! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Milada Caltíková

autor

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry - 4. ročník


Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra. Obsah FRANCÚZSKA LITERATÚRA PO ROKU 1945 Antoine de Saint-Exupery: Malý princ (filozofická rozprávka) Albert Camus: Cudzinec (existencializmus, román) Jean Paul Sartre: Múr (existencializmus, poviedka) Françoise Saganová: Odtrúbené (existencializmus, psychologický román) Le Clézio: Ariadna (skupina "nový román", poviedka) Jacques Prévert: Tá láska (lyrická poézia) TALIANSKA LITERATÚRA PO ROKU 1945 Alberto Moravia: Rimanka (neorealizmus, román) LATINSKOAMERICKÁ LITERATÚRA PO ROKU 1945 Gabriel García Márquez: Kronika vopred ohlásenej smrti (magický realizmus, román) ANGLICKÁ LITERATÚRA PO ROKU 1945 John James Osborne: Obzri sa v hneve (rozhnevaní mladí muži, dráma) AMERICKÁ LITERATÚRA PO ROKU 1945 Jerome David Salinger: Kto chytá v žite (prúd "spasiteľských diel", román) Joseph Heller: Hlava XXII (protivojnový román využívajúci humor, paradox a absurditu) William Styron: Sophiina voľba (návrat k "židovskej otázke", román s postmodernistickými prvkami) Tennessee Williams: Električka zvaná túžba (vplyv existencializmu, dráma) Marián Andirčík: Nahý anjel (antológia poézie amerických beatnikov) NEMECKÁ LITERATÚRA PO ROKU 1945 Bertold Brecht: Matka Guráž a jej deti (epické divadlo, dráma) Friedrich Dürrenmatt: Fyzici (vplyv absurdnej drámy, dramatická groteska) ČESKÁ LITERATÚRA PO ROKU 1945 Bohumil Hrabal: Ostro sledované vlaky (protivojnová téma s nadsádzkou a humorom, román) Milan Kundera: Směšné lásky: Já truchlivý bůh (poviedka využívajúca humor) Václav Havel: Vernisáž (absurdná dráma, jednoaktovka) RUSKÁ LITERATÚRA PO ROKU 1945 Alexander Solženicyn: Jeden deň Ivana Denisoviča (dielo z prostredia gulagov, novela) SLOVENSKÁ POVOJNOVÁ A SÚČASNÁ LITERATÚRA DRÁMA Štefan Králik: Margaret zo zámku (socialistický realizmus, tragédia, ekologická téma) Ivan Bukovčan: Kým kohút nezaspieva (vplyv existencializmu, dráma, téma 2. svetovej vojny) Peter Karvaš: Veľká parochňa (vplyv absurdnej drámy, tragikomédia, kritika totalitného režimu) Osvald Záhradník: Sólo pre bicie (hodiny) (psychologická hra o vzťahu starej a mladej generácie) Milan Lasica, Július Satinský: Pred rodným domom (humoristický dialóg) Soirée (kabaretné predstavenie, vplyv postmodernizmu a absurdnej dámy) Stanislav Štepka: Jááánošííík (naivné divadlo; paródia na jánošíkovskú tradíciu; vplyv postmodernizmu) Viliam Klimáček: Ohne ohnivé, Užhorod (absurdná dráma pre alternatívne divadlo GUnaGU; paródia na povstalecké časy) POÉZIA Ján Kostra: Moja rodná (lyrická poézia, téma rodného kraja) Andrej Plávka: Ohne na horách (protifašistická poézia) Pavol Horov: Vysoké letné nebe (návratová poézia) Vojtech Mihálik: Tŕpky (angažovaná profeministická poézia a ľúbostná poézia) Milan Rúfus: Až dozrieme (reflexívna lyrika, téma rodného kraja, protivojnová téma) Miroslav Válek: Dotyky (ľúbostná téma, téma rodného kraja, reflexívna lyrika) Ján Stacho: Zážehy (lyrická poézia, ľúbostná a erotická téma) Ján Buzássy: Básne (prírodná lyrika) Kamil Peteraj: Aleluja, schúlená (téma rodného kraja, ľúbostná lyrika) Daniel Hevier: V každých dverách (osobná lyrika) Ivan Štrpka: Krátke leto kopijníkov (básnická zbierka patriaca do tvorby skupiny Osamelí bežci) Mila Haugová: Dáma s jednorožcom (ženská reflexívna lyrika) Jozef Urban: Snežienky & biblie (básnická zbierka patriaca do tvorby rockovej generácie) Michal Habaj: Captum Mortuum (postmodernistická básnická zbierka)
Na sklade 2Ks
6,18 € 6,50 €

Sprievodca dielami B slovenskej a svetovej literatúry


Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra. Obsah Dva dni v Chujave Lipovianska maša Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch Otec Goriot David Copperfield Anna Kareninová Hráč Višňový sad Volanie divočiny Povídky malostranské Suchá ratolesť Tatry a more Letorosty a V pamäť - Roľník, Priadka Krvavé sonety Hájnikova žena Dom v stráni Keď báčik z Chochoľova umrie Statky – zmätky Ženský zákon Maco Mlieč Bez hrdosti Ťapákovci Skon Paľa Ročku Hrdinovia Pani Rafiková Demokrati Kytica Moje malé milenky Nox et solitudo, Verše Rosou a tŕním
Na sklade 3Ks
5,23 € 5,50 €

Sprievodca dielami E - 4. ročník


Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra. Obsah R. Jašík: Námestie svätej Alžbety (román, tematika druhej svetovej vojny - židovská otázka) A. Bednár: Kolíska (novela s témou SNP, päťdesiatych rokov; striedanie časových pásem) L. Mňačko: Smrť sa volá Engelchen (retrospektívny román s tematikou protifašistického odboja) L. Mňačko: Ako chutí moc (román, politický panflet) V. Mináč: Nikdy nie si sama (dvojnovela, vplyv výrobného románu) V. Mináč: Tu žije národ (esej zo zbierky Dúchanie do pahrieb) F. Hečko: Červené víno (generačný dedinský román) D. Tatarka: Prútené kreslá (ľúbostný román) V. Šikula: Majstri (1. diel dedinskej trilógie) (román z čias SNP s humorným pohľadom na historické udalosti) P. Jaroš: Tisícročná včela (román s vplyvom magického realizmu a postmodernizmu) R. Sloboda: Pamäti (román s autobiografickými prvkami) I. Kadlečík: Vlastný horoskop (spájanie prvkov poviedky a eseje, téma disentu, postmodernizmus) D. Mitana: Vianočná poviedka (postmodernistická poviedka s prvkami hororu) D. Mitana: Nočné správy (poviedka s absurdnou pointou) D. Dušek: Rýchlik (poviedka s prvkami postmodernizmu) P. Vilikovský: Celkový pohľad na Máriu B. (poviedka s detektívnymi prvkami zo zbierky Krutý strojvodca) P. Pišťánek: Muzika (novela zo života mladých ľudí s prvkami absurdity, paradoxu, erotiky) P. Pišťánek D. Taragel: Sekerou & nožom (zbierka poviedok s prvkami paródie, absurdity) M. Hvorecký: Plyš (román s prvkami sci-fi; s postavou závislého človeka) J. Šebesta: Keď sa pes smeje (rodinny román s postavou tínedžera) V. Šikulová: Medzerový plod (autobiografická novela) Balla: Veľká láska (postmodernistická novela s prvkami čierneho humoru a sarkazmu)
Na sklade 3Ks
5,23 € 5,50 €

Zbierka textov a úloh z literatúry 4 pre SŠ


Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy 4 je neoddeliteľnou súčasťou kompletu Literatúra pre stredné školy 4. Obsahuje: – literárne texty a úlohy k nim, ktoré rozširujú a precvičujú učivo učebnice; tentokrát sú usporiadané podľa literárnych druhov a žánrov pričom rešpektujú ŠVP; pre orientáciu sú pri jednotlivých ukážkach uvedené aj literárne smery, informácie o diele i autorovi. Žiak si tak môže na rozličných textoch overiť svoje vedomosti a zručnosti. Navyše sa v zbierke objavujú aj texty, ktoré doteraz v školskej praxi neboli bežné, ktoré podnecujú žiakov k diskusii a ktoré majú žiakom zatraktívniť literatúru; – ukážky žiackych prác z literatúry (analýzy, interpretácie), vďaka ktorým sa žiak môže porovnať so svojimi rovesníkmi, príp. získať námet na vlastnú prácu; – teóriu literatúry formou minislovníka, ktorý žiak môže používať pri vyučovaní literatúry – podnecuje tak žiaka pracovať samostatne; – riešenia úloh z učebnice i zbierky, ktoré sú nevyhnutné pri konštruktivistickom prístupe k výučbe literatúry, keďže jeho súčasťou je aj overenie si správnosti postupu práce; – dobové umelecké diela, ktorých funkciou je, aby žiaci nevnímali literatúru ako neukotvenú časť širokého spektra umenia.
Na sklade 5Ks
7,09 € 7,46 €

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka


Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka je obľúbená doplnková učebnica pre 2. stupeň ZŠ a všetky typy stredných škôl
Na sklade 1Ks
11,35 € 11,95 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2 – Zošit pre študenta 1. časť


Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. s dvomi alebo žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky - fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax s praktickou a efektívnou komunikáciou - štylistikou. Novinkou je dôsledná príprava na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu a rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky... Predostiera projekty v rôznych kontextoch na precvičenie učebného obsahu i kompetencií.
Na sklade > 5Ks
6,04 € 6,36 €

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry A - nové, doplnené vydanie


Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra. Obsah Epos o Gilgamešovi Antigona Ódy Umenie milovať I Proglas Moravsko-panónske legendy Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha Sonety Laure Hamlet O rozvrstvení obyvateľstva a príčinách štátnych prevratov Valaská škola mravúv stodola René mládenca príhodi a skúsenosti Lakomec Svatopluk Slávy dcéra Kocúrkovo aneb jen abychom v hanbě nezůstali Utrpenie mladého Werthera Kráľ tmy Wiliam Tell Putovanie Childa Harolda Havran Jama a kyvadlo Chrám matky Božej v Paríži Kapitánova dcéra Piková dáma Máj Babička Kde leží naša bieda Matúš z Trenčína Marína Detvan Zakliata panna vo Váhu a divný Janko Kvet Mor ho! Smrť Jánošíkova Margita a Besná Reštavrácia Olejkár
U dodávateľa
6,18 € 6,50 €

Slovenský jazyk a literatúra - Maturita


Príručka je rozdelená na časti: TEÓRIA LITERATÚRY, VÝVIN LITERATÚRY, JAZYKOVÉ UČIVO V prvých dvoch častiach Vypracované zadania vhodné na internú maturitnú skúšku (signalizované farebným podfarbením textu). Štandardizované/povinné pojmy sú vo Vecnom registri zvýraznené tučným písmom. Štandardizovaní autori a diela sú v Mennom registri zvýraznené podčiarknutím. V časti TEÓRIA LITERATÚRY nájde čitateľ okrem vysvetlenia štandardizovaných pojmov napr. aj charakteristiku, dejovú líniu a ukážky významných literárnych diel (diela sú zaradené chronologicky). Vo vypracovaných literárnoteoretických zadaniach venujeme pozornosť ľudovej slovesnosti a jej vplyvu na umelú literatúru, vývinu drámy od starovekej literatúry po súčasnosť, balade v slovenskej a svetovej literatúre. Časť VÝVIN LITERATÚRY prináša definície literárnych období a smerov, výber najlepších autorov a ukážky z ich diel. K charakteristike literárnych smerov zo svetovej literatúry je pripojená informácia o vplyve literárneho smeru na slovenskú literatúru. Povojnová a súčasná literatúra je spracovaná aj vo forme prehľadnej tabuľky. Vypracované zadania z literárneho učiva uľahčia prácu napr. pri spracovaní témy lásky, témy zemianstva, pri porovnaní poviedok s postavou z ľudu, pri analýze rôznych typov romantickej postavy). Tematické zadania sú vhodné na ústnu maturitnú skúšku, na projekty, seminárne práce a žiacke referáty. Časť JAZYKOVÉ UČIVO prináša vysvetlenie pojmov z obsahového štandardu ŠVP. Príručka rešpektuje najnovšiu štátnu technickú normu pri útvaroch administratívneho štýlu, ako aj pri bibliografických záznamoch textu. V morfológii sme pri zhrnutí vedomostí z tvaroslovia zvýraznili učivo, ktoré sa po poslednej školskej reforme učí až na strednej škole; uvádzame i upozornenia na najčastejšie morfologické chyby. Syntax prináša učivo, ktoré vyžaduje inovovaný ŠVP vo vetnej a textovej/nadvetnej syntaxi. V učive o slohových postupoch a jazykových štýloch nájdu čitatelia charakteristiku konkrétnych slohových útvarov, ktoré využijú pri príprave na písomnú maturitnú skúšku alebo v praktickom živote. Veríme, že táto kniha poslúži nielen maturantom pri opakovaní a upevňovaní učiva na skúšku dospelosti, ale aj študentom nižších ročníkov a ich učiteľom počas každodennej prípravy na vyučovanie.
Na sklade > 5Ks
9,66 € 10,50 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Zošit pre študenta 1. časť


Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. s dvomi alebo žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky – fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax s praktickou a efektívnou komunikáciou – štylistikou. Novinkou je dôsledná príprava na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu a rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky… Predostiera projekty v rôznych kontextoch na precvičenie učebného obsahu i kompetencií. Obsahuje úlohy: na prácu s textom a porozumenie textu (súvislého, nesúvislého aj ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, ale aj tvorba a hodnotenie, navrhnutie riešenia a posudzovanie; kombinujúce jazykové prostriedky a komunikačnú prax; kladúce dôraz na argumentáciu; zohľadňujúce psychomotorickú a afektívnu doménu; podporujúce prácu s externými zdrojmi; na korigovanie nevhodných podôb slohových útvarov; na rutinné precvičovanie komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika, argumentácia, štylistika); otvorené a uzavreté; bez riešení i s riešením zohľadňujúcim komunikačnú situáciu; v otestujte sa po každom tematickom celku pripravuje žiaka na externú maturitu. Titul je odporučený MŠVVaŠ SR.
Na sklade 5Ks
6,04 € 6,36 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Učebnica


NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 1 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej prešla rozsiahlou inováciou: výkladový text sa aktualizoval na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku, prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí, zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra učebnice, zohľadnili sa nové prístupy vo vyučovaní slovenského jazyka, prispôsobili sa jednotlivé komponenty požiadavkám iŠVP, aktuálnemu stavu komunikácie spoločnosti i súčasnej maturite. Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Učebnica je východiskový materiál výučby, obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky, základné ukážkové slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol. Obsahuje mnoho zaujímavostí, ale hlavným zámerom učebnice je slúžiť ako teoretické i pragmatické pozadie vyučovania. Obsahuje známe prvky: karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy výkladový text slúži na pochopenie alebo doplnenie informácií o preberanej téme; kľúčové pojmy sú vyznačené rozlišujte rôzne problémové javy znaky a výrazové prostriedky, ktoré sú typické pre daný slohový útvar viete, že…? upozorňuje na rôzne zaujímavosti prehľady, schémy, tabuľky – sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy ukážky reálnych slohových útvarov aj živých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka, nútia zamyslieť sa; pracuje sa aj s nesúvislými textami; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; ukážky zohľadňujú aj prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne kontexty úlohy o jazyku a komunikácii, týkajúce sa témy alebo slohového útvaru s riešeniami podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácu Titul je odporučený MŠVVaŠ SR.
Na sklade 3Ks
13,47 € 14,18 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. roč. – Učebnica


Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 2 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej prešla rozsiahlou inováciou: 1.výkladový text sa aktualizoval na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku, 2.prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí, 3.zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra učebnice, 4.zohľadnili sa nové prístupy vo vyučovaní slovenského jazyka, 5.prispôsobili sa jednotlivé komponenty požiadavkám iŠVP, aktuálnemu stavu komunikácie spoločnosti i súčasnej maturite. Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. roč. - Učebinca je východiskový materiál výučby, obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky, základné ukážkové slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol. Obsahuje mnoho zaujímavostí, ale hlavným zámerom učebnice je slúžiť ako teoretické i pragmatické pozadie vyučovania. Obsahuje známe prvky: *karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy *výkladový text slúži na pochopenie alebo doplnenie informácií o preberanej téme; kľúčové pojmy sú vyznačené *rozlišujte rôzne problémové javy *znaky a výrazové prostriedky, ktoré sú typické pre daný slohový útvar *viete, že...? upozorňuje na rôzne zaujímavosti *prehľady, schémy, tabuľky sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy *ukážky reálnych slohových útvarov aj živých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka, nútia zamyslieť sa; pracuje sa aj s nesúvislými textami; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; ukážky zohľadňujú aj prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne kontexty *úlohy o jazyku a komunikácii, týkajúce sa témy alebo slohového útvaru s riešeniami podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácu
Na sklade 2Ks
13,47 € 14,18 €

Literatúra 1 - Učebnica pre SŠ


Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A. Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe praxe aj overenú. V nej sa prelína žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Prvá časť začína teoretickým úvodom, ktorý pomocou ukážok súčasnej literatúry umožňuje učiteľovi zjednotiť rozdielne úrovne žiakov v prvom ročníku na strednej škole, príp. ju možno využiť ako teoretickú bázu, ku ktorej sa môže žiak kedykoľvek vracať. Nasledujú kapitoly v chronologickom poradí (staroveká literatúra, stredoveká literatúra, humanistická a renesančná literatúra, baroková literatúra, klasicistická literatúra), v ktorých autori stručne predstavia dané obdobie a na základe vybraných typických žánrov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Každá kapitola je ukončená testom Preskúšajte sa, ktorý je formulovaný ako súčasné maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia i náuku o spoločnosti. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi. Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa bohatý ilustračný materiál, obsahuje aj ukážky vybraných diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať historické texty na súčasnú situáciu a dianie. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá. čo z tohto obsahu na hodinách absolvuje. Výsledky úloh nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 1, ktorá je doplnkovým pracovným zošitom a príručkou literatúry zároveň. Literatúra pre stredné školy 1: - je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, - rešpektuje konštruktivistický princíp vyučovania, - rešpektuje komunikačno-zážitkový model vyučovania, - literárnu teóriu používa na postupne sa prehlbujúcu analýzu a interpretáciu textu, - literárnu históriu používa na spoznanie umeleckého dedičstva, - literárnu kritiku používa na spoznanie iného ako vlastného názoru, - učebnica aktualizuje texty z minulosti na súčasnosť a dnešného človeka, - poskytuje dostatok materiálu na vyučovanie literatúry, - rešpektuje rôzne druhy škôl, - rešpektuje žiaka, ktorý „nebol na vyučovaní“, - je prepojená s inými druhmi umenia (film, hudba, architektúra, maliarstvo...). Dielo je v súlade so ŠVP a odporúčané MŠVV a Š SR.
Na sklade 2Ks
13,98 € 14,72 €

Literatúra 3 – Učebnica pre SŠ


Tretia časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP: odlišnom od doteraz známych koncepcií a na základe praxe autoriek. Prelína sa tu žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Kapitoly sa venujú tentoraz koncu 19. storočia a prvej polovici 20. storočia (naturalizmus, moderna, avantgardy, literatúra so spoločenskou funkciou). Autorky v nich stručne predstavia literárny (umelecký) smer a na základe vybraných typických lit. textov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Každá kapitola je ukončená testom Preskúšajte sa, ktorý je formulovaný ako súčasné externé maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia, učivo jazyka i náuku o spoločnosti, etickej výchovy i mediálnej výchovy. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi. Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa bohatý ilustračný materiál typický pre daný umelecký smer, obsahuje aj ukážky vybraných diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať historické texty na súčasnú situáciu a dianie, preto aj tradičné i menej známe ukážky diel sa prostredníctvom úloh javia ako atraktívne. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá, čo z tohto obsahu na hodinách absolvuje. Výsledky úloh, prehľadnú teóriu literatúry, ukážky žiackych prác a ďalšie úryvky a úlohy nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto učebného materiálu. Literatúra pre stredné školy 3: je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, rešpektuje konštruktivistický princíp vyučovania, rešpektuje komunikačno-zážitkový model vyučovania, literárnu teóriu používa na postupne sa prehlbujúcu analýzu a interpretáciu textu, literárnu históriu používa na spoznanie umeleckého dedičstva, literárnu kritiku používa na spoznanie iného ako vlastného názoru, učebnica aktualizuje texty z minulosti na súčasnosť a dnešného človeka, poskytuje dostatok materiálu na vyučovanie literatúry, rešpektuje rôzne druhy škôl, rešpektuje žiaka, ktorý „nebol na vyučovaní“, je prepojená s inými druhmi umenia (film, hudba, architektúra, maliarstvo…). Titul je odporúčaný MŠVVaŠ SR.
U dodávateľa
13,98 € 14,72 €

Literatúra 2 – Učebnica pre SŠ


Druhá časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP: odlišnom od doteraz známych koncepcií a na základe praxe autoriek aj prístupe overenom. Prelína sa tu žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Kapitoly sa venujú tentoraz 19. storočiu (preromantizmus, romantizmus, postromantizmus a realizmus). Autorky v nich stručne predstavia dané obdobie a na základe vybraných typických žánrov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Každá kapitola je ukončená testom Preskúšajte sa, ktorý je formulovaný ako súčasné externé maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia, učivo jazyka i náuku o spoločnosti. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi. Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa bohatý ilustračný materiál typický pre dané obdobie, obsahuje aj ukážky vybraných diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať historické texty na súčasnú situáciu a dianie, preto aj tradičné i menej známe ukážky diel sa prostredníctvom úloh javia ako atraktívne. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá, čo z tohto obsahu na hodinách absolvuje. Výsledky úloh, prehľadnú teóriu literatúry, ukážky žiackych prác a ďalšie úryvky a úlohy nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto učebného materiálu. Literatúra pre stredné školy 2: je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, rešpektuje konštruktivistický princíp vyučovania, rešpektuje komunikačno-zážitkový model vyučovania, literárnu teóriu používa na postupne sa prehlbujúcu analýzu a interpretáciu textu, literárnu históriu používa na spoznanie umeleckého dedičstva, literárnu kritiku používa na spoznanie iného ako vlastného názoru, učebnica aktualizuje texty z minulosti na súčasnosť a dnešného človeka, poskytuje dostatok materiálu na vyučovanie literatúry, rešpektuje rôzne druhy škôl, rešpektuje žiaka, ktorý „nebol na vyučovaní“, je prepojená s inými druhmi umenia (film, hudba, architektúra, maliarstvo…). Dielo je v súlade so ŠVP. Odporúčané MŠVV a Š SR
Na sklade 2Ks
13,98 € 14,72 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Zošit pre študenta 2. časť


Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. s dvomi alebo žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky – fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax s praktickou a efektívnou komunikáciou – štylistikou. Novinkou je dôsledná príprava na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu a rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky… Predostiera projekty v rôznych kontextoch na precvičenie učebného obsahu i kompetencií. Obsahuje úlohy: na prácu s textom a porozumenie textu (súvislého, nesúvislého aj ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, ale aj tvorba a hodnotenie, navrhnutie riešenia a posudzovanie; kombinujúce jazykové prostriedky a komunikačnú prax; kladúce dôraz na argumentáciu; zohľadňujúce psychomotorickú a afektívnu doménu; podporujúce prácu s externými zdrojmi; na korigovanie nevhodných podôb slohových útvarov; na rutinné precvičovanie komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika, argumentácia, štylistika); otvorené a uzavreté; bez riešení i s riešením zohľadňujúcim komunikačnú situáciu; v otestujte sa po každom tematickom celku pripravuje žiaka na externú maturitu.
Na sklade 5Ks
6,04 € 6,36 €

Literatúra 4 - Učebnica pre SŠ


Záverečná časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP: odlišnom od doteraz známych koncepcií a na základe praxe autoriek. Prelína sa tu žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Kapitoly sa venujú literatúre druhej polovice 20. storočia (povojnový sociálny a psychologický realizmus, socialistický realizmus, existencializmus, nový román, absurdná dráma, magický realizmus, fantastika, postmoderna a rôzne podoby revolty voči moci v literatúre), ako aj súčasnej literatúre. Autorky v nich stručne predstavia literárny (umelecký) smer alebo tendenciu a na základe vybraných typických literárnych textov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Testy Preskúšajte sa sú formulované ako súčasné externé maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica kontextovo spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia, učivo jazyka i náuky o spoločnosti, etickej výchovy i mediálnej výchovy. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi, bez ktorých by často text nebol interpretovateľný. Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa ilustračný materiál typický pre dané obdobie, obsahuje aj ukážky vybraných literárnych diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať umelecké texty na súčasnú situáciu a dianie, preto aj tradičné i menej známe ukážky diel sú prostredníctvom vhodne formulovaných úloh atraktívne. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá, čo na hodinách absolvuje. Výsledky úloh, prehľadný slovník teórie literatúry, ukážky žiackych prác a ďalšie úryvky a úlohy nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto učebného kompletu. Odporúčaná MŠVVaŠ SR. V súlade so ŠVP.
Na sklade 4Ks
13,98 € 14,72 €