Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Učebnice pre SŠ - ostatné strana 1 z 55

Politológia


Obsahové zameranie textu je prierezom politológie ako vedy o inštitucionálnych, normatívnych, komunikačných a ďalších javoch a procesoch politického života spoločnosti, prebiehajúcich na národnej a medzinárodnej úrovni. Obsah 1 Politológia ako veda 1.1 Predmet a vývoj štúdia politológie 1.2 Pramene a aplikácia politológie 1.3 Základné členenie politických vied 1.4 Politické vedy vo vybraných krajinách 1.5 Zhrnutie 2 Miesto politiky v riadení spoločenských procesov 2.1 Vzťah politiky a ostatných sfér spoločenského života 2.2 Vzťah politiky a ekonomiky – hospodárska politika 2.3 Sociálna politika 2.4 Kultúrna politika 2.5 Spotrebiteľská politika 3 Občianska spoločnosť 3.1 Ideové a politické zdroje občianskej spoločnosti 3.2 Základné princípy formovania a fungovania občianskej spoločnosti 4 Ľudské a občianske práva v politickom živote spoločnosti 4.1 Vývoj názorov na postavenie človeka a jeho práva v spoločnosti 4.2 Pojem, obsah a výklad ľudských práv 4.3 Medzinárodná ochrana ľudských práv 5 Politické systémy spoločnosti 5.1 Demokratický politický systém 5.2 Nedemokratický politický systém 5.3 Stabilita politických systémov 5.4 Svetské a teokratické politické systémy 5.5 Ďalšie faktory členenia politických systémov 5.6 Hlavy štátov a stranícke systémy stredoeurópskych štátov 6 Štát 6.1 Pôvod štátu 6.2 Základné znaky štátu 6.3 Klasifikácia štátov podľa štátneho režimu, hlavy štátu a formy vlády 6.4 Klasifikácia štátov podľa štátneho zriadenia 7 Verejná správa 7.1 Štátna správa 7.2 Samospráva 7.3 Verejná správa v Slovenskej republike 7.4 Organizácie miestnej samosprávy v Slovenskej republike 8 Občianske združenia 8.1 Záujmové organizácie a spolky 8.2 Politické hnutia 8.3 Nátlakové združenia 8.4 Politické strany 8.5 Politické strany Európy 8.6 Nové trendy vo vývoji politických strán a hnutí 9 Menšiny v politike 9.1 Etnická štruktúra Európy a národnostné menšiny 9.2 Neetnické minority 10 Voľby a volebné systémy 10.1 Voľby a politická participácia občana na správe vecí verejných 10.2 Voľby a politická reprezentácia 10.3 Typológia volebných systémov 10.4 Volebný proces 10.5 Voľby do orgánov samosprávnych krajov v SR (zastupiteľstvo, predseda) 10.6 Voľby do NR SR 10.7 Voľby prezidenta SR 10.8 Voľby do Európskeho parlamentu 10.9 Modely vplyvu volebných systémov na systém politických strán 11 Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika štátu 11.1 Charakteristika medzinárodného prostredia, systému vzťahov a aktérov 11.2 Zahraničná politika štátu a orgány štátu pre zahraničné styky 11.3 Národný záujem štátu 11.4 Doktríny a stratégie zahraničnej politiky 12 Politická geografia 12.1 Postavenie politickej geografie v rámci politológie 12.3 Základné politicko-geografické oblasti výskumu 12.3 Politické mapovanie priestoru a geografická predstavivosť 13 Environmentalizmus 13.1 Kľúčové pojmy 13.2 Environmentálna filozofia a etika 13.3 Politický environmentalizmus 14 Európska únia a jej inštitucionálny systém 14.1 Definícia európskej integrácie 14.2 Charakteristika Európskej únie 14.3 Inštitucionálny systém Európskej únie
Na sklade 2Ks
8,55 € 9,50 €

Fort Minor - The Rising Tied (Red) 2LP


KDO: Fort Minor je hiphopové alter ego hlavní postavy skupiny Linkin Park. Mike Shinoda a jeho bokovka byli aktivní v polovině nultých let, kdy vydali debutové album. Deska The Rising Tied vyšla v listopadu 2005 a podílela se na ní řada zajímavých osobností. Hostují tu Styles of Beyond, Black Thought z The Roots, zpěvačka Skylar Grey nebo její kolega John Legend. Exekutivním producentem alba byl Jay-Z. CO: Vinylová reedice alba z roku 2005. Mike Shinoda z Linkin Park tehdy vdechl život bočnímu projektu, s nímž natočil desku plnou zajímavých hostů. Na nahrávkách se podíleli třeba zpěvák John Legend nebo rappeři Lupe Fiasco, Common a Kenna. Reedice je bohatší o čtyři bonusové skladby. LP1 1. Introduction 2. Remember The Name (feat. Styles of Beyond) 3. Right Now (feat. Black Thought of The Roots, Styles of Beyond) 4. Petrified 5. Feel Like Home (feat. Styles of Beyond) 6. Where’d You Go (feat. Holly Brook and Jonah Matranga) 7. In Stereo 8. Back Home (feat. Common, Styles of Beyond) 9. Cigarettes 10. Believe Me (feat. Eric Bobo, Styles of Beyond) 11. Get Me Gone LP2 1. High Road (feat. John Legend) 2. Kenji 3. Red To Black (feat. Kenna, Jonah Matranga, Styles of Beyond) 4. The Battle (feat. Celph Titled) 5. Slip Out The Back (feat. Mr. Hahn) 6. Be Somebody (feat. Lupe Fiasco, Holly Brook, Tak of Styles of Beyond) 7. There They Go (feat. Sixx John) 8. The Hard Way (feat. Kenna) 9. Welcome
Predpredaj
51,29 € 53,99 €

Obecné studijní předpoklady, 4. vydání


Učebnice tě připraví na Scio testy OSP! | Testové strategie a triky | Více než 600 řešených úloh | 3 testy s vyhodnocením | + Aplikace na trénování úloh (měsíční přístup) | + Online kurz OSP na Scio testy | Pro zpřístupnění nahraj doklad o koupi učebnice nebo fotku účtenky na https://oscio.cz/ucet/. ? V první části učebnice se seznámíš s tím, co testy Obecných studijních předpokladů jsou, a naučíš se strategie, jak v nich postupovat. Další část se věnuje oboum oddílům testu (verbálnímu a analytickému) a jednotlivým typům úloh. Nejdříve je vždy detailně ukázán postup, jak se dají dané úlohy řešit rychle a efektivně. Ten si pak můžeš vyzkoušet na více než šesti stech řešených příkladů. Poslední část publikace je tvořena třemi cvičnými testy. ? Navíc obdržíš přístup k dvoudennímu kurzu, ve kterém společně s lektorem projdeš všechno, co potřebuješ znát k úspěšné přípravě na přijímačky z Obecných studijních předpokladů. Termíny online kurzu OSP jsou: 13–14. 1. 2024; 11.–12. 1. 2025; 10.–11. 1. 2026; 9.–10. 1. 2027. Z kurzu získáš záznam, takže pokud ti termín nebude vyhovovat, nemusíš mít strach, že o kurz přijdeš. ? Nejedná se o oficiální učebnici společnosti Scio s.r.o. Aktualizace učebnice zveřejňujeme na https://oscio.cz/aktualizace/.
Na sklade 2Ks
26,08 € 27,45 €

Občanský a společenskovědní základ Politologie Člověk v mezinárodním prostředí, aktualizované 4. vydání


Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na oblast politologie, mezinárodní a evropské instituce a vztah člověka k nim. Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Občan ve státě / Mezinárodní vztahy, globální svět. Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší. Význačného rozmachu doznala za středověku a novověku. V 19. a 20. století byly položeny základy moderní politologie, z jejíchž poznatků se čerpá i v současnosti. Politologie se dotýká všech oborů lidské činnosti a také života každého člověka. Posláním první části učebnice je poskytnout základní přehled o problematice politologie a seznámit čtenáře se základními pojmy, skutečnostmi a oblastmi politologie. Témata v učebnici přispívají k vytvoření základní podoby politického povědomí. Druhá část, "Člověk v mezinárodním prostředí" se zabývá strukturami mezinárodních organizací, evropskou integrací a poznáním Evropské unie a principů na kterých funguje. Neopomíjí ani současná žhavá témata, jako je globalizace, konzumní společnost nebo trvale udržitelný rozvoj. Titul zohledňuje stanovený obsah učiva vycházející z RVP Občanský a společenskovědní základ. Učivo však bude vyhovovat i těm školám, které mají ve vzdělávacím plánu zařazenu výuku práva. Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie politologie. K jednotlivým tématům jsou k dispozici časté odkazy na internet, a to nejenom k problematice politologie, ale i ostatním doplňkovým materiálům z oblasti historie, práva, zeměpisu, ekonomie apod. Pro jednodušší načtení vybraných stránek a multimediálních souborů (dokumentů, audio a videosnímků) na mobilním zařízení jsou k dispozici i QR kódy. Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování. Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Občan ve státě ze vzdělávacího programu RVP Občanský a společenskovědní základ.
U dodávateľa
13,59 € 14,30 €

Cestovní ruch


Výuka pokrývá tato témata: Cestovní ruch a jeho úloha v moderní společnosti Typologie cestovního ruchu Cestovní kanceláře a cestovní agentury Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu Dopravní procesy v cestovním ruchu Ubytovací služby v cestovním ruchu Stravovací služby v cestovním ruchu Průvodcovské a animační služby Destinační management Marketing cestovního ruchu Služby pasových a celních orgánů Mezinárodní turismus
U dodávateľa
13,59 € 14,30 €

Občanský a společenskovědní základ: Politologie, Člověk v mezinárodním prostředí, 3. vydání


Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na politologii, mezinárodní a evropské instituce a vztah člověka k nim. Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší. Význačného rozmachu doznala za středověku a novověku. V 19. a 20. století byly položeny základy moderní politologie, z jejíchž poznatků se čerpá i v současnosti. Politologie se dotýká všech oborů lidské činnosti a také života každého člověka. Posláním první části učebnice je poskytnout základní přehled o problematice politologie a seznámit čtenáře se základními pojmy, skutečnostmi a oblastmi politologie. Témata v učebnici přispívají k vytvoření základní podoby politického povědomí. Druhá část, "Člověk v mezinárodním prostředí" se zabývá strukturami mezinárodních organizací, evropskou integrací a poznáním Evropské unie a principů na kterých funguje. Neopomíjí ani současná žhavá témata, jako je globalizace, konzumní společnost nebo trvale udržitelný rozvoj. Titul zohledňuje stanovený obsah učiva vycházející z RVP Občanský a společenskovědní základ. Učivo však bude vyhovovat i těm školám, které mají ve vzdělávacím plánu zařazenu výuku práva.
U dodávateľa
13,59 € 14,30 €

Občanský a společenskovědní základ: Sociologie Média, 3. vydání


Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na sociologii a média. Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka. Kromě celkové aktualizace obsahu nově obsahuje kapitolu věnovanou dezinformacím. Témata celku sociologie se věnují vymezení nauky a základních pojmů sociologie, struktuře společnosti a procesu socializace člověka. Seznamuje také s problematikou rodiny a věnuje se rovněž vztahu člověka, kultury a přírody; procesu integrace člověka v kultuře dané společnosti. Celek zaměřený na média poměrně úzce souvisí s celkem předchozím. Média a reklama provázejí v současné společnosti člověka na každém kroku; je proto vhodné naučit se jim rozumět, umět si informace třídit a ověřovat si je z více zdrojů. Seznámí vás s problematikou komunikačního procesu, médii jako takovými, mediálními celky a žurnalistickými žánry. Poměrně podrobně se tato část učebnice věnuje masmédiím a novým médiím, zejména pak těm, která jsou založena na internetových technologiích.
U dodávateľa
13,59 € 14,30 €

Občanský a společenskovědní základ: Filozofie, 2. vydání


Dějiny filozofického myšlení hledajícího odpovědi na nejzákladnější otázky života a bytí vůbec představují skutečné dobrodružství. Přijměme je jako výzvu a vydejme se jejich cestami prostřednictvím této učebnice. Její první kapitola se pokusí vymezit předmět filozofie i její dílčí obory, vztah filozofie k jiným oblastem lidské zkušenosti a předloží i některé její základní pojmy a problémy. Další kapitoly seznamují s dějinami filozofického myšlení. Pokusíme se mu porozumět a také ho kriticky vyhodnocovat - již tím budeme i my sami filozofovat. A v tom tkví zásadní smysl učebnice: pomáhá navést hledajícího (i tázajícího se) k jeho vlastním filozofickým postojům. K základnímu textu jsou vždy přiřazeny texty doplňující a rozšiřující, a to v podobě boxů obsahujících souvislosti, pojmy, citace, problémy, diskuse či zajímavosti. Téměř o všech osobnostech se pojednává v krátkém medailonu, k němuž jsou mnohdy připojeny další okolnosti týkající se jejich životních osudů. V závěru každé kapitoly je uvedeno shrnutí učiva, které usnadní jeho osvojení a opakování, navrženy jsou i náměty pro samostatnou práci.
U dodávateľa
11,50 € 12,10 €

Občanský a společenskovědní základ - Komplet


Učebnice Občanský a společenskovědní základ - KOMPLET v jediné knize pokrývá kompletní učivo tohoto předmětu. Plně odpovídá požadavkům RVP MŠMT. Je ideálním materiálem pro přípravu k maturitě. Obsahuje aktuální informace, je vizuálně atraktivně zpracovaná, srozumitelná a přehledná. Text je doplněn o velké množství názorných schémat, mapek, obrázků, grafů, tipů, zajímavostí a souvislostí. Učebnice navíc nabízí odkazy na doplňující informace formou QR kódů pro mobilní telefon. Studenti tak mohou k jednotlivým tématům okamžitě získat například související videa nebo další informační zdroje. Studium se díky tomu stává přitažlivější a zajímavější. Publikace zahrnuje tyto tematické celky: Politologie Právo Ekonomie Psychologie Sociologie Média Filozofie Religionistika
U dodávateľa
20,27 € 21,34 €

Optika a prístroje II pre UO fotograf


Učebnica je určená žiakom učebného odboru 6452 2 fotograf, ale aj záujemcom a nadšencom, ktorí chcú o fotografovaní vedieť niečo viac. Kniha je rozdelená na deväť kapitol, v ktorých sa žiaci postupne oboznámia so základmi vlnovej optiky, chybami optického zobrazenia, optickými vlastnosťami objektívov, s používaním fotografického príslušenstva až po vývoj v konštrukcii fotografického digitálneho prístroja.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Optika a prístroje I pre UO fotograf


Učebnica pre učebný odbor fotograf a podáva ucelený prehľad fotografickej optiky a ukazuje jej praktické využitie pri vzniku a úprave fotografického obrazu.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Úvod do sveta práce pre SOŠ


Učebnica pre žiakov všetkých typov stredných škôl aj gymnázií. V rámci predmetu úvod do sveta práce (najmä v treťom a štvrtom ročníku) získavajú odbornú prípravu, vedomosti a zručnosti z legislatívy, o trhu práce a uplatnení na tomto trhu ako zamestnanec alebo podnikateľ. Učebnica oboznamuje žiakov so svetom práce a trhom práce, s pravidlami profesijného rozhodovania, výberu povolania, komunikácie pri hľadaní práce atď.
Na sklade 2Ks
26,60 € 28,00 €

Fyziológia rastlín - Aktivity z biológie pre gymnáziá 1 - Pracovný zošit


Pracovný zošit pre gymnáziá, obsahujúci námety na aktivity z fyziológie rastlín pre žiakov gymnázií. Okrem samotnej praktickej časti témy obsahujú aj teoretický prehľad, úlohy na precvičenie učiva či prácu s textom. Predložené námety je možné využiť v rámci vyučovacích jednotiek rastlinnej fyziológie, praktických cvičení alebo seminárov z biológie. Je vhodný aj ako príprava na maturitnú skúšku.
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

Ošetřovatelství 2. ročník pro střední zdravotnické školy


Nové vydání učebnice Ošetřovatelství pro 2. ročník je určeno žákům středních zdravotnických škol, studentům zdravotnických oborů a všem pracovníkům vykonávající činnost jako nelékařský zdravotnický pracovník. Zdravotnictví jako jedno z mála odvětví je charakterizováno neustálými změnami v oblastech léčby a péče o nemocné. Pokroky v odhalování příčin nemocí a léčby, také se zaměřením na prevenci kladou zvyšující nároky na ošetřovatelskou péči. V rámci ošetřovatelské péče se setkáváme s novými pomůckami a učíme se neustále novým postupům. Cílem je, aby učebnice zahrnovala popis většiny odborných výkonů, které jsou v kompetenci výše uvedených pracovníků, zároveň, aby sledovala výstupy rámcově vzdělávacích programů pro tyto obory, vyjadřovala společenské požadavky na celkovou vzdělanost a osobnostní rozvoj žáků‚ a studentů. Učebnice obsahuje aktuální a moderní poznatky v ošetřovatelské péči a je doplněna četnými fotografiemi.
Na sklade 1Ks
23,71 € 24,96 €

Alternatívne poľnohospodárstvo


Učebnica pre študijný odbor agropodnikanie. Učebnica umožňuje žiakom získať základné informácie o princípoch alternatívneho (ekologického) poľnohospodárstva a možnostiach jeho využívania najmä v chránených pestovateľských oblastiach jednotlivých regiónov Slovenska. Žiaci sa oboznámia s pestovateľskými a chovateľskými systémami, ktoré sú založené na obmedzovaní energetických a materiálových vstupov, šetrení prírody a prostredia.
U dodávateľa
25,65 € 27,00 €

Marketing. Základy marketingu 1 - učebnice studenta, 4. vydanie


Učebnice Marketing - základy marketingu poskytuje čtenáři základy marketingového myšlení a ukazuje, že marketing je v současnosti nezbytně nutnou metodou řízení úspěšné firmy. Vede k rozvíjení schopnosti ekonomického myšlení a k pochopení marketingových činností ve firmě. Čtenář se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi, s principy marketingového řízení a získá základní znalosti potřebné k pochopení trhu. Učebnice svým interaktivním pojetím vede studenta k efektivní práci s informacemi a také k tomu, aby uměl získávat a kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu. Jedná se o titul v podobě pracovní učebnice studenta, kde učivo tématu je doplněno prázdnými místy určenými pro vlastní zápisy studenta. Takto koncipovaná učebnice splňuje požadavky kladené na moderní výuku. Student má k dispozici špičkově připravenou pracovní učebnici, do níž si sám doplňuje důležité pasáže, na které vyučující ve svém výkladu upozorňuje. Student se tak spolupodílí na vzniku "své" učebnice, kterou nebude vnímat pouze jako odborný text. Atraktivita učebnice spočívá v poutavé grafice a velkém množství zajímavostí i praktických příkladů.
U dodávateľa
13,59 € 14,30 €

Cvičebnica ekonomiky


Cvičebnica slúži na praktické preverenie vedomostí z predmetu ekonomika (resp. podniková ekonomika). Obsah kapitol bol vytvorený v súlade s teoretickým vzdelávaním. Cvičebnica ponúka viac ako 100 úloh rôzneho zamerania (prípadové štúdie, diskusné úlohy, problémové úlohy, overenie správnosti výrokov a i.). Sú vytvorené zaujímavou a interaktívnou formou, s možnosťou využitia internetu pri niektorých z nich. Vybrané úlohy umožňujú žiakom doplniť si vlastné poznámky, ktoré im môžu pomôcť byť úspešnejšími na maturitnej skúške.
Na sklade 1Ks
15,68 € 16,50 €

Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář


Publikace je určena žákům 1. a 2. ročníků SOU učebního oboru truhlář. Může však sloužit i u ostatních učebních oborů týkajících se zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů a rovněž jako pomůcka pro početný okruh zájemců z řad širší veřejnosti.
Na sklade 2Ks
15,41 € 16,22 €

Vzťahová a sexuálna výchova 3 - Pracovná učebnica


Pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 15 do 18 rokov. Pracovná učebnica je vekovo vhodná pre stredné školy. Má 10 tematických celkov
U dodávateľa
10,45 € 11,00 €