! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Geografia, geológia, mineralógia strana 1 z 11

Geostorky


Geostorky jsou vlastně příběhy skutečných či smyšlených lidí (ať už vědců, či obyčejných smrtelníků) z různých koutů naší planety, do jejichž života zasáhla vesměs negativně síla přírody. Jak sám autor v předmluvě uvádí, tato kniha vznikla na pozadí jeho snahy (zprvu na facebooku a později na twitteru) popularizovat geologické výzkumy a bádání. Ani zpočátku se však nejednalo o jakýsi „nudný výčet vědeckých faktů“, ale o poutavá a dramatická vyprávění, která se měla internetem jako vlákna „hojně šířit, aby se dostala ke spoustě očí a hlavně aby jejich pře¬čtení mělo na čtenáře a čtenářky trvalý dopad“. Je zřejmé, že tím dopadem mělo být prozření a pochopení toho, co se děje kolem nás. Ideálně právě teď. Toho, že v našem časoprostoru vyvolává každá akce reakci. A může jít jen o zdánlivě bezvýznamnou událost, která se odehraje na druhém konci světa, jejíž následky se neukážou hned… Prostředkem tohoto prozření a pochopení mohou být, tak jako v našem případě, právě geovědy, jejichž význam i třeba kvůli sílícím globálním změnám klimatu pozvolna roste a které postupně ztrácejí mezi ostatními obory pověst „otloukánka“. I proto si autor – vědecký milovník sopečné činnosti a všeho kolem ní – vybral do své sbírky pětadvaceti příběhů základní geovědní jevy, které se v historii lidstva zapsaly mezi největší katastrofy.
U dodávateľa
20,85 € 21,95 €

Balaton - Veszprém


"Nem akar ez a könyv túristavezető lenni. Ilyen könyvünk van már a Balatonról, még pedig kitűnő. Itt csak az általános tudnivalókat, érdekességeket olvashatjuk, s az olvasottak arra is valók, hogy az igazi tartalmas lelkű Balaton-kedvelők tovább is gondolkozzanak s igazi gyönyörűségük legyen benne, amikor ráismernek a könyvben elmondottakra. Az érdeklődés ébrentartására és az olvasás megkönnyítésére, mintegy pihentetőül kis eseményeket, kalandokat is beleszőttem. Persze a nagyképűek, látva a könyvet, azt fogják mondani, hogy "lám, a professzor úr megint regényt írt". Ezeknek azt mondanám, hogy próbálja meg, írjon ő egy regényt, meglássuk ki olvassa el? Mert képtelenek a nagyképűséget feladni. Csak olyant írnak, amiből az tűnik ki, hogy "bámuljatok, ilyen nagy tudós vagyok én!" Mindenki elnyom egy titkos ásítást, aztán egymás közt mindenesetre azt fogják mondani, hogy "igazán nagy tudós ez a Nagyképű úr", mert ha nem ezt mondanák, akkor azt hihetné a másik, hogy nem értette meg, amit a Nagyképű úr mondott. Pedig igazán nem értett belőle egy kukkot sem. Csak néhány egyenes jellemű, és őszinte beszédű - rendesen hölgy - szokta nyíltan megmondani, hogy Nagyképű úr nagy tudós lehet, de ne nekünk beszéljen, hanem a többi tudósnak, mert mi elalszunk rajta!" "Talán érdemes is leírni egy idealizmussal tele, lelkes hazafinak és a tudományért lelkesülő magyar embernek az életét. Mert ennek az életnek története rámutat arra, hogy az ilyen idealizmussal telt léleknek legnehezebb küzdelmeit az irigység és féltékenység okozza. Magyar tudósnak lenni hálátlan és nehéz feladat. Kevesen vagyunk, s nincs kifejlődve igazi, elfogulatlan kritika. Azok vannak többségben, akik a tudományt csak érvényesülés okából művelik, s ezek csak egymást dicsérik, de minden mást seppegve, súgva-búgva lekritizálnak, mert különben saját középszerű tehetségtelenségük nagyon is világosra kerül. Az ilyen "tudósok" klikkje szinte áttörhetetlen akadálya minden igazi haladásnak és fejlődésnek. A nyugati, nagy nemzetek közt ez nem így van. Ott igen sok az igazi, lelkes tudós, és ezek tárgyilagos bírálattal ellenőrzik a tudományos munkát, és így tisztább légkör alakul ki. Ott sem minden fenékig tejföl, ott is van irigység, féltékenység, rosszakarat, de mégsem annyi, mint nálunk." - részlet Cholnoky Jenő Önéletírásából
U dodávateľa
10,68 € 11,24 €

Ásványok és kőzetek


Ismerd meg hazánkban fellelhető jelentősebb ásványokat! Ez a könnyen forgatható zsebkönyv hasznos útitársad lesz, ha a természetet járod és egy érdekes kőre bukkansz. A könyvben található leírások segítségével több mint 30 Magyarországon megtalálható ásványt azonosíthatsz be! Jelöld be azokat a különleges köveket, amelyekkel már találkoztál, így könnyen nyomon követheted, hogy hol tartasz az ásványokkal való ismerkedésben!
U dodávateľa
3,74 € 3,94 €

České a moravské acháty a jiné křemité hmoty, 2. vydání


Po dvou stoletích systematického sbírání vychází publikace, která mapuje achátové bohatství českých zemí. Vedle achátu předvádí pestrost celé skupiny ostatních křemitých hmot – jaspisu, chalcedonu, karneolu, fosilizovaných dřev, křemenných žil i dalších méně známých, přesto však velmi estetických odrůd. Hlavní část knihy zobrazuje na 172 tabulích více než 950 kamenů z 56 nejdůležitějších nalezišť Čech a Moravy. Typické nálezy, získané většinou ze soukromých sbírek a převážně dosud nepublikované, jsou doplněné krátkými texty charakterizujícími jednotlivá naleziště. Knihu uvádí esej Pokreslené kameny od Václava Cílka, která se komplexně zabývá daným tématem – od vzniku kamenu, přes historii jejich použití až po jejich symbolický význam.
U dodávateľa
17,81 € 18,75 €

Skrytá moc drahých kamenů, 15. vydání


Nové vydání úspěšné, čtenáři oblíbené příručky o fascinujících účincích drahých kamenů. Kniha obsahuje všechny základní druhy drahých kamenů včetně perel, korálů, tektitů a drahých kovů. Uvádí jejich chemické složení, základní fyzikální vlastnosti, případně rozdíly v jednotlivých odrůdách, genezi a tuzemská i zahraniční naleziště. Hlavní důraz je však kladen na jejich vnitřní sílu a schopnost působit na náš organizmus v oblasti zdravotní i meditativní. Autor jako znalec této problematiky doporučuje začlenit drahé kameny do každodenního života jako pomocníky při řešení osobních problémů i kultivace osobnosti.
Na sklade 2Ks
15,62 € 16,44 €

Stokrát Antarktida


Kniha nabízí sto otázek a sto odpovědí o Antarktidě. V několika oddílech autoři, účastníci antarktických výzkumů, představují tento kontinent, historii jeho objevování, geologii, věnují se klimatologickým otázkám a dopadům globálního oteplování v Antarktidě. V částech z biologických věd pojednávají o živočiších, včetně mikroorganismů, a rostlinách Antarktidy. Závěr věnují českému antarktickému výzkumnému programu, zajímavostem z české stanice J. G. Mendela, informacím o jejím budování a provozu od roku 2006 i samotnému ostrovu Jamese Rosse.
U dodávateľa
20,38 € 21,45 €

dostupné aj ako:

Štiavnická zbierka minerálov a hornín


Zbierka minerálov a hornín z oblasti mesta Banská Štiavnica, 9 reálnych minerálov a hornín o rozmere približne 2 cm x 2 cm x 2 cm, Ametyst, Jaspis, Kremeň, Pyrit, Achát, Ruženín, Ryolit, Čadič, Andezit, ku každému minerálu a hornine je uvedený krátky informačný popis. Charakteristické minerály a horniny pre región mesta Banská Štiavnica a okolia. Zbierka obsahuje 6 kusov minerálov a 3 horniny, ktoré sa vyskytujú v Banskoštiavnickom regióne, či už ako minerály, alebo zložky hornín. Zbierka obsahuje vzorku minerálov: Ametyst, Jaspis, Kremeň, Pyrit, Achát, Ruženín a hornín: Ryolit, Čadič a Andezit. Ku každému minerálu a hornine je uvádzaný krátky informačný opis. Každý kus kameňa je ručne lepený na tvrdenú papierovú väzbu transparentným silným lepidlom s pružným spojom. Ideálny knižný formát s jedinečným obsahom, ktorý je vhodný do každej knižnice. Väzba vo forme tvrdých knižných dosiek.
Na sklade 2Ks
23,66 € 24,90 €

Minerály & kameny


V tomto báječném průvodci neživou přírodou se seznámíme s více než 500 druhy minerálů a hornin. Obsahuje na šest set fotografií doplněných srozumitelným popisem jednotlivých druhů a jejich charakteristických znaků a vlastností, podle kterých je snadno poznáme. Součástí knihy je také stručný slovníček užitečných odborných výrazů. Bonusem je podrobný úvod, v němž se čtenáři dovědí, co je minerál a co hornina, seznámí se s jejich klasifikací (u minerálů v závislosti na jejich chemickém složení, u hornin podle jejich původu) a naučí se, jak postupovat při jejich určování či jak si založit a uspořádat sbírku. Kniha je vhodnou příručkou nejen pro aktivní sběratele, ale obecně pro všechny obdivovatele zkamenělé krásy.
Na sklade 1Ks
26,08 € 27,45 €

Galerie minerálů - poklady naší Země


Tato kniha je věnovaná kráse minerálů. Není to žádná vědecká publikace, ale kniha plná fotografií minerálů, určená nadšencům, milovníkům a sběratelům, kteří dávají svou lásku šutrům. Minerály jsou nafocené ve vysoké ostrosti a v knize najdete mnoho novinek ze světa, ale také minerály z Čech a novinky z Vysočiny. Snažili jsme se vybrat ty nejkrásnější obrázky a kompozice tak, aby se každý milovník kamenů mohl dlouhou dobu „kochat“ krásou minerálů. Tato kniha může být pro sběratele inspirací v dalším hledání, informací o jednotlivých minerálech, ale také inspirací k tomu, abychom se vypravili do přírody a nalezli vlastním sběrem nějaký ten mineralogický poklad naší Země…
Na sklade 1Ks
44,41 € 46,75 €

Minerály, 2. vydání


Výpravná publikace obsahuje přes 350 minerálů, drahokamů a hornin, které spolehlivě určíte díky výstižným barevným fotografiím, kresbám a přehledným popiskům. Podrobné texty u jednotlivých hesel uvádějí mnoho zajímavostí a ve zvláštní příloze najdete i přehled nejkrásnějších drahokamů.
Na sklade 3Ks
20,84 € 21,94 €

Drágakövek


Ismerd meg a legfontosabb drágaköveket, féldrágaköveket, és gyönyörködj nem mindennapi szépségükben! Ez a könnyen forgatható zsebkönyv hasznos segítség mindenkinek, aki szeretne többet tudni a legnemesebb ásványokról. A könyvben található leírások több mint 60 drágakövet, féldrágakövet mutatnak be.
U dodávateľa
3,74 € 3,94 €

Byla-nebyla potopa světa?


Došlo skutečně k ­potopě světa, líčené v­ Bibli, Eposu o­ Gilgamešovi a ­tisících mýtů a­ bájí ze všech kontinentů? Lze jim věřit? Nemohlo těch potop být víc? Co bylo jejich příčinou? Souvisí s­ tím nějak příběh o ­Atlantidě či vyhynutí mamutů? A­ nehrozí taková potopa i­ dnes? Odpověď na­ všechny tyto otázky najdete v ­této knize. Jiří Jiránek (*1946) pracoval větší část života jako geolog ve­ státní geologické službě a­ později v diplomacii. Jako velvyslanec působil v­ Chile, Venezuele a ­malých karibských státech. Je autorem knih Čile po ­Chile, Výbuch nad tajgou, Kolik je Guayan?, Země jako vesmírný terc, Karibikem bez jachty Malé Antily a ­s ­I. Bartečkem Historie Čechů a­ Slováků v­ Chile ve ­20. století.
U dodávateľa
14,73 € 15,51 €

Minerály


Velká obrazová encyklopedie Minerály popisuje přes 600 druhů minerálů, včetně jejich významných variet. Téměř všechny popisy jsou doplněny barevnými fotografiemi a instruktivními pérovkami krystalických forem. Čtenář na 520 stranách najde podrobné informace o odrůdách, krystalech, fyzikálních a chemických vlastnostech i nalezištích jednotlivých minerálů. Zvláštní zřetel je v knize kladen na praktický význam nerostů, způsob určování a broušení. V závěru knihy jsou zařazeny identifikační tabulky.
U dodávateľa
62,18 € 65,45 €
  • 5 /5

Veľká kniha rastlín, hornín, minerálov a skamenelín


Veľká kniha rastlín, hornín, minerálov a skamenelín je unikátne, bohato ilustrované dielo, ktoré v ucelenej forme podáva obraz flóry celej strednej Európy. Aktualizované texty pútavou formou predkladajú informácie o živote, rozmnožovaní, rozširovaní, výskyte rastlín a o ich význame pre človeka, ako aj údaje o ochrane rastlín, prírodných rezerváciách a chránených územiach. V osobitnej časti sa kniha venuje minerálom, horninám a skamenelinám. Hlavnou časťou a ťažiskom celého diela sú informácie o viac ako 1700 druhoch rastlín, ktoré sú vyobrazené na jedinečných veľkých farebných ilustráciách. Ich autorom je známy akademický maliar † Jindřich Krejča. Tomuto vynikajúcemu výtvarníkovi sa s neuveriteľnou presnosťou podarilo zobraziť aj voľnému oku neviditeľné detaily rastlín, a tak harmonicky skĺbiť svet reality s výtvarným umením. Najnovšie vydanie predstavuje obsahovo prepracované, aktualizované a doplnené dielo, na ktorom pracovali desiatky posudzovateľov, recenzentov, pôvodných i nových autorov – odborníkov vo svojej oblasti. Dielo je jediné svojho druhu, aké bolo doteraz na Slovensku publikované, preto je už desaťročia vyhľadávané nielen odborníkmi a študentmi, ale i laickou verejnosťou. Nemalo by chýbať v žiadnej rodinnej knižnici.
Na sklade 5Ks
47,41 € 49,90 €

A Föld rövid története


Gomolygó lávatenger vagy súlyos jégtáblák boríthatták egykor azt a földet, amelyet taposunk, de az is elképzelhető, hogy meteorbecsapódás rázta meg, mérges gázok lepték el, az óceán vize nehezedett rá, vagy éppen egy hegylánc tetején csúcsot formázott. Megeshet, hogy félelmetes lények taposták. Akár mindez sorra megtörténhetett, mielőtt lábunk nyomot hagyott volna rajta. Az otthonunkat jelentő bolygó és a felszínét benépesítő élőlények története minden képzeletünket felülmúlja. A Föld fordulatokban gazdag múltja a legszövevényesebb krimiknél is izgalmasabb. Azonban bolygónk rejtelmes krónikájának mozaikdarabkáit a tudósok csak nemrégen kezdték el összeillesztgetni. Andrew H. Knoll, a neves geológus sok évtizedes terepmunkájára és a legújabb tudományos eredmények percre kész ismeretére támaszkodva vázolja anyabolygónk több mint négymilliárd éves történetét, és a Föld szigorúan pontos, mégis élvezhető életrajzát tárja elénk. A Harvard Egyetem földtudományok és planetológiaprofesszora humorral és meghökkentő egyszerűséggel mutatja be planétánk történetét, miközben tágabb kontextusban ismerteti a huszonegyedik századi klímaváltozás jelentőségét, és rávilágít arra is, hogy honnan jöttünk és merre tartunk. Könyvével azokra a mélyreható változásokra hívja fel a figyelmet, amelyeket az emberi tevékenység okoz az élővilágban. Minden ember érdeke és célja kell hogy legyen négymilliárd éves otthonunk, a Föld megóvása.
Na sklade 1Ks
13,78 € 14,51 €

dostupné aj ako:

Zahalená planéta


"… ani oblečená, ani neoblečená…" taká mala pred kráľa predstúpiť chudobná dievčina z rozprávky. Ani oblečená, ani neoblečená, zahalená len tenkým, priesvitným závojom - atmosférou - sa vesmírom pohybuje naša Zem. Závoj je riedky a krehký, zložením a vlastnosťami však presne taký, aký potrebujeme. Chráni Zem pred vysokoenergetickým žiarením, ale prepúšťa viditeľné svetlo. Bráni infračervenému žiareniu uniknúť do chladného vesmíru, a tým na povrchu udržiava teplotu, potrebnú pre život. Čo všetko atmosféra neobsahuje - molekuly plynov, vodnú paru, kvapky vody, zrniečka prachu, organické zlúčeniny… Jej zloženie sa v histórii panéty menilo, ovplyvňované (aj) rozmiestnením kontinentov, smerom oceánskych prúdov, a prekvapujúco aj živými organizmami. Iné bolo v časoch zaľadnenia a iné v medziľadových dobách. Na atmosféru stále vplývajú aj živé organizmy. Aj človek. Kniha chce zvedavému čitateľovi ukázať, ako atmosféra pomáha udržiavať stabilné, životu na Zemi vyhovujúce podmienky, ako ovplyvňuje teplotu na povrchu Zeme, aj oboznámiť ho s procesmi, ktoré ovplyvňujú jej zloženie.
Na sklade 1Ks
17,72 € 18,65 €

Drahé kameny Moravy a Slezska


Tato kniha je encyklopedií drahokamových nalezišť na Moravě a ve Slezsku. Kromě klasického zpracování drahých kamenů a minerálů informuje také o geologickém průzkumu hornin. Obsahuje i upozornění na možnosti praktického využití popisovaných drahokamových surovin. Aby se zájemce, nežli se vydá do terénu, mohl seznámit s charakterem jednotlivých drahých kamenů a současně získal i určité rady, jsou zde uvedena i místa, kde jsou drahé kameny z citovaných lokalit uloženy.
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

Krajem Joachima Barranda


Území mezi Kutnou Horou, Prahou a Plzní přispělo ke vzniku evropské geologie. Při pohledu na tuto oblast jsme překvapeni desítkami přírodních pravěkých i historických lokalit, které zaznamenávají mezníky biologického i civilizačního vývoje. Tato kniha je především zamyšlením nad vývojem života a později i lidské kultury. Zajímá nás historie kyslíku, vznik lesa, ale i období změn, vymírání a regenerací. To vše sledujeme na konkrétních přírodních a archeologických lokalitách i nálezech například nejstarších rostlin u Svatého Jana pod Skalou či první sladkovodní či smíšené fauny v Jincích. Podobně jako jsou lidské dějiny klíčem k porozumění současného vývoje společnosti, tak i historie země a života umožňuje pochopit současnou proměnu životního prostředí. Cesta do pravěku české země je zároveň zamyšlením nad tím, odkud přicházíme a kam směřujeme.
U dodávateľa
26,74 € 28,15 €

Milyen követ találtam? Ásványok-Kőzetek-Ősmaradványok


Tudod, miről ismerhető fel a smaragd? Találtál már valaha ősmaradványt? Valósághű: A részletes fotók segítenek az ásványok, drágakövek, kőzetek és ősmaradványok gyors azonosításában. Jó tudni: Izgalmas dolgokat tudhatsz az ásványgyűjtésről, és ötleteket kapsz a kereséshez és a kipróbáláshoz. Gyors meghatározás: A borító belső oldalán rajzok mutatják be, miről ismerheted fel az ásványokat, és hogyan különböztetheted meg a kőzeteket egymástól
U dodávateľa
6,69 € 7,04 €

Kategória literatúry Geografia, geológia a mineralógia prináša poznatky o našej planéte Zemi a jej rozmanitých geografických, geologických a mineralogických javoch. V tejto kategórii nájdete knihy, ktoré vám umožnia objaviť fascinujúci svet zemepisu, štúdia zemského povrchu, štruktúry Zeme a vzácnych minerálov.

Tieto knihy ponúkajú širokú škálu tém, od fyzického a ľudského zemepisu, cez geologické procesy a vývoj Zeme, až po štúdium minerálov a drahých kameňov. Zistíte viac o zemských vrstvách, tektonických doskách, sopečnej činnosti, formovaní reliéfu, vodných systémoch a klíme.

Taktiež budete mať prístup k informáciám o geografickom rozšírení rôznych živočíchov a rastlín, biodiverzite, kultúrnych aspektoch rôznych regiónov sveta a vplyve ľudských činností na životné prostredie.

Kategória literatúry Geografia, geológia a mineralógia je určená pre študentov, výskumníkov, cestovateľov a všetkých zvedavých, ktorí túžia rozšíriť svoje vedomosti o svete, v ktorom žijeme. Knihy v tejto kategórii vám poskytnú cenné informácie, ilustrácie a príklady, aby ste lepšie porozumeli zemským procesom, geografickým javom a minerálnemu bohatstvu našej planéty.