Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Maliarstvo, grafika s. 1 z 80

Piačka


Monografická publikácia venovaná tvorbe slovenského výtvarníka, ilustrátora, maliara, grafika a tvorcu poštových známok Igora Piačku. Výpravná, bohato ilustrovaná publikácia mapuje tvorbu a život slovenského výtvarníka Igora Piačku (1962), pričom dôraz je na poslednej dekáde. Knižná ilustrácia, maľba, grafika, kresba, známková tvorba – to všetko sú záujmové oblasti autora, ktorý sa svojou tvorbou presadil aj v medzinárodnom kontexte a získal viacero ocenení. „Kresba je stále skeletom mojej tvorby, ale maľba je zase telom a farba krvou v cievach,“ hovorí v rozhovore Igor Piačka, čím vystihol podstatu svojej tvorby. Tento rozhovor, ale aj ďalšie texty známych osobností čitateľom približujú ústrednú ambíciu tvorby Igora Piačku – divácky zrozumiteľne a na vysokej výtvarnej úrovni predstaviť neutíchajúcu túžbu po tom, čo nám tak často chýba v súčasnom svete: estetiku ľudskej, najmä ženskej krásy. Autorská estetika je zdôraznená vysokým remeselným majstrovstvom, ktorá je umelcovi ako absolventovi legendárneho oddelenia prof. Albína Brunovského na VŠVU v Bratislave vlastná. Monografia má potenciál okrem obdivovateľov slovenského výtvarného umenia a tvorby Igora Piačku osloviť všetkých milovníkov krásy. Publikácia je dvojjazyčná – slovensko-anglická. *** A monograph devoted to the creative work of Slovak artist, illustrator, painter, printmaker and postage stamp designer Igor Piačka. This narrative and richly illustrated book maps the art and life of Igor Piačka (born 1962), with the stress on what he has done in the last decade. Illustrating books, painting, graphic prints, drawing, and designing stamps all interest a man whose work has brought him an international reputation and several major awards. “Drawing is still the skeleton, the framework of my art, while painting is again the body and colour of the blood flowing through the veins,” captures Piačka in an interview the essence of his work. This conversation, and also other texts of well-known personalities in Slovakia’s art scene, provide readers with a closer look at the central ambition behind his art, presenting in a friendly and comprehendible way and yet at a high artistic level an unrelenting desire for what is so often lacking in the contemporary world – the aesthetics of human and especially feminine beauty. They are embodied in his own craftsmanship, developed in the crucible of Prof Albín Brunovský’s legendary department at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, from where Piačka graduated. The monograph has the potential to appeal to those who enjoy beauty in art and additionally anybody that admires the fine art produced in Slovakia and from Igor Piačka. Published in two languages: Slovak and English
Predpredaj
66,41 € 69,90 €

Svatoslav Böhm


Mezinárodně činný Klub konkretistů založený v roce 1967 v ateliéru Miroslava Vystrčila na pražské Kampě trojicí umělců – Radkem Kratinou, Jiřím Hilmarem a Tomášem Rajlichem – a teoretikem Arsénem Pohribným utvářeli tvůrci žijící na celém území Československa. Vedle Prahy, Bratislavy, Brna, Jihlavy a Olomouce byla důležitým a do velké míry i specifickým ohniskem severní Morava. V druhé polovině šedesátých let působil v Ostravě Rudolf Valenta a mezi lety 1959 a 1992 Zdeněk Kučera. V Havířově po celý svůj život tvořili Jiří Bielecki a Jaroslav Rusek, v Krnově Jindřich Gola. V Ostravě-Třebovicích dodnes rozvíjí svůj výtvarný program Eduard Ovčáček a v Krnově Svatoslav Böhm. Právě v ateliérech obou posledně jmenovaných umělců probíhala hned od roku 1967 podnětná setkání klubu. Sem přijížděli další členové skupiny, včetně Arséna Pohribného, zde se vedly diskuse o směrování uskupení, jeho teoretickém ukotvení i plánech klubových výstav. Severomoravská sekce Klubu konkretistů byla specifická nejen frekventovaností a významem klubových schůzek, ale i charakterem tvorby svých představitelů. Typickými znaky jsou zejména progresivita v uplatňování nových výtvarných prostředků a vztah k experimentu, o čemž vedle Bieleckého a Ovčáčkova výtvarného názoru svědčí právě uvažování Svatoslava Böhma (*1934). Dokladem jsou nejen Böhmovy dřevěné reliéfy z šedesátých a první poloviny sedmdesátých let, které prokazují silné paralely s nejprogresivnějšími tendencemi na poli neokonstruktivních tendencí, ale také realizace v architektuře, grafické úpravy knih, návrhy knižních obálek, firemních značek, jejichž společnými rysy jsou věcnost a elementárnost výtvarného jazyka. Přestože Böhmův výtvarný názor je v mnoha ohledech originální, v polistopadové době nebylo Böhmově tvorbě věnováno tolik odborného zájmu, jaký by si zasloužila. Otázka je, nakolik tuto situaci ovlivnila geografická poloha Krnova, nakolik charakter umělcovy osobnosti, který místo sebeprosazování vždy upřednostňoval soustředěnou práci, a nakolik fakt, že se v roce 1997 Krnovem přehnala povodeň, která většinu děl závažně poškodila nebo nenávratně zničila. Vzhledem k tomu, že se Museu Kampa podařilo řadu důležitých prací Svatoslava Böhma citlivě zrestaurovat, mohly být uskutečněny jak výstava, tak doprovodná publikace zaměřené především na umělcovu tvorbu z období šedesátých let až po příchod normalizace. Svým kontextuálním záběrem a důrazem na souvislosti výtvarného vývoje tento projekt navázal na linii výstav věnovaných umělcům z okruhu Musea Kampa, například Jiřímu Bieleckému, Jiřímu Hilmarovi, Radku Kratinovi nebo Františku Kynclovi, a stal se dalším krokem v konsekventně naplňovaném programu muzea. Zařazením tvorby Svatoslava Böhma do odborného zájmu i sbírkového fondu prokázalo Museum Kampa nejen osobní respekt a úctu k tvůrci, ale také profesionální snahu uchovat tento specifický příklad neokonstruktivního umění pod záštitou paměťové instituce.
U dodávateľa
17,41 € 18,33 €

Typlt - Dancing Pentagon


Přední britská kurátorka specializující se na současnou uměleckou scénu střední a východní Evropy Jane Neal zařazuje v publikaci Dancing Pentagon dílo Lubomíra Typlta do evropského kontextu. „Dějiny umění zpravidla pojednávají o školách a hnutích, zahrnují ale i osobnosti, které se drží stranou od svých souputníků a odmítají se přizpůsobit – jak akademickým očekáváním a pravidlům, tak i společenským zvykům a sociálním konvencím. Bez těchto výrazných postav a jejich odmítání ohnout hřbet a podvolit se systémům či zvyklostem by umění bylo mnohem méně barvité, pozoruhodné a zajímavé. Ať už jde o nekonformní, vizionářské či je čistě zarputilé umělce, jejich neobyčejné vize z nich v rámci dějin umění činí klíčové osobnosti. Lubomír Typlt takovým umělcem je.“ Jane Neal
U dodávateľa
35,27 € 37,13 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Marta Chabadová - monografia


Monografia predstavuje podoby tvorby výraznej slovenskej umelkyne, akademickej maliarky Marty Chabadovej. Počnúc obdobím po absolvovaní VŠVU v Bratislave (1976), v ateliéri Krajinárskeho a figurálneho maliarstva profesora Jána Želibského, končiac aktuálnymi polohami súčasnosti. Ponúka zjednocujúci a zároveň plastický pohľad naprieč desaťročiami so zameraním na faktory formujúce rukopis, obsahové a štýlotvorné prvky komornej tvorby ako aj diel do verejného priestoru. V prvom rade maliarskej a primerane šírke záberu i textilnej a keramickej tvorby. Maliarka svoj tvorivý program, zameraný predovšetkým na krajinomaľbu a v menšej miere i figurálnu tvorbu, rozvíjala v názorovo charakteristicky vyhranenom prístupe a estetickom cítení. Prirodzene a pozvoľne, najčastejšie inšpirovaná svojím bezprostredným, rodinným okolím, prírodným prostredím, procesom tvorby a možnosťami vyplývajúcimi z povahy diela. Po celý čas si tak udržala autentickú, autorsky výraznú polohu a i napriek dvom politickým režimom s rozdielnymi hodnotovými kritériami aj umelecký étos. Každú novú fázu a fazetu svojej tvorivej dráhy predstavila na autorskej výstave, preto sú do monografie zapojené aj kurátorské texty k jednotlivým výstavným prezentáciám. Pohľady rôznych výtvarných teoretikov prispievajú k objektívnemu a súčasne dobovo aktuálnemu vnímaniu tvorby Marty Chabadovej. Avšak kostru publikácie organicky tvorí obsiahla fotografická dokumentácia, vizuálne približujúca jednotlivé, v texte či kontexte spomínané diela a informácie zo života, ktoré sa s jej profesionálnym zaujatím prirodzene prelínajú... Autor textu: Xénia Lettrichová , Bohumír Bachratý , Mária Horváthová , Fedor Kriška , Marián Kvasnička , Klára Kubíková
U dodávateľa
39,81 € 41,90 €

Dioptrie Medúsy/ The Dioptre of the Medusa


Dokumentační publikace k 28. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“ prostřednictvím rozhovorů s umělci přibližuje nejen jejich tvorbu, ale stává se rovněž dokumentací současného výtvarného umění. Kromě rozhovorů a dalších textů publikace obsahuje kvalitní fotodokumentaci průběhu sympozia a reprodukce vytvořených uměleckých děl, která se stala součástí Sbírky současného umění města Mikulova. Autoři rozhovorů: Martina Pachmanová – Jiří Černický (kurátor ročníku), Michaela Černická, Klára Čermáková, Julie Béna, Zdena Kolečková, Emoke Vargová, Adéla Strnadová a Marie Tomanová (host); Rostislav Koštial (starosta města), Adam Vrbka (odborný garant) a Jiří Černický jako kurátor.
U dodávateľa
8,48 € 8,93 €

Prokreslete se do pohody


Změňte svůj život, najděte v něm radost, pracujte se svými emocemi! Během náročného životního období objevila Sheila Darceyová umění skicování a volné kresby, obé jí ukázalo cestu, jak zpracovat své smutky a emoce a dát jim fyzickou podobu, vstoupit s nimi v dialog a lépe pochopit samu sebe. Kresby se staly součástí každého jejího dne, staly se nástrojem k meditaci a vnitřní terapii. Prokreslete se do pohody Kresba za kresbou (Sketch by Sketch) vám pomůže vytvořit systém každodenních cvičení, která vám pomohou se povznést nad negativní myšlenky a vybřednout ze spirály sžíravých emocí. Díky umění propojíte svou pravou a levou hemisféru a odblokujete přirozenou lidskou touhu tvořit, vyjadřovat se a cítit navzdory tomu, že se nepovažujete za umělce. V knize Kresba za kresbou najdete více než 40 kreslicích výzev na různá témata od naděje po klid, které vám pomohou se spojit se svými emocemi, procvičovat všímavost a směřovat ke změně. S každou další kresbou zjistíte, že dokážete zpracovat své zážitky novým způsobem. Krok za krokem, skicu po skice najdete klid, kreativitu a cestu k léčení své duše. Sheila Darceyová má více než dvacetileté zkušenosti jako facilitátorka a konzultantka v oblasti technologií a v digitálních agenturách. Její spolupráce se společnostmi z žebříčku Fortune 500 jí pomohla pochopit, co u jednotlivců i týmů pohání transformativní růst. Má bakalářský titul v oboru krásných umění na memphiské univerzitě a také diplom ze sociálně emočních umění (SEA) na UCLA. Obor SEA pomáhá vyučujícím, profesionálům v oboru sociálního umění, praktikům v oboru mentálního zdraví a dalším zájemcům maximalizovat sociálně emoční benefity umělecké tvorby a současně omezovat sebehodnocení a úzkost, které mohou ohrožovat růst a schopnost učení. Jako spisovatelka, profesorka a instruktorka designu používá doktorka Rachel Smithová principy designu a metafor k podpoře managementu změny a vývoje učení pro širokou škálu studentů a klientů. Doktorka Smithová získala doktorát na UCLA v oboru vedení v oblasti vzdělávání, kde se ve své dizertaci zaměřila na návrh technologických aplikací pro vzdělávání se zaměřením na zkušenosti uživatelů. Má také titul bakalář umění z angličtiny z kalifornské státní univerzity ve Fullertonu, kde se jako vedlejšímu oboru věnovala dětskému vývoji a lingvistice, a titul magistra umění z administrativy se zaměřením na změnový management z kalifornské státní univerzity v Northridge. Její bohaté zkušenosti se vzděláváním, vedením a komunitní prací za posledních dvacet let skvěle doplňují Sheilin cíl i záměr a pomáhají rozšířit návodnou stránku této knihy.
Na sklade 1Ks
18,53 € 19,51 €

Dělení těla


Autorská publikace Dariny Alster a Piotra Sikory sdružuje různorodé pohledy na tělesnost v umělecké práci. Tělo je zde chápáno jako nástroj společenské manipulace i samostatné univerzum odrážející vesmírné vlivy. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny podle částí lidského těla. Prostřednictvím textových a vizuálních příspěvků vybraných umělců a umělkyň, teoretiček a teoretiků kniha představuje hlavní teoretická a tvůrčí specifika, kterými lze tematiku tělesnosti v současné době nazírat. Publikace vychází v koedici AVU a FAVU VUT. Darina Alster je vizuální umělkyně a performerka. Spolu s Kateřinou Olivovou vede ateliér Nová média 2 na AVU. Ve své tvorbě se kromě lidského těla zabývá i problematikou genderu a feminismu, které zpracovává v autorských performancích a v projektech uměleckého aktivismu. Je jednou ze zakladatelek kolektivu Mothers Artlovers. Piotr Sikora je kritik a kurátor současného umění. Zkoumá především vztahy mezi popkulturou, politikou a uměleckým světem. Ve své kurátorské praxi se zaměřuje na rozvoj metod pro dekonstrukci velkých narativů, využívá přitom ironii, nadsázku a provokaci.
U dodávateľa
11,16 € 11,75 €

Maľba SK


Zámerom projektu Maľba SK je priblížiť významové kontexty súčasnej slovenskej maľby a predstaviť jej vývoj po roku 2000, ktorý editorka publikácie Zora Rusinová vníma ako „určitý predel po prechodnom období nasledujúcom po roku 1989, keď sme maľbu ešte ,pyšne? viac-menej vytláčali na okraj, ako čosi prežité, a teda mimo nových trendov, aktuálnych technologických možností, ale aj živého spoločenského a kultúrneho diania. „ Publikácia predstavuje 42 slovenských maliarov a maliarok, ktorých profily s 280 ukážkami z ich tvorby spracoval autorský kolektív 15 historikov a teoretikov umenia. Kniha vychádza v spolupráci s galériou White & Weiss.
Na sklade 1Ks
65,55 € 69,00 €

Čo to vlastne zbierame?


Nová kniha novinára a zberateľa Ivana Melicherčíka (78) ČO TO VLASTNE ZBIERAME? sa opäť zaoberá fenoménom zberateľstva umenia. Autor tak voľne nadväzuje na svoje tri predchádzajúce knihy s rovnakou témou – ZBERATEĽ, PRÍBEH BEZ KONCA (2018), ZBERATEĽ alebo ZMLUVA S DIABLOM (2012) a O ZBERATEĽSTVE alebo DELIRIUM COLLECTORIS (2004). Tentoraz ide o súbor krátkych postrehov, myšlienok, príbehov, úvah, kritických glos či skúseností súvisiacich so zberateľstvom, vášňou, čo si zahráva so zdravým rozumom. Sám autor zápasí s touto šťastnou a zároveň prekliatou diagnózou už bezmála polstoročie. V knihe si opäť všíma svetlé i tmavšie stránky zberateľskej vášne, píše o otáznikoch spojených s výtvarnou kritikou a dejinami umenia, o manipulácii médií, o prehnanom sebavedomí výtvarných umelcov a ich často lživom marketingu, o aktuálnom obchode s umením a podvodoch v ňom, o manipulácii médií, o boome súkromných galérií, ktorý neoslabila ani pandémia... Viac ako 250-stranová kniha o umení zbierať umenie je ilustrovaná dokumentárnymi fotografiami i reprodukciami výtvarných diel. Jedinou dramaturgiou knihy je voľný priebeh poznámok a nápadov, tak ako si ich Ivan Melicherčík náhodne zaznamenával do notesu počas posledných troch rokov. Sú striedme, možno tematicky na prvý pohľad nesúrodé, kritické i adresné, majú humor, jednoducho sú plodom bleskového nápadu, ktorý autorovi práve preletel hlavou. Aktuálne zamyslenia bez kapitol napísalo pero novinára a zberateľa a nie teoretika umenia. O to viac budú mať bližšie k zberateľovi i čitateľovi, ktorý má rád umenie.
U dodávateľa
30,40 € 32,00 €

A magyar festészet története fiataloknak


Ez a könyv azoknak a fiataloknak íródott, akik szeretnének megismerkedni a magyar festészet a XIX. század közepétől a XX. század közepéig ívelő időszakának jeles művészegyéniségeivel és kiemelkedő alkotásaival. A hazai művészet történetében e kort összetett törekvések jellemzik, amelyben a nemzeti művészet megteremtésének és a nyugat-európai mozgalmakhoz való felzárkózás igénye mellett a népi kultúra formakincséhez való visszatérés is jelen van. A kötet fejezetei egy-egy híres festŐművész életét és munkásságát bemutatva kalauzolják végig az olvasót a romantikától a történeti festészeten át a modernizmusig. A további tájékozódást segíti a kötet végén található ajánlott irodalomjegyzék és az elŐforduló szakkifejezések rövid magyarázata. A magyar festészet története fiataloknak a Holnap Kiadó a magyar művészet és művelődéstörténet fejezeteivel foglalkozó ismeretterjesztő sorozatában jelenik meg. Reméljük, hogy olvasóink a kötet segítségével értőbb szemmel, több tudással és nagyobb élvezettel szemlélik majd a magyar művészet lenyűgöző műalkotásait.
U dodávateľa
10,73 € 11,29 €

Ľudovít Fulla - Fragmenty


Koncepcia výstavy i publikácie, kde je zbierka spracovaná celá, je rozdelená do piatich častí – fragmentov: 1. Portréty a akty, 2. Maľba, 3. Kresba a ilustrácia, 4. Grafika, 5. Návrhy pre architektúru. Kurátorka výstavy Katarína Bajcurová, autorka poslednej veľkej monografie o Ľudovítovi Fullovi (Bratislava: Slovart a Petrus, 2009), jednotlivé diela a skupiny diel interpretuje a pri interpretácii jednotlivých „fragmentov“ prináša nové poznatky, ktoré sa objavili za ostatných desať rokov. Kniha (katalóg) s komentármi ku konkrétnym dielam je koncipovaná ako svojho druhu „rukoväť“ pre zberateľov. Výstava aj kniha sú určené všetkým záujemcom o Fullovo umenie, ktorých potešia jeho majstrovské diela a zároveň sa chcú dozvedieť niečo viac o jeho „maličkostiach“, úkrokoch či „refrénoch“ sprevádzajúcich a charakteristicky dotvárajúcich „hlavnú melódiu“ jeho tvorby.
Na sklade 1Ks
27,55 € 29,00 €

Jitka Svobodová: Obrazy, kresby, objekty 1965-2021


Monografie Jitky Svobodové (1941), první profesorky na pražské Akademii výtvarných umění, kde vedla ateliér kresby, zahrnuje průřez všemi oblastmi její více než padesátileté práce: počínaje ranými obrazy přes tužkové kresby po kresby pastelem, doplněný o objekty, které jsou rovnocennou součástí její tvorby. Monografii doplňuje obsáhlý výbor ze studií, textů do katalogů a recenzí od řady historiků umění a výtvarných kritiků. V plné míře tak máme možnost vůbec poprvé nahlédnout do uzavřeného, vnitřně soustředěného světa autorky, zabývající se přírodními jevy a věcmi kolem nás. Mnohé ze zařazených děl nikdy nevystavila, ani nereprodukovala. Její schopnost oddělit podstatné od vedlejšího proniká vrstvy osobní zkušenosti, vyzdvihuje základní rysy každodenního okolí, převrací ustálené vazby předmětů, nechává zaznít prvotní živly. Objevuje plynoucí ve stálém, zneklidňující v trvalém.
U dodávateľa
44,20 € 46,53 €

Démoni s andělskými křídly


Libosad zvrácenosti Antonína Tesaře. Středověcí alchymisté tušili, že pokud chtějí materii očistit do stavu nejvyšší ušlechtilosti zvané Kámen mudrců, musí ji nejprve rozložit na pra-bahno počátečního chaosu před stvořením světa. Proto alchymistické Veliké Dílo začíná paradoxně hnitím, hemživostí, tlením a práchnivinou. Podobně je tomu u fotografií Antonína Tesaře. Divák, ulpívající na povrchu, zde spatří jen těla, méně či více vymknutá z kloubů klasického kánonu krásy, a doplněná zneklidňujícími rekvizitami vnitřností, mrtvých zvířat či zmrzačených hraček. Avšak už v samotné podstatě lidské lásky je přese všechnu romantiku zakódováno cosi esenciálně zvráceného; násilné vchlipování překrvených tkání do dutin, agonicky spasmatické pohyby, přelévání čpících tekutin a miasmatických slizů. Půvabná jsi, přítelkyně má, jak studna vody živé, strašná jako vojsko pochodující pod praporci, vystihl dvojlomnost tělesné krásy král Šalomoun v Písni písní už před třemi tisíciletími tak dalekosáhle, že k tomu dodnes vlastně není co dodat. Proto se odvažujte vstoupit do libosadu zvrácenosti Antonína Tesaře jedině ozbrojeni empatií i vhledem pod povrch, a pokud svázáni, pak nikoliv konvencemi, leč lany či řemeny hluboce zaříznutými do masa. Potěšte se dvojlomnou krásou obrazů, hledejte jejich skrytý smysl a příběh, a budete odměněni znepokojivým neklidem, neboť pokoj a klid znamená smrt. Petr Stančík
U dodávateľa
39,74 € 41,83 €

Jan Zrzavý a Benátky - Jan Zrzavý e Venezia, 2. vydání


Publikace Jan Zrzavý a Benátky se po rozebrání prvního vydání z roku 2010 a dotisku z roku 2011 dočkala druhého, rozšířeného vydání, v němž je uveden kompletní soubor 25 obrazů, které Jan Zrzavý daroval benátským kapucínům. Tato knížka je výslednicí mé cesty, která začala studiem korespondence Jana Zrzavého v Knihovně Národního muzea v Praze a za pomoci mých italských přátel prof. E. Bucciola a prof. G. B. Buciola byla dovršena návštěvou kapucínského kláštera v Benátkách.
U dodávateľa
9,78 € 10,29 €

Základy realistické kresby - 2., rozšířené vydání


Tato kniha vás provede neobyčejným dobrodružstvím. Naučíte se podle ní kreslit. Především se však naučíte vnímat svět jiným způsobem. Odložte i vy své zábrany a vydejte se na dobrodružnou cestu objevování sebe sama a svých utajených dovedností. Hlavní část nového vydání knihy uvádí postupy, jak zvládnout základní prvky výtvarného jazyka – čáru, plochu, světlo a stín. Čtenář se dozví i si vyzkouší, jakým způsobem vnímají svět výtvarníci, a naučí se tyto dovednosti používat. Kniha je doplněna kapitolou o dalších možnostech kresby a volné tvorby. Na příkladech ukazuje různé kresebné styly a různé náměty. Pro barevnou přílohu poskytli nové ilustrace mladí výtvarníci.
Na sklade 1Ks
13,81 € 14,54 €

Vladimír Kopecký: GLORIA


Katalog výstavy Vladimír Kopecký: GLORIA vydala Retro Gallery ve spolupráci s Museem Kampa. Je rozčleněný do tematických celků, které sledují některé podstatné aspekty Kopeckého díla a stejně jako výstava představuje obrazy a další díla vzniklé v posledních několika letech. Součástí je také dokumentace projektu na podobu jedné ze stanic budoucí linky pražského metra D Nádraží Krč, jehož vypracování Vladimír Kopecký vysoutěžil v roce 2020. Publikace zahrnuje kromě řady vysoce kvalitních reprodukcí děl také texty Heleny Musilové, která byla kurátorkou výstavy.
U dodávateľa
28,98 € 30,50 €

Jiří Načeradský


Katalog k výstavě v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti 11.11.2021-30.1.2022, text Lukáš Malina, výběr nejlepších Načeradského obrazů ze státních i soukromých sbírek, vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Galerie Dolmen
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Jaroslava Pešicová - Kočky, psi a Robert Rauschenberg


Cílem publikace, kterou v roce 2021 vydala GAVU Cheb ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. u příležitosti stejnojmenné výstavy, není souhrnné zpracování tvorby Jaroslavy Pešicové. Soustřeďuje se na určité momenty, které byly pro směřování malířky rozhodující. Nástrojem interpretace je strukturální rozbor jejích prací, konfrontovaný s dobovými teoretickými texty. Na základě toho je možné její tvorbu pochopit v širším kontextu umění druhé poloviny 20. století, a to nejen v rámci nové figurace, ale i jiných směrů.
U dodávateľa
22,33 € 23,50 €

Mistr třeboňského oltáře v zrcadle své doby


Historie sice má svou paměť, zná však i osudy úplného zapomnění. Do úplného zapomnění upadlo na stovky let také dílo neznámého anonyma z konce 14. století, dnes označovaného zástupným jménem Mistr třeboňského oltáře. Od poloviny 19. století až do šedesátých let 20. století se píše historie osmi postupně objevovaných a restaurovaných deskových obrazů. Kniha Mistr třeboňského oltáře v zrcadle své doby přibližuje čtenáři dílo tohoto mistra „krásného slohu“ jak z hlediska uměnovědného, tak v kontextu doby, v níž autor žil, a přináší řadu působivých ilustrací.
U dodávateľa
17,81 € 18,75 €