Otec, mama, poď mi čítať

Prečo je čítanie nahlas s rodičmi dôležité? Kniha je ako prostriedok k spoločnej večernej radosti, máme príležitosť byť všetci spolu, nielen vedľa seba. Čítanie nahlas deťom od narodenia prináša viac, než si vieme predstaviť.

Čítanie deťom nahlas od narodenia:

 • Vytvára a upevňuje vzťahy v rodine.
 • Dáva deťom paralely medzi tým, čo je v rozprávke, riekanke alebo príbehu a tým, čo sa deje v jeho živote.
 • Prispieva k rozvoju slovnej zásoby, fantázie, tvorivosti a myslenia.
 • Podporuje budovanie večerného rituálu.
 • Zoznamuje deti s prepojením písaného a čítaného slova.
 • Buduje aktívne počúvanie hovoreného slova a schopnosť sústrediť sa.
 • Je odrazovým mostíkom k rozhovoru o rôznych témach.

 

Názory odborníkov

 • Psychológ Matej Štepita: „Čítanie deťom je viac ako len náš čas strávený s nimi, budujeme tým aj náš vzájomný vzťah. Pravidelné čítanie deťom prehlbuje vzťahy, či už medzi rodičom a dieťaťom, alebo medzi starým rodičom a vnúčaťom. Umožňuje rodičovi lepšie spoznať duševný život svojho dieťaťa a formovať ho priaznivým smerom. Rozprávky dodávajú deťom nádej a dôveru, že dobro zvíťazí a prirodzene v nich rozvíjajú morálne hodnoty. Každý príbeh podporuje rozvoj fantázie a obohacuje citový život dieťaťa, čo je veľmi prínosné vo vzájomných vzťahoch. Oproti počítačovým hrám a pasívnemu sledovaniu obrazovky, čítanie nespôsobuje napätie a poruchy koncentrácie, naopak podnecuje pokoj, zdravý rozvoj pozornosti a nervového systému dieťaťa.“

 

 • Učiteľka pre primárne vzdelávanie Eva Lišková: „Čitateľsky gramotný človek využíva čítanie k vlastnému rozvoju a konaniu. Pravidelné čítanie v predškolskom a školskom veku ovplyvňuje u detí rýchlejšie a kvalitnejšie osvojenie si čitateľských zručností. Deti, ktoré prichádzajú do školy z prostredia, v ktorom je čítanie deťom a s deťmi prirodzenou súčasťou ich rodinného života, ľahšie zvládnu techniku čítania i porozumenie čítaného textu. Nácvik čítania by mal byť najmä pre prvákov príjemnou a nestresujúcou skúsenosťou, ktorá je zábavnou vstupnou bránou k objavovaniu a spoznávaniu sveta. Zvládanie úloh súvisiacich s čítaním sa považuje za základ vzdelávania na prvom i druhom stupni základnej školy. Vedie k lepšiemu porozumeniu matematických slovných úloh, ako aj k pochopeniu a samostatnej práci s učebnými textami v jednotlivých predmetoch. Aj ako dospelí sa stretávame s tým, že niektorým veciam alebo situáciám nerozumieme. Môže to v nás vyvolať frustráciu, hnev a nakoniec aj strach. To isté prežívajú aj naše deti. My im v tom však môžeme pomôcť, začať sa dá už obyčajnou otázkou: O čom sme čítali?“

 

 • Logopedička Zuzana Bogdaňová: „Čítanie nahlas je jeden z najdôležitejších zážitkov ktoré vieme deťom dať. V dnešnom svete plnom moderných technológií je priam magické otvoriť knihu a vstúpiť spoločne do príbehu. Takto dieťaťu umožníme spoznávať štruktúru jazyka a reči a rozvíjať slovnú zásobu, tvorivosť či fantáziu. Artikulačné nedostatky odstraňuje vo väčšine prípadov logopéd. Avšak, vnútorná stránka jazyka sa rozvíja aj pasívnym pôsobením dospelých v okolí dieťaťa. To znamená, že dieťa sa stretáva so slovami, ktoré spoznáva alebo už pozná, počúva ako sa správne tieto slová používajú. V akom kontexte, v akých slovných zvratoch, učí sa správny slovosled, časovanie, skloňovanie, význam slov, a podobne. Pre dieťa je preto veľmi dôležité mať od rodiča správny rečový vzor a podnetné prostredie. To všetko pomáha dieťaťu nielen s chápaním okolitého sveta, ale s budovaním nenahraditeľného puta s rodičmi.“

 

 • Vzťahová terapeutka Irena Ritomská: „Podľa nedávneho výskumu si s rodičmi pravidelne číta polovica deti na Slovensku. Patria medzi ne aj tie vaše? Stačí sa schúliť v maminom alebo tatovom náručí, prikryť sa dekou a spolu s dôverne známym hlasom preniknúť do sveta príbehov. Tento rituál milujú deti v každom veku a po celom svete, a to aj dlho po tom, čo už samy vedia čítať.“

 

Desatoro čítania deťom

Pokúste sa nájsť najlepší čas a miesto pre čítanie. 

Vek dieťaťa rozhoduje. Čím skôr začnete, tým lepšie.

Dajte dieťaťu priestor na zoznámenie sa s knihou, ktorú idete čítať. 

Objímte sa.

Počas čítania poukazujte na obrázky v knižke. 

Rozprávajte sa o obrázkoch.

Meňte tón hlasu.

Vysvetľujte zložitejšie slová.

Objavte kúzlo prítomnosti a dajte zelenú fantázii. 

Hlavne sa bavte.