban azonnali cselekvésre van szükség. Ez a páratlan album abban segít, hogy felmérjük, mit veszíthetünk, és megértsük: megmenthetjük a bolygót és ezáltal önmagunkat, az emberi fajt is.A mi bolygónk, a Netflix első, a Silverback Films és a WWF együttműködésének eredményeként megvalósuló, Sir David Attenborough nevével fémjelzett Our Planet című természetfilm-sorozatára épül.A szerzőkrőlAlastair Fothergill csaknem harminc éven át dolgozott a BBC-nél, és olyan produkciók elkészítésében működött köre, mint a kultikussá vált A kék bolygó, Bolygónk, a Föld és A fagy birodalma. Miután a DisneyNature-nek is rendezett hat természetfilmet, 2012-ben Keith Scholey-val megalapította a Silverback Films stúdiót, hogy elkészítse a BBC Vadászat és a Netflix Our Planet című sorozatait. Utóbbi a Netflix első természetfilm-sorozata. Alastair Fothergill a Brit Királyi Földrajzi Társaság tagja, és a Társaság aranymedálja mellett a Durham, a Hull, a York St. John és a Bristol Egyetemek tiszteletbeli doktori címének birtokosa is. Bristolban él feleségével, két fiával és két Jack Russel terrier kutyájával.Keith Scholey Kelet-Afrikában született, és zoológiából doktorált a Bristol Egyetemen. 1982-ben csatlakozott a BBC-hez kutatóként, és együtt dolgozott David Attenborough-val Az élő bolygó című sorozatban. Később producer lett, a Nagymacska-naplót producerként és alkotóként is jegyzi. 1998-ban megkapta a BBC természettörténeti osztályának vezetői posztját. Jelenleg a Silverback Films társigazgatója Bristolban, ahol producerként és rendezőként is részt vett a DisneyNature három produkciójában – Afrikai macskák, Medvék, Delfinek –, illetve ő felel a Discovery Észak-Amerika és Deadly Islands sorozatai mellett a Netflix dokumentum-sorozatáért, az Our Planetért is.
U dodávateľa
27,27 € 28,71 €

Houston, baj van


Gene Kranz, a NASA Repülésigazgatója jelen volt az amerikai űrhajózási program minden jelentős mozzanatánál: az első űrhajós fellövésétől a Holdra szálláson keresztül a Challenger katasztrófájáig. Az Apollo-13 legénységének hihetetlen megmentését Kranz és csapata irányította a houstoni Űrhajózási Központból. Senki nem tudna hitelesebben beszámolni az első kezdetleges rakétaindítások és az utolsó Holdra szállás között eltelt évtizedről, mint ő. Ajánlott olvasmány mindenkinek, aki érdeklődik az űrkutatás hőskora, a színes sztorik és a vezetéstudomány iránt. Kranz életműve sokakat ösztönözhet arra, hogy kitartással, fegyelemmel és odaadással a siker elérhető.
Na sklade 1Ks
13,76 € 14,48 €

Tajemný mikrosvět


Kniha Tajemný mikrosvět s podtitulem Stručná historie standardního modelu poměrně podrobně popisuje cestu k současnému standardnimu modelu částicové fyziky, od objevů elektronu, atomového jádra a radioaktivity až po slavný Higgsův boson, který v nedávné době upoutal pozornost i širši laické veřejnosti. Text má popularizačni charakter a proto obsahuje jen naprosté minimum jednoduchých matematických formuli. Je určen všem zájemcům o částicovou fyziku. Užitek z něj tak mohou mit napřiklad studenti nejvyššich ročniků střednich škol, studenti přirodovědných a technických oborů vysokých škol, středoškolšti učitelé matematiky a fyziky, badatelé v jiných oborech usilujici o širši rozhled po současné fyzice, ale jistě i mnozi dalši zájemci o hlubši poznáni struktury hmoty na současné úrovni.Autor knihy Jiří Hořejší absolvoval Matematicko-fyzikálni fakultu Univerzity Karlovy v roce 1974. Od roku 1998 je na této fakultě profesorem teoretické částicové fyziky a v letech 19992009 zde byl ředitelem Ústavu částicové a jaderné fyziky. Dlouhodobě přednáší kvantovou teorii pole a teorii elektroslabých interakcí a během své vědecké profesní dráhy se zabýval řadou různých témat z oblasti teoretické jaderné fyziky, kvantové teorie a teorie elementárních částic. Kromě několika desítek článků v mezinárodních vědeckých časopisech publikoval také dvě odborné knihy o standardním modelu slabých interakcí.
U dodávateľa
8,44 € 8,88 €

Astrophysics for Young People in a Hurry


Neil deGrasse Tyson’s #1 New York Times best-selling guide to the cosmos, adapted for young readers.From the basics of physics to big questions about the nature of space and time, celebrated astrophysicist and science communicator Neil deGrasse Tyson breaks down the mysteries of the cosmos into bite-sized pieces. Astrophysics for Young People in a Hurry describes the fundamental rules and unknowns of our universe clearly?and with Tyson’s characteristic wit, there’s a lot of fun thrown in, too.This adaptation by Gregory Mone includes full-color photos, infographics, and extra explanations to make even the trickiest concepts accessible. Building on the wonder inspired by outer space, Astrophysics for Young People in a Hurry introduces an exciting field and the principles of scientific inquiry to young readers.40 color illustrations
Na sklade 1Ks
11,35 € 11,95 €

Prostě Einstein!


Génius a popstar fyziky Albert Einstein před více než sto lety znovuobjevil vesmír – a jeho revoluční teorie je stále vrcholně aktuální, jak nám nedávno ukázala měření gravitačních vln. Co přesně ale Einstein vlastně objevil, jak se jeho teorie prověřovaly a proč by bez nich nefungovala satelitní navigace?Tato knížka plná vtipných ilustrací a příhodně nazvaná »Prostě Einstein!« vysvětluje převratné myšlenky jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob tak barvitě a zároveň přístupně, jak je to jen možné!
U dodávateľa
13,12 € 13,81 €