Projekty neziskovej organizácie Panta Rhei, n.o.

Vďaka knihe

Hlasné čítanie deťom prispieva k rozvoju slovnej zásoby, fantázie, tvorivosti a myslenia. Buduje aktívne počúvanie hovoreného slova a schopnosť sústrediť sa. Niekedy však nemá, kto čítať a práve preto sme oslovili detské domovy po Slovensku a dali sme si za cieľ nájsť dobrých ľudí, ktorí sa k nám pridajú a spolu s nami budú viesť deti k čítaniu kníh. V Domovoch seniorov je naopak mnoho ľudí, ktorí by po svojej obľúbenej knihe radi siahli, no už sa im ťažšie číta, prípadne by sa radi podelili o svoje myšlienky a názory na knihu.

Túto blízkosť im chceme dopriať a prizvaním miestnych škôl ich zároveň aj omladiť a vytváraním drobných stretnutí prispieť aj k spájaniu generácií a budovaniu solidarity k starším u detí. Pravidelne chodiť čítať do každého Domovu seniorov, detského domovu, či krízového centra ktoré prejavili záujem, však nestihneme. Potrebujeme preto vašu pomoc. V októbri odštartujeme spoločné čítania vo viacerých mestách a budeme veriť, že sa k nám postupne pridá veľa z vás. Viac o projekte nájdete na https://www.vdakaknihe.sk/

 

O kvapku lepšia kniha

Panta Rhei sa rozhodla podporiť charitatívne aktivity Nadácie Kvapka Nádeje, zamerané na podporu Transplantačnej jednotky kostnej drene v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, ktorá je unikátnym a jediným lekárskym oddelením s celoslovenskou pôsobnosťou. Zákazníci možnosť dobrovoľne prispieť 1% z ceny svojho nákupu, na renováciu a modernizáciu izieb, v ktorých sú na Klinike detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, hospitalizovaní detskí pacienti, ktorí sa pripravujú na transplantáciu kostnej drene.

 

Knihou proti samote

Pod záštitou siete kníhkupectiev Panta Rhei sa v spolupráci s obcou podarili znovuotvorenie Obecnej knižnice v rodnom dome Ľ. R. Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou pri príležitosti 145. výročia narodenia Ľudmily Riznerovej Podjavorinskej.

 

Otvor srdce, daruj knihu 

Komunitná nadácia Bratislava – spustila pred 15timi rokmi projekt Daruj knihu a v posledných rokoch sa k nej pridávajú ďalšie komunitné nadácie v rámci Projektu „Otvor srdce, daruj knihu“. Cieľom Projektu je podpora detí, ktoré pochádzajú z rodín nachádzajúcich sa dočasne či dlhodobo v sociálnej núdzi. Výber knižiek sa necháva na samotných deťoch alebo ľudí zo zapojených centier, ktorí deti dobre poznajú, nakoľko sú s nimi dennodenne. Každá označená knižka je jedným vianočným želaním a je označená menom dieťaťa ku ktorému poputuje.

Stačí niektorú z knižiek vybrať, zaplatiť a nechať v kníhkupectve. O doručenie malým čitateľom sa postarajú tí správni ľudia z neziskových organizácií. Tento rok sa do Projektu zapojili: Medzinárodný klub žien v Piešťanoch, Komunitná nadácia Bratislava, Malokarpatská komunitná nadácia a Trenčianska nadácia. Prostredníctvom spojenia kníhkupectva Panta Rhei a nadácii sa tento rok podarilo obdarovať vyše 600 detí. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli splniť tieto vianočné priania.