Ekokonzult

vydavateľstvo

Bůh je ateista


Nenechte si vnucovat staré a zcela falešné, naivně iluzorní představy a zkuste o tom stále více přemýšlet samostatně, svobodně a nezaujatě. Ku svému vlastnímu prospěchu i ku prospěchu nás všech.
U dodávateľa
7,14 € 7,52 €

Maďarské klamstvá


Maďarské klamstvá Slováci a revízia hraníc. Bolo Maďarom ublížené pri Trianone? Ako sa mali Maďari v Česko-slovensku a ako sa mali Slováci v Maďarsku? Aký je medzinárodný význam Slovenska? Kto nástojí na revízií hraníc?
Vypredané
2,80 € 2,95 €

Zlomená křídla věčného cizince


Co vedlo takového syna, aby opustil pohodlný život doma a toulal se po cizím světě? Proč přišel studovat právě do Československa a ne na západ, třeba do Londýna či Washingtonu, kde měl zaručenou možnost? Proč se natrvalo usadil na Slovensku? O tom a mnohém jiném je tato kniha. Jsou to vzpomínky na nadějné i beznadějné doby, na slzy radosti i slzy smutku a bolesti, na úspěchy i neúspěchy, na věrnost i na zradu, na skutečné přátelství i na falešné přetvařování. Je to život palestinského utečence.
Na sklade 1Ks
15,62 € 16,44 €

Kapesní numerologie


Čísla odedávna měla magickou moc. Lidské vlastnosti se spojovaly s číslem, z čísel se věštilo a předpovídalo. Co je to numerologie? Je to věda o číslech.
U dodávateľa
5,76 € 6,06 €

O Slovákoch a Maďaroch


100 otázok a 99 odpovedíNa poslednú otázku si odpovie čitateľ sám.Snahou autora a vydavateľa je, aby súbor odpovedí poskytol čitateľovi objektívny obraz o národnostnej problematike a predkladanými argumentami mu pomohol zorientovať sa v diskusiách a polemikách, ktoré sa k tejto téme a vtomto čase opätovne konajú.
U dodávateľa
3,13 € 3,29 €

Spolunažívanie Slovákov s Maďarmi


Z obsahu : Zánik Rakúsko-Uhorskej monarchie Metódy útlaku Maďarov na Slovensku Používanie materinského jazyka Konfrontačné učebnice? Kto je väčším nacionalistom? Deti slovenských Maďarov nebudú potrebovať slovenčinu Stane sa slovenčina skutočne štátnym jazykom u nás? Ako poznajú Maďari svoju históriu? Pravda o reslovakizácii
Na sklade 1Ks
4,07 € 4,28 €

Jde o život?


Autor knihy se věnuje poblematice ohrožení zdraví. Nezabýva se však výlučne problémy, na něž se soustředuje současná oficiální medicína, ale také alternatívními pohledy na lidské zdraví a tedy i netradičními způsoby léčby. Upozorňuje,že zdravotní stav každého jednotlivce den co den ovlivňují různé faktory.
U dodávateľa
7,10 € 7,47 €

Bobík aneb Život s pytlákem


Povídky obasažené v této části jsou volným pokračovaním vyprávění o Bobíkovi.Autorka v nich popisuje "psí mateřskou dovolenou" , na niž "nastoupila" co si od chovatelky přivezla Bora a Brena, štěňata německých ovčáků.
U dodávateľa
5,76 € 6,06 €

Dilema islámské rétoriky


Islám versus křesťanství a naopak. - Vznik Islámu - Spory se Židy - Korán - Zrod muslimské tradice - Základy fundamentalistického Islámu - Střetnutí s evropskou kulturou - Súfismus neboli muslimská mystika - Násilí plodí násilí a teror plodí tero r
Vypredané
9,33 € 9,82 €

10 nejdůležitějších otázek


Kompaktně uspořádaný průřez tématy, kterými se Edgar Cayce nejčastěji zabýval - od reinkarnace po smysl života samotný. Autor nás v knize seznamuje s odpověďmi slavného mystika a senzibila na otázky, zda existuje Bůh, jaký je skutečný smysl vašeho života, jak nalézt klid a udržovat se v optimální tělesné kondici, jak milovat naplno, zda existuje život po smrti apod.
Vypredané
7,54 € 7,94 €

Hore hlavu slováci !


Novinka vydavateľstva EKO - KONZULT
Vypredané
3,00 € 6,00 €

Maďarské podvody


Najstaršie dejiny väčšiny etník sa utápajú v temnotách staroveku či stredoveku a negramotnosti a preto si ich "moderné" národy aspoň dodatočne rady "dopisujú" rozličnými "historickými" mýtmi a legendami. Veľmi rady to robia hlavne tie národy, ktor é dnes sídlia na územiach uchvátených od autochtónnych etník, pretože potrebujú sebe i svetu aspoň dodatočne zdôvodniť svoju prítomnosť na tomto uchvátenom cudzom priestore. A osobitne radi to robia Maďari, zrejme s neprekonateľným nutkaním a s vedom ím, že sú vlastne v strednej Európe posledným pozostatkom po sérii vpádov aziatských kočovných kmeňov: Huni - Avari - Maďari, keďže ďalšie nomádske etniká: Chazari - Pečenehovia - Sikuli - Kumáni - Polovci sa v 13. a 14. storočí rozplynuli v maďarsko m národe, vznikajúcom v tom období na dunajsko-tiskej nížine Karpatskej kotliny... Július Handžárik
Vypredané
5,23 € 5,50 €

Maďarské blúznenie


Demystifikácia dejínBájky o 1 000ročnom MaďarskuSťahovanie národov alebo vandrovanie nájazdníkov?Hovoria historici pravdu?Slovania tu žijú odpradávnaNárody a menšiny v PodunajskuCelé "Maďarsko" obývali SlovaniaUhorskí králi neboli Maďari!Pôvodné obyvateľstvo bolo slovanskéSlováci žili aj na MoraveČo je a kde je Blatnohrad?Práva a požiadavky menšínÚtlak Slovákov v Maďarsku
Vypredané
3,00 € 6,00 €

Trianonská trauma


* Kriesenie maďarského šovinizmu * Maďarsko - prvý fašistický režim v Európe * Maďarské historické klamstvá * Prečo chcú zrušiť Benešove dekréty? * Trpká pravda o maďarskej politike ...
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Jak správně žít


Táto knížka obsahuje podstatu duchovního odkazu a psychologie výkladu Edgara Cayceho. Ačkoliv se přímo netýká Cayceho holistických konceptů zdravotní péče, soustřeďuje se na duševní a duchovní faktory, jež k tělesnému zdraví přispívají. Narazíte pouz e okrajově na řadu fascinujících námětů, ktoré Cayceho jméno proslavily: Atlantida, ESP, minulé životy atd. Starobylé civilizace, předpovědi, neuvěřitelné duchovní jevy, záhady reinkarnace, ty nejsou v jádru Cayceho materiálu. Jestliže se někdo zeptá , "O čem je vlastně Cayceho odkaz?" odpovědí je schopnost pozitivně utvářet svoji budoucnost s pomocí vyšších sil.
Vypredané
8,44 € 8,88 €

Vytunelovaní


Kriesenie maďarského šovinizmu * Maďarsko - prvý fašistický režim v Európe * Maďarské historické klamstvá * Prečo chcú zrušiť Benešove dekréty? * Trpká pravda o maďarskej politike
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €