Ekokonzult

vydavateľstvo

Edgar Cayce o Ježíši


Podle výkladů Edgara Cayce lze podat krásný a smysluplný příběh Ježíše a jeho současníků. Cílem této knížky je přiblížit jej v co možná nejpřitažlivější a nejobsažnější podobě ověřované komparativním studiem informací obsažených v Bibli.
Vypredané
5,80 € 6,10 €

Univerzální domácí léčitel


Kniha obsahuje rady známých léčitelů, málo známé rady předcházení chorobám, návody jak se zbavit usazenin v organismu, atd.
Vypredané
5,36 € 5,64 €

Moc a náboženstvo


Vznik kresťanstva a boj cirkvi o moc v histórii i v súčasnosti. Budeme zase cirkevná republika? O moci a postavení katolíckej cirkvi na Slovensku v súčasnosti. Hrozí nám skutočne teokracia?
U dodávateľa
3,75 € 3,95 €

Výroky starých grékov


Knižka obsahuje výber z myšlienok starogréckych filozofov, dramatikov, básnikov a prozaikov. Citáty sú zoradené podľa zamerania do tematických celkov - filozofia, etika, politika, výchova, vzdelanie a pod. V osobitnej časti je uvedený pôvod každého c itátu (názov diela, prekladateľ). Úvodná štúdia autora hľadá širšie súvislosti v kontinuite európskeho myslenia od antiky po dnešok, so zameraním na etické problémy súčasného človeka. Kniha je doplnená základnými údajmi o živote a diele citovaných au torov.
Vypredané
1,98 € 3,95 €

Slávni Gréci v anekdotách


Viete. že antickí Gréci boli veľkí vtipkári? Dodnes sa zachovalo o nich hodne zábavných i poučných príbehov. Zasmejte sa s nami a zoberte si z nich poučenie.
U dodávateľa
3,44 € 3,62 €

Antika a kresťanstvo


Publikácia populárnou formou približuje čitateľovi antické pramene filozofického materializmu, racionálnej etiky a svetského humanizmu. Je vynikajúcou pomôckou pre všetkých, ktorí sa nemôžu, alebo sa nechcú stotožniť s náboženskými predstavami pri vo ľbe svojho svetonázoru a životných postojov.
Vypredané
3,75 € 3,95 €

Šokující pravda o virguli


Autor svoji knihu věnuje poznatkům, které načerpal při práci s virgulí. Z obsahu: Záhadné vlny kolem nás Podivuhodná energie Na co reaguje virgule O víně , radioaktivitě a alergiích Anténa RUKA a vaše zdraví ...
Vypredané
3,52 € 3,71 €

Kameňáky po omšovom víne


Svet vtipov je veľmi rozsiahly, obsahovo rozmanitý a čo do formy pestrý. Je to pochopiteľné, lebo sa v ňom odrážajú nevyčísliteľné aspekty bytia a konania človeka, vrátane vzťahov medzi ľuďmi, ako aj pôsobenia prírody na človeka a naopak. V bohatej š kále vtipov, ktoré spisovateľ a publicista Karel Poláček charakterizoval ako "ľudovú poéziu", majú svoje miesto aj vtipy, týkajúce sa náboženského komplexu - náboženstva ako formy uvedomia, jeho spoločenskej funkcie a organizácie, vrátane cirkevných a iných aparátov. R. H. Strážovský
Vypredané
3,44 € 3,62 €

Lúpež storočia a neoekonómia


Štát si prisvojil majetok (touto cestou likvidoval socializmus v ČSSR) a takto obral každého občana v dnešných peniazoch cca o 2 mil. Sk a ľud sa na túto krádež pozeral, ako "teľa na maľované vráta" a div, že netlieskal. Pohyby vo východnej Európe sú posledným nadýchnutím sa kapitalizmu rovnako, ako bola reštaurácia v roku 1814 pre feudalizmus. Priepasť medzi bohatou kapitalistickou špičkou a stredným či tretím svetom dostala týmto krokom nový výrazný zdroj na svoje prehĺbenie. Čo sa bude diať, keď si to svet odstrčených uvedomí, nie je ťažké si predstsaviť. Toto je skutočný kapitalizmus, ktorý odpovedá aj po 200 rokoch Jacquesovi Rouxovi rovnako: Peniaze sú cennejšie ako človek a preto by mal mlčať. Z obsahu: Definícia pojmov a popis met odológie Vývoj spoločenských formácii Kapitalizmus a socializmus v zrkadle čísel Socializmus a evolúcia Prečo autor odporúča slovákom odpovedať na referendovú otázku o vstupe do EÚ "NIE"? Kontrola dosiahnutých výsledkov Oikonómia alebo neoekonómia
Vypredané
3,13 € 3,29 €

Náboženství z opačného břehu


Zákony přírody a logicky v podání Bible. Vznik vesmíru a člověka, kdy se to všechno podle Bible stalo? Souvislost Bible s jinými mytologiemi. Potopa světa a mýty o stvoření. Bůh a člověk v judaisticko-křesťanské mytologii. Od mytologie k organizované mu náboženství. Proč lidé věří v nadpozemské bytosti a jejich moc nad člověkem?...
Vypredané
7,99 € 8,41 €

Začněte nový život


V této knize její autor píše o nejpodstatnější součásti našeho života, věci, na níž závisí, zda-li se náš život stane nepříjemným břemenem a řadou po sobě následujících potíží a konfliktů, anebo převáží-li v něm láska, klid a spokojenost a stane-li s e plnohodnotnou existencí uspokojující naše nejniternější potřeby a přání - o mezilidských vztazích. Ve výkladu 938 - 1 Edgar Cayce odpovídá na dvě základní otázky našeho života, tj. jaký je jeho smysl a jakým způsobem ho můžeme naplnit.Predhovor a p reklad: Milan Židlický
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Humor zo siete


zábavné texty z internetu
Vypredané
1,39 € 1,46 €

So srdcom na dlani


Poutavé vyprávění špičkového slovenského kardiochirurga, který jako první na Slovensku úspěšně transplantoval srdce. Do lehce čitelného textu při zachování odborných názvů a problémů knihu převyprávěla redaktorka zpravodajství Slovenského rozhlasu Lýdia Mrázová.
Vypredané
1,70 € 1,79 €

Odluka cirkvi od štátu


Je Slovensko kresťanské Odlukový či neodlukový systém? Zmluva medzí SR a Svätou stolicou zakladá rekatolizáciu Slovenska Za modernú výchovu a vzdelanie Hľadá sa nový model financovania cirkví Vzťah ľavice k náboženstvu a cirkvám Odlukový systém j e najdemokratickejší...
Na sklade 2Ks
1,81 € 3,62 €

Úloha katolické církve v epoš.


Publikácia vyšla ako zvláštne číslo časopisu Zväzu voľnomyšlienkárov Rakúska Der Freindenker. Autori jednotlivých článkov polemizujú o úlohe katolíckej cirkvi v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou i počas nich. Kritizujú postoje predstaviteľov najvyššieho kléru v tomto období. V nekompromisnej kritike nevynechávajú ani pápežov Piusa XII. a Jána Pavla II. Český preklad K.Kousal a kol.
U dodávateľa
5,76 € 6,06 €

Katechizmus pro dospělé


Autor rozoberá nielen kresťanstvo, ale aj mnohé iné duchovné smery, javy a učenia, rozšírené a populárne v súčasnosti. Útočí pritom na obmedzený, nelogický a vzájomne si protirečiaci pohľad kresťanstva, presnejšie cirkvi, na mnohé aspekty života i smrti. Snaží sa dokázať, že pravda nie je taká jednoznačná a jednoduchá, ako si mnohí z nás myslia.
U dodávateľa
7,86 € 8,27 €