Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Richard Bartolini

  Odeporicon

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Dielo Richarda Bartoliniho zobrazuje jednu z najvýznamnejších udalostí, ktoré sa odohrali na začiatku novoveku a ktorej dôsledky siahali ďaleko do budúcnosti v rámci celej strednej Európy. V odbornej literatúre je známa ako Prvý viedenský kongres, pretože 22. júla 1515 sa vo Viedni konali dvojité zásnuby habsburských … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Blažeková

  Porozumenie slobody u S. Kierkegaarda a C. S. Bartnika

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 15. novembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Križujúc Kongens Nytorv v Kodani, tak obľúbené miesto pre Kierkegaardove prechádzky, ma zastavila pani predávajúca ruže a ponúkla mi jednu z nich. Z ničoho nič som stála pred štyrmi rôznymi druhmi ruží a nevedela som, ktorú si vybrať. Nakoniec som si vybrala a pobrala sa ďalej. Cestou som začala rozmýšľať, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ondrej Čechvala

  Banalita zla ako ohrozenie zmysluplnosti ľudského konania

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 15. novembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Jadrom tejto práce je pokus o rozpracovanie termínu banálne zlo, ktoré po prvý krát použila Hannah Arendtová v súvislosti s Adolfom Eichmannom. Z interpretácie Arendtovej chápania zla sa pozornosť presúva na skúmanie konformizmu, vstupu kritéria efektivity do ľudského konania a absolutizácie jednej hodnotovej perspektívy. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Lopatková

  Kanonické vizitácie severozápadnej časti Podhorského dekanátu

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 7. novembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. Docentka na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vyštudovala históriu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde absolvovala aj doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny. Venuje sa novovekým slovenským dejinám so špecializáciou na cirkevné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Erika Juríková

  Studia doctoralia Tyrnaviensia 2013

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: anglický, slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Zborník Studia doctoralia Tyrnaviensia 2013 vznikol ako výstup z 3. doktorandského dňa Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý sa uskutočnil 6. februára 2013. Tradícia doktorandských dní, ktorá má na svetových univerzitách svoje pevné miesto, opäť priniesla študentom doktorandského štúdia vzájomné obohatenie, vyvolala plodnú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ladislav Tkáčik

  Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Kniha Ladislava Tkáčika, pedagóga katedry filozofie, „Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru“ zodpovedá nadpisu: Ide o text so skromnou ambíciou byť príspevkom. Nesnaží sa pokryť celé pole problematiky daru či darovania, no snaží sa byť verný fenomenologickému prístupu. Autor začína text etymologickými poznámkami, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Orbanová

  Terminológia filozofickej axiológie

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. decembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  V súčasnosti sa často hovorí o kríze hodnôt, ktorá sa prejavuje v rôznych oblastiach súkromného a spoločenského života. Súkromný rozmer hodnotovej krízy sa prejavuje v sociálnych skutočnostiach, ktoré sú mimo iných reprezentované i rodinou. Vieme, že rodina dnes zápasí o svoju identitu, resp. o svoju … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Sambucus IX

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. decembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Sambucus prináša vo svojom deviatom zväzku rad štúdií, recenzií a správ z oblasti vied o antickom staroveku v širšom ponímaní. Uvedená šírka sa na prvý pohľad prejavila v tom, že sú v ňom zastúpené jednak práce orientované na jazykovedu, antické literárne, kultúrne i politické dejiny, jednak práce … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Kozelková

  Poruchy vyšších zrakových funkcií detí s detskou mozgovou obrnou

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. decembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  V odbornej literatúre i v praxi sa stretávame v súvislosti s diagnostikou i liečbou detskej mozgovej obrny prednostne so zameraním na pohybovú zložku, ktorá je dominantným prvkom tohto ochorenia. Podľa niektorých autorov až 50% týchto detí trpí aj poruchami zrakových funkcií. Podieľa sa na nich množstvo rozličných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Rusnák

  Čítanie z Heideggera

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. decembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Predkladaná kniha je fragmentom práce autora s textami, ktoré spoluurčovali a stále významne ovplyvňujú nielen európske filozofické myslenie, ale skrze neho celú európsku kultúru a následne i kultúru prebývania človeka na našej Zemi. Úsilie o porozumenie textu sprevádza vedomie vďačnosti i pokory, s ktorou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimír Rábik, Kolektív autorov

  Trnava 1211-2011

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Historické štúdie k starším dejinám mesta … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  História a poslanie filozofie na Trnavskej univerzite

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 27. marca 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Trnavská univerzita je (po krátko trvajúcej Universitas Istropolitana 1465 – 67/1491) druhou najstaršou univerzitou na území Slovenska (1635 – 1777) a v čase svojej najväčšej slávy predstavovala jednu z najvýznamnejších univerzít v Uhorsku i v strednej Európe. Jej myslitelia si získali uznanie a povesť v intelektuálnych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Studia doctoralia Tyrnaviensia 2011

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 27. marca 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Zborník Studia doctoralia Tyrnaviensia 2011 vznikol ako výstup z 1. doktorandského dňa Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý sa premiérovo uskutočnil 11. mája 2011 v priestoroch fakulty. Napriek počiatočným, možno trochu rozpačitým očakávaniam sa ukázalo, že tradícia doktorandských dní, ktorá má na svetových univerzitách … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Letz

  K vybraným otázkam slobody

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 4. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 6,00 €
  Vaša cena: 5,70 
  Kolektívna monografia k sa zaoberá niektorými základnými otázky slobody. V prvej kapitole R. Kišoňová sa zaoberá niekoľkými vybranými charakteristikami základných slobôd a ich prioritami. Priorita slobody predovšetkým znamená to, že prvý princíp spra vodlivosti prisudzuje základným slobodám osobitý status. Tieto slobody … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavol Petruf

  Fontes Rerum Slovacarum I

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Periodická tlac patrí popri archívnych pramenoch, publikovaných edíciách dokumentov, pamätiach, spomienkach a rozlicných správach dejinných aktérov k všeobecne uznávaným zdrojom relevantných informácií o minulosti. Jej význam spocíva okrem iného v tom, že je svojou povahou dobovým dokumentom v priamom zmysle slova, výpovedou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Lopatková

  Martin Kollár (1853 - 1919)

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Témou monografie je život a dielo rímsko-katolíckeho knaza, predstavitela Spolku sv. Vojtecha (dalej SSV), politika, poslanca, spisovatela, redaktora, vydavatela a prekladatela Martina Kollára (1853 – 1919). Vonkajším impulzom pre jej vydanie bolo 90. výrocie úmrtia Martina Kollára, ktoré sme si pripomenuli 26. januára 2009. Je nacase, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Renáta Kišoňová

  Filozofia H. Bergsona v kontexte filozofie života a evolučnej ontológie

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Bergsonov vplyv na kultúru najmä v prvej tretine 20. storocia bol rozsiahly. Nadchol literárnych modernistov, odvolávali sa nan talianski futuristi, surrealisti, pragmatisti, kriticky sa s ním vyrovnával Einstein a súdobá fyzika, rovnako neskorší fenomenológovia Merleau–Ponty, P. Ricoeur, postštrukturalista J. Deleuze a mnohí … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Letz

  Novotomistické metafyziky

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2007
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Aké má postavenie novotomistická filozofia v dnešnom filozofickom myslení, osobitne v krestansky orientovanej filozofii? Je dnes ešte aktuálna? Co môže znamenat pre súcasného cloveka a jeho kultúru? Môže pozitívne prispiet k filozofii budúcnosti? Ak áno, akým spôsobom a akými ideami. Tieto a im podobné otázky si … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Acta Philosophica Tyrnaviensia 17

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Problém slobody možno do urcitej miery objasnit iba tak, ked fenomén slobody uchopíme, porozumieme a skúmame celostne a ked ho analyzujeme z viacerých komplementárnych základných hladísk. Tento prístup sa ukázal ako schodná cesta na prekonávanie rôznych apórií v otázke slobody. Ked sa spýtame na slobodu, o com je vlastne … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Orbanová

  Náboženský synkretizmus v hnutí New Age

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Fenomén new age sa nadalej kryštalizuje ako globálne pôsobiaci ezoterický prúd, ktorý sprevádzal vstup do nového milénia. Ako taký, vstúpi casom i do análov dejín náboženstiev, v rámci ktorých je a bude považovaný za najreprezentatívnejší variant postmodernej religiozity. Transmoderna, ako završujúca fáza jedného sveta, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anton Vydra

  Akademické písanie

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Ako sa píše akademický text? Mám napísat, co si myslím, alebo co si myslí niekto iný? Profesor odo mna žiada, aby som analyzoval nejaký pojem. Co mám vlastne urobit? Odkial mám vediet, co mal autor textom na mysli? Byt kritický – stací povedat, co sa mi nepáci? Odborný text – odporný text. Samé cudzie slová, ktorým nerozumiem. Kde zacat? … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Acta Philosophica Tyrnaviensia 16

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 6,00 €
  Vaša cena: 5,70 
  Predkladaných sedmoro štúdií upriamuje pozornost na skúmanie dejinných aspektov filozofie ako terapeutického prostriedku. Uvažovat o filozofii ako terapii nie je celkom obvyklé. A to ani medzi filozofmi, ani v podstatne terapeutickejších vodách ludského snaženia. Je to možno preto, že pre cast filozofov je filozofické skúmanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Letz

  Netomistické metafyziky

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Predkladané dielo nie je len vedeckým dielom, ale prístupným spôsobom informuje o krestanskej filozofii druhej polovice 19. storocia a 20. storocia s presahmi do 21. storocia, cím vyplna citelnú medzeru v tejto oblasti v dostupnej ceskej a slovenskej filozofickej literatúre. Je preto vhodnou príruckou na doplnujúce štúdium … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Letz

  Filozofia v celostnom porozumení

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Autor v tomto diele zo systémového hľadiska skúma kultúrny fenomén filozofie a s ním úzko spätý fenomén metafyziky s cieľom zistiť, aké má mať miesto a postavenie filozofia v kultúre a či filozofia napriek pluralite svojich podôb má byť len jedna a má sa v tomto zmysle v dejinách kontinuálne … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michal Kutáš

  Mala by byť epistemológia naturalizovaná?

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Zámerom uvažovania v tejto práci je hľadanie odpovede na otázku, či by sa epistemológia mala naturalizovať. Odpoveď je však iba podmienená a hovorí, že ak chceme v epistemológii dospieť k pravdivým odpovediam na naše otázky o poznávaní, tak by sme mali epistemológiu naturalizovať. Naturalizovanou epistemológiou máme … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavol Petruf

  Vzťahy medzi ČSR a USA 1945-1948

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Cieľom predkladanej publikácie je oboznámiť čitateľov – predovšetkým vysokoškolských študentov histórie a politológie, ale aj širšiu čitateľskú verejnosť, zaujímajúcu sa o vzťahy medzi Československou republikou a Spojenými štátmi v prvých rokoch po skončení druhej svetovej vojny – s niektorými kľúčovými … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaromír Feber

  Ztraceni v terrapolis. Antropologie -Dromologie - Víra

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 8,26 €
  Vaša cena: 7,85 
  Název publikace naznačuje, že jejím předmětem je analýza problému člověka v současném světě. Jedná se o reflexi současného stavu problému, který se dá zachytit výrokem „člověk se stal sám sobě problémem“. Mluvíme-li o současném stavu problému člověka, musíme si uvědomit, že je tento stav výsledkem. Ale … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,00 €
  Vaša cena: 5,70 
  Publikácia je textovým výstupom z medzinárodnej doktorandskej konferencie Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania konanej v dňoch 4. a 5. októbra 2012 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom organizátorov bolo podnietiť medzioborovú komunikáciu, predstaviť a priblížiť charakteristiku … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2011

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Trnave 26. a 27. októbra 2011 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marta Dobrotková

  Studia Historica Tyrnaviensia VIII

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 6,00 €
  Vaša cena: 5,70 
  Historický výskum v poslednom období na Slovensku nepochybne naberá novú dynamiku, co nie je spôsobené len zvýšeným poctom špecializovaných pracovísk po roku 1989, ale aj skutocnostou, že sa postupne etabluje nová generácia historikov, ktorá sa zameriava na výskum tém a historických otázok v minulosti zanedbávaných alebo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Katuninec

  Etika a Politika

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2007
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,00 €
  Vaša cena: 4,75 
  Zborník z konferencie s medzinárodnou úcstou uskutocnenej v Trnave 23. októbra 2007. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Erika Juríková

  Vivat, crescat, floreat Universitas Tyrnaviensis!

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: latinský, slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Trnavská univerzita v Trnave v priebehu dvoch rokov oslavovala dve významné výročia. V roku 2010 to bolo 375. výročie založenia starobylej Trnavskej univerzity pôsobiacej v Trnave v rokoch 1635 – 1777 a rok 2012 bol rokom pripomenutia si jej dvadsaťročnej novodobej histórie. Keď kardinál Peter Pázmaň v roku … Zobraziť viac info ►