Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Ekológia, meteorológia, klimatológia s. 1 z 20

SOS Planéta Zem


SOS Planéta Zem vrhá svetlo na našu ohrozenú planétu a na to, čoho sme dennodenne svedkami. Krátky úvod poskytne pozadie rôznych problémov, ktoré postihujú Zem. O otázkach ako globálne otepľovanie a znečistenie sa v knihe hovorí slovami osobností, ktoré podnikli kroky v boji proti týmto planetárnym hrozbám. SOS Planéta Zem obsahuje originálne, nikdy predtým nezverejnené rozhovory s významnými osobnosťami a celebritami.
Predpredaj
25,56 € 26,90 €

Tajný svet počasia


Každý oblak, zmena teploty, kvapka dažďa, slnečný lúč či vánok prezrádza niečo o našom počasí. Po prečítaní tejto knihy budete schopní predpovedať počasie aj bez použitia smartfónu. Autorove rady však ďaleko presahujú zvyčajnú predpoveď počasia. Kniha prináša nový pohľad, akým sme doteraz o počasí neuvažovali. Počasie tvorí našu krajinu a krajina zasa naše počasie. Všetko, čo vidíme na oblohe, odráža to, kde sme. Keď sa naučíme čítať znamenia prírody, počasie sa stane našou mapou a odhalí nám, ako poveternostné podmienky pomohli tvoriť mestá, lesy, kopce a celý okolitý svet.
Na sklade > 5Ks
20,72 € 25,90 €

Klimatická změna, příčiny, dopady a adaptace


Tato kniha je o fenoménu globální změna a jeho významu pro člověka z pohledu jak klimatického, tak i z pohledu společenského. Čtenáři pomáhá ujasnit si vymezení vlivu klimatických změn v rámci globální změny a přináší odborný pohled na historické klima v České republice, příčiny vzniku klimatických změn, současné projevy a důsledky klimatickým změn a v neposlední řadě také přináší možnosti řešení tohoto problému v budoucnosti, včetně scénářů vývoje. Důležitou součástí této knihy je také zamyšlení o stávající situaci spojené s důsledky klimatických změn z morálního a etického pohledu. Tato kniha přináší odpovědi na otázky, které si pokládají čtenáři a lidé, kterým není lhostejná budoucnost naší planety a kteří chtějí pomoci při řešení toho důležitého celospolečenského problému.
Na sklade 1Ks
25,22 € 26,55 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Klimatické vojny


Boje o pitnú vodu, nové výbuchy masového násilia, etnické čistky, občianske vojny v najchudobnejších krajinách sveta, nekonečné prúdy utečencov. Konflikty 21. storočia sa už neodvíjajú od ideologického súperenia medzi veľmocami, ale skôr od triednych, náboženských a zdrojových otázok. Genocídy minulého storočia nás naučili, ako rýchlo sa sociálne problémy môžu prejaviť v radikálnych a smrtiacich riešeniach. Bohaté krajiny dnes už vyvíjajú stratégie na získanie zdrojov a udržanie klimatických utečencov mimo svojho územia. Harald Welzer ukazuje, ako spolu súvisí klimatická zmena a násilie. Klimatická zmena má ďalekosiahle dôsledky na životné podmienky ľudí na celom svete: obývateľný priestor sa zmenšuje, vzácne zdroje ubúdajú, prehlbuje sa nespravodlivosť nielen medzi Severom a Juhom, ale aj medzi generáciami, čo vytvára podmienky pre nové sociálne napätia a vedie k násilným konfliktom. Klimatická zmena predstavuje nové závažné výzvy v oblasti bezpečnosti, zodpovednosti a spravodlivosti, ale ako Welzer znepokojujúco objasňuje, robí sa veľmi málo, aby sa im čelilo.
Na sklade > 5Ks
13,43 € 14,95 €

dostupné aj ako:

Apokalypsa nebude


Změna klimatu je skutečná, ale neznamená konec světa. Dokonce to není ani ten největší současný problém životního prostředí. Michael Shellenberger bojuje za zelenější planetu už celá desetiletí. Pomáhal zachránit poslední nechráněné sekvojové lesy na světě. Je spoluautorem předchůdce amerického politického programu New Green Deal. A vedl úspěšné hnutí vědců a aktivistů za zachování provozu jaderných elektráren, které zabránilo nárůstu emisí. V roce 2019 se však začaly ozývat hlasy, že zemřou miliardy lidí, čímž přispívají k rostoucí nervozitě, která se nyní šíří i mezi mladistvými, a Shellenberger, coby celoživotní aktivista za zlepšení životního prostředí, uznávaný odborník na energetiku a otec dospívající dcery, došel k závěru, že je třeba jasně oddělit vědu od fikce. Přestože řadě témat se média věnují už desítky let, mnozí z nás stále neznají základní fakta. Emise oxidu uhličitého dosáhly ve většině rozvinutého světa vrcholu už před více než deseti lety a od té doby klesají. Úmrtí následkem extrémního počasí, dokonce i v rozvojových zemích, klesla za posledních čtyřicet let o osmdesát procent. A riziko, že se Země ohřeje na příliš vysokou teplotu, je následkem zpomalujícího růstu populace a ohromného množství zemního plynu čím dál nepravděpodobnější. Kupodivu právě lidé, kteří nejvíc bijí na poplach ohledně současných problémů, se často nejvíc brání očividným řešením. Co se doopravdy skrývá za vzestupem apokalyptického environmentalismu? Jsou to silné finanční zájmy. Je to touha po postavení a moci. Ale především je to nutkání určité skupiny údajných ateistů nalézt duchovní naplnění. Takový spirituální impuls může být přirozený a zdravý. Jenže pokud toto nové náboženství hlásá strach bez lásky a vinu bez vykoupení, nedokáže uspokojit naše nejhlubší psychologické a existenciální potřeby.
Na sklade 2Ks
30,72 € 32,34 €

Ekosystémy měst budoucnosti


Kniha amerického permakulturního lektora a designéra vyvrací mýtus, že permakulturu můžeme vytvářet a rozvíjet jedině na venkově. Naopak, právě města se svou velkou koncentrací lidí, myšlenek a různorodých životních stylů představují ideální pole působnosti pro ty, kdo chtějí žít udržitelněji, v souladu s přírodou, méně konzumně. Kniha přináší nepřeberné množství námětů a řešení pro kýžené oživení měst, od zahrádek u rodinných domků přes komunitní zahrady a komunitou podporované zemědělství až po vize udržitelných a zdravých měst budoucnosti. Věnuje se také urbanismu a architektuře. Každý čtenář, který se touží aspoň zčásti odpoutat od konzumního způsobu života, zde najde inspiraci a spoustu konkrétních námětů, jak proměnit svůj život.
U dodávateľa
20,09 € 21,15 €

Rodinné hospodaření v měnícím se světě


Známý permakulturní designer a učitel Ben Falk hospodaří na čtyřhektarovém pozemku v chladném americkém Vermontu. Používá při tom permakulturní design s důrazem na regeneraci, produktivitu a odolnost nejen krajiny, ale i samotného hospodáře. Konečným stadiem ekosystému má být lesní zahrada, která se kromě sklizně výživné úrody udržuje sama. Takové prostředí pak může podporovat vitální život svých obyvatel i následujících generací v kontextu globálních změn. Ve Vermontu je podobné podnebí jako v České republice, a tak se můžete inspirovat nesčetnými radami, jak vytvořit odolné, nízkoúdržbové a na pohled krásné hospodářství ve spolupráci s živly, rostlinami a zvířaty. Najdete zde podrobnosti o zadržování a využívání vody, tvorbě úrodné půdy, výsadbách dřevin s integrovaným chovem zvířat, lidském zdraví, pohodě a výživě, zajišťování vlastních zdrojů energie, a například i pěstování rýže.
U dodávateľa
20,09 € 21,15 €

Green Deal: Strašák, nebo jedinečná šance?


Předpověděl nástup třetí průmyslové revoluce opřené o nové informační a komunikační technologie. S velkým předstihem definoval význam nanotechnologií. Nyní vlivný americký ekonom a vizionář Jeremy Rifkin dokládá nevyhnutelnost dekarbonizace, decentralizaci v energetice a nástup nových ekonomických systémů šetrných k životnímu prostředí. Green Deal je povinnou četbou pro všechny, kdo v Zelené dohodě pro Evropu spatřují výjimečnou příležitost i mrtvého koně, jak se nedávno vyjádřil bývalý český ministr životního prostředí (!) Nezbytnost proměny hospodářských systémů, opřených dosud o fosilní paliva, dokládá Rifkin na řadě konkrétních případů. Okrajově zmiňuje i ten, který nyní musí akutně vyřešit celá Evropa: odstřižení se od závislosti na ruském plynu i ropě. A přestože to bude zřejmě znamenat zpomalení procesu dekarbonizace (včetně udržení provozu uhelných tepláren), intenzivněji než kdykoliv v minulosti vyvstává potřeba alternativních, obnovitelných zdrojů energie. Ve svém novém titulu Rifkin předkládá možnosti, jak řešit klimatické změny transformací globální (i lokální) ekonomiky. Její jednotlivá odvětví mohou přejít z fosilních paliv na udržitelnou solární a větrnou energii - nejde přitom o újmu nebo trpký úděl, jak často slyšíme i od českých politiků, ale naopak výjimečnou příležitost. Klíčovou roli v této proměně sehrají informační technologie a "chytrá" řešení. The Green New Deal přinese podle Rifkina změnu organizace práce, vznik nových profesí a oborů a bude mít i zásadní dopad na proměnu hodnot a priorit ve společnosti. Kniha je doplněna texty řady tuzemských odborníků: ekonomky Danuše Nerudové z Mendelovy univerzity, geologa a environmentálního experta Jakuba Hrušky, podnikatele a vizionáře Jiřího Kůse, jenž Rifkina pro Česko objevil, Štěpána Chalupy z Komory obnovitelných zdrojů energie nebo Dagmar Milerové-Práškové z Institutu cirkulární ekonomiky. Součástí je výběr aktivit a projektů z České republiky, jež jsou úspěšnou reakcí na evropský Green Deal.
U dodávateľa
17,86 € 18,80 €

Jak přežít konec civilizace aneb Cesta k soběstačnosti


DAB rádio nefunguje. Notebook se nerozsvítí. Kohoutek neuroní ani kapku vody. Tma tmoucí. Začíná vám být zima a oblíbený obchod naproti je zabedněný. Nastal konec civilizace? Ale ne, jen se mohlo poškodit něco v křehkém soukolí civilizace, jak ji známe. A ve které jsme zpohodlněli a zapomněli na to, co bylo běžné pro naše (pra)rodiče. Knížka Magdaleny Vožické přináší sumář praktických rad a odzkoušených doporučení, na co bychom pro podobný případ neměli zapomenout. Rázně, ale s nadsázkou. Recepty na konzervaci potravin, a schopnost jejich vypěstování, domácí apatyku nebo výrobu základních předmětů zvyšujících pravděpodobnost přežití proložila autorka příběhovou vrstvou. Fiktivní, a přitom tak reálnou. Ze života. Nečekejte dystopický text ždímající téma apokalypsy. Jak přežít konec civilizace chytlavě předkládá zkušenosti předchozích generací v situacích, které jsme si ještě nedávno nechtěli nebo neuměli představit. I kdyby nenastaly, získáte s knihou cenná a ozkoušená doporučení, jak se stát na vratké a stále méně vyzpytatelné společnosti soběstačnější, odolnější a také veselejší.
U dodávateľa
13,40 € 14,10 €

Environmentální výzkum a hrozby 21. století


Kniha předkládá přehled problémů z oblastí výzkumu životního prostředí s ohledem na jejich aktuálnost a potenciální rizika, která do budoucna mohou daná témata skýtat. Zahrnuje kapitoly z oblasti dopadů a aspektů globálních změn, problémy týkající se nových typů znečištění životního prostředí a jejich expozice a rovněž témata týkající se změn v chování populace ve vztahu k přírodě a komunikace environmentálních otázek ve vztahu k veřejnosti. Publikace se dotýká rovněž problematiky očkování a věnuje se i legislativní stránce ochrany životního prostředí.
U dodávateľa
14,29 € 15,04 €

Fenntartható hedonizmus


Miként csökkenthetjük a klímaszorongást? Miképpen fogyaszthatunk kevesebbet, hogy az ne járjon lemondással? Hogyan élhetünk örömteli és teljes életet anélkül, hogy ökológiai pusztítást okoznánk? Sokan úgy gondolják, hogy a boldogság egyenlő az élvezetek halmozásával. A mohó, materialista, önző szemlélet, a végtelen növekedés kudarcának jelei azonban egyre nyilvánvalóbbak. Korunk kihívásai megkívánják, hogy olyan új életstratégiát alakítsunk ki, amely nem árt a Földnek. A modern társadalomtudományra és az ókori görög filozófiára támaszkodva a közgazdász, coach és pszichológiai tanácsadó szerző bemutatja, hogy miként élhetünk autonóm, kreatív, értelmes és élvezetes életet gazdagító kapcsolatokkal. Arra ösztönöz, hogy megvizsgáljuk kollektív és személyes meggyőződéseinket a sikerről és a jó életről, és gyakorlati segítséget is nyújt belső erőforrásaink és akadályaink feltárásához. Hiánypótló kötet mindenkinek, aki szeretne aktívan hozzájárulni a mostani ökológiai és társadalmi problémák megoldásához.
U dodávateľa
11,95 € 12,58 €

Sitopie


Snad žádnou tělesnou potřebu nepociťujeme tak naléhavě jako hlad a žízeň. Starost o plný žaludek proto stojí v základu každého života i celé lidské civilizace: od toho, co jíme, jak jídlo vyrábíme, přepravujeme, uchováváme a pořizujeme, se odvíjí naše zdraví, národní hospodářství i stav planety. Současná produkce jídla i podoba stravování však v globálním měřítku nesvědčí nikomu. Statistiky mluví o rostoucí míře civilizačních chorob, státy přestávají být soběstačné a v budoucnu mají přibýt ještě další miliardy hladových krků, které má planeta uživit. Jídlo je tak nenápadným středobodem mnoha globálních problémů a mělo by k sobě vázat politickou, společenskou i filozofickou pozornost. Carolyn Steelová proto zpovídá farmáře, polemizuje s filozofy, navštěvuje architekty nebo čte literární klasiky a ve své odvážné knize Sitopie dopřává jídlu důležitost, jaká mu náleží. Nejen dnes, ale hlavně v budoucnu.
Na sklade 1Ks
22,28 € 23,45 €

A remény könyve


Egy legendás környezetvédő. Egy életen át tartó küzdelem a természetért. Egy létfontosságú üzenet a reményről. Jane Goodall világhírű természettudós több mint fél évszázada emeli fel szavát bolygónkért. A fiatal korában Gombe erdeiben csimpánzokkal együtt élve tett úttörő felfedezéseivel és a kilencvenedik életévéhez közeledve is fáradhatatlan környezetvédő munkájával Jane egy szebb, reménytelibb világ mellett elkötelezett nemzedék felnevelésében vállal tevékeny szerepet. A remény könyvében a természetnek szentelt életútján szerzett tapasztalatait osztja meg velünk, és beavat minket abba is, hogy miért rendületlen a természet világába és az emberiségbe vetett hite. A könyv társszerzőjével, Douglas Abramsszel folytatott beszélgetései felelevenítik utazásai és aktivista tevékenysége megannyi epizódját, új megvilágításba helyezve korunk nagy krízisét, az éghajlatváltozást. A világunknak sosem volt még ekkora szüksége a reményre. Korunk egyik legszeretettebb emberének a könyve megmutatja, hogy hatalmas problémáink ellenére is reményt meríthetünk az emberi természetből és magából a természetből.
U dodávateľa
13,45 € 14,16 €

Zachráňme našu planétu!


Žijeme v trileri. Ešte nikdy sme neboli vystavení toľkým potenciálnym rizikám ako dnes. Počas pandémie sme uprednostnili inú tému, no zmena klímy pre nás stále ostáva najväčšou hrozbou a nemožno ju zľahčovať. Je najvyšší čas, aby sme sa vrátili k tomu, čo je naozaj dôležité. Frank Schätzing prichádza s fundovanými vedeckými poznatkami o klíme a následkoch jej zmeny, pútavo, duchaplne a vtipne načrtáva rôzne scenáre našej budúcnosti. Nedíva sa na svet cez ružové okuliare ani zbytočne nestraší, iba vyvodzuje presné, no kruto pravdivé závery. Predstavuje nám plejádu protagonistov klimatickej krízy – od politikov, podnikateľov, cez ekonómov, aktivistov až po jej popieračov a zástancov konšpiračných teórií. Zároveň ponúka vizionársky pohľad na riešenia, ktoré sa zatiaľ zdajú vzdialené, no nie sú nerealistické. Kniha Zachráňme našu planétu! je oslavou odvahy a optimizmu. Ak človek chce, zvládne každý problém. Vedecké poznatky nám nechýbajú a záleží len na nás, či nájdeme pevnú vôľu, pozitívne, tvorivé myslenie, lásku k planéte a štipku osobnej odvahy. Všetko, čo musí obsahovať každý dobrý triler. Z nemeckého originálu Wass, wenn wir einfach die Welt retten? (Kiepenheuer & Witsch, Deutchland 2021) preložila Zuzana Guldanová.
Na sklade 2Ks
15,11 € 15,90 €

dostupné aj ako:

Šieste vymieranie


„Homo sapiens extravagantne uspel na úkor iných druhov.“ Americká novinárka Elizabeth Kolbert prináša zásadnú knihu o budúcnosti nášho sveta a masovom vymieraní, ktorému práve čelíme. V histórii našej planéty došlo k piatim hromadným vyhynutiam, v dôsledku ktorých sa náhle a drasticky znížila rozmanitosť života na Zemi. Vedci aktuálne monitorujú šieste vymieranie, ktoré je podľa predpovedí najničivejším vyhynutím od dopadu asteroidu, ktorý vyhubil dinosaury. Tentoraz však stojíme pred kataklizmou my ľudia. Autorka sa s vedcami púšťa do terénu a prepája množstvo výskumov na poli geológie, morskej biológie, ale aj astronómie a genetiky a na osudoch vyhynutých živočíšnych druhov ukazuje desivý obraz vymierania, ktorý pravdepodobne čaká aj ľudstvo, ak nezmení smer, akým sa vydalo. Zároveň objasňuje pozadie veľkých prírodovedných sporov, vďaka ktorým vznikli jednotlivé vedné odbory. Prostredníctvom príbehov z dejín živočíšnych druhov, ale aj prírodných úkazov ako Veľká koralová bariéra či amazonský dažďový prales ponúka žalostné obrazy vymierania života na Zemi, na ktoré ako prvý upozornil Georges Couvier v Paríži. Šieste vymieranie bude pravdepodobne trvalým dedičstvom ľudstva, a ako poznamenáva autorka, núti nás prehodnotiť otázku, čo znamená byť človekom. Kniha Šieste vymieranie ponúka fascinujúcu exkurziu do histórie našej planéty, ktorá bola svedkom piatich hromadných vyhynutí. V prebiehajúcom šiestom Elizabeth Kolbert skúma, akú úlohu človek zohral pri drastickej klimatickej zmene, ktorá ohrozuje vyhubenie ďalších dvadsiatich až päťdesiatich druhov rastlín a živočíchov vrátane ľudstva. Napriek tomu ešte stále nevnímame násilnú kolíziu medzi civilizáciou a ekosystémom Zeme ako dostatočne závažnú a príliš pomaly prijímame opatrenia na vyriešenie globálnej environmentálnej krízy.
Na sklade > 5Ks
16,08 € 17,90 €

dostupné aj ako:

Ani na to nemyslete


Zachránit planetu? Nejdřív je potřeba prozkoumat klima našich mozků. Klimatická krize je tady a je reálná. Hory vědeckých dat a důkazů prostě nejde ignorovat. A přece se nám to daří. Na vině je však vedle obvyklých podezřelých (politiky, fosilní lobby nebo médií) i někdo další: naše vlastní mysl. Hledání odpovědi na trpkou otázku současnosti — proč navzdory kupícím se faktům o globálním oteplování vlastně nic moc nepodnikáme — proto klimatického experta George Marshalla vedlo do ordinací psychologů, vědeckých laboratoří, aktivistických štábů či politických kanceláří. Ať už se však jedná o vystrašené klimatology, konzervativní aktivisty popírající klimatickou krizi, nebo cynické politiky, Marshall nepátrá po příčinách jejich sporů a rozdílných názorů, ale naopak sleduje to společné — lidskou psychologickou a kognitivní výbavu. Jsou to totiž obranné mechanismy v našich hlavách, které reagují na alarmující podněty zvenčí, a zapříčiňují tak zdánlivě neřešitelné spory i lhostejnost. Teprve až pochopíme, jak a co nás děsí, můžeme pokročit k řešení skutečných hrozeb.
Na sklade 1Ks
17,81 € 18,75 €

Dokážeme zachrániť planétu Zem?


Klimatická zmena pustoší celý svet. Oceány sú plné plastov, prírodné ekosystémy Zeme zničené a až jednému miliónu druhov hrozí vyhynutie. Od 19. storočia sme spôsobili globálne oteplenie približne o 1 °C. Podarí sa nám naplniť ambície parížskych klimatických rokovaní z roku 2015 a udržať globálne otepľovanie na hranici 1,5 °C? Zvládneme úplne prejsť na obnoviteľné zdroje energie? Sme schopní zbaviť sa jednorazových plastov a zvyšok recyklovať? Dokážeme vysadiť nové lesy, aby sme vytvorili zachytávače uhlíka? Táto rozumná a znepokojujúca kniha obsahuje prehľad širokej škály dostupných technologických, environmentálnych a politických opatrení na zastavenie poškodzovania a regeneráciu Zeme, aby sa na nej darilo všetkých druhom.
Na sklade 3Ks
13,30 € 14,00 €

Hazard s nebesy


Jak se šíří znepokojení nad globálním oteplováním, radikální myšlenky nabírají na síle. Zapomeňte na snižování emisí skleníkových plynů, tvrdí někteří vědci. Místo toho odrazme sluneční světlo zpět do vesmíru pumpováním reflexních nanočástic do atmosféry. Vypusťme na oběžnou dráhu kolem Země zrcadla. Udělejme mraky silnější a jasnější, aby vznikl „planetární termostat“. Tyto myšlenky mohou znít jako sci-fi, ale ve skutečnosti jsou součástí velmi starého příběhu. Déle než století se vědci, vojáci a šarlatáni pokoušeli manipulovat počasí a klima a stejně jako oni i dnešní klimatičtí inženýři divoce zveličují, co všechno je možné. Jen stěží přitom berou v úvahu politické, vojenské a etické důsledky řízení světového klimatu, právě naopak – tito jedinci kují plány s potenciálními důsledky, které dalece převažují nad vším, čemu mohli čelit jejich předchůdci. James Rodger Fleming názorně ukazuje, co se může stát, když se oprava oblohy stává nebezpečným experimentem v pseudovědě. Sleduje tragikomickou historii tvůrců deště, podvodníků s deštěm, válečníků počasí a klimatických inženýrů, kteří se zaobírali spoustou nápadů a pak už jen sami sebou. Fleming obratně splétá příběhy z prostředí elitní vědy, špičkových technologií i populární kultury a zkoumá otázky zdraví a navigace v 30. letech 19. století, sucha v 90. letech 19. století, bezpečnosti letadel v 30. letech 20. století a světových konfliktů od 40. let. Smrtící hurikány, ztenčování ozónové vrstvy a globální oteplování podněcují dnešní fantastické představy. Původní Flemingův příběh založený na archivním a primárním výzkumu oslovuje každého, komu záleží na zachování naší planety.
Na sklade 2Ks
22,23 € 23,40 €

Apokalypsa nehrozí


Environmentálna panika nám všetkým ubližuje. Keď sa v roku 2019 šírilo presvedčenie, že „miliardy ľudí zomrú“, čo prispelo k narastajúcej úzkosti naprieč všetkými generáciami, Schellenberger prehovoril. Ako celoživotný ekologický aktivista a popredný odborník na energetiku sa rozhodol, že je načase oddeliť vedu od fikcie. Schellenberger sa do hĺbky zaoberá environmentálnymi problémami, nepravdivými vyhláseniami vedcov a jednostrannými záujmami environmentálnych organizácií. Jeho vyjadrenia sú podložené príkladmi, presvedčivými argumentmi a faktami. Apokalypsa nehrozí môže byť najdôležitejšou knihou o životnom prostredí, aká kedy bola napísaná.
Na sklade > 5Ks
24,61 € 25,90 €

dostupné aj ako: