Nezisková organizácia Panta Rhei

Vianočná zbierka kníh 2022

Panta Rhei, n.o. vznikla v decembri 2016 s cieľom podieľať sa na rozvoji čítania u detí, napomáhať pri formovaní kladného vzťahu rodičov a detí ku knihe a dostať knihy tam, kde nato nie sú peniaze a podmienky nie sú priaznivo vytvorené.

O pozitívnych účinkoch čítania na duševný rozvoj detí niet pochýb. Už od narodenia začína dieťa nadobúdať základné predpoklady, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa stalo dobrým čitateľom a „majstrom“ rozumových činností. Rozvíja sa zmysel a cit pre slová, sústredenie, porozumenie, schopnosť vizualizácie počutého podnetu, ale i chuť na čítaný príbeh a čitateľská motivácia. Ak ju dieťa v ranom veku nespozná, bude ju len ťažko nadobúdať v šiestich rokoch, keď sa bude učiť čítať a možno aj často bojovať s písmenkami.

Nezisková organizácia Panta Rhei napĺňa ciele siete kníhkupectiev Panta Rhei v oblasti spoločenskej zodpovednosti tvorbou, rozvojom, ochranou a obnovou kultúrnych a duchovných hodnôt.

Kontakt

Telefón: +421 905 534 432

email: [email protected]

Ako prispieť?

Zákon o dani z príjmov vám umožňuje darovať dve percentá z dane ľubovoľnému prijímateľovi. Ak ste v predošlom období odpracovali aspoň štyridsať hodín dobrovoľníckej práce, tak môžete darovať až tri percentá. Ide o konkrétne nasmerovanie časti zo zaplatenej dane z príjmov, ktorá takouto formou môže pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Darujte časť zo svojej dane Panta Rhei n. o. a pomôžte s projektami v oblasti vzdelávania, výchovy a kultúry.

IČO: 50645820

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Obchodné meno (názov): Panta Rhei, n.o.

Sídlo – Ulica: Kúpeľná

Súpisné/orientačné číslo: 1670/2

PSČ: 932 01

Obec: Veľký Meder

Prispieť môžete aj prevodom peňazí priamo na účet: IBAN SK32 6500 0000 0000 2057 2508

 

Zaverečná správa verejnej zbierky 2021