Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Aleš Čeněk

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Alexander Brostl

  Ústavné právo Slovenskej republiky, 3. vydanie

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 17. decembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 20,93 €
  Vaša cena: 19,88 
  Publikácia nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky – má oveľa širší záber. Výklad zvolený v tejto príručke vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a pokračuje stručným a orientačným prehľadom základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej republiky za ostatných stopäťdesiat … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Šmihula

  Vojenská služba, politické práva a občianstvo

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 29. februára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Autor zastáva tézu, že zmeny vojenských technológií, taktiky a vojenskej organizácie a aktuálny stav vojenského ohrozenia patria k hlavným determinantom spoločenského a politického pohybu a tiež podoby práva a ústavného zriadenia štátu, čo je ilustrované na vývoji inštitútu občianstva. A taktiež s ním … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Husovec

  Zodpovednosť na internete: podľa českého a slovenského práva

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 17,70 €
  Vaša cena: 16,82 
  Kedy môžu poskytovatelia internetových služieb akými sú poskytovatelia pripojenia na internet, poskytovatelia webhosting-u, prevádzkovatelia diskusných fór alebo aukčné platformy, byť zodpovední za vlastný obsah a obsah svojích užívateľov? Táto kniha sa snaží zodpovedať túto otázku pre slovenský a český právny systém. Je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Juraj Jankuv, Dagmar Lantajova, Marek Šmid, Kristián Blaškovič

  Medzinárodné právo verejné, prvá časť

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 16. septembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 17,75 €
  Vaša cena: 16,86 
  Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších úvodných problematík medzinárodného práva verejného ako je charakteristika a vývoj medzinárodného práva verejného, ako aj všeobecných komplexných inštitútov a s nimi úzko súvisiacich všeobecnejších odvetví medzinárodného verejného práva, v nadväznosti na … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Viktor Porada

  Kriminalistika

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 16. septembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 27,73 €
  Vaša cena: 26,34 
  Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom právnických fakúlt, hlavne však študentom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ale i policajtom, vyšetrovateľom, štátnym zástupcom, sudcom, advokátom. Poznatky z nej môžu čerpať … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Vojčík

  Právo duševného vlastníctva 2. upravené vydanie

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 26,60 €
  Vaša cena: 25,27 
  Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Obsahuje výklady o autorskom práve, práve výkonných umelcov, práve výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, a práv vysielateľov, ako aj výklady o priemyselných právach k výsledkom tvorivej duševnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Magdaléna Ondicová

  Prevencia kriminality

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,19 €
  Vaša cena: 7,78 
  Publikácia predstavuje voľnú nadstavbu prevencie kriminality. Informácie z prevencie kriminality poskytnuté v publikácii majú slúžiť ako metodický návod k štúdiu prevencie kriminality a na prehĺbenie vedomostí v danej problematike. Autori si predsavzali rozpracovať v rámci jednotlivých časti publikácie problémy, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alexander Škrinár, Kolektív autorov, Zuzana Nevolná

  Obchodné právo

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,05 €
  Vaša cena: 14,30 
  Kniha Obchodné právo obsahuje výklad ustanovení Obchodného zákonníka. Výklad obchodných spoločností a družstva je doplnený o právnu úpravu nadnárodných spoločností a premietnutie Smerníc do národného právneho poriadku. Autori poukazujú aj na zmeny v legislatíve súvisiace so vstupom Slovenska do eurozóny a vplyvu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alexander Bröstl, Kolektív autorov

  Ústavné právo Slovenskej republiky

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 21,07 €
  Vaša cena: 20,02 
  Kniha Ústavné právo Slovenskej republiky nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky – má oveľa širší záber. Výklad zvolený v tejto príručke vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a pokračuje stručným a orientačným prehľadom základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ondřej Stulík, Jakub Charvát, Ladislav Cabada

  Současná komparativní politologie - Klíčové koncepty

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 17. decembra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 17,86 €
  Vaša cena: 16,97 
  Kniha si klade za cíl postihnout a analyticky využít nejnovější trendy v rámci tohoto dynamického podoboru politologie. S využitím multidisciplinárních a transdisciplinárních přístupů se autoři zaměřují na klíčová témata, jež tvoří jádro sou-dobé politologie. Postupně jsou tak představeny a analyzovány … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aleš Rozehnal

  Mediální právo, 2. rozšířené vydání

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 27. novembra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 23,04 €
  Vaša cena: 21,89 
  Publikace poskytuje komplexní přehled právní úpravy jednotlivých aspektů médií v České republice, a to jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Právní úprava je pak zasazena do širšího společenského kontextu a média jsou zkoumána z pohledu mediální vědy, politologie a sociologie. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Čapla

  Jojo Čapla - Hokejka Alpač, která změnila hokej

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 27. novembra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 12,64 €
  Vaša cena: 12,01 
  Publikace je knihou vzpomínek legendárního hokejisty československé reprezentace Jozefa Čaply. Autor knížky je zároveň autorem slavné hokejky ALPAČ, která se díky jeho námětům, zlepšovacím návrhům a technickým připomínkám vyráběla v Horažďovicích hokejistům všech hokejových klubů „přímo na míru“ a se kterou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Radana Makariusová

  Globální vládnutí a nestátní aktéři

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 26. novembra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 13,64 €
  Vaša cena: 12,96 
  Globální vládnutí je formou institucionalizace současných globálních vztahů. Je určitým řádem pravidel, norem a institucí v současném anarchicky uspořádaném systému, tzn. systému, který nemá žádnou nadřazenou autoritu, jíž by všichni aktéři v rámci systému byli podřízeni. Publikace se zabývá aktivitou současných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Beatrice Maalouf

  Válka v Iráku a Evropská unie

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 6,39 €
  Vaša cena: 6,07 
  Jaké jsou příčiny války a konflikty v Iráku? Jaká je účinnost sankčního režimu OSN proti Iráku? Jaké jsou zájmy EU a USA v poválečném Iráku? Jaký je vztah mezi Evropskou bezpečnostní a obrannou politikou a iráckou krizí? Jakou úlohu sehrál fenomén afrického uranu? Jaká politická kultura vzniká … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Nesvadba

  Policejní etika

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 15,98 €
  Vaša cena: 15,18 
  Publikace pojednává o profesní etice policie. V první části seznamuje čtenáře se základními pojmy, filosofickými východisky a myšlenkovými souvislostmi, v jejichž kontextu byly a jsou kladeny v evropské tradici ty nejzákladnější etické otázky. Druhá část nabízí autorův pohled na klíčové etické nároky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Fialová, Hana Horáková

  Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 18,34 €
  Vaša cena: 17,42 
  Tato kniha je výsledkem několikaletého zkoumání postsocialistické transformace venkovského prostoru perspektivou sociální antropologie a sociální geografi e, který je od konce 90. let spoluutvářen specifi ckou formou mezinárodního turismu pod názvem „holandské vesničky“. Komplexní srovnávací analýza transformace a strategie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Prunner

  Gamblerství aneb Ztráta svobody

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 18,34 €
  Vaša cena: 17,42 
  Po čtenářskou veřejností pozitivně přijaté knize „Psychologie gamblerství“ – aneb Sázka na štěstí“ se předložená kniha pokouší vyslat další nové signály lidem, kteří si neuvědomují či podceňují možnost vzniku gamblerství. Kromě jiného poukazuje na „Psychologické aspekty“ rizikového hraní ve spojení se vznikem … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Bohumil Kába, Libuše Svatošová

  Statistické nástroje ekonomického výzkumu

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 9,40 €
  Vaša cena: 8,93 
  Cílem publikace je seznámit odbornou ekonomickou veřejnost se základními statistickými metodami pořizování, zpracování a vyhodnocování jednorozměrných i vícerozměrných datových souborů. Výklad jednotlivých statistických procedur, které dovolují získat z dat podstatné informace a dosažené výsledky využít pro … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Správne právo hmotné. Všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 16. decembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,11 €
  Vaša cena: 18,15 
  Učebnica je určená prednostne pre výučbu správneho práva na právnických fakultách, využijú ju však aj študenti študijného programu Verejná správa a regionálny rozvoj. Publikáciu možno odporúčať do pozornosti aj zamestnancom verejnej správy, sudcom a prokurátorom. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Strémy

  Prípadové štúdie z trestného práva hn...

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 16. septembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,28 €
  Vaša cena: 6,92 
  Prípadové štúdie z trestného práva hmotného predstavujú učebný text, primárne určený poslucháčom právnických fakúlt, ktorého cieľom je osvojenie pojmov a inštitútov zo všeobecnej ako aj osobitnej časti trestného práva hmotného. Podstatou práce s textom je správna aplikácia ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. v znení … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michal Bochin

  Politický systém ako kategória politických vied

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 16. septembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,65 €
  Vaša cena: 12,97 
  Prevažná väčšina prác stredoeurópskeho regiónu, ktoré sú venované problematike politického systému, čo má svoje objektívne dôvody. Často sa pritom stáva, že jednotliví autori tou istou kategóriou, t. j. politickým systémom analyzujú, keď už nie odlišné predmetné oblasti, tak minimálne rôzne obsahové priority. Kdesi v záplave … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Adrián Jalč

  Prípadové štúdie z trestného práva pr...

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 16. septembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,20 €
  Vaša cena: 12,54 
  Prípadové štúdie z trestného práva procesného ako vysokoškolské učebné texty završujú kompletnú zbierku základných publikácií z predmetu Trestné právo procesné na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Snahou autorov bolo poskytnúť študentom a odbornej verejnosti precízne, zrozumiteľné a jasne spracované prípady, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Branislav Cepek

  Environmentálne právo

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 16. septembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 22,30 €
  Vaša cena: 21,19 
  Publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov a na základe získaných poznatkov kvalifikovaných autorov z doterajšieho vývoja environmentálneho práva posunúť úroveň poznania v našej republike ďalej a pomôcť nielen študentom pri vzdelávaní, ale do istej miery zosumarizovať existujúce … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alexander Bröstl

  Teória práva

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,28 €
  Vaša cena: 10,72 
  Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo skúmania jeho rôznych významov. Hľadá spoločné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Balga

  Azylové právo

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 31. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,01 €
  Vaša cena: 9,51 
  Publikácia spracováva teoretické a aplikačné problémy azylového práva. Vysvetľuje jednotlivé etapy vývoja azylu a azylového práva v súlade so spoločenskými, sociálnymi, ekonomickými a právnymi zmenami v dejinách ľudskej spoločnosti. Charakterizuje jednotlivé formy azylu. Osobitne sa sústreďuje na súčasný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor

  Spoločnosť proti terorizmu

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 28. februára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,66 €
  Vaša cena: 22,48 
  Publikácia predstavuje súhrn príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Spoločnosť proti terorizmu“, ktorá sa konala v dňoch 23. –24. októbra 2014 na pôde Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. V zmysle názvu a témy konferencie jednotlivé príspevky účastníkov konferencie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Španková

  Resocializácia odsúdených

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,15 €
  Vaša cena: 17,24 
  Predkladaná publikácia na primeranej vedeckej úrovni vhodným spôsobom umožňuje získať prehľad z oblasti väzenstva, resocializácie odsúdených a ich spätného návratu do spoločnosti. V súčasnosti pozorujeme nárast kriminality, dokonca v nových kvalitách organizovaný zločin, obchodovanie so zbraňami atď. , čo so … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Janka Hasanová

  Základy správneho práva 2. rozšírené vydanie

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,11 €
  Vaša cena: 18,15 
  Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie základných inštitútov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Vlasta Kunová

  Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,56 €
  Vaša cena: 13,83 
  Vedecká monografia je zameraná na problematiku niektorých vnútorných politík Európskej únie. Uvádza širšie teoretické východiská týkajúce sa hospodárskych, menových, fiškálnych sociálnych, environmentálnych a energetických vzťahov, ako aj politiky hospodárskej súťaže a štátnej pomoci. Monografia obsahuje nové aktuálne … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dušan Kargo

  Trestné právo hmotné - Osobitná časť

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,66 €
  Vaša cena: 22,48 
  Publikácia predstavuje učebnicu z oblasti osobitnej časti trestného práva hmotného. V jednotlivých kapitolách, ktoré sú nazvané a číslované rovnako ako jednotlivé hlavy osobitnej časti Trestného zákona, sú rozpracované a podrobne vysvetlené všetky zn aky skutkových podstát trestných činov nachádzajúcich sa v týchto … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová, Andrea Olšovská

  Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,83 €
  Vaša cena: 11,24 
  V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi otázkami skončenia pracovného pomeru z pohľadu právnej teórie a právnej praxe. V skúmanom problémovom okruhu skončenia pracovného pomeru je predmetom skúmania aj aktuálna normotvorba Medzinárodnej organizácie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová, Ľubica Dilongová

  Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,34 €
  Vaša cena: 17,42 
  Zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím patrí k dôležitým úlohám každej spoločnosti. Starostlivosť o chorých a starých občanov je vizitkou každej spoločnosti. Jej humánnosť sa posudzuje hlavne podľa toho, ako sa vie postarať o tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Postavenie osôb so zdravotným postihnutím … Zobraziť viac info ►