Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Knižná ponuka Panta Rhei

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
Zobrazujem výsledky pre hľadaný výraz.
 • Autor: Anna Cenigová

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2020

  Vydavateľstvo: Ceniga
  Dátum vydania: 8. júna 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,30 €
  Vaša cena: 21,48 
  Držíte v ruke devätnáste doplnené a aktualizované vydanie praktickej príručky, ktorá sa medzi účtovníkmi dočkala prívlastkov "účtovnícka kuchárka", či "biblia účtovníka". Dôvodom jej obľúbenosti sú vyše štyridsaťročné skúsenosti autorky Ing. Anny Cenigovej, ktoré nazbierala na postoch od účtovníčky malého družstva, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ondrej Baláž

  Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov – komentár

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 22. októbra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  Správne uplatňovanie zásad pri vedení účtovníctva je podmienené dôkladnou znalosťou zákona o účtovníctve, ako aj nadväzujúcich právnych predpisov. Táto skutočnosť podnietila vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o. pripraviť publikáciu, ktorá by obsahovala komentár najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vedením … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov na rok 2017

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 21. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,90 €
  Vaša cena: 10,36 
  Každoročne spracovávame súbornú príručku „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, ktorá sa člení na 4 časti: - Do prvej časti sme zaradili úplné znenia opatrenia upravujúceho podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove a opatrenia upravujúceho podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov na rok 2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 26. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Vydavateľstvo Epos každoročne spracováva súbornú príručku „Podvojné účtovníctvo podnikateľov na príslušný rok“. Kým pre rok 2018 sa zmenili všetky štyri základné opatrenia (zverejnené v 1. časti publikácie – to znamená opatrenie ustanovujúce podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov na rok 2018

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 18. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 13,00 €
  Vaša cena: 12,35 
  Príručka pre účtovanie podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva aktualizovaná na rok 2018. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Kajanova, Viera Ölvecká, Darina Saxunová

  Podvojné účtovníctvo - zbierka úloh a príkladov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. júla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Zbierka úloh a príkladov z podvojného účtovníctva je orientovaná na najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady z bežnej podnikateľskej praxe. Obsahuje riešené aj neriešené príklady, ktoré sú zostavované od najjednoduchších prípadov až po tie zložitejšie prípady. Medzi jednotlivými príkladmi sa objavujú úlohy, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Bielená, Ivana Hudecová

  Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo 2017

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 27. januára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobé záväzky, výnosy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 26. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Vydavateľstvo Epos každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov [opatrenie MF SR upravujúce postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré bolo koncom roka 2018 výrazne novelizované (18 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Cenigová

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019

  Vydavateľstvo: Ceniga
  Dátum vydania: 27. februára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 25,30 €
  Vaša cena: 24,04 
  Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk osemnáste vydanie praktickej príručky "PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV", aktualizované a doplnené k 1.1.2019. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov (ďalej len "opatrenie"), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Pataky, Emília Škorecová

  Podvojné účtovníctvo pre samoukov 2012

  Vydavateľstvo: Effeta
  Dátum vydania: 27. februára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,90 €
  Vaša cena: 14,16 
  Predkladaná knižná publikácia svojím obsahom chce prispeť k pochopeniu základov podvojného účtovníctva a jeho metodických prostriedkov. Určená je záujemcom o zvládnutie vecných problémov účtovníctva samoštúdiom. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Cenigová

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov, 13. vydanie k 1.1.2012

  Vydavateľstvo: Ceniga
  Dátum vydania: 7. júna 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 24,20 €
  Vaša cena: 22,99 
  Držíte v ruke praktickú príručku, ktorá od roku 1992 vychádza už v trinástom aktualizovanom a doplnenom vydaní a dočkala sa prívlastkov ako "účtovnícka kuchárka", či "biblia účtovníka". Dôvodom vyhľadávanosti tejto príručky sú bohaté praktické skúsenosti autorky, ktoré nazbierala za svojho viac ako štyridsaťročného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kazimír Kremničan, Otto Lúčanský

  Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľov - právny stav k 1.1.2014

  Vydavateľstvo: Nová práca
  Dátum vydania: 10. decembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,90 €
  Vaša cena: 18,91 
  Príručka poskytuje komentáre k bezpečnostným požiadavkám ako vyplývajú zo slovenských technických normatívov v elektrotechnike. Výber tém je zameraný na bezpečnosť práce a činnosti na elektrických inštaláciách alebo elektrických zariadeniach (EI/EZ). Zohľadňuje najnovší stav STN prevzatých z európskych noriem. Je preto … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Cenigová

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2018

  Vydavateľstvo: Ceniga
  Dátum vydania: 1. februára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 25,30 €
  Vaša cena: 24,04 
  Sedemnáste vydanie praktickej príručky PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV, aktualizované a doplnené k 1.1.2018. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov (ďalej len opatrenie), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivana Hudecová

  Účtovná závierka v JÚ a PÚ (Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2020)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 1. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,90 €
  Vaša cena: 5,61 
  Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša titul Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2020. Keďže povinnosť zostaviť účtovnú závierku, má každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo. Táto povinnosť jej vyplýva z § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení n. p. Titul … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2017

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 21. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 9,80 €
  Vaša cena: 9,31 
  Naše vydavateľstvo každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov [opatrenie upravujúce postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave JÚ, opatrenie o prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy JÚ (a naopak), … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov na rok 2014

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 20. februára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,90 €
  Vaša cena: 11,31 
  Každoročne spracovávame súbornú príručku „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, ktorá sa člení na 4 časti: - Do prvej časti sme zaradili úplné znenia opatrenia upravujúceho podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove a opatrenia upravujúceho podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Jednoduché účtovníctvo podnikateľov pre rok 2013

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 15. apríla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,60 €
  Vaša cena: 9,12 
  Ministerstvo financií SR s účinnosťou od 1. 1. 2013 novelizovalo opatrenie upravujúce postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Cenigová

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2015

  Vydavateľstvo: Ceniga
  Dátum vydania: 22. júna 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 24,20 €
  Vaša cena: 22,99 
  Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ktoré je v úplnom znení obsiahnuté v časti "postupy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov pre rok 2016

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 23. februára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,90 €
  Vaša cena: 7,51 
  Každoročne vychádza súborná príručka Podvojné účtovníctvo podnikateľov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 23. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Príručka pre účtovanie podnikateľov v sústave jednoduchého účtovníctva aktualizovaná na rok 2018. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov pre rok 2015

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 2. februára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,50 €
  Vaša cena: 7,13 
  Každoročne spracovávame súbornú príručku „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, ktorá sa člení na 4 časti: - Do prvej časti sme zaradili úplné znenia opatrenia upravujúceho podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove a opatrenia upravujúceho podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová

  Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií - Pracovná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 21. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,40 €
  Vaša cena: 8,93 
  Samostatná pracovná časť tematicky nadväzuje na učebnicu Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií. Obsahuje množstvo úloh a testov na riešenie v škole i doma. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Cenigová

  Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov

  Vydavateľstvo: Ceniga
  Dátum vydania: 30. júna 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,70 €
  Vaša cena: 17,36 
  Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov Návody na vypracovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov pre rok 2013

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 15. apríla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,00 €
  Vaša cena: 12,35 
  Kniha predstavuje súbor predpisov, ktoré sú rozdelené do štyroch častí: postupy účtovania a individuálna účtovná závierka, predpisy Ministerstva financií SR, usmernenia a pokyny Daňového riaditeľstva SR, zákon o účtovníctve. Podľa právneho stavu k 1. 1. 2013. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Cenigová

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov

  Vydavateľstvo: Ceniga
  Dátum vydania: 28. júna 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 24,20 €
  Vaša cena: 22,99 
  Držíte v ruke praktickú príručku, ktorá od roku 1992 vychádza už v dvanástom aktualizovanom a doplnenom vydaní a dočkala sa prívlastkov ako "účtovnícka kuchárka", či "biblia účtovníka". … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Cenigová

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016

  Vydavateľstvo: Ceniga
  Dátum vydania: 28. júna 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 25,30 €
  Vaša cena: 24,04 
  Podvojné účtovníctvo podnikateľov, praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2016. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Cenigová

  Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2014 - 14. vydanie doplnené a aktualizované k 1.1.2014

  Vydavateľstvo: Ceniga
  Dátum vydania: 7. apríla 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 24,20 €
  Vaša cena: 22,99 
  Ide o aktualizované vydanie publikácie PÚ k 1. 1. 2014, zahŕňajúce zmeny v podvojnom účtovníctve podnikateľov, najmä v súvislosti s ustanovením novej skupiny účtovných jednotiek, ktorou sú mikro účtovné jednotky. Okrem toho sú v nej doplnené prípady účtovania vyvolané praxou, ako napr. účtovanie zľavových … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová

  Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií - Pracovná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 21. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,70 €
  Vaša cena: 7,32 
  8. , doplnené a prepracované vydanie Samostatná pracovná časť tematicky nadväzuje na učebnicu Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií. Obsahuje množstvo úloh a testov na riešenie v škole i doma. … Zobraziť viac info ►
 • Bežná cena: 7,20 €
  Vaša cena: 6,84 
  Dane, Účtovníctvo, Odvody (DUO) už 15 rokov radí podnikateľom, zamestnávateľom, daňovým poradcom, mzdovým účtovníkom, ekonómom, manažérom…Reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve a vysvetľuje problematiku pomocou praktických príkladov. Obsahuje aktuálne príspevky doplnené o príklady z praxe a aktuálnu judikatúru. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,90 €
  Vaša cena: 10,36 
  Učebnica nadväzuje na Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií a Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií, kde sa študenti naučili kompletné podvojné účtovníctvo pre podnikateľov. V poslednom, štvrtom ročníku sa budú venovať problematike, ktorú by ako absolventi strednej školy ekonomického zamerania mali … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Cenigová

  Podvojne účtovníctvo podnikateľov

  Vydavateľstvo: Ceniga
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 24,20 €
  Vaša cena: 22,99 
  Praktická príručka Ing. Anny Cenigovej „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, ktorá sa dočkala prívlastkov ako „účtovnícka kuchárka“, či „biblia účtovníka“, vyšla v máji 2010 už v jedenástom vydaní, aktualizovanom a doplnenom k 1.1.2010. Oproti predošlému vydaniu sú v tomto navyše zahrnuté zmeny v postupoch … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Pataky, Emília Škorecová

  Podvojné účtovníctvo pre samoukov

  Vydavateľstvo: Effeta
  Dátum vydania: 10. decembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,90 €
  Vaša cena: 13,21 
  Úlohy manažmentu podnikov sú úzko spojené s prácou s informáciami. K historicky najstarším informačným zdrojom človeka patrí účtovníctvo. Jeho postavenie sa v hospodárskej praxi významne zvýšilo v súvislosti s prechodom nášho hospodárstva na trhový mechanizmus. … Zobraziť viac info ►