Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

-10% na nákupy od 25€ s kupónom ABCDEF

Didaktis

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Beata Solčanská, Renáta Lukačková

  Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 3. februára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 5,89 €
  Vaša cena: 5,60 
  U dodávateľa, termín orientačný
  191 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Zbierka testov pre 6. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 15. júna 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 8,48 €
  Vaša cena: 8,06 
  Odošleme ihneď
  Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novými vzdelávacími plánmi. Nové učivo aj opakovanie precvičuje v nadväznosti na kapitoly v novej učebnici Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zmaturuj! z literatúry 1

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 10,34 €
  Vaša cena: 9,82 
  Odošleme ihneď
  Vývoj literatúry je zachytený chronologicky, od staroveku po 20. storočie a zahŕňa slovenskú i svetovú literatúru. V každej kapitole sa nachádza charakteristika spoločensko-historických pomerov a umeleckých smerov, čo umožňuje zaradiť literárne diela do širších súvislostí. Hodnotu knihy zvyšujú ukážky a stručné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marika Benešová

  Zmaturuj! z chémie

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 10,34 €
  Vaša cena: 8,87 
  Odošleme ihneď
  Publikácia podáva prehľadne usporiadané učivo chémie v rozsahu osnov strednej školy. Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami zo všeobecnej chémie, anorganickej a organickej chémie, biochémie a tiež termochémie. Porozumenie a zapamätanie učiva podporujú prehľadné tabuľky a názorné schémy, text je doplnený … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zmaturuj! z biológie

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 10,34 €
  Vaša cena: 8,77 
  Odošleme ihneď
  Učivo je rozdelené do logických celkov a zahŕňa široké spektrum poznatkov od všeobecnej biológie až po ochranu životného prostredia. Prvá kapitola sa zaoberá vlastnosťami a taxonómiou živých sústav, základným rozdelením organizmov. Venuje sa bunke ako základnej stavebnej a funkčnej jednotke živých organizmov, ako aj … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  MemoMapka chémie

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 1. júna 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 6,29 €
  Vaša cena: 5,98 
  Odošleme ihneď
  MemoMapka chémie obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch. Moderné spracovanie vychádza z praktického uplatnenia pojmových máp. Hlavnou prednosťou tohto inovatívneho prístupu je vzájomné prepojenie znalostí z jednotlivých ročníkov. MemoMapka zároveň vysvetľuje dôležité pojmy, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Hašková, Ján Tarábek

  Mapka literatúry SŠ 1

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 2. decembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 2,99 €
  Vaša cena: 2,84 
  Odošleme ihneď
  1. diel jedinečnej a praktickej učebnej pomôcky, ktorú ocení každý študent strednej školy. Obsahuje charakteristiku literárnych období od staroveku až po realizmus a prehľadné zoradenie autorov a ich diel podľa období v rozsahu učiva strednej školy. Kvalitná laminovaná úprava umožňuje časté používanie bez poškodenia. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavol Tarábek

  Zmaturuj z fyziky

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 21. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 10,49 €
  Vaša cena: 9,97 
  Odošleme ihneď
  Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami fyzikálnych disciplín od základov klasickej fyziky až po najnovšie poznatky modernej fyziky. Zahŕňa učivo z mechaniky, termiky, termodynamiky a molekulovej fyziky, elektriny, magnetizmu, optiky, teórie relativity, fyziky mikrosveta a astrofyziky. Moderná fyzika, najmä fyzika elementárnych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Renáta Lukačková, Beata Solčanská

  Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 10. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 7,39 €
  Vaša cena: 7,02 
  Odošleme ihneď
  Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe. Nová zbierka pre 8. ročník ZŠ/terciu 8-ročných gymnázií sa zameriava na nové učivo aj na opakovanie z predchádzajúcich … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Nataša Galková

  Cvičebnica slovenského jazyka pre stredoškolákov

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 31. decembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 8,95 €
  Vaša cena: 8,50 
  Odošleme ihneď
  Príručka obsahuje:vstupný test na overenie zručnosti práce s gramatickými úlohami, pracovné listy, korektorské cvičenia, dopĺňacie cvičenia, v ktorých žiaci získajú zručnosti v rámci jednotlivých jazykových rovín: hláskoslovie, morfológia aj syntax, záverečné testy z hláskoslovia, morfológie a syntaxe; testy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Beata Solčanská

  Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 1. decembra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 5,89 €
  Vaša cena: 5,60 
  Odošleme ihneď
  Publikácia vychádza v ústrety učiteľom a žiakom reformného ročníka a uľahčuje im aplikovanie školskej reformy vo vyučovaní. Všetky cvičenia diktáty sú prispôsobené aktuálnemu obsahovému štandardu pre 5. ročník podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu. Zbierku využijú učitelia, ktorí v súčasných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Odmaturuj! z chemie 2. vydání

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 24. septembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 10,76 €
  Vaša cena: 10,22 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Druhé, přepracované vydání této učebnice informuje o praktických souvislostech s každodenním životem. -Tematické celky jsou doplněny o informace k výrobě chemických látek a jejich využití nejen v průmyslu, ale i v každodenním životě. - Nově je zařazena problematika působení chemických látek … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Renáta Lukačková

  Zbierka testov pre 7. ročník ZŠ slovenský jazyk a literatúra s podrobnými rozbormi

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 31. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 8,48 €
  Vaša cena: 8,06 
  Odošleme ihneď
  Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novou učebnicou Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl/2. ročník 8-ročných gymnázií.Zbierka úloh rozvíja a zdokonaľuje zručnosti a schopnosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zmaturuj z nemeckého jazyka 1.

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 10,49 €
  Vaša cena: 9,97 
  Odošleme ihneď
  Obsahuje podrobný prehľad gramatiky nemeckého jazyka, pričom rešpektuje nový nemecký pravopis. Všetky dôležité gramatické javy sú podrobne vysvetlené v slovenskom jazyku a doplnené množstvom konkrétnych príkladov zo živej hovorenej nemčiny. Dôležité gramatické pojmy sú v záujme lepšieho porozumenia uvádzané aj v nemčine. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Osvetľovník z matematiky 2. - zlomky

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 6,95 €
  Vaša cena: 6,60 
  Odošleme ihneď
  Druhá časť matematky pre ZŠ nadväzuje na Osvetľovník matematiky 1. Podobne ako prvá časť osvetľovníka, aj druhá časť pomáha spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom, pretože veľmi zrozumiteľne vysvetľuje pojmy a operácie a učí žiaka prakticky ich použiť. Knihu uvítajú žiaci šiestych, ale aj vyšších ročníkov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniela Baničová

  Testy 2010 Slovenský jazyk a literatúra

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 7,99 €
  Vaša cena: 7,59 
  Odošleme ihneď
  Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy zo slovenského jazyka a literatúry. Počet úloh v testoch sa pohybuje od 15 do 25. Žiak si v nich preveruje nielen svoje znalosti, ale zároveň si zlepšuje svoje študijné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Nemecká gramatika pre základné a stredné školy

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 11,99 €
  Vaša cena: 11,39 
  Odošleme ihneď
  Učebnica podáva zákonitosti gramatiky nemeckého jazyka novým, netradičným spôsobom. Okrem vysvetľovania známych gramatických pravidiel ukazuje aj podstatu používania gramatických javov tak, ako ich vnímajú samotní Nemci. Tento prístup je zjavný napríklad pri vysvetľovaní používania určitého a neurčitého člena. Namiesto vymenovania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petra Červinková

  Zmaturuj z matematiky

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 10,34 €
  Vaša cena: 9,82 
  Odošleme ihneď
  Kniha poskytuje kompletný prehľad stredoškolského učiva matematiky. Výstižné zhrnutie teoretických poznatkov dopĺňajú názorné obrázky podporujúce porozumenie a tiež vzorové riešené príklady. Používatelia ocenia prehľadné grafické spracovanie, ktoré uľahčuje orientáciu – spracovanie do kapitol a menších tematických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Carl R. Rogers, Jerome Freiberg

  Sloboda učiť sa

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 29. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 23,80 €
  Vaša cena: 22,61 
  Odošleme ihneď
  Kniha sa ľahko číta, je plná príkladov z reálneho života školy, odpovedá na neistoty učiteľa a rodiča, ktorí v spleti metód a inovácii nevedia, čo je vlastne pre dobrú školu dôležité. V knihe objavíte najtajnejšie princípy humanistického vzdelávania, zistíte, že vzťah, zážitok a ľudskosť sú piliere … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Juraj Belán

  Grammar practice 1

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 6,06 €
  Vaša cena: 5,76 
  U dodávateľa, termín orientačný
  V knize je vložen 10ti stránkový "klíč" v samostatné vazbě. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Juraj Belán

  Grammar Practice 2

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 1. januára 2004
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 7,29 €
  Vaša cena: 6,93 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Výborný pomocník na precvičenie gramatiky. Žiakom, študentom a učiteľom poskytuje bohatý zdroj doplňovacích cvičení usporiadaných do 65 gramatických celkov so zameraním na problémové oblasti. Výhodou je, že použité slovíčka, frázy a vety vychádzajú zo živého hovorového jazyka, a tak súčasne podporujú rozvoj komunikácie, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Andrea Havlínová

  Prvouka pro 2.ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 3,59 €
  Vaša cena: 3,41 
  Odošleme ihneď
  Ilustrovaný pracovní sešit se zábavně zpracovanými úlohami. Pracovní sešit určený pro žáky 2. ročníků základní školy. Obsahuje množství zábavně zpracovaných úloh z prvouky. Úlohy jsou motivovány krátkými texty, které tvoří v publikaci ucelený pohádkový příběh, a umožňují tak dětem procvičit si čtení. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Štefan Konkol

  1001 English Phrasal Verbs 1001 anglických frázových slovies

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 31. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,39 €
  Vaša cena: 8,92 
  Nedostupné
  Frázové slovesá tvoria jednu z najživších a významovo najrozsiahlejších častí anglickej slovnej zásoby, v bežnej komunikácii sa frázové slovesá používajú veľmi často. Ich ovládanie je nevyhnutné na to, aby ste dokázali porozumieť najmä hovorovému jazyku (pretože ľudia, ktorí tieto zvraty nepoznajú, často nevedia, o čom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Hašková, Ján Tarábek

  Mapka literatúry SŠ 2

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 2. decembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 2,99 €
  Vaša cena: 2,84 
  U dodávateľa, termín orientačný
  2. diel praktickej učebnej pomôcky, ktorú ocení každý študent strednej školy. Obsahuje: - charakteristiku literárnych období od realizmu až po súčasnosť - prehľadné zoradenie autorov a ich diel podľa období v rozsahu učiva strednej školy 2. diel: - realizmus - literárna moderna - literatúra medzi svetovými vojnami - literatúra … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Tarábek, Milada Caltíková

  Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 1. januára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 10,85 €
  Vaša cena: 10,31 
  Odošleme ihneď
  Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka je obľúbená doplnková učebnica pre 2. stupeň ZŠ a všetky typy stredných škôl … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Tarábek

  Zmaturuj zo slovenského jazyka

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 23. októbra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 12,95 €
  Vaša cena: 12,30 
  Odošleme ihneď
  Šikovný sprievodca učivom slovenského jazyka pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať Publikácia jedinečným spôsobom podáva učivo a vzájomné súvislosti medzi témami. Obsahuje učivo slovenského jazyka 1. – 4. ročníka gymnázií, stredných škôl a 5. – 8. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Andy Marková

  Cesta k spokojnej rodine

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 9,98 €
  Vaša cena: 9,48 
  Odošleme ihneď
  Cesta k spokojnej rodine – Nekonvenčný pohľad na materstvo Reformný pohľad na materstvo odhaľujúci pravú podobu výchovy detí, rodinného života a partnerského vzťahu V dnešnej dobe zažívame množstvo ekonomických, pracovných a rodinných tlakov. Mnohé oblasti nášho života prežívajú krízu, vrátane spoločnosti a jej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľubomír Stískal

  Testy testmonitor matematika 2. prepracované vydanie

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 10. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 7,89 €
  Vaša cena: 7,50 
  Odošleme ihneď
  Nové prepracované vydanie zbierky riešených príkladov usporiadaných do testov pre žiakov základných škôl (prípadne pre kvartu a kvintu 8-ročných gymnázií) na preverenie a upevnenie vedomostí z matematiky. Mnohé úlohy a príklady boli vymenené či prepracované tak aby boli v súlade s učivom matematiky podľa … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  MemoMapka prírodovedy

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 16. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 4,99 €
  Vaša cena: 4,74 
  Odošleme ihneď
  MemoMapka prírodovedy obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch. Moderné spracovanie vychádza z praktického uplatnenia pojmových máp. Hlavnou prednosťou tohto inovatívneho prístupu je nielen vzájomné prepojenie znalo stí z jednotlivých ročníkov, ale aj zdôraznenie vzájomných súvislostí … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  MemoMapka informatiky 1

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 16. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 4,99 €
  Vaša cena: 4,74 
  U dodávateľa, termín orientačný
  MemoMapka informatiky obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch. Moderné spracovanie vychádza z praktického uplatnenia pojmových máp. Hlavnou prednosťou tohto inovatívneho prístupu je vzájomné prepojenie znalostí z j ednotlivých ročníkov. MemoMapka zároveň vysvetľuje dôležité pojmy, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  MemoMapka matematiky 2

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 31. októbra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 6,29 €
  Vaša cena: 5,98 
  Odošleme ihneď
  MemoMapka obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch. Moderné spracovanie vychádza z praktického uplatnenia pojmových máp. Hlavnou prednosťou tohto inovatívneho prístupu je vzájomné prepojenie znalostí z jednotlivých ročníkov. Memomapka zároveň vysvetľuje dôležité matematické … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Gahérová

  Čítajme s porozumením - hráme sa s textami

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 12. júla 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 7,98 €
  Vaša cena: 7,58 
  Odošleme ihneď
  Pracovný zošit sa zameriava na oblasť porozumenia čítaných textov. Vedie deti k čítaniu, uvažovaniu nad skladbou vety, postupnosťou deja pri skladaní príbehu a schopnosti vybrať z textu dôležité informácie. Aktivity sú zostavené tak, aby deťom posky tli nielen poučenie, ale aj zábavu a potešenie z tvorivej činnosti. … Zobraziť viac info ►